สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4 หรือ Japan Numbers 4 เป็นหวยออกผล 4 หลัก แต่สูตรที่ให้จะใช้สำหรับ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู หรือท่านจะไปผสมเลขก็ได้แล้วแต่ตามต้องการ ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ดเลขเจาะเฉพาะทาง แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4 จาก 6 สูตร

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล8-2
29 ก.ย. 2566286823-9
28 ก.ย. 2566662567-1
27 ก.ย. 2566367536-3
26 ก.ย. 2566668265-4
25 ก.ย. 2566563556-0
22 ก.ย. 2566384734-5
21 ก.ย. 2566400345-9
20 ก.ย. 2566003002-4
19 ก.ย. 2566914397-6
18 ก.ย. 2566587856-8
15 ก.ย. 2566219724-0
14 ก.ย. 2566402040-2
13 ก.ย. 2566372634-6
12 ก.ย. 2566108114-0
11 ก.ย. 2566134115-8
8 ก.ย. 2566470642-1
7 ก.ย. 2566398930-2
6 ก.ย. 2566988295-3
5 ก.ย. 2566115115-9
4 ก.ย. 2566434141-8
1 ก.ย. 2566286521-9
31 ส.ค. 2566044402-0
30 ส.ค. 2566393830-7
29 ส.ค. 2566308138-5
28 ส.ค. 2566855089-1
25 ส.ค. 2566597850-4
24 ส.ค. 2566780774-1
23 ส.ค. 2566295326-1
22 ส.ค. 2566537451-5
21 ส.ค. 2566517551-3
18 ส.ค. 2566425746-0
17 ส.ค. 2566697162-7
16 ส.ค. 2566054500-4
15 ส.ค. 2566677560-9
14 ส.ค. 2566897589-7
11 ส.ค. 2566226126-0
10 ส.ค. 2566793372-6
9 ส.ค. 2566069508-5
8 ส.ค. 2566566953-4
7 ส.ค. 2566294529-5
4 ส.ค. 2566369033-9
3 ส.ค. 2566805385-9
2 ส.ค. 2566090303-4
1 ส.ค. 2566169710-1
31 ก.ค. 2566549851-0
28 ก.ค. 2566071805-1
27 ก.ค. 2566882289-1
26 ก.ค. 2566867586-2
25 ก.ค. 2566793979-5

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 44%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล7-1
29 ก.ย. 2566286829-7
28 ก.ย. 2566662569-7
27 ก.ย. 2566367534-5
26 ก.ย. 2566668262-1
25 ก.ย. 2566563552-1
22 ก.ย. 2566384739-8
21 ก.ย. 2566400343-2
20 ก.ย. 2566003001-7
19 ก.ย. 2566914397-9
18 ก.ย. 2566587851-8
15 ก.ย. 2566219728-2
14 ก.ย. 2566402041-3
13 ก.ย. 2566372633-6
12 ก.ย. 2566108114-9
11 ก.ย. 2566134112-9
8 ก.ย. 2566470643-8
7 ก.ย. 2566398936-0
6 ก.ย. 2566988299-0
5 ก.ย. 2566115112-4
4 ก.ย. 2566434147-5
1 ก.ย. 2566286524-0
31 ส.ค. 2566044404-6
30 ส.ค. 2566393835-4
29 ส.ค. 2566308138-4
28 ส.ค. 2566รอผลรอผล4-5
25 ส.ค. 2566597857-8
24 ส.ค. 2566780770-7
23 ส.ค. 2566295324-7
22 ส.ค. 2566537455-2
21 ส.ค. 2566517550-4
18 ส.ค. 2566425740-9
17 ส.ค. 2566697167-3
16 ส.ค. 2566054502-1
15 ส.ค. 2566677564-2
14 ส.ค. 2566897584-2
11 ส.ค. 2566226125-6
10 ส.ค. 2566793370-3
9 ส.ค. 2566069503-2
8 ส.ค. 2566566956-1
7 ส.ค. 2566294525-4
4 ส.ค. 2566369032-8
3 ส.ค. 2566805389-2
2 ส.ค. 2566090309-5
1 ส.ค. 2566169717-1
31 ก.ค. 2566549858-6
28 ก.ค. 2566071809-5
27 ก.ค. 2566882284-0
26 ก.ค. 2566867583-0
25 ก.ค. 2566793971-5

