สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4 หรือ Japan Numbers 4 เป็นหวยออกผล 4 หลัก แต่สูตรที่ให้จะใช้สำหรับ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู หรือท่านจะไปผสมเลขก็ได้แล้วแต่ตามต้องการ ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ดเลขเจาะเฉพาะทาง แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4 จาก 6 สูตร

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 238 529-8
26 ม.ค. 2566 248 725-7
25 ม.ค. 2566 224 520-1
24 ม.ค. 2566 428 843-9
23 ม.ค. 2566 349 131-7
20 ม.ค. 2566 203 224-8
19 ม.ค. 2566 013 304-7
18 ม.ค. 2566 462 441-8
17 ม.ค. 2566 525 056-5
16 ม.ค. 2566 925 592-9
13 ม.ค. 2566 233 627-3
12 ม.ค. 2566 702 972-0
11 ม.ค. 2566 751 172-7
10 ม.ค. 2566 608 460-9
9 ม.ค. 2566 395 037-8
6 ม.ค. 2566 652 266-9
5 ม.ค. 2566 592 358-1
4 ม.ค. 2566 409 549-5
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-7
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-7
30 ธ.ค. 2565 572 253-4
29 ธ.ค. 2565 335 039-3
28 ธ.ค. 2565 953 599-5
27 ธ.ค. 2565 131 219-8
26 ธ.ค. 2565 898 388-0
23 ธ.ค. 2565 694 666-0
22 ธ.ค. 2565 879 783-6
21 ธ.ค. 2565 522 352-6
20 ธ.ค. 2565 853 985-9
19 ธ.ค. 2565 184 912-7
16 ธ.ค. 2565 428 940-8
15 ธ.ค. 2565 692 362-1
14 ธ.ค. 2565 369 530-5
13 ธ.ค. 2565 500 156-5
12 ธ.ค. 2565 641 562-5
9 ธ.ค. 2565 486 547-5
8 ธ.ค. 2565 353 736-0
7 ธ.ค. 2565 763 576-5
6 ธ.ค. 2565 542 554-6
5 ธ.ค. 2565 455 843-1
2 ธ.ค. 2565 756 573-5
1 ธ.ค. 2565 473 049-8
30 พ.ย. 2565 017 004-1
29 พ.ย. 2565 207 325-2
28 พ.ย. 2565 297 823-5
25 พ.ย. 2565 818 281-5
24 พ.ย. 2565 349 631-7
23 พ.ย. 2565 862 383-7
22 พ.ย. 2565 967 494-2
21 พ.ย. 2565 431 445-4

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 238 528-7
26 ม.ค. 2566 248 726-8
25 ม.ค. 2566 224 521-8
24 ม.ค. 2566 428 842-9
23 ม.ค. 2566 349 133-1
20 ม.ค. 2566 203 226-0
19 ม.ค. 2566 013 304-8
18 ม.ค. 2566 462 445-4
17 ม.ค. 2566 525 059-7
16 ม.ค. 2566 925 599-6
13 ม.ค. 2566 233 620-6
12 ม.ค. 2566 702 978-5
11 ม.ค. 2566 751 176-5
10 ม.ค. 2566 608 465-1
9 ม.ค. 2566 395 034-0
6 ม.ค. 2566 652 267-0
5 ม.ค. 2566 592 355-1
4 ม.ค. 2566 409 545-3
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-2
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
30 ธ.ค. 2565 572 258-5
29 ธ.ค. 2565 335 036-4
28 ธ.ค. 2565 953 597-9
27 ธ.ค. 2565 131 216-7
26 ธ.ค. 2565 898 388-3
23 ธ.ค. 2565 694 665-2
22 ธ.ค. 2565 879 787-8
21 ธ.ค. 2565 522 355-2
20 ธ.ค. 2565 853 981-6
19 ธ.ค. 2565 184 913-8
16 ธ.ค. 2565 428 941-7
15 ธ.ค. 2565 692 361-0
14 ธ.ค. 2565 369 533-9
13 ธ.ค. 2565 500 156-9
12 ธ.ค. 2565 641 566-8
9 ธ.ค. 2565 486 547-1
8 ธ.ค. 2565 353 738-4
7 ธ.ค. 2565 763 571-3
6 ธ.ค. 2565 542 558-7
5 ธ.ค. 2565 455 846-4
2 ธ.ค. 2565 756 574-2
1 ธ.ค. 2565 473 043-8
30 พ.ย. 2565 017 005-4
29 พ.ย. 2565 207 320-2
28 พ.ย. 2565 297 820-3
25 พ.ย. 2565 818 287-2
24 พ.ย. 2565 349 636-8
23 พ.ย. 2565 862 388-6
22 พ.ย. 2565 967 496-7
21 พ.ย. 2565 431 449-2

