สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4

สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers 4 หรือ Japan Numbers 4 เป็นหวยออกผล 4 หลัก แต่สูตรที่ให้จะใช้สำหรับ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู หรือท่านจะไปผสมเลขก็ได้แล้วแต่ตามต้องการ ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ดเลขเจาะเฉพาะทาง แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยญี่ปุ่น Numbers4 จาก 6 สูตร

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 1
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-2
16 พ.ค. 2565 304 236-1
13 พ.ค. 2565 348 632-6
12 พ.ค. 2565 661 360-8
11 พ.ค. 2565 804 282-9
10 พ.ค. 2565 533 952-7
9 พ.ค. 2565 086 409-7
6 พ.ค. 2565 127 714-6
5 พ.ค. 2565 977 890-5
4 พ.ค. 2565 222 526-5
3 พ.ค. 2565 113 714-1
2 พ.ค. 2565 139 017-4
29 เม.ย. 2565 545 959-6
28 เม.ย. 2565 629 164-5
27 เม.ย. 2565 399 636-5
26 เม.ย. 2565 230 625-8
25 เม.ย. 2565 966 091-0
22 เม.ย. 2565 005 709-7
21 เม.ย. 2565 970 990-7
20 เม.ย. 2565 635 869-8
19 เม.ย. 2565 481 648-1
18 เม.ย. 2565 025 203-2
15 เม.ย. 2565 026 102-5
14 เม.ย. 2565 844 789-8
13 เม.ย. 2565 221 325-0
12 เม.ย. 2565 479 048-5
11 เม.ย. 2565 495 744-7
8 เม.ย. 2565 896 088-6
7 เม.ย. 2565 858 183-2
6 เม.ย. 2565 094 909-3
5 เม.ย. 2565 986 891-9
4 เม.ย. 2565 000 703-9
1 เม.ย. 2565 136 715-4
31 มี.ค. 2565 389 030-5
30 มี.ค. 2565 036 001-0
29 มี.ค. 2565 909 494-1
28 มี.ค. 2565 738 777-8
25 มี.ค. 2565 188 111-0
24 มี.ค. 2565 378 138-1
23 มี.ค. 2565 432 848-7
22 มี.ค. 2565 984 891-7
21 มี.ค. 2565 218 421-9
18 มี.ค. 2565 844 482-8
17 มี.ค. 2565 346 135-8
16 มี.ค. 2565 733 773-5
15 มี.ค. 2565 913 391-5
14 มี.ค. 2565 763 176-5
11 มี.ค. 2565 774 673-8
10 มี.ค. 2565 992 691-2
9 มี.ค. 2565 692 561-7

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 2
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-6
16 พ.ค. 2565 304 232-1
13 พ.ค. 2565 348 637-9
12 พ.ค. 2565 661 363-8
11 พ.ค. 2565 804 287-5
10 พ.ค. 2565 533 956-9
9 พ.ค. 2565 086 404-9
6 พ.ค. 2565 127 716-0
5 พ.ค. 2565 977 898-7
4 พ.ค. 2565 222 526-5
3 พ.ค. 2565 113 716-9
2 พ.ค. 2565 139 014-7
29 เม.ย. 2565 545 958-0
28 เม.ย. 2565 629 163-5
27 เม.ย. 2565 399 632-9
26 เม.ย. 2565 230 626-3
25 เม.ย. 2565 966 098-6
22 เม.ย. 2565 005 709-7
21 เม.ย. 2565 970 995-8
20 เม.ย. 2565 635 864-9
19 เม.ย. 2565 481 645-0
18 เม.ย. 2565 025 206-3
15 เม.ย. 2565 026 109-5
14 เม.ย. 2565 844 781-9
13 เม.ย. 2565 221 324-3
12 เม.ย. 2565 479 042-5
11 เม.ย. 2565 495 742-3
8 เม.ย. 2565 896 080-1
7 เม.ย. 2565 858 184-2
6 เม.ย. 2565 094 903-6
5 เม.ย. 2565 986 894-8
4 เม.ย. 2565 000 700-9
1 เม.ย. 2565 136 715-2
31 มี.ค. 2565 389 032-6
30 มี.ค. 2565 036 005-3
29 มี.ค. 2565 909 499-1
28 มี.ค. 2565 738 776-0
25 มี.ค. 2565 188 112-6
24 มี.ค. 2565 378 138-2
23 มี.ค. 2565 432 842-3
22 มี.ค. 2565 984 896-0
21 มี.ค. 2565 218 420-2
18 มี.ค. 2565 844 487-8
17 มี.ค. 2565 346 136-7
16 มี.ค. 2565 733 777-2
15 มี.ค. 2565 913 395-4
14 มี.ค. 2565 763 173-2
11 มี.ค. 2565 774 674-3
10 มี.ค. 2565 992 697-0
9 มี.ค. 2565 692 568-2

