สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye

สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี ให้ทุกวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเจาะเลขเด็ด แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye จาก 6 สูตร

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
6 ธ.ค. 2566005108-1
5 ธ.ค. 2566444544-8
4 ธ.ค. 2566256328-7
3 ธ.ค. 2566036404-1
2 ธ.ค. 2566880784-7
1 ธ.ค. 2566210026-0
30 พ.ย. 2566264525-2
29 พ.ย. 2566765178-5
28 พ.ย. 2566802484-1
27 พ.ย. 2566764971-9
26 พ.ย. 2566248420-3
25 พ.ย. 2566943093-6
24 พ.ย. 2566139417-3
23 พ.ย. 2566540651-5
22 พ.ย. 2566424640-9
21 พ.ย. 2566801088-1
20 พ.ย. 2566130913-7
19 พ.ย. 2566672969-1
18 พ.ย. 2566896485-6
17 พ.ย. 2566480449-1
16 พ.ย. 2566622469-3
15 พ.ย. 2566196813-8
14 พ.ย. 2566902197-4
13 พ.ย. 2566321136-3
12 พ.ย. 2566772278-6
11 พ.ย. 2566577850-7
10 พ.ย. 2566162015-7
9 พ.ย. 2566659260-4
8 พ.ย. 2566379835-7
7 พ.ย. 2566177114-2
6 พ.ย. 2566755177-3
5 พ.ย. 2566852985-4
4 พ.ย. 2566053006-8
3 พ.ย. 2566997698-1
2 พ.ย. 2566737974-3
1 พ.ย. 2566754470-5
31 ต.ค. 2566370931-4
30 ต.ค. 2566293129-2
29 ต.ค. 2566386839-8
28 ต.ค. 2566423641-0
27 ต.ค. 2566222421-7
26 ต.ค. 2566745871-6
25 ต.ค. 2566478447-1
24 ต.ค. 2566040103-5
23 ต.ค. 2566383032-5
22 ต.ค. 2566116710-9
21 ต.ค. 2566709976-9
20 ต.ค. 2566833789-1
19 ต.ค. 2566460443-8
18 ต.ค. 2566486544-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
6 ธ.ค. 2566005102-5
5 ธ.ค. 2566444544-6
4 ธ.ค. 2566256320-7
3 ธ.ค. 2566036404-0
2 ธ.ค. 2566880783-0
1 ธ.ค. 2566210028-4
30 พ.ย. 2566264523-0
29 พ.ย. 2566765170-1
28 พ.ย. 2566802482-1
27 พ.ย. 2566764974-9
26 พ.ย. 2566248427-2
25 พ.ย. 2566943091-5
24 พ.ย. 2566139414-9
23 พ.ย. 2566540656-9
22 พ.ย. 2566424645-4
21 พ.ย. 2566801081-5
20 พ.ย. 2566130919-7
19 พ.ย. 2566672963-8
18 พ.ย. 2566896485-2
17 พ.ย. 2566480447-4
16 พ.ย. 2566622465-4
15 พ.ย. 2566196812-6
14 พ.ย. 2566902190-4
13 พ.ย. 2566321138-7
12 พ.ย. 2566772275-3
11 พ.ย. 2566577856-0
10 พ.ย. 2566162010-7
9 พ.ย. 2566659266-8
8 พ.ย. 2566379834-1
7 พ.ย. 2566177116-0
6 พ.ย. 2566755178-6
5 พ.ย. 2566852985-7
4 พ.ย. 2566053006-8
3 พ.ย. 2566997696-7
2 พ.ย. 2566737978-7
1 พ.ย. 2566754471-6
31 ต.ค. 2566370937-1
30 ต.ค. 2566293126-5
29 ต.ค. 2566386830-7
28 ต.ค. 2566423644-7
27 ต.ค. 2566222428-1
26 ต.ค. 2566745875-3
25 ต.ค. 2566478443-1
24 ต.ค. 2566040106-1
23 ต.ค. 2566383036-5
22 ต.ค. 2566116713-4
21 ต.ค. 2566709974-0
20 ต.ค. 2566833789-8
19 ต.ค. 2566460444-5
18 ต.ค. 2566486548-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
6 ธ.ค. 2566005109-6
5 ธ.ค. 2566444547-8
4 ธ.ค. 2566256322-6
3 ธ.ค. 2566036403-6
2 ธ.ค. 2566880782-4
1 ธ.ค. 2566210024-3
30 พ.ย. 2566264524-5
29 พ.ย. 2566765174-9
28 พ.ย. 2566802489-5
27 พ.ย. 2566764970-3
26 พ.ย. 2566248423-9
25 พ.ย. 2566943096-4
24 พ.ย. 2566139411-5
23 พ.ย. 2566540657-8
22 พ.ย. 2566424641-5
21 พ.ย. 2566801081-8
20 พ.ย. 2566130914-3
19 พ.ย. 2566672960-1
18 พ.ย. 2566896483-9
17 พ.ย. 2566480440-5
16 พ.ย. 2566622465-8
15 พ.ย. 2566196819-8
14 พ.ย. 2566902195-6
13 พ.ย. 2566321137-5
12 พ.ย. 2566772270-3
11 พ.ย. 2566577850-4
10 พ.ย. 2566162014-3
9 พ.ย. 2566659265-6
8 พ.ย. 2566379838-0
7 พ.ย. 2566177112-1
6 พ.ย. 2566755176-7
5 พ.ย. 2566852980-6
4 พ.ย. 2566053003-9
3 พ.ย. 2566997696-7
2 พ.ย. 2566737976-5
1 พ.ย. 2566754470-1
31 ต.ค. 2566370933-6
30 ต.ค. 2566293122-7
29 ต.ค. 2566386831-8
28 ต.ค. 2566423643-9
27 ต.ค. 2566222426-5
26 ต.ค. 2566745871-0
25 ต.ค. 2566478446-8
24 ต.ค. 2566040101-2
23 ต.ค. 2566383030-7
22 ต.ค. 2566116719-7
21 ต.ค. 2566709976-8
20 ต.ค. 2566833783-2
19 ต.ค. 2566460444-8
18 ต.ค. 2566486547-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
6 ธ.ค. 2566005103-7
5 ธ.ค. 2566444548-7
4 ธ.ค. 2566256320-3
3 ธ.ค. 2566036405-4
2 ธ.ค. 2566880784-1
1 ธ.ค. 2566210021-0
30 พ.ย. 2566264529-8
29 พ.ย. 2566765171-7
28 พ.ย. 2566802480-3
27 พ.ย. 2566764974-3
26 พ.ย. 2566248421-4
25 พ.ย. 2566943098-1
24 พ.ย. 2566139411-6
23 พ.ย. 2566540656-8
22 พ.ย. 2566424641-2
21 พ.ย. 2566801085-7
20 พ.ย. 2566130912-9
19 พ.ย. 2566672961-0
18 พ.ย. 2566896485-8
17 พ.ย. 2566480446-4
16 พ.ย. 2566622469-7
15 พ.ย. 2566196817-2
14 พ.ย. 2566902191-0
13 พ.ย. 2566321133-9
12 พ.ย. 2566772270-7
11 พ.ย. 2566577856-9
10 พ.ย. 2566162019-8
9 พ.ย. 2566659264-3
8 พ.ย. 2566379830-7
7 พ.ย. 2566177115-6
6 พ.ย. 2566755175-8
5 พ.ย. 2566852987-2
4 พ.ย. 2566053004-3
3 พ.ย. 2566997690-3
2 พ.ย. 2566737976-7
1 พ.ย. 2566754472-5
31 ต.ค. 2566370934-1
30 ต.ค. 2566293123-8
29 ต.ค. 2566386837-5
28 ต.ค. 2566423646-0
27 ต.ค. 2566222422-8
26 ต.ค. 2566745873-2
25 ต.ค. 2566478443-9
24 ต.ค. 2566040109-8
23 ต.ค. 2566383030-5
22 ต.ค. 2566116711-7
21 ต.ค. 2566709972-3
20 ต.ค. 2566833787-6
19 ต.ค. 2566460443-6
18 ต.ค. 2566486540-6

