สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4 หรือ Japan Numbers 4 เป็นหวยออกผล 4 หลัก แต่สูตรที่ให้จะใช้สำหรับ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู หรือท่านจะไปผสมเลขก็ได้แล้วแต่ตามต้องการ ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ดเลขเจาะเฉพาะทาง แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4 จาก 6 สูตร

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 5-6
30 ก.ย. 2565 017 200-2
29 ก.ย. 2565 861 981-4
28 ก.ย. 2565 473 642-6
27 ก.ย. 2565 959 691-6
26 ก.ย. 2565 299 226-4
23 ก.ย. 2565 758 074-7
22 ก.ย. 2565 399 836-8
21 ก.ย. 2565 872 688-5
20 ก.ย. 2565 103 811-9
19 ก.ย. 2565 306 734-8
16 ก.ย. 2565 200 522-8
15 ก.ย. 2565 808 289-7
14 ก.ย. 2565 777 178-1
13 ก.ย. 2565 222 829-7
12 ก.ย. 2565 679 663-8
9 ก.ย. 2565 149 816-5
8 ก.ย. 2565 703 376-1
7 ก.ย. 2565 306 033-1
6 ก.ย. 2565 798 476-2
5 ก.ย. 2565 105 715-3
2 ก.ย. 2565 530 856-8
1 ก.ย. 2565 074 407-2
31 ส.ค. 2565 933 694-5
30 ส.ค. 2565 674 463-2
29 ส.ค. 2565 284 428-9
26 ส.ค. 2565 841 888-2
25 ส.ค. 2565 460 549-8
24 ส.ค. 2565 673 263-2
23 ส.ค. 2565 743 676-5
22 ส.ค. 2565 591 053-5
19 ส.ค. 2565 238 424-9
18 ส.ค. 2565 278 123-1
17 ส.ค. 2565 148 712-9
16 ส.ค. 2565 802 684-8
15 ส.ค. 2565 554 651-4
12 ส.ค. 2565 750 976-5
11 ส.ค. 2565 779 976-1
10 ส.ค. 2565 490 248-4
9 ส.ค. 2565 932 195-6
8 ส.ค. 2565 394 835-8
5 ส.ค. 2565 771 678-5
4 ส.ค. 2565 057 206-0
3 ส.ค. 2565 453 748-7
2 ส.ค. 2565 791 676-0
1 ส.ค. 2565 787 679-1
29 ก.ค. 2565 125 510-1
28 ก.ค. 2565 398 435-4
27 ก.ค. 2565 645 864-1
26 ก.ค. 2565 062 901-2

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
30 ก.ย. 2565 017 208-0
29 ก.ย. 2565 861 985-4
28 ก.ย. 2565 473 643-5
27 ก.ย. 2565 959 690-1
26 ก.ย. 2565 299 225-6
23 ก.ย. 2565 758 070-2
22 ก.ย. 2565 399 833-0
21 ก.ย. 2565 872 684-2
20 ก.ย. 2565 103 817-8
19 ก.ย. 2565 306 736-5
16 ก.ย. 2565 200 524-3
15 ก.ย. 2565 808 284-9
14 ก.ย. 2565 777 179-3
13 ก.ย. 2565 222 821-9
12 ก.ย. 2565 679 665-1
9 ก.ย. 2565 149 810-1
8 ก.ย. 2565 703 377-2
7 ก.ย. 2565 306 034-7
6 ก.ย. 2565 798 470-2
5 ก.ย. 2565 105 715-6
2 ก.ย. 2565 530 855-9
1 ก.ย. 2565 074 408-2
31 ส.ค. 2565 933 692-4
30 ส.ค. 2565 674 464-9
29 ส.ค. 2565 284 424-8
26 ส.ค. 2565 841 884-6
25 ส.ค. 2565 460 540-7
24 ส.ค. 2565 673 265-4
23 ส.ค. 2565 743 675-1
22 ส.ค. 2565 591 053-9
19 ส.ค. 2565 238 423-4
18 ส.ค. 2565 278 123-1
17 ส.ค. 2565 148 715-4
16 ส.ค. 2565 802 684-6
15 ส.ค. 2565 554 655-4
12 ส.ค. 2565 750 972-9
11 ส.ค. 2565 779 978-2
10 ส.ค. 2565 490 241-6
9 ส.ค. 2565 932 199-5
8 ส.ค. 2565 394 831-8
5 ส.ค. 2565 771 677-2
4 ส.ค. 2565 057 209-8
3 ส.ค. 2565 453 743-0
2 ส.ค. 2565 791 675-3
1 ส.ค. 2565 787 672-3
29 ก.ค. 2565 125 518-3
28 ก.ค. 2565 398 436-4
27 ก.ค. 2565 645 865-9
26 ก.ค. 2565 062 905-3