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 3
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-9
16 พ.ค. 2565 304 233-2
13 พ.ค. 2565 348 630-4
12 พ.ค. 2565 661 361-2
11 พ.ค. 2565 804 284-7
10 พ.ค. 2565 533 950-5
9 พ.ค. 2565 086 408-9
6 พ.ค. 2565 127 715-7
5 พ.ค. 2565 977 896-1
4 พ.ค. 2565 222 520-8
3 พ.ค. 2565 113 718-6
2 พ.ค. 2565 139 016-8
29 เม.ย. 2565 545 958-0
28 เม.ย. 2565 629 167-3
27 เม.ย. 2565 399 635-9
26 เม.ย. 2565 230 620-1
25 เม.ย. 2565 966 099-2
22 เม.ย. 2565 005 705-0
21 เม.ย. 2565 970 995-4
20 เม.ย. 2565 635 867-4
19 เม.ย. 2565 481 648-7
18 เม.ย. 2565 025 202-3
15 เม.ย. 2565 026 106-3
14 เม.ย. 2565 844 782-1
13 เม.ย. 2565 221 327-8
12 เม.ย. 2565 479 049-3
11 เม.ย. 2565 495 742-1
8 เม.ย. 2565 896 088-0
7 เม.ย. 2565 858 182-9
6 เม.ย. 2565 094 909-6
5 เม.ย. 2565 986 893-8
4 เม.ย. 2565 000 704-3
1 เม.ย. 2565 136 715-3
31 มี.ค. 2565 389 031-2
30 มี.ค. 2565 036 004-6
29 มี.ค. 2565 909 491-8
28 มี.ค. 2565 738 774-3
25 มี.ค. 2565 188 111-6
24 มี.ค. 2565 378 131-4
23 มี.ค. 2565 432 844-9
22 มี.ค. 2565 984 899-4
21 มี.ค. 2565 218 426-5
18 มี.ค. 2565 844 480-3
17 มี.ค. 2565 346 137-3
16 มี.ค. 2565 733 776-0
15 มี.ค. 2565 913 392-4
14 มี.ค. 2565 763 171-5
11 มี.ค. 2565 774 672-4
10 มี.ค. 2565 992 690-2
9 มี.ค. 2565 692 567-1

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 4
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-5
16 พ.ค. 2565 304 234-2
13 พ.ค. 2565 348 639-8
12 พ.ค. 2565 661 363-9
11 พ.ค. 2565 804 284-7
10 พ.ค. 2565 533 957-1
9 พ.ค. 2565 086 400-6
6 พ.ค. 2565 127 711-2
5 พ.ค. 2565 977 898-5
4 พ.ค. 2565 222 521-4
3 พ.ค. 2565 113 715-0
2 พ.ค. 2565 139 013-2
29 เม.ย. 2565 545 950-5
28 เม.ย. 2565 629 167-2
27 เม.ย. 2565 399 637-0
26 เม.ย. 2565 230 626-2
25 เม.ย. 2565 966 090-4
22 เม.ย. 2565 005 707-3
21 เม.ย. 2565 970 994-2
20 เม.ย. 2565 635 868-5
19 เม.ย. 2565 481 643-9
18 เม.ย. 2565 025 209-1
15 เม.ย. 2565 026 106-9
14 เม.ย. 2565 844 780-6
13 เม.ย. 2565 221 329-8
12 เม.ย. 2565 479 043-5
11 เม.ย. 2565 495 749-8
8 เม.ย. 2565 896 083-4
7 เม.ย. 2565 858 187-1
6 เม.ย. 2565 094 905-1
5 เม.ย. 2565 986 895-8
4 เม.ย. 2565 000 708-0
1 เม.ย. 2565 136 719-8
31 มี.ค. 2565 389 035-4
30 มี.ค. 2565 036 004-1
29 มี.ค. 2565 909 495-9
28 มี.ค. 2565 738 773-9
25 มี.ค. 2565 188 116-2
24 มี.ค. 2565 378 136-3
23 มี.ค. 2565 432 840-2
22 มี.ค. 2565 984 890-1
21 มี.ค. 2565 218 429-5
18 มี.ค. 2565 844 481-6
17 มี.ค. 2565 346 134-7
16 มี.ค. 2565 733 775-8
15 มี.ค. 2565 913 391-9
14 มี.ค. 2565 763 173-1
11 มี.ค. 2565 774 678-2
10 มี.ค. 2565 992 699-5
9 มี.ค. 2565 692 566-8

