สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye

สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี ให้ทุกวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเจาะเลขเด็ด แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye จาก 6 สูตร

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 015 909-3
16 พ.ค. 2565 827 682-3
15 พ.ค. 2565 642 667-8
14 พ.ค. 2565 255 727-6
13 พ.ค. 2565 708 978-3
12 พ.ค. 2565 306 634-0
11 พ.ค. 2565 145 816-5
10 พ.ค. 2565 930 595-8
9 พ.ค. 2565 943 493-1
8 พ.ค. 2565 391 637-0
7 พ.ค. 2565 825 381-2
6 พ.ค. 2565 564 551-6
5 พ.ค. 2565 821 883-2
4 พ.ค. 2565 303 339-2
3 พ.ค. 2565 227 422-7
2 พ.ค. 2565 608 262-5
1 พ.ค. 2565 647 862-7
30 เม.ย. 2565 011 108-3
29 เม.ย. 2565 895 386-4
28 เม.ย. 2565 355 539-8
27 เม.ย. 2565 954 294-3
26 เม.ย. 2565 590 455-8
25 เม.ย. 2565 145 111-6
24 เม.ย. 2565 825 485-7
23 เม.ย. 2565 857 187-1
22 เม.ย. 2565 321 630-8
21 เม.ย. 2565 229 925-2
20 เม.ย. 2565 962 593-8
19 เม.ย. 2565 309 930-2
18 เม.ย. 2565 984 999-8
17 เม.ย. 2565 333 930-4
16 เม.ย. 2565 933 291-2
15 เม.ย. 2565 077 706-4
14 เม.ย. 2565 989 493-4
13 เม.ย. 2565 950 392-6
12 เม.ย. 2565 390 733-9
11 เม.ย. 2565 027 307-3
10 เม.ย. 2565 159 914-1
9 เม.ย. 2565 199 811-3
8 เม.ย. 2565 437 048-6
7 เม.ย. 2565 591 250-1
6 เม.ย. 2565 095 503-5
5 เม.ย. 2565 316 639-6
4 เม.ย. 2565 781 074-5
3 เม.ย. 2565 887 185-9
2 เม.ย. 2565 543 054-1
1 เม.ย. 2565 868 981-0
31 มี.ค. 2565 095 303-5
30 มี.ค. 2565 517 156-8
29 มี.ค. 2565 582 455-3