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล1-2
29 ก.ย. 2566286827-9
28 ก.ย. 2566662567-3
27 ก.ย. 2566367536-9
26 ก.ย. 2566668268-1
25 ก.ย. 2566563558-0
22 ก.ย. 2566384734-5
21 ก.ย. 2566400345-1
20 ก.ย. 2566003000-4
19 ก.ย. 2566914391-0
18 ก.ย. 2566587850-6
15 ก.ย. 2566219721-4
14 ก.ย. 2566402042-9
13 ก.ย. 2566372634-5
12 ก.ย. 2566108113-2
11 ก.ย. 2566134119-7
8 ก.ย. 2566470647-0
7 ก.ย. 2566398935-7
6 ก.ย. 2566988293-0
5 ก.ย. 2566115110-8
4 ก.ย. 2566434148-0
1 ก.ย. 2566286521-8
31 ส.ค. 2566044406-1
30 ส.ค. 2566393835-1
29 ส.ค. 2566308132-6
28 ส.ค. 2566รอผลรอผล3-5
25 ส.ค. 2566597855-1
24 ส.ค. 2566780770-2
23 ส.ค. 2566295328-3
22 ส.ค. 2566537452-5
21 ส.ค. 2566517557-5
18 ส.ค. 2566425740-2
17 ส.ค. 2566697165-2
16 ส.ค. 2566054507-6
15 ส.ค. 2566677568-0
14 ส.ค. 2566897586-1
11 ส.ค. 2566226123-2
10 ส.ค. 2566793378-7
9 ส.ค. 2566069500-1
8 ส.ค. 2566566956-3
7 ส.ค. 2566294522-9
4 ส.ค. 2566369038-4
3 ส.ค. 2566805388-5
2 ส.ค. 2566090305-4
1 ส.ค. 2566169711-6
31 ก.ค. 2566549856-7
28 ก.ค. 2566071808-7
27 ก.ค. 2566882281-6
26 ก.ค. 2566867582-5
25 ก.ค. 2566793972-6

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 44%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล2-4
29 ก.ย. 2566286827-0
28 ก.ย. 2566662564-3
27 ก.ย. 2566367538-0
26 ก.ย. 2566668263-1
25 ก.ย. 2566563559-6
22 ก.ย. 2566384732-5
21 ก.ย. 2566400343-9
20 ก.ย. 2566003006-4
19 ก.ย. 2566914396-0
18 ก.ย. 2566587859-6
15 ก.ย. 2566219721-5
14 ก.ย. 2566402046-5
13 ก.ย. 2566372634-9
12 ก.ย. 2566108119-7
11 ก.ย. 2566134114-7
8 ก.ย. 2566470643-2
7 ก.ย. 2566398933-8
6 ก.ย. 2566988297-3
5 ก.ย. 2566115118-4
4 ก.ย. 2566434144-9
1 ก.ย. 2566286528-7
31 ส.ค. 2566044402-6
30 ส.ค. 2566393830-9
29 ส.ค. 2566308136-9
28 ส.ค. 2566รอผลรอผล4-6
25 ส.ค. 2566597851-0
24 ส.ค. 2566780771-3
23 ส.ค. 2566295322-1
22 ส.ค. 2566537457-3
21 ส.ค. 2566517552-1
18 ส.ค. 2566425749-2
17 ส.ค. 2566697162-8
16 ส.ค. 2566054500-4
15 ส.ค. 2566677569-3
14 ส.ค. 2566897580-5
11 ส.ค. 2566226122-6
10 ส.ค. 2566793379-1
9 ส.ค. 2566069502-3
8 ส.ค. 2566566959-1
7 ส.ค. 2566294525-0
4 ส.ค. 2566369036-7
3 ส.ค. 2566805387-9
2 ส.ค. 2566090304-1
1 ส.ค. 2566169717-3
31 ก.ค. 2566549852-4
28 ก.ค. 2566071804-2
27 ก.ค. 2566882287-0
26 ก.ค. 2566867580-8
25 ก.ค. 2566793975-8

