สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4 หรือ Japan Numbers 4 เป็นหวยออกผล 4 หลัก แต่สูตรที่ให้จะใช้สำหรับ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู หรือท่านจะไปผสมเลขก็ได้แล้วแต่ตามต้องการ ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ดเลขเจาะเฉพาะทาง แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4 จาก 6 สูตร

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567282920-2
19 ก.ค. 2567044408-1
18 ก.ค. 2567232621-8
17 ก.ค. 2567710277-6
16 ก.ค. 2567487740-8
15 ก.ค. 2567023808-0
12 ก.ค. 2567345937-2
11 ก.ค. 2567209523-6
10 ก.ค. 2567132712-4
9 ก.ค. 2567108917-0
8 ก.ค. 2567208225-2
5 ก.ค. 2567715675-1
4 ก.ค. 2567365433-7
3 ก.ค. 2567896488-0
2 ก.ค. 2567240529-3
1 ก.ค. 2567836682-8
28 มิ.ย. 2567285724-1
27 มิ.ย. 2567552251-2
26 มิ.ย. 2567556756-5
25 มิ.ย. 2567337830-4
24 มิ.ย. 2567049208-1
21 มิ.ย. 2567593651-5
20 มิ.ย. 2567322230-5
19 มิ.ย. 2567646268-1
18 มิ.ย. 2567045208-2
17 มิ.ย. 2567640567-2
14 มิ.ย. 2567505551-8
13 มิ.ย. 2567691164-5
12 มิ.ย. 2567011404-6
11 มิ.ย. 2567400948-7
10 มิ.ย. 2567348037-6
7 มิ.ย. 2567143916-8
6 มิ.ย. 2567384237-0
5 มิ.ย. 2567656960-2
4 มิ.ย. 2567930595-1
3 มิ.ย. 2567947990-2
31 พ.ค. 2567469143-6
30 พ.ค. 2567782572-7
29 พ.ค. 2567644369-6
28 พ.ค. 2567618363-9
27 พ.ค. 2567737579-3
24 พ.ค. 2567201525-0
23 พ.ค. 2567656462-9
22 พ.ค. 2567006805-0
21 พ.ค. 2567677462-8
20 พ.ค. 2567588850-9
17 พ.ค. 2567380134-0
16 พ.ค. 2567877685-0
15 พ.ค. 2567965797-4
14 พ.ค. 2567167719-0

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567282926-5
19 ก.ค. 2567044406-9
18 ก.ค. 2567232621-0
17 ก.ค. 2567710276-5
16 ก.ค. 2567487743-8
15 ก.ค. 2567023804-8
12 ก.ค. 2567345935-1
11 ก.ค. 2567209523-2
10 ก.ค. 2567132715-7
9 ก.ค. 2567108915-7
8 ก.ค. 2567208220-9
5 ก.ค. 2567715674-6
4 ก.ค. 2567365438-3
3 ก.ค. 2567896484-0
2 ก.ค. 2567240522-4
1 ก.ค. 2567836687-4
28 มิ.ย. 2567285728-3
27 มิ.ย. 2567552253-7
26 มิ.ย. 2567556751-4
25 มิ.ย. 2567337834-0
24 มิ.ย. 2567049208-3
21 มิ.ย. 2567593659-4
20 มิ.ย. 2567322232-4
19 มิ.ย. 2567646264-6
18 มิ.ย. 2567045205-4
17 มิ.ย. 2567640567-6
14 มิ.ย. 2567505558-7
13 มิ.ย. 2567691162-8
12 มิ.ย. 2567011403-1
11 มิ.ย. 2567400942-4
10 มิ.ย. 2567348037-4
7 มิ.ย. 2567143912-9
6 มิ.ย. 2567384230-4
5 มิ.ย. 2567656964-9
4 มิ.ย. 2567930591-9
3 มิ.ย. 2567947995-6
31 พ.ค. 2567469145-1
30 พ.ค. 2567782570-7
29 พ.ค. 2567644360-2
28 พ.ค. 2567618362-9
27 พ.ค. 2567737571-7
24 พ.ค. 2567201524-0
23 พ.ค. 2567656463-7
22 พ.ค. 2567006806-3
21 พ.ค. 2567677467-4
20 พ.ค. 2567588850-8
17 พ.ค. 2567380133-7
16 พ.ค. 2567877681-7
15 พ.ค. 2567965798-0
14 พ.ค. 2567167717-6