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 015 906-3
16 พ.ค. 2565 827 682-8
15 พ.ค. 2565 642 663-6
14 พ.ค. 2565 255 721-9
13 พ.ค. 2565 708 977-2
12 พ.ค. 2565 306 636-9
11 พ.ค. 2565 145 815-2
10 พ.ค. 2565 930 598-0
9 พ.ค. 2565 943 493-4
8 พ.ค. 2565 391 634-3
7 พ.ค. 2565 825 389-1
6 พ.ค. 2565 564 557-3
5 พ.ค. 2565 821 889-7
4 พ.ค. 2565 303 332-9
3 พ.ค. 2565 227 424-9
2 พ.ค. 2565 608 269-7
1 พ.ค. 2565 647 869-2
30 เม.ย. 2565 011 101-8
29 เม.ย. 2565 895 386-9
28 เม.ย. 2565 355 531-7
27 เม.ย. 2565 954 298-9
26 เม.ย. 2565 590 458-7
25 เม.ย. 2565 145 112-7
24 เม.ย. 2565 825 481-6
23 เม.ย. 2565 857 187-6
22 เม.ย. 2565 321 639-7
21 เม.ย. 2565 229 925-1
20 เม.ย. 2565 962 594-0
19 เม.ย. 2565 309 939-4
18 เม.ย. 2565 984 999-0
17 เม.ย. 2565 333 933-9
16 เม.ย. 2565 933 291-9
15 เม.ย. 2565 077 708-9
14 เม.ย. 2565 989 495-7
13 เม.ย. 2565 950 395-1
12 เม.ย. 2565 390 734-3
11 เม.ย. 2565 027 303-0
10 เม.ย. 2565 159 913-2
9 เม.ย. 2565 199 813-5
8 เม.ย. 2565 437 042-4
7 เม.ย. 2565 591 252-6
6 เม.ย. 2565 095 502-9
5 เม.ย. 2565 316 635-7
4 เม.ย. 2565 781 078-5
3 เม.ย. 2565 887 184-9
2 เม.ย. 2565 543 050-3
1 เม.ย. 2565 868 985-9
31 มี.ค. 2565 095 306-5
30 มี.ค. 2565 517 157-2
29 มี.ค. 2565 582 451-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 015 906-4
16 พ.ค. 2565 827 680-5
15 พ.ค. 2565 642 664-2
14 พ.ค. 2565 255 722-4
13 พ.ค. 2565 708 970-3
12 พ.ค. 2565 306 634-3
11 พ.ค. 2565 145 813-9
10 พ.ค. 2565 930 598-1
9 พ.ค. 2565 943 493-7
8 พ.ค. 2565 391 633-8
7 พ.ค. 2565 825 384-0
6 พ.ค. 2565 564 557-1
5 พ.ค. 2565 821 884-1
4 พ.ค. 2565 303 333-2
3 พ.ค. 2565 227 425-7
2 พ.ค. 2565 608 268-1
1 พ.ค. 2565 647 868-2
30 เม.ย. 2565 011 107-2
29 เม.ย. 2565 895 381-8
28 เม.ย. 2565 355 534-2
27 เม.ย. 2565 954 297-3
26 เม.ย. 2565 590 455-6
25 เม.ย. 2565 145 112-6
24 เม.ย. 2565 825 484-3
23 เม.ย. 2565 857 183-4
22 เม.ย. 2565 321 633-5
21 เม.ย. 2565 229 929-8
20 เม.ย. 2565 962 596-3
19 เม.ย. 2565 309 931-9
18 เม.ย. 2565 984 990-6
17 เม.ย. 2565 333 937-8
16 เม.ย. 2565 933 299-8
15 เม.ย. 2565 077 702-5
14 เม.ย. 2565 989 494-2
13 เม.ย. 2565 950 397-8
12 เม.ย. 2565 390 738-7
11 เม.ย. 2565 027 308-6
10 เม.ย. 2565 159 910-5
9 เม.ย. 2565 199 811-0
8 เม.ย. 2565 437 043-7
7 เม.ย. 2565 591 259-0
6 เม.ย. 2565 095 504-1
5 เม.ย. 2565 316 633-7
4 เม.ย. 2565 781 070-1
3 เม.ย. 2565 887 181-8
2 เม.ย. 2565 543 052-1
1 เม.ย. 2565 868 983-2
31 มี.ค. 2565 095 308-7
30 มี.ค. 2565 517 151-0
29 มี.ค. 2565 582 453-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 015 906-8
16 พ.ค. 2565 827 684-6
15 พ.ค. 2565 642 661-0
14 พ.ค. 2565 255 728-1
13 พ.ค. 2565 708 970-6
12 พ.ค. 2565 306 634-3
11 พ.ค. 2565 145 816-3
10 พ.ค. 2565 930 596-1
9 พ.ค. 2565 943 494-8
8 พ.ค. 2565 391 638-6
7 พ.ค. 2565 825 389-8
6 พ.ค. 2565 564 552-8
5 พ.ค. 2565 821 882-7
4 พ.ค. 2565 303 337-6
3 พ.ค. 2565 227 423-2
2 พ.ค. 2565 608 262-7
1 พ.ค. 2565 647 867-6
30 เม.ย. 2565 011 107-6
29 เม.ย. 2565 895 384-0
28 เม.ย. 2565 355 535-1
27 เม.ย. 2565 954 295-8
26 เม.ย. 2565 590 455-0
25 เม.ย. 2565 145 116-4
24 เม.ย. 2565 825 485-3
23 เม.ย. 2565 857 185-2
22 เม.ย. 2565 321 639-0
21 เม.ย. 2565 229 926-8
20 เม.ย. 2565 962 594-3
19 เม.ย. 2565 309 935-4
18 เม.ย. 2565 984 995-8
17 เม.ย. 2565 333 930-4
16 เม.ย. 2565 933 292-6
15 เม.ย. 2565 077 702-1
14 เม.ย. 2565 989 492-1
13 เม.ย. 2565 950 392-9
12 เม.ย. 2565 390 730-6
11 เม.ย. 2565 027 305-0
10 เม.ย. 2565 159 915-9
9 เม.ย. 2565 199 815-0
8 เม.ย. 2565 437 040-5
7 เม.ย. 2565 591 254-7
6 เม.ย. 2565 095 508-6
5 เม.ย. 2565 316 633-4
4 เม.ย. 2565 781 072-4
3 เม.ย. 2565 887 180-8
2 เม.ย. 2565 543 050-2
1 เม.ย. 2565 868 986-5
31 มี.ค. 2565 095 301-4
30 มี.ค. 2565 517 152-3
29 มี.ค. 2565 582 451-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 015 906-4
16 พ.ค. 2565 827 682-0
15 พ.ค. 2565 642 669-4
14 พ.ค. 2565 255 723-7
13 พ.ค. 2565 708 971-9
12 พ.ค. 2565 306 639-0
11 พ.ค. 2565 145 815-8
10 พ.ค. 2565 930 596-1
9 พ.ค. 2565 943 499-2
8 พ.ค. 2565 391 635-2
7 พ.ค. 2565 825 382-4
6 พ.ค. 2565 564 557-8
5 พ.ค. 2565 821 880-2
4 พ.ค. 2565 303 330-3
3 พ.ค. 2565 227 421-7
2 พ.ค. 2565 608 265-6
1 พ.ค. 2565 647 861-2
30 เม.ย. 2565 011 106-3
29 เม.ย. 2565 895 384-7
28 เม.ย. 2565 355 530-6
27 เม.ย. 2565 954 290-1
26 เม.ย. 2565 590 456-7
25 เม.ย. 2565 145 110-6
24 เม.ย. 2565 825 484-3
23 เม.ย. 2565 857 183-1
22 เม.ย. 2565 321 632-4
21 เม.ย. 2565 229 924-5
20 เม.ย. 2565 962 599-8
19 เม.ย. 2565 309 937-6
18 เม.ย. 2565 984 996-2
17 เม.ย. 2565 333 934-7
16 เม.ย. 2565 933 292-7
15 เม.ย. 2565 077 707-2
14 เม.ย. 2565 989 499-3
13 เม.ย. 2565 950 397-6
12 เม.ย. 2565 390 739-0
11 เม.ย. 2565 027 306-2
10 เม.ย. 2565 159 919-2
9 เม.ย. 2565 199 812-5
8 เม.ย. 2565 437 049-5
7 เม.ย. 2565 591 250-9
6 เม.ย. 2565 095 503-0
5 เม.ย. 2565 316 630-8
4 เม.ย. 2565 781 074-9
3 เม.ย. 2565 887 181-5
2 เม.ย. 2565 543 056-4
1 เม.ย. 2565 868 984-0
31 มี.ค. 2565 095 301-2
30 มี.ค. 2565 517 150-6
29 มี.ค. 2565 582 453-1