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
6 ธ.ค. 2566005100-1
5 ธ.ค. 2566444543-2
4 ธ.ค. 2566256320-3
3 ธ.ค. 2566036406-5
2 ธ.ค. 2566880781-7
1 ธ.ค. 2566210027-8
30 พ.ย. 2566264522-1
29 พ.ย. 2566765174-1
28 พ.ย. 2566802489-8
27 พ.ย. 2566764971-5
26 พ.ย. 2566248423-4
25 พ.ย. 2566943091-8
24 พ.ย. 2566139415-6
23 พ.ย. 2566540650-5
22 พ.ย. 2566424649-1
21 พ.ย. 2566801088-0
20 พ.ย. 2566130913-5
19 พ.ย. 2566672960-9
18 พ.ย. 2566896480-2
17 พ.ย. 2566480441-0
16 พ.ย. 2566622465-4
15 พ.ย. 2566196810-8
14 พ.ย. 2566902197-8
13 พ.ย. 2566321130-7
12 พ.ย. 2566772274-5
11 พ.ย. 2566577853-6
10 พ.ย. 2566162018-9
9 พ.ย. 2566659261-9
8 พ.ย. 2566379839-2
7 พ.ย. 2566177119-4
6 พ.ย. 2566755171-3
5 พ.ย. 2566852987-4
4 พ.ย. 2566053003-8
3 พ.ย. 2566997696-2
2 พ.ย. 2566737975-1
1 พ.ย. 2566754474-8
31 ต.ค. 2566370931-7
30 ต.ค. 2566293125-6
29 ต.ค. 2566386832-6
28 ต.ค. 2566423642-4
27 ต.ค. 2566222427-8
26 ต.ค. 2566745870-4
25 ต.ค. 2566478445-4
24 ต.ค. 2566040106-4
23 ต.ค. 2566383032-1
22 ต.ค. 2566116712-6
21 ต.ค. 2566709978-2
20 ต.ค. 2566833784-2
19 ต.ค. 2566460448-6
18 ต.ค. 2566486549-7

