สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4 หรือ Japan Numbers 4 เป็นหวยออกผล 4 หลัก แต่สูตรที่ให้จะใช้สำหรับ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู หรือท่านจะไปผสมเลขก็ได้แล้วแต่ตามต้องการ ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ดเลขเจาะเฉพาะทาง แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4 จาก 6 สูตร

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
23 เม.ย. 2567รอผลรอผล6-7
22 เม.ย. 2567459148-2
19 เม.ย. 2567207028-7
18 เม.ย. 2567690369-8
17 เม.ย. 2567563351-5
16 เม.ย. 2567845589-0
15 เม.ย. 2567597055-3
12 เม.ย. 2567158818-4
11 เม.ย. 2567518256-4
10 เม.ย. 2567170410-1
9 เม.ย. 2567002108-1
8 เม.ย. 2567743277-1
5 เม.ย. 2567364335-9
4 เม.ย. 2567280622-4
3 เม.ย. 2567640861-5
2 เม.ย. 2567591458-5
1 เม.ย. 2567489340-5
29 มี.ค. 2567399838-2
28 มี.ค. 2567918395-9
27 มี.ค. 2567360438-4
26 มี.ค. 2567814287-0
25 มี.ค. 2567224027-9
22 มี.ค. 2567485549-7
21 มี.ค. 2567237327-9
20 มี.ค. 2567496646-9
19 มี.ค. 2567961592-7
18 มี.ค. 2567004506-0
15 มี.ค. 2567988392-0
14 มี.ค. 2567599653-0
13 มี.ค. 2567017003-4
12 มี.ค. 2567146915-7
11 มี.ค. 2567468743-0
8 มี.ค. 2567763873-2
7 มี.ค. 2567822685-7
6 มี.ค. 2567482943-4
5 มี.ค. 2567892989-3
4 มี.ค. 2567511451-7
1 มี.ค. 2567560354-5
29 ก.พ. 2567550951-4
28 ก.พ. 2567825082-1
27 ก.พ. 2567868583-0
26 ก.พ. 2567864682-5
23 ก.พ. 2567651569-3
22 ก.พ. 2567519752-0
21 ก.พ. 2567361234-1
20 ก.พ. 2567042004-7
19 ก.พ. 2567390739-3
16 ก.พ. 2567208421-3
15 ก.พ. 2567029700-4
14 ก.พ. 2567229726-8

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 46%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
23 เม.ย. 2567รอผลรอผล6-3
22 เม.ย. 2567459148-0
19 เม.ย. 2567207022-9
18 เม.ย. 2567690369-7
17 เม.ย. 2567563351-2
16 เม.ย. 2567845586-8
15 เม.ย. 2567597052-1
12 เม.ย. 2567158817-6
11 เม.ย. 2567518255-0
10 เม.ย. 2567170415-1
9 เม.ย. 2567002105-7
8 เม.ย. 2567743278-2
5 เม.ย. 2567364339-2
4 เม.ย. 2567280622-9
3 เม.ย. 2567640860-3
2 เม.ย. 2567591453-2
1 เม.ย. 2567489345-1
29 มี.ค. 2567399833-2
28 มี.ค. 2567918393-2
27 มี.ค. 2567360438-1
26 มี.ค. 2567814283-7
25 มี.ค. 2567224026-4
22 มี.ค. 2567485549-0
21 มี.ค. 2567237320-5
20 มี.ค. 2567496641-4
19 มี.ค. 2567961597-8
18 มี.ค. 2567004508-6
15 มี.ค. 2567988397-4
14 มี.ค. 2567599654-6
13 มี.ค. 2567017005-3
12 มี.ค. 2567146918-2
11 มี.ค. 2567468741-0
8 มี.ค. 2567763877-8
7 มี.ค. 2567822685-7
6 มี.ค. 2567482945-3
5 มี.ค. 2567892984-7
4 มี.ค. 2567511454-6
1 มี.ค. 2567560353-4
29 ก.พ. 2567550958-7
28 ก.พ. 2567825084-0
27 ก.พ. 2567868580-1
26 ก.พ. 2567864684-5
23 ก.พ. 2567651564-2
22 ก.พ. 2567519751-8
21 ก.พ. 2567361233-6
20 ก.พ. 2567042000-4
19 ก.พ. 2567390734-5
16 ก.พ. 2567208425-3
15 ก.พ. 2567029704-9
14 ก.พ. 2567229728-2