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 015 907-4
16 พ.ค. 2565 827 683-9
15 พ.ค. 2565 642 668-2
14 พ.ค. 2565 255 726-1
13 พ.ค. 2565 708 970-2
12 พ.ค. 2565 306 639-7
11 พ.ค. 2565 145 818-3
10 พ.ค. 2565 930 594-5
9 พ.ค. 2565 943 499-6
8 พ.ค. 2565 391 630-4
7 พ.ค. 2565 825 384-6
6 พ.ค. 2565 564 556-0
5 พ.ค. 2565 821 887-5
4 พ.ค. 2565 303 330-3
3 พ.ค. 2565 227 420-7
2 พ.ค. 2565 608 264-3
1 พ.ค. 2565 647 863-2
30 เม.ย. 2565 011 109-1
29 เม.ย. 2565 895 387-6
28 เม.ย. 2565 355 530-3
27 เม.ย. 2565 954 296-5
26 เม.ย. 2565 590 451-0
25 เม.ย. 2565 145 116-7
24 เม.ย. 2565 825 487-3
23 เม.ย. 2565 857 180-7
22 เม.ย. 2565 321 634-6
21 เม.ย. 2565 229 924-2
20 เม.ย. 2565 962 596-0
19 เม.ย. 2565 309 936-5
18 เม.ย. 2565 984 997-1
17 เม.ย. 2565 333 935-3
16 เม.ย. 2565 933 293-2
15 เม.ย. 2565 077 704-7
14 เม.ย. 2565 989 494-0
13 เม.ย. 2565 950 392-1
12 เม.ย. 2565 390 732-4
11 เม.ย. 2565 027 309-3
10 เม.ย. 2565 159 919-4
9 เม.ย. 2565 199 811-9
8 เม.ย. 2565 437 049-6
7 เม.ย. 2565 591 256-5
6 เม.ย. 2565 095 509-4
5 เม.ย. 2565 316 630-1
4 เม.ย. 2565 781 076-1
3 เม.ย. 2565 887 187-4
2 เม.ย. 2565 543 053-1
1 เม.ย. 2565 868 982-8
31 มี.ค. 2565 095 301-0
30 มี.ค. 2565 517 156-0
29 มี.ค. 2565 582 457-9

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

หวยนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1987 ดำเนินการภายไต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยเว็บเศรษฐี ได้นำมาอ้างอิงผลรางวัล และเปิดขายประเภทหวย 3 ตัว 2 ตัว โดยมีอัตราจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • สามารถศึกษาประวัติของ Bullseye ได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 11.00-11.00น.*
ออกผลประมาณ 12.00น.**

#สูตรหวยนิวซีแลนด์ #หวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย นิวซีแลนด์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com