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล5-9
29 ก.ย. 2566286823-7
28 ก.ย. 2566662567-5
27 ก.ย. 2566367539-3
26 ก.ย. 2566668261-7
25 ก.ย. 2566563558-5
22 ก.ย. 2566384735-4
21 ก.ย. 2566400341-3
20 ก.ย. 2566003007-5
19 ก.ย. 2566914397-3
18 ก.ย. 2566587854-8
15 ก.ย. 2566219724-1
14 ก.ย. 2566402049-6
13 ก.ย. 2566372632-7
12 ก.ย. 2566108115-3
11 ก.ย. 2566134117-6
8 ก.ย. 2566470645-3
7 ก.ย. 2566398934-2
6 ก.ย. 2566988295-4
5 ก.ย. 2566115111-4
4 ก.ย. 2566434143-1
1 ก.ย. 2566286525-7
31 ส.ค. 2566044407-3
30 ส.ค. 2566393832-9
29 ส.ค. 2566308134-2
28 ส.ค. 2566รอผลรอผล4-1
25 ส.ค. 2566597856-5
24 ส.ค. 2566780778-1
23 ส.ค. 2566295329-2
22 ส.ค. 2566537458-9
21 ส.ค. 2566517551-5
18 ส.ค. 2566425741-7
17 ส.ค. 2566697168-3
16 ส.ค. 2566054500-7
15 ส.ค. 2566677567-1
14 ส.ค. 2566897589-8
11 ส.ค. 2566226120-1
10 ส.ค. 2566793378-3
9 ส.ค. 2566069509-8
8 ส.ค. 2566566957-1
7 ส.ค. 2566294525-1
4 ส.ค. 2566369030-2
3 ส.ค. 2566805389-4
2 ส.ค. 2566090308-6
1 ส.ค. 2566169712-1
31 ก.ค. 2566549850-7
28 ก.ค. 2566071805-4
27 ก.ค. 2566882283-0
26 ก.ค. 2566867588-5
25 ก.ค. 2566793977-1

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล2-1
29 ก.ย. 2566286822-7
28 ก.ย. 2566662568-7
27 ก.ย. 2566367530-9
26 ก.ย. 2566668268-4
25 ก.ย. 2566563553-1
22 ก.ย. 2566384739-2
21 ก.ย. 2566400343-6
20 ก.ย. 2566003001-0
19 ก.ย. 2566914394-8
18 ก.ย. 2566587856-5
15 ก.ย. 2566219724-8
14 ก.ย. 2566402045-1
13 ก.ย. 2566372633-9
12 ก.ย. 2566108117-3
11 ก.ย. 2566134114-3
8 ก.ย. 2566470645-8
7 ก.ย. 2566398933-7
6 ก.ย. 2566988292-4
5 ก.ย. 2566115117-5
4 ก.ย. 2566434148-7
1 ก.ย. 2566286520-8
31 ส.ค. 2566044408-5
30 ส.ค. 2566393831-7
29 ส.ค. 2566308134-7
28 ส.ค. 2566รอผลรอผล8-0
25 ส.ค. 2566597859-0
24 ส.ค. 2566780774-9
23 ส.ค. 2566295329-2
22 ส.ค. 2566537450-7
21 ส.ค. 2566517550-7
18 ส.ค. 2566425740-7
17 ส.ค. 2566697166-4
16 ส.ค. 2566054508-0
15 ส.ค. 2566677569-6
14 ส.ค. 2566897583-0
11 ส.ค. 2566226122-9
10 ส.ค. 2566793374-9
9 ส.ค. 2566069503-4
8 ส.ค. 2566566953-8
7 ส.ค. 2566294525-7
4 ส.ค. 2566369037-6
3 ส.ค. 2566805383-7
2 ส.ค. 2566090306-5
1 ส.ค. 2566169719-1
31 ก.ค. 2566549854-7
28 ก.ค. 2566071802-5
27 ก.ค. 2566882282-6
26 ก.ค. 2566867581-4
25 ก.ค. 2566793970-5

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยญี่ปุ่น Numbers 4 คืออะไร

หวยญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” เป็นการเสี่ยงโชคในรูปแบบ ล๊อตเตอรี่ เช่นเดียวกับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยธนาคารมิซูโฮ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 จนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยญี่ปุ่น คือ 1234
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 234
  • 2 ตัวล่าง คือ 12
 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.*
ออกผลประมาณ 16.45น.**

#สูตรหวยญี่ปุ่น #หวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่นย้อนหลัง

อัตราจ่าย ญี่ปุ่น Numbers 4 เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2