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 1-6
30 ก.ย. 2565 017 209-8
29 ก.ย. 2565 861 982-7
28 ก.ย. 2565 473 648-0
27 ก.ย. 2565 959 693-9
26 ก.ย. 2565 299 229-5
23 ก.ย. 2565 758 077-5
22 ก.ย. 2565 399 830-9
21 ก.ย. 2565 872 681-8
20 ก.ย. 2565 103 817-6
19 ก.ย. 2565 306 733-2
16 ก.ย. 2565 200 528-0
15 ก.ย. 2565 808 285-7
14 ก.ย. 2565 777 175-9
13 ก.ย. 2565 222 829-0
12 ก.ย. 2565 679 664-7
9 ก.ย. 2565 149 817-3
8 ก.ย. 2565 703 373-2
7 ก.ย. 2565 306 036-5
6 ก.ย. 2565 798 474-5
5 ก.ย. 2565 105 711-8
2 ก.ย. 2565 530 856-0
1 ก.ย. 2565 074 404-0
31 ส.ค. 2565 933 690-8
30 ส.ค. 2565 674 467-8
29 ส.ค. 2565 284 423-2
26 ส.ค. 2565 841 885-4
25 ส.ค. 2565 460 540-1
24 ส.ค. 2565 673 262-8
23 ส.ค. 2565 743 675-1
22 ส.ค. 2565 591 054-3
19 ส.ค. 2565 238 428-2
18 ส.ค. 2565 278 125-1
17 ส.ค. 2565 148 716-2
16 ส.ค. 2565 802 686-8
15 ส.ค. 2565 554 650-5
12 ส.ค. 2565 750 975-9
11 ส.ค. 2565 779 973-9
10 ส.ค. 2565 490 246-5
9 ส.ค. 2565 932 191-3
8 ส.ค. 2565 394 836-2
5 ส.ค. 2565 771 675-4
4 ส.ค. 2565 057 202-8
3 ส.ค. 2565 453 743-1
2 ส.ค. 2565 791 672-0
1 ส.ค. 2565 787 670-3
29 ก.ค. 2565 125 515-2
28 ก.ค. 2565 398 439-5
27 ก.ค. 2565 645 861-8
26 ก.ค. 2565 062 908-6

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 7-8
30 ก.ย. 2565 017 203-1
29 ก.ย. 2565 861 989-4
28 ก.ย. 2565 473 641-0
27 ก.ย. 2565 959 691-9
26 ก.ย. 2565 299 228-4
23 ก.ย. 2565 758 070-1
22 ก.ย. 2565 399 839-8
21 ก.ย. 2565 872 687-6
20 ก.ย. 2565 103 811-9
19 ก.ย. 2565 306 732-5
16 ก.ย. 2565 200 522-6
15 ก.ย. 2565 808 281-8
14 ก.ย. 2565 777 176-3
13 ก.ย. 2565 222 826-0
12 ก.ย. 2565 679 662-0
9 ก.ย. 2565 149 812-1
8 ก.ย. 2565 703 372-7
7 ก.ย. 2565 306 037-6
6 ก.ย. 2565 798 475-7
5 ก.ย. 2565 105 710-7
2 ก.ย. 2565 530 859-6
1 ก.ย. 2565 074 406-1
31 ส.ค. 2565 933 691-8
30 ส.ค. 2565 674 464-7
29 ส.ค. 2565 284 423-1
26 ส.ค. 2565 841 885-7
25 ส.ค. 2565 460 543-7
24 ส.ค. 2565 673 268-1
23 ส.ค. 2565 743 676-3
22 ส.ค. 2565 591 056-5
19 ส.ค. 2565 238 423-2
18 ส.ค. 2565 278 125-1
17 ส.ค. 2565 148 715-2
16 ส.ค. 2565 802 683-6
15 ส.ค. 2565 554 652-6
12 ส.ค. 2565 750 977-5
11 ส.ค. 2565 779 977-1
10 ส.ค. 2565 490 248-5
9 ส.ค. 2565 932 199-8
8 ส.ค. 2565 394 837-5
5 ส.ค. 2565 771 675-0
4 ส.ค. 2565 057 207-4
3 ส.ค. 2565 453 749-3
2 ส.ค. 2565 791 673-5
1 ส.ค. 2565 787 673-2
29 ก.ค. 2565 125 519-7
28 ก.ค. 2565 398 432-9
27 ก.ค. 2565 645 860-1
26 ก.ค. 2565 062 903-0

