สูตรหวย กัมพูชา GD Lotto

สูตรหวยกัมพูชา GD Lotto มีทั้งหมด 6 สูตร โดยปกติเราจะให้เฉพาะในวันที่มีหวยเท่านั้น ท่านสามารถเลือกเล่นได้ตามต้องการ โดยแนะนำวิธีการเล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

ต้องการทราบเลขเด็ดอื่นๆ แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย ถูกกันทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยกัมพูชา GDLotto จาก 6 สูตร

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 1
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567074521-9
23 มิ.ย. 2567460301-7
22 มิ.ย. 2567059031-0
21 มิ.ย. 2567897720-3
20 มิ.ย. 2567794811-2
19 มิ.ย. 2567685003-7
18 มิ.ย. 2567719972-8
17 มิ.ย. 2567120901-6
16 มิ.ย. 2567528830-2
15 มิ.ย. 2567478098-7
14 มิ.ย. 2567277098-7
13 มิ.ย. 2567593623-1
12 มิ.ย. 2567168552-1
11 มิ.ย. 2567451271-0
10 มิ.ย. 2567067017-5
9 มิ.ย. 2567813650-1
8 มิ.ย. 2567457790-1
7 มิ.ย. 2567650733-1
6 มิ.ย. 2567457719-3
5 มิ.ย. 2567605507-8
4 มิ.ย. 2567186965-9
3 มิ.ย. 2567859351-5
2 มิ.ย. 2567562706-8
1 มิ.ย. 2567262264-3
31 พ.ค. 2567761450-2
30 พ.ค. 2567282928-4
29 พ.ค. 2567961371-2
28 พ.ค. 2567435787-8
27 พ.ค. 2567337011-0
26 พ.ค. 2567276900-6
25 พ.ค. 2567482853-5
24 พ.ค. 2567652400-7
23 พ.ค. 2567848481-0
22 พ.ค. 2567062992-1
21 พ.ค. 2567109482-1
20 พ.ค. 2567483403-1
19 พ.ค. 2567387043-1
18 พ.ค. 2567896947-2
17 พ.ค. 2567667789-8
16 พ.ค. 2567207431-0
15 พ.ค. 2567923626-7
14 พ.ค. 2567919808-2
13 พ.ค. 2567535189-8
12 พ.ค. 2567686138-4
11 พ.ค. 2567441641-9
10 พ.ค. 2567492159-7
9 พ.ค. 2567955707-2
8 พ.ค. 2567138665-3
7 พ.ค. 2567207504-8
6 พ.ค. 2567477991-9

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 2
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567074523-5
23 มิ.ย. 2567460304-0
22 มิ.ย. 2567059030-1
21 มิ.ย. 2567897724-0
20 มิ.ย. 2567794816-5
19 มิ.ย. 2567685006-7
18 มิ.ย. 2567719975-9
17 มิ.ย. 2567120903-1
16 มิ.ย. 2567528836-9
15 มิ.ย. 2567478096-5
14 มิ.ย. 2567277097-6
13 มิ.ย. 2567593626-5
12 มิ.ย. 2567168558-5
11 มิ.ย. 2567451276-4
10 มิ.ย. 2567067019-7
9 มิ.ย. 2567813659-4
8 มิ.ย. 2567457791-8
7 มิ.ย. 2567650739-6
6 มิ.ย. 2567457713-8
5 มิ.ย. 2567605504-7
4 มิ.ย. 2567186965-2
3 มิ.ย. 2567859357-0
2 มิ.ย. 2567562708-2
1 มิ.ย. 2567262260-1
31 พ.ค. 2567761458-6
30 พ.ค. 2567282925-4
29 พ.ค. 2567961375-1
28 พ.ค. 2567435782-1
27 พ.ค. 2567337017-2
26 พ.ค. 2567276906-3
25 พ.ค. 2567482854-1
24 พ.ค. 2567652407-4
23 พ.ค. 2567848485-2
22 พ.ค. 2567062996-5
21 พ.ค. 2567109483-6
20 พ.ค. 2567483407-6
19 พ.ค. 2567387043-5
18 พ.ค. 2567896948-7
17 พ.ค. 2567667781-8
16 พ.ค. 2567207437-0
15 พ.ค. 2567923626-0
14 พ.ค. 2567919803-2
13 พ.ค. 2567535189-2
12 พ.ค. 2567686133-0
11 พ.ค. 2567441644-2
10 พ.ค. 2567492150-6
9 พ.ค. 2567955705-0
8 พ.ค. 2567138662-8
7 พ.ค. 2567207508-7
6 พ.ค. 2567477997-4