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
23 เม.ย. 2567รอผลรอผล5-3
22 เม.ย. 2567459147-5
19 เม.ย. 2567207026-9
18 เม.ย. 2567690368-9
17 เม.ย. 2567563358-4
16 เม.ย. 2567845584-9
15 เม.ย. 2567597057-5
12 เม.ย. 2567158817-6
11 เม.ย. 2567518251-4
10 เม.ย. 2567170410-7
9 เม.ย. 2567002106-1
8 เม.ย. 2567743279-1
5 เม.ย. 2567364336-5
4 เม.ย. 2567280624-6
3 เม.ย. 2567640865-4
2 เม.ย. 2567591455-9
1 เม.ย. 2567489345-3
29 มี.ค. 2567399833-2
28 มี.ค. 2567918394-5
27 มี.ค. 2567360430-1
26 มี.ค. 2567814286-5
25 มี.ค. 2567224028-0
22 มี.ค. 2567485540-1
21 มี.ค. 2567237322-7
20 มี.ค. 2567496641-9
19 มี.ค. 2567961596-4
18 มี.ค. 2567004502-7
15 มี.ค. 2567988395-9
14 มี.ค. 2567599654-1
13 มี.ค. 2567017002-6
12 มี.ค. 2567146912-5
11 มี.ค. 2567468745-1
8 มี.ค. 2567763874-3
7 มี.ค. 2567822686-2
6 มี.ค. 2567482947-8
5 มี.ค. 2567892985-8
4 มี.ค. 2567511456-5
1 มี.ค. 2567560351-8
29 ก.พ. 2567550957-6
28 ก.พ. 2567825082-1
27 ก.พ. 2567868582-6
26 ก.พ. 2567864689-1
23 ก.พ. 2567651561-8
22 ก.พ. 2567519754-6
21 ก.พ. 2567361239-2
20 ก.พ. 2567042005-2
19 ก.พ. 2567390736-8
16 ก.พ. 2567208428-7
15 ก.พ. 2567029709-3
14 ก.พ. 2567229722-6

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
23 เม.ย. 2567รอผลรอผล7-4
22 เม.ย. 2567459144-5
19 เม.ย. 2567207023-8
18 เม.ย. 2567690363-9
17 เม.ย. 2567563350-2
16 เม.ย. 2567845586-0
15 เม.ย. 2567597052-0
12 เม.ย. 2567158810-7
11 เม.ย. 2567518253-7
10 เม.ย. 2567170417-9
9 เม.ย. 2567002107-8
8 เม.ย. 2567743273-1
5 เม.ย. 2567364330-3
4 เม.ย. 2567280622-3
3 เม.ย. 2567640860-6
2 เม.ย. 2567591450-3
1 เม.ย. 2567489349-5
29 มี.ค. 2567399836-5
28 มี.ค. 2567918397-0
27 มี.ค. 2567360437-4
26 มี.ค. 2567814285-3
25 มี.ค. 2567224026-3
22 มี.ค. 2567485542-9
21 มี.ค. 2567237320-3
20 มี.ค. 2567496649-5
19 มี.ค. 2567961593-6
18 มี.ค. 2567004503-1
15 มี.ค. 2567988394-1
14 มี.ค. 2567599655-4
13 มี.ค. 2567017006-0
12 มี.ค. 2567146912-9
11 มี.ค. 2567468742-8
8 มี.ค. 2567763873-1
7 มี.ค. 2567822682-7
6 มี.ค. 2567482940-3
5 มี.ค. 2567892984-7
4 มี.ค. 2567511450-3
1 มี.ค. 2567560350-8
29 ก.พ. 2567550957-6
28 ก.พ. 2567825083-1
27 ก.พ. 2567868581-2
26 ก.พ. 2567864686-3
23 ก.พ. 2567651561-7
22 ก.พ. 2567519750-6
21 ก.พ. 2567361235-9
20 ก.พ. 2567042000-8
19 ก.พ. 2567390735-9
16 ก.พ. 2567208428-6
15 ก.พ. 2567029700-5
14 ก.พ. 2567229728-9