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567282927-5
19 ก.ค. 2567044405-9
18 ก.ค. 2567232620-8
17 ก.ค. 2567710277-8
16 ก.ค. 2567487749-0
15 ก.ค. 2567023804-2
12 ก.ค. 2567345937-3
11 ก.ค. 2567209520-9
10 ก.ค. 2567132712-5
9 ก.ค. 2567108913-4
8 ก.ค. 2567208228-5
5 ก.ค. 2567715677-0
4 ก.ค. 2567365438-5
3 ก.ค. 2567896489-0
2 ก.ค. 2567240525-4
1 ก.ค. 2567836686-5
28 มิ.ย. 2567285725-8
27 มิ.ย. 2567552257-9
26 มิ.ย. 2567556753-2
25 มิ.ย. 2567337835-3
24 มิ.ย. 2567049208-0
21 มิ.ย. 2567593653-0
20 มิ.ย. 2567322236-5
19 มิ.ย. 2567646265-0
18 มิ.ย. 2567045205-0
17 มิ.ย. 2567640564-5
14 มิ.ย. 2567505552-1
13 มิ.ย. 2567691160-8
12 มิ.ย. 2567011404-8
11 มิ.ย. 2567400940-5
10 มิ.ย. 2567348033-7
7 มิ.ย. 2567143918-0
6 มิ.ย. 2567384236-7
5 มิ.ย. 2567656966-3
4 มิ.ย. 2567930596-2
3 มิ.ย. 2567947994-5
31 พ.ค. 2567469147-6
30 พ.ค. 2567782577-8
29 พ.ค. 2567644369-8
28 พ.ค. 2567618367-2
27 พ.ค. 2567737572-1
24 พ.ค. 2567201527-6
23 พ.ค. 2567656464-5
22 พ.ค. 2567006807-6
21 พ.ค. 2567677464-0
20 พ.ค. 2567588859-3
17 พ.ค. 2567380134-9
16 พ.ค. 2567877680-8
15 พ.ค. 2567965796-4
14 พ.ค. 2567167710-3

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567282922-7
19 ก.ค. 2567044408-7
18 ก.ค. 2567232624-3
17 ก.ค. 2567710277-3
16 ก.ค. 2567487747-6
15 ก.ค. 2567023803-2
12 ก.ค. 2567345935-1
11 ก.ค. 2567209522-1
10 ก.ค. 2567132716-3
9 ก.ค. 2567108915-4
8 ก.ค. 2567208221-3
5 ก.ค. 2567715672-6
4 ก.ค. 2567365432-6
3 ก.ค. 2567896482-7
2 ก.ค. 2567240525-2
1 ก.ค. 2567836683-0
28 มิ.ย. 2567285728-7
27 มิ.ย. 2567552251-9
26 มิ.ย. 2567556757-2
25 มิ.ย. 2567337837-9
24 มิ.ย. 2567049202-1
21 มิ.ย. 2567593653-5
20 มิ.ย. 2567322231-6
19 มิ.ย. 2567646264-8
18 มิ.ย. 2567045205-7
17 มิ.ย. 2567640569-4
14 มิ.ย. 2567505553-4
13 มิ.ย. 2567691164-1
12 มิ.ย. 2567011406-2
11 มิ.ย. 2567400949-2
10 มิ.ย. 2567348030-8
7 มิ.ย. 2567143917-4
6 มิ.ย. 2567384234-8
5 มิ.ย. 2567656967-3
4 มิ.ย. 2567930596-9
3 มิ.ย. 2567947993-6
31 พ.ค. 2567469140-3
30 พ.ค. 2567782574-7
29 พ.ค. 2567644363-2
28 พ.ค. 2567618360-2
27 พ.ค. 2567737577-5
24 พ.ค. 2567201524-5
23 พ.ค. 2567656469-5
22 พ.ค. 2567006801-7
21 พ.ค. 2567677467-3
20 พ.ค. 2567588855-0
17 พ.ค. 2567380138-7
16 พ.ค. 2567877684-6
15 พ.ค. 2567965790-1
14 พ.ค. 2567167711-9