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 8-9
30 ก.ย. 2565 017 209-8
29 ก.ย. 2565 861 989-2
28 ก.ย. 2565 473 647-4
27 ก.ย. 2565 959 699-5
26 ก.ย. 2565 299 228-7
23 ก.ย. 2565 758 074-2
22 ก.ย. 2565 399 833-0
21 ก.ย. 2565 872 685-3
20 ก.ย. 2565 103 816-0
19 ก.ย. 2565 306 735-7
16 ก.ย. 2565 200 520-8
15 ก.ย. 2565 808 280-5
14 ก.ย. 2565 777 174-9
13 ก.ย. 2565 222 822-0
12 ก.ย. 2565 679 662-6
9 ก.ย. 2565 149 810-4
8 ก.ย. 2565 703 377-2
7 ก.ย. 2565 306 035-4
6 ก.ย. 2565 798 478-4
5 ก.ย. 2565 105 710-5
2 ก.ย. 2565 530 854-8
1 ก.ย. 2565 074 402-0
31 ส.ค. 2565 933 696-2
30 ส.ค. 2565 674 469-2
29 ส.ค. 2565 284 425-3
26 ส.ค. 2565 841 886-2
25 ส.ค. 2565 460 546-1
24 ส.ค. 2565 673 262-4
23 ส.ค. 2565 743 679-2
22 ส.ค. 2565 591 058-5
19 ส.ค. 2565 238 426-3
18 ส.ค. 2565 278 125-9
17 ส.ค. 2565 148 710-9
16 ส.ค. 2565 802 680-1
15 ส.ค. 2565 554 656-2
12 ส.ค. 2565 750 974-0
11 ส.ค. 2565 779 976-5
10 ส.ค. 2565 490 245-8
9 ส.ค. 2565 932 198-7
8 ส.ค. 2565 394 832-4
5 ส.ค. 2565 771 679-3
4 ส.ค. 2565 057 209-7
3 ส.ค. 2565 453 742-4
2 ส.ค. 2565 791 670-4
1 ส.ค. 2565 787 670-9
29 ก.ค. 2565 125 511-0
28 ก.ค. 2565 398 431-7
27 ก.ค. 2565 645 863-2
26 ก.ค. 2565 062 905-4

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 5-1
30 ก.ย. 2565 017 207-0
29 ก.ย. 2565 861 982-4
28 ก.ย. 2565 473 640-8
27 ก.ย. 2565 959 690-6
26 ก.ย. 2565 299 224-5
23 ก.ย. 2565 758 079-0
22 ก.ย. 2565 399 832-7
21 ก.ย. 2565 872 683-2
20 ก.ย. 2565 103 810-9
19 ก.ย. 2565 306 731-6
16 ก.ย. 2565 200 523-5
15 ก.ย. 2565 808 289-4
14 ก.ย. 2565 777 178-2
13 ก.ย. 2565 222 826-5
12 ก.ย. 2565 679 664-5
9 ก.ย. 2565 149 816-3
8 ก.ย. 2565 703 374-6
7 ก.ย. 2565 306 034-1
6 ก.ย. 2565 798 474-7
5 ก.ย. 2565 105 718-7
2 ก.ย. 2565 530 856-4
1 ก.ย. 2565 074 401-0
31 ส.ค. 2565 933 690-5
30 ส.ค. 2565 674 461-3
29 ส.ค. 2565 284 427-3
26 ส.ค. 2565 841 880-3
25 ส.ค. 2565 460 540-9
24 ส.ค. 2565 673 260-7
23 ส.ค. 2565 743 678-9
22 ส.ค. 2565 591 055-0
19 ส.ค. 2565 238 429-0
18 ส.ค. 2565 278 121-6
17 ส.ค. 2565 148 716-3
16 ส.ค. 2565 802 688-7
15 ส.ค. 2565 554 656-1
12 ส.ค. 2565 750 979-0
11 ส.ค. 2565 779 973-1
10 ส.ค. 2565 490 246-1
9 ส.ค. 2565 932 190-4
8 ส.ค. 2565 394 838-5
5 ส.ค. 2565 771 676-0
4 ส.ค. 2565 057 201-0
3 ส.ค. 2565 453 748-7
2 ส.ค. 2565 791 679-5
1 ส.ค. 2565 787 677-3
29 ก.ค. 2565 125 519-2
28 ก.ค. 2565 398 432-0
27 ก.ค. 2565 645 865-6
26 ก.ค. 2565 062 904-3

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยญี่ปุ่น Numbers 4 คืออะไร

หวยญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” เป็นการเสี่ยงโชคในรูปแบบ ล๊อตเตอรี่ เช่นเดียวกับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยธนาคารมิซูโฮ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 จนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยญี่ปุ่น คือ 1234
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 234
  • 2 ตัวล่าง คือ 12
 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.*
ออกผลประมาณ 16.45น.**

#สูตรหวยญี่ปุ่น #หวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่นย้อนหลัง

อัตราจ่าย ญี่ปุ่น Numbers 4 เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com