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 3
อัตราชนะ 84%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567074522-3
23 มิ.ย. 2567460305-9
22 มิ.ย. 2567059038-7
21 มิ.ย. 2567897723-4
20 มิ.ย. 2567794819-1
19 มิ.ย. 2567685002-1
18 มิ.ย. 2567719977-2
17 มิ.ย. 2567120900-1
16 มิ.ย. 2567528835-2
15 มิ.ย. 2567478099-7
14 มิ.ย. 2567277096-7
13 มิ.ย. 2567593629-4
12 มิ.ย. 2567168557-5
11 มิ.ย. 2567451272-6
10 มิ.ย. 2567067015-9
9 มิ.ย. 2567813650-1
8 มิ.ย. 2567457799-4
7 มิ.ย. 2567650739-3
6 มิ.ย. 2567457715-2
5 มิ.ย. 2567605500-4
4 มิ.ย. 2567186962-8
3 มิ.ย. 2567859357-9
2 มิ.ย. 2567562703-5
1 มิ.ย. 2567262262-7
31 พ.ค. 2567761459-6
30 พ.ค. 2567282922-5
29 พ.ค. 2567961379-5
28 พ.ค. 2567435789-3
27 พ.ค. 2567337013-4
26 พ.ค. 2567276907-1
25 พ.ค. 2567482851-4
24 พ.ค. 2567652404-5
23 พ.ค. 2567848486-4
22 พ.ค. 2567062992-1
21 พ.ค. 2567109481-4
20 พ.ค. 2567483401-2
19 พ.ค. 2567387040-5
18 พ.ค. 2567896945-8
17 พ.ค. 2567667789-6
16 พ.ค. 2567207435-9
15 พ.ค. 2567923625-9
14 พ.ค. 2567919808-3
13 พ.ค. 2567535180-3
12 พ.ค. 2567686131-7
11 พ.ค. 2567441648-5
10 พ.ค. 2567492155-6
9 พ.ค. 2567955706-5
8 พ.ค. 2567138661-0
7 พ.ค. 2567207506-0
6 พ.ค. 2567477994-8

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 4
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567074524-7
23 มิ.ย. 2567460307-1
22 มิ.ย. 2567059035-6
21 มิ.ย. 2567897722-1
20 มิ.ย. 2567794818-6
19 มิ.ย. 2567685004-9
18 มิ.ย. 2567719973-9
17 มิ.ย. 2567120907-1
16 มิ.ย. 2567528839-1
15 มิ.ย. 2567478091-5
14 มิ.ย. 2567277093-6
13 มิ.ย. 2567593622-7
12 มิ.ย. 2567168558-0
11 มิ.ย. 2567451276-9
10 มิ.ย. 2567067017-2
9 มิ.ย. 2567813654-3
8 มิ.ย. 2567457799-4
7 มิ.ย. 2567650737-4
6 มิ.ย. 2567457716-2
5 มิ.ย. 2567605508-1
4 มิ.ย. 2567186969-1
3 มิ.ย. 2567859354-3
2 มิ.ย. 2567562709-8
1 มิ.ย. 2567262266-8
31 พ.ค. 2567761450-2
30 พ.ค. 2567282925-4
29 พ.ค. 2567961375-1
28 พ.ค. 2567435785-1
27 พ.ค. 2567337014-3
26 พ.ค. 2567276903-2
25 พ.ค. 2567482851-5
24 พ.ค. 2567652404-0
23 พ.ค. 2567848480-8
22 พ.ค. 2567062998-0
21 พ.ค. 2567109488-9
20 พ.ค. 2567483409-2
19 พ.ค. 2567387046-3
18 พ.ค. 2567896945-6
17 พ.ค. 2567667789-0
16 พ.ค. 2567207437-2
15 พ.ค. 2567923622-4
14 พ.ค. 2567919802-5
13 พ.ค. 2567535185-7
12 พ.ค. 2567686135-3
11 พ.ค. 2567441641-0
10 พ.ค. 2567492152-4
9 พ.ค. 2567955709-6
8 พ.ค. 2567138664-9
7 พ.ค. 2567207507-9
6 พ.ค. 2567477998-9