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567282921-3
19 ก.ค. 2567044408-7
18 ก.ค. 2567232626-9
17 ก.ค. 2567710272-3
16 ก.ค. 2567487746-1
15 ก.ค. 2567023800-7
12 ก.ค. 2567345938-7
11 ก.ค. 2567209520-4
10 ก.ค. 2567132717-2
9 ก.ค. 2567108911-0
8 ก.ค. 2567208228-7
5 ก.ค. 2567715679-6
4 ก.ค. 2567365439-7
3 ก.ค. 2567896483-5
2 ก.ค. 2567240520-9
1 ก.ค. 2567836685-4
28 มิ.ย. 2567285722-1
27 มิ.ย. 2567552258-7
26 มิ.ย. 2567556750-5
25 มิ.ย. 2567337838-6
24 มิ.ย. 2567049209-1
21 มิ.ย. 2567593653-8
20 มิ.ย. 2567322232-6
19 มิ.ย. 2567646260-6
18 มิ.ย. 2567045203-6
17 มิ.ย. 2567640565-8
14 มิ.ย. 2567505556-3
13 มิ.ย. 2567691161-4
12 มิ.ย. 2567011404-3
11 มิ.ย. 2567400941-2
10 มิ.ย. 2567348038-3
7 มิ.ย. 2567143919-8
6 มิ.ย. 2567384233-5
5 มิ.ย. 2567656966-4
4 มิ.ย. 2567930590-1
3 มิ.ย. 2567947998-9
31 พ.ค. 2567469149-5
30 พ.ค. 2567782572-0
29 พ.ค. 2567644367-0
28 พ.ค. 2567618364-5
27 พ.ค. 2567737572-9
24 พ.ค. 2567201520-4
23 พ.ค. 2567656460-3
22 พ.ค. 2567006803-0
21 พ.ค. 2567677466-4
20 พ.ค. 2567588851-2
17 พ.ค. 2567380136-9
16 พ.ค. 2567877684-5
15 พ.ค. 2567965793-8
14 พ.ค. 2567167715-6

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567282925-1
19 ก.ค. 2567044406-8
18 ก.ค. 2567232625-8
17 ก.ค. 2567710279-0
16 ก.ค. 2567487747-9
15 ก.ค. 2567023805-2
12 ก.ค. 2567345934-8
11 ก.ค. 2567209527-1
10 ก.ค. 2567132719-7
9 ก.ค. 2567108914-9
8 ก.ค. 2567208226-2
5 ก.ค. 2567715672-0
4 ก.ค. 2567365437-6
3 ก.ค. 2567896484-8
2 ก.ค. 2567240521-8
1 ก.ค. 2567836683-8
28 มิ.ย. 2567285727-8
27 มิ.ย. 2567552255-7
26 มิ.ย. 2567556751-8
25 มิ.ย. 2567337839-3
24 มิ.ย. 2567049209-8
21 มิ.ย. 2567593659-6
20 มิ.ย. 2567322237-6
19 มิ.ย. 2567646260-4
18 มิ.ย. 2567045202-3
17 มิ.ย. 2567640560-5
14 มิ.ย. 2567505558-4
13 มิ.ย. 2567691160-3
12 มิ.ย. 2567011406-3
11 มิ.ย. 2567400943-1
10 มิ.ย. 2567348033-2
7 มิ.ย. 2567143917-0
6 มิ.ย. 2567384237-1
5 มิ.ย. 2567656966-8
4 มิ.ย. 2567930591-2
3 มิ.ย. 2567947994-3
31 พ.ค. 2567469144-0
30 พ.ค. 2567782572-3
29 พ.ค. 2567644362-5
28 พ.ค. 2567618366-2
27 พ.ค. 2567737571-7
24 พ.ค. 2567201522-7
23 พ.ค. 2567656460-4
22 พ.ค. 2567006800-7
21 พ.ค. 2567677461-4
20 พ.ค. 2567588858-5
17 พ.ค. 2567380139-6
16 พ.ค. 2567877682-1
15 พ.ค. 2567965797-5
14 พ.ค. 2567167715-2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยญี่ปุ่น Numbers 4 คืออะไร

หวยญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” เป็นการเสี่ยงโชคในรูปแบบ ล๊อตเตอรี่ เช่นเดียวกับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยธนาคารมิซูโฮ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 จนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยญี่ปุ่น คือ 1234
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 234
  • 2 ตัวล่าง คือ 12
 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.*
ออกผลประมาณ 16.45น.**

#สูตรหวยญี่ปุ่น #หวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่นย้อนหลัง

อัตราจ่าย ญี่ปุ่น Numbers 4 เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2