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 238 520-7
26 ม.ค. 2566 248 725-9
25 ม.ค. 2566 224 520-9
24 ม.ค. 2566 428 844-5
23 ม.ค. 2566 349 134-8
20 ม.ค. 2566 203 225-7
19 ม.ค. 2566 013 300-5
18 ม.ค. 2566 462 449-5
17 ม.ค. 2566 525 052-0
16 ม.ค. 2566 925 598-0
13 ม.ค. 2566 233 628-2
12 ม.ค. 2566 702 978-2
11 ม.ค. 2566 751 174-7
10 ม.ค. 2566 608 469-6
9 ม.ค. 2566 395 033-6
6 ม.ค. 2566 652 263-5
5 ม.ค. 2566 592 358-6
4 ม.ค. 2566 409 541-0
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-1
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-0
30 ธ.ค. 2565 572 258-1
29 ธ.ค. 2565 335 031-2
28 ธ.ค. 2565 953 594-2
27 ธ.ค. 2565 131 216-9
26 ธ.ค. 2565 898 382-8
23 ธ.ค. 2565 694 666-9
22 ธ.ค. 2565 879 783-0
21 ธ.ค. 2565 522 351-2
20 ธ.ค. 2565 853 982-1
19 ธ.ค. 2565 184 914-2
16 ธ.ค. 2565 428 943-4
15 ธ.ค. 2565 692 365-8
14 ธ.ค. 2565 369 538-7
13 ธ.ค. 2565 500 159-2
12 ธ.ค. 2565 641 563-4
9 ธ.ค. 2565 486 541-4
8 ธ.ค. 2565 353 735-6
7 ธ.ค. 2565 763 573-5
6 ธ.ค. 2565 542 554-8
5 ธ.ค. 2565 455 846-8
2 ธ.ค. 2565 756 579-3
1 ธ.ค. 2565 473 047-4
30 พ.ย. 2565 017 002-9
29 พ.ย. 2565 207 326-5
28 พ.ย. 2565 297 821-3
25 พ.ย. 2565 818 289-0
24 พ.ย. 2565 349 634-3
23 พ.ย. 2565 862 382-3
22 พ.ย. 2565 967 496-5
21 พ.ย. 2565 431 448-5

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 238 529-4
26 ม.ค. 2566 248 723-5
25 ม.ค. 2566 224 525-4
24 ม.ค. 2566 428 842-5
23 ม.ค. 2566 349 135-3
20 ม.ค. 2566 203 224-3
19 ม.ค. 2566 013 309-1
18 ม.ค. 2566 462 445-1
17 ม.ค. 2566 525 058-5
16 ม.ค. 2566 925 593-8
13 ม.ค. 2566 233 624-6
12 ม.ค. 2566 702 972-7
11 ม.ค. 2566 751 175-6
10 ม.ค. 2566 608 461-5
9 ม.ค. 2566 395 036-2
6 ม.ค. 2566 652 263-2
5 ม.ค. 2566 592 353-6
4 ม.ค. 2566 409 544-5
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-1
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-7
30 ธ.ค. 2565 572 258-6
29 ธ.ค. 2565 335 038-5
28 ธ.ค. 2565 953 597-8
27 ธ.ค. 2565 131 210-5
26 ธ.ค. 2565 898 381-0
23 ธ.ค. 2565 694 665-8
22 ธ.ค. 2565 879 786-7
21 ธ.ค. 2565 522 352-6
20 ธ.ค. 2565 853 987-9
19 ธ.ค. 2565 184 912-1
16 ธ.ค. 2565 428 942-1
15 ธ.ค. 2565 692 364-3
14 ธ.ค. 2565 369 531-0
13 ธ.ค. 2565 500 150-3
12 ธ.ค. 2565 641 566-0
9 ธ.ค. 2565 486 543-8
8 ธ.ค. 2565 353 731-4
7 ธ.ค. 2565 763 572-8
6 ธ.ค. 2565 542 554-7
5 ธ.ค. 2565 455 847-0
2 ธ.ค. 2565 756 573-8
1 ธ.ค. 2565 473 047-9
30 พ.ย. 2565 017 009-0
29 พ.ย. 2565 207 328-3
28 พ.ย. 2565 297 822-1
25 พ.ย. 2565 818 284-3
24 พ.ย. 2565 349 632-4
23 พ.ย. 2565 862 388-3
22 พ.ย. 2565 967 490-3
21 พ.ย. 2565 431 441-0