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-6
16 พ.ค. 2565 304 237-0
13 พ.ค. 2565 348 632-3
12 พ.ค. 2565 661 368-4
11 พ.ค. 2565 804 282-7
10 พ.ค. 2565 533 959-8
9 พ.ค. 2565 086 406-9
6 พ.ค. 2565 127 713-4
5 พ.ค. 2565 977 892-1
4 พ.ค. 2565 222 524-2
3 พ.ค. 2565 113 716-8
2 พ.ค. 2565 139 017-3
29 เม.ย. 2565 545 954-3
28 เม.ย. 2565 629 165-2
27 เม.ย. 2565 399 635-7
26 เม.ย. 2565 230 629-2
25 เม.ย. 2565 966 090-6
22 เม.ย. 2565 005 709-7
21 เม.ย. 2565 970 995-8
20 เม.ย. 2565 635 862-8
19 เม.ย. 2565 481 640-5
18 เม.ย. 2565 025 206-7
15 เม.ย. 2565 026 106-2
14 เม.ย. 2565 844 787-5
13 เม.ย. 2565 221 329-1
12 เม.ย. 2565 479 047-0
11 เม.ย. 2565 495 740-3
8 เม.ย. 2565 896 080-9
7 เม.ย. 2565 858 182-9
6 เม.ย. 2565 094 900-1
5 เม.ย. 2565 986 892-4
4 เม.ย. 2565 000 703-9
1 เม.ย. 2565 136 714-1
31 มี.ค. 2565 389 039-5
30 มี.ค. 2565 036 004-2
29 มี.ค. 2565 909 495-0
28 มี.ค. 2565 738 775-3
25 มี.ค. 2565 188 112-0
24 มี.ค. 2565 378 134-9
23 มี.ค. 2565 432 842-5
22 มี.ค. 2565 984 890-1
21 มี.ค. 2565 218 426-5
18 มี.ค. 2565 844 488-4
17 มี.ค. 2565 346 134-2
16 มี.ค. 2565 733 778-6
15 มี.ค. 2565 913 396-5
14 มี.ค. 2565 763 172-4
11 มี.ค. 2565 774 672-4
10 มี.ค. 2565 992 692-0
9 มี.ค. 2565 692 565-9

สูตรหวยญีปุ่น Numbers 4 - 6
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-4
16 พ.ค. 2565 304 231-5
13 พ.ค. 2565 348 639-5
12 พ.ค. 2565 661 367-3
11 พ.ค. 2565 804 289-5
10 พ.ค. 2565 533 952-7
9 พ.ค. 2565 086 402-9
6 พ.ค. 2565 127 718-4
5 พ.ค. 2565 977 897-3
4 พ.ค. 2565 222 527-3
3 พ.ค. 2565 113 713-6
2 พ.ค. 2565 139 013-8
29 เม.ย. 2565 545 959-8
28 เม.ย. 2565 629 164-3
27 เม.ย. 2565 399 638-2
26 เม.ย. 2565 230 626-5
25 เม.ย. 2565 966 098-1
22 เม.ย. 2565 005 709-5
21 เม.ย. 2565 970 993-4
20 เม.ย. 2565 635 864-2
19 เม.ย. 2565 481 641-4
18 เม.ย. 2565 025 209-0
15 เม.ย. 2565 026 106-8
14 เม.ย. 2565 844 781-6
13 เม.ย. 2565 221 320-3
12 เม.ย. 2565 479 044-9
11 เม.ย. 2565 495 748-7
8 เม.ย. 2565 896 084-5
7 เม.ย. 2565 858 188-0
6 เม.ย. 2565 094 900-1
5 เม.ย. 2565 986 892-1
4 เม.ย. 2565 000 705-9
1 เม.ย. 2565 136 711-5
31 มี.ค. 2565 389 031-6
30 มี.ค. 2565 036 003-6
29 มี.ค. 2565 909 492-6
28 มี.ค. 2565 738 776-4
25 มี.ค. 2565 188 118-0
24 มี.ค. 2565 378 131-0
23 มี.ค. 2565 432 847-8
22 มี.ค. 2565 984 895-4
21 มี.ค. 2565 218 420-7
18 มี.ค. 2565 844 481-3
17 มี.ค. 2565 346 131-6
16 มี.ค. 2565 733 774-5
15 มี.ค. 2565 913 397-5
14 มี.ค. 2565 763 173-2
11 มี.ค. 2565 774 679-7
10 มี.ค. 2565 992 691-2
9 มี.ค. 2565 692 569-6

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยญี่ปุ่น Numbers 4 คืออะไร

หวยญี่ปุ่น หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ทะคะระคุจิ” เป็นการเสี่ยงโชคในรูปแบบ ล๊อตเตอรี่ เช่นเดียวกับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยธนาคารมิซูโฮ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 จนถึงปัจจุบัน

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยญี่ปุ่น 抽せん数字 4 หลัก จากเว็บไซต์: https://www.mizuhobank.co.jp/retail/takarakuji/check/numbers/numbers4/index.html
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยญี่ปุ่น คือ 1234
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 234
  • 2 ตัวล่าง คือ 12
 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.00น.*
ออกผลประมาณ 16.45น.**

#สูตรหวยญี่ปุ่น #หวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่น #ผลหวยญี่ปุ่นย้อนหลัง

อัตราจ่าย ญี่ปุ่น Numbers 4 เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com