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
6 ธ.ค. 2566005109-8
5 ธ.ค. 2566444541-4
4 ธ.ค. 2566256324-3
3 ธ.ค. 2566036409-0
2 ธ.ค. 2566880780-3
1 ธ.ค. 2566210021-7
30 พ.ย. 2566264523-4
29 พ.ย. 2566765170-7
28 พ.ย. 2566802480-7
27 พ.ย. 2566764970-1
26 พ.ย. 2566248420-2
25 พ.ย. 2566943096-5
24 พ.ย. 2566139417-6
23 พ.ย. 2566540651-0
22 พ.ย. 2566424642-4
21 พ.ย. 2566801080-5
20 พ.ย. 2566130919-3
19 พ.ย. 2566672968-1
18 พ.ย. 2566896489-0
17 พ.ย. 2566480440-8
16 พ.ย. 2566622461-7
15 พ.ย. 2566196814-6
14 พ.ย. 2566902191-8
13 พ.ย. 2566321137-4
12 พ.ย. 2566772276-1
11 พ.ย. 2566577856-5
10 พ.ย. 2566162013-8
9 พ.ย. 2566659268-2
8 พ.ย. 2566379834-9
7 พ.ย. 2566177113-7
6 พ.ย. 2566755179-0
5 พ.ย. 2566852983-8
4 พ.ย. 2566053007-0
3 พ.ย. 2566997699-7
2 พ.ย. 2566737974-8
1 พ.ย. 2566754474-0
31 ต.ค. 2566370932-5
30 ต.ค. 2566293126-8
29 ต.ค. 2566386831-4
28 ต.ค. 2566423643-2
27 ต.ค. 2566222427-2
26 ต.ค. 2566745870-1
25 ต.ค. 2566478441-8
24 ต.ค. 2566040107-0
23 ต.ค. 2566383036-3
22 ต.ค. 2566116710-1
21 ต.ค. 2566709972-6
20 ต.ค. 2566833781-3
19 ต.ค. 2566460442-0
18 ต.ค. 2566486545-9

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

หวยนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1987 ดำเนินการภายไต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยเว็บเศรษฐี ได้นำมาอ้างอิงผลรางวัล และเปิดขายประเภทหวย 3 ตัว 2 ตัว โดยมีอัตราจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • สามารถศึกษาประวัติของ Bullseye ได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 11.00-11.00น.*
ออกผลประมาณ 12.00น.**

#สูตรหวยนิวซีแลนด์ #หวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย นิวซีแลนด์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2