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
23 เม.ย. 2567รอผลรอผล3-8
22 เม.ย. 2567459147-3
19 เม.ย. 2567207029-4
18 เม.ย. 2567690366-7
17 เม.ย. 2567563355-4
16 เม.ย. 2567845583-6
15 เม.ย. 2567597056-5
12 เม.ย. 2567158813-5
11 เม.ย. 2567518257-9
10 เม.ย. 2567170415-0
9 เม.ย. 2567002109-2
8 เม.ย. 2567743275-4
5 เม.ย. 2567364339-6
4 เม.ย. 2567280620-1
3 เม.ย. 2567640867-6
2 เม.ย. 2567591451-3
1 เม.ย. 2567489343-0
29 มี.ค. 2567399836-7
28 มี.ค. 2567918395-7
27 มี.ค. 2567360435-2
26 มี.ค. 2567814287-8
25 มี.ค. 2567224029-3
22 มี.ค. 2567485549-1
21 มี.ค. 2567237329-5
20 มี.ค. 2567496649-1
19 มี.ค. 2567961595-8
18 มี.ค. 2567004501-0
15 มี.ค. 2567988397-3
14 มี.ค. 2567599654-1
13 มี.ค. 2567017006-4
12 มี.ค. 2567146919-6
11 มี.ค. 2567468744-6
8 มี.ค. 2567763874-8
7 มี.ค. 2567822686-0
6 มี.ค. 2567482941-7
5 มี.ค. 2567892985-9
4 มี.ค. 2567511455-3
1 มี.ค. 2567560358-3
29 ก.พ. 2567550953-4
28 ก.พ. 2567825081-6
27 ก.พ. 2567868581-0
26 ก.พ. 2567864688-9
23 ก.พ. 2567651565-2
22 ก.พ. 2567519750-2
21 ก.พ. 2567361237-1
20 ก.พ. 2567042002-0
19 ก.พ. 2567390732-8
16 ก.พ. 2567208428-4
15 ก.พ. 2567029701-4
14 ก.พ. 2567229727-0

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 46%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
23 เม.ย. 2567รอผลรอผล9-8
22 เม.ย. 2567459140-9
19 เม.ย. 2567207029-4
18 เม.ย. 2567690369-7
17 เม.ย. 2567563353-9
16 เม.ย. 2567845587-1
15 เม.ย. 2567597052-4
12 เม.ย. 2567158810-1
11 เม.ย. 2567518252-9
10 เม.ย. 2567170415-4
9 เม.ย. 2567002106-1
8 เม.ย. 2567743272-1
5 เม.ย. 2567364331-7
4 เม.ย. 2567280628-5
3 เม.ย. 2567640865-8
2 เม.ย. 2567591457-6
1 เม.ย. 2567489345-7
29 มี.ค. 2567399832-5
28 มี.ค. 2567918396-5
27 มี.ค. 2567360439-5
26 มี.ค. 2567814289-6
25 มี.ค. 2567224024-9
22 มี.ค. 2567485546-8
21 มี.ค. 2567237321-4
20 มี.ค. 2567496647-1
19 มี.ค. 2567961592-8
18 มี.ค. 2567004503-8
15 มี.ค. 2567988394-6
14 มี.ค. 2567599654-5
13 มี.ค. 2567017004-8
12 มี.ค. 2567146915-1
11 มี.ค. 2567468747-4
8 มี.ค. 2567763877-9
7 มี.ค. 2567822685-9
6 มี.ค. 2567482946-9
5 มี.ค. 2567892988-3
4 มี.ค. 2567511451-3
1 มี.ค. 2567560359-2
29 ก.พ. 2567550953-7
28 ก.พ. 2567825084-3
27 ก.พ. 2567868586-1
26 ก.พ. 2567864685-1
23 ก.พ. 2567651565-3
22 ก.พ. 2567519753-6
21 ก.พ. 2567361232-3
20 ก.พ. 2567042009-7
19 ก.พ. 2567390736-8
16 ก.พ. 2567208428-0
15 ก.พ. 2567029708-6
14 ก.พ. 2567229724-8

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยญี่ปุ่น Numbers 4 คืออะไร

หวยญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” เป็นการเสี่ยงโชคในรูปแบบ ล๊อตเตอรี่ เช่นเดียวกับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยธนาคารมิซูโฮ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 จนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยญี่ปุ่น คือ 1234
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 234
  • 2 ตัวล่าง คือ 12
 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.*
ออกผลประมาณ 16.45น.**

#สูตรหวยญี่ปุ่น #หวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่นย้อนหลัง

อัตราจ่าย ญี่ปุ่น Numbers 4 เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2