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 238 524-9
26 ม.ค. 2566 248 721-8
25 ม.ค. 2566 224 529-1
24 ม.ค. 2566 428 845-4
23 ม.ค. 2566 349 130-7
20 ม.ค. 2566 203 228-1
19 ม.ค. 2566 013 306-2
18 ม.ค. 2566 462 447-3
17 ม.ค. 2566 525 050-1
16 ม.ค. 2566 925 599-5
13 ม.ค. 2566 233 626-8
12 ม.ค. 2566 702 973-5
11 ม.ค. 2566 751 172-3
10 ม.ค. 2566 608 468-7
9 ม.ค. 2566 395 031-4
6 ม.ค. 2566 652 268-4
5 ม.ค. 2566 592 351-9
4 ม.ค. 2566 409 548-9
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-8
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
30 ธ.ค. 2565 572 258-6
29 ธ.ค. 2565 335 032-9
28 ธ.ค. 2565 953 593-1
27 ธ.ค. 2565 131 215-0
26 ธ.ค. 2565 898 381-7
23 ธ.ค. 2565 694 660-5
22 ธ.ค. 2565 879 789-0
21 ธ.ค. 2565 522 353-2
20 ธ.ค. 2565 853 985-2
19 ธ.ค. 2565 184 910-2
16 ธ.ค. 2565 428 946-1
15 ธ.ค. 2565 692 364-7
14 ธ.ค. 2565 369 534-3
13 ธ.ค. 2565 500 156-0
12 ธ.ค. 2565 641 567-5
9 ธ.ค. 2565 486 549-8
8 ธ.ค. 2565 353 735-7
7 ธ.ค. 2565 763 571-7
6 ธ.ค. 2565 542 551-8
5 ธ.ค. 2565 455 841-7
2 ธ.ค. 2565 756 575-1
1 ธ.ค. 2565 473 046-8
30 พ.ย. 2565 017 000-1
29 พ.ย. 2565 207 328-7
28 พ.ย. 2565 297 825-7
25 พ.ย. 2565 818 287-0
24 พ.ย. 2565 349 630-6
23 พ.ย. 2565 862 381-8
22 พ.ย. 2565 967 491-6
21 พ.ย. 2565 431 448-4

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 238 528-7
26 ม.ค. 2566 248 729-1
25 ม.ค. 2566 224 521-7
24 ม.ค. 2566 428 845-1
23 ม.ค. 2566 349 139-6
20 ม.ค. 2566 203 220-1
19 ม.ค. 2566 013 300-8
18 ม.ค. 2566 462 441-3
17 ม.ค. 2566 525 056-1
16 ม.ค. 2566 925 591-9
13 ม.ค. 2566 233 622-7
12 ม.ค. 2566 702 975-0
11 ม.ค. 2566 751 176-2
10 ม.ค. 2566 608 463-4
9 ม.ค. 2566 395 034-7
6 ม.ค. 2566 652 266-8
5 ม.ค. 2566 592 359-2
4 ม.ค. 2566 409 549-5
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-7
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-3
30 ธ.ค. 2565 572 251-0
29 ธ.ค. 2565 335 037-6
28 ธ.ค. 2565 953 597-6
27 ธ.ค. 2565 131 210-2
26 ธ.ค. 2565 898 388-2
23 ธ.ค. 2565 694 663-8
22 ธ.ค. 2565 879 785-7
21 ธ.ค. 2565 522 356-3
20 ธ.ค. 2565 853 989-8
19 ธ.ค. 2565 184 916-5
16 ธ.ค. 2565 428 943-7
15 ธ.ค. 2565 692 367-3
14 ธ.ค. 2565 369 532-1
13 ธ.ค. 2565 500 153-0
12 ธ.ค. 2565 641 566-7
9 ธ.ค. 2565 486 542-1
8 ธ.ค. 2565 353 733-2
7 ธ.ค. 2565 763 574-9
6 ธ.ค. 2565 542 556-3
5 ธ.ค. 2565 455 844-7
2 ธ.ค. 2565 756 571-7
1 ธ.ค. 2565 473 040-9
30 พ.ย. 2565 017 000-7
29 พ.ย. 2565 207 326-4
28 พ.ย. 2565 297 828-6
25 พ.ย. 2565 818 282-8
24 พ.ย. 2565 349 633-9
23 พ.ย. 2565 862 381-0
22 พ.ย. 2565 967 498-4
21 พ.ย. 2565 431 442-3

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยญี่ปุ่น Numbers 4 คืออะไร

หวยญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” เป็นการเสี่ยงโชคในรูปแบบ ล๊อตเตอรี่ เช่นเดียวกับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยธนาคารมิซูโฮ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 จนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยญี่ปุ่น คือ 1234
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 234
  • 2 ตัวล่าง คือ 12
 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.*
ออกผลประมาณ 16.45น.**

#สูตรหวยญี่ปุ่น #หวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่นย้อนหลัง

อัตราจ่าย ญี่ปุ่น Numbers 4 เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com