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567074526-7
23 มิ.ย. 2567460306-2
22 มิ.ย. 2567059030-8
21 มิ.ย. 2567897727-2
20 มิ.ย. 2567794812-9
19 มิ.ย. 2567685007-2
18 มิ.ย. 2567719972-5
17 มิ.ย. 2567120900-2
16 มิ.ย. 2567528833-2
15 มิ.ย. 2567478098-5
14 มิ.ย. 2567277095-6
13 มิ.ย. 2567593627-4
12 มิ.ย. 2567168558-1
11 มิ.ย. 2567451276-0
10 มิ.ย. 2567067010-5
9 มิ.ย. 2567813655-1
8 มิ.ย. 2567457798-2
7 มิ.ย. 2567650735-4
6 มิ.ย. 2567457718-5
5 มิ.ย. 2567605503-7
4 มิ.ย. 2567186963-1
3 มิ.ย. 2567859359-3
2 มิ.ย. 2567562707-9
1 มิ.ย. 2567262262-8
31 พ.ค. 2567761458-4
30 พ.ค. 2567282920-1
29 พ.ค. 2567961371-9
28 พ.ค. 2567435783-0
27 พ.ค. 2567337012-6
26 พ.ค. 2567276900-5
25 พ.ค. 2567482859-7
24 พ.ค. 2567652406-9
23 พ.ค. 2567848483-6
22 พ.ค. 2567062992-9
21 พ.ค. 2567109487-5
20 พ.ค. 2567483407-8
19 พ.ค. 2567387041-4
18 พ.ค. 2567896942-7
17 พ.ค. 2567667788-9
16 พ.ค. 2567207436-1
15 พ.ค. 2567923628-7
14 พ.ค. 2567919805-4
13 พ.ค. 2567535184-3
12 พ.ค. 2567686139-4
11 พ.ค. 2567441647-4
10 พ.ค. 2567492154-5
9 พ.ค. 2567955708-7
8 พ.ค. 2567138665-4
7 พ.ค. 2567207509-8
6 พ.ค. 2567477999-8

สูตรหวยกัมพูชา GDLotto 6
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567074522-6
23 มิ.ย. 2567460309-2
22 มิ.ย. 2567059036-5
21 มิ.ย. 2567897727-6
20 มิ.ย. 2567794816-8
19 มิ.ย. 2567685003-2
18 มิ.ย. 2567719976-3
17 มิ.ย. 2567120906-0
16 มิ.ย. 2567528839-3
15 มิ.ย. 2567478097-8
14 มิ.ย. 2567277098-9
13 มิ.ย. 2567593622-1
12 มิ.ย. 2567168557-6
11 มิ.ย. 2567451277-2
10 มิ.ย. 2567067019-8
9 มิ.ย. 2567813654-2
8 มิ.ย. 2567457790-6
7 มิ.ย. 2567650739-1
6 มิ.ย. 2567457718-0
5 มิ.ย. 2567605502-9
4 มิ.ย. 2567186968-1
3 มิ.ย. 2567859351-2
2 มิ.ย. 2567562703-4
1 มิ.ย. 2567262261-7
31 พ.ค. 2567761451-9
30 พ.ค. 2567282926-2
29 พ.ค. 2567961374-6
28 พ.ค. 2567435787-0
27 พ.ค. 2567337015-1
26 พ.ค. 2567276908-0
25 พ.ค. 2567482859-8
24 พ.ค. 2567652404-0
23 พ.ค. 2567848481-3
22 พ.ค. 2567062998-5
21 พ.ค. 2567109487-1
20 พ.ค. 2567483402-5
19 พ.ค. 2567387042-6
18 พ.ค. 2567896943-5
17 พ.ค. 2567667789-0
16 พ.ค. 2567207433-1
15 พ.ค. 2567923625-9
14 พ.ค. 2567919805-9
13 พ.ค. 2567535186-0
12 พ.ค. 2567686132-7
11 พ.ค. 2567441647-5
10 พ.ค. 2567492151-6
9 พ.ค. 2567955706-5
8 พ.ค. 2567138669-0
7 พ.ค. 2567207506-8
6 พ.ค. 2567477991-0

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยกัมพูชา GD Lotto คืออะไร

หวยกัมพูชา หรือ หวยเขมร มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Grand Dragon Lotto หรือ GD Lotto โดยจะออกรางวัลเป็นเลข 4 หลัก คล้ายคลึง กับ หวยมาเลย์ โดยออกผลทุกวัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://gdlotto.com/
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1st Prize
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 2nd Prize
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 17.30น.*
ออกผลประมาณ 19.00น.**

#สูตรหวยกัมพูชา #หวยกัมพูชา #ผลหวยกัมพูชา #ผลหวยกัมพูชาย้อนหลัง #หวยเขมร

อัตราจ่าย หวยกัมพูชา GD Lotto เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2