สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye

สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี ให้ทุกวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเจาะเลขเด็ด แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye จาก 6 สูตร

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 1-4
2 ต.ค. 2565 225 628-9
1 ต.ค. 2565 636 964-9
30 ก.ย. 2565 058 600-1
29 ก.ย. 2565 239 223-1
28 ก.ย. 2565 351 435-8
27 ก.ย. 2565 992 095-1
26 ก.ย. 2565 603 665-8
25 ก.ย. 2565 504 253-7
24 ก.ย. 2565 184 915-9
23 ก.ย. 2565 367 434-9
22 ก.ย. 2565 751 576-3
21 ก.ย. 2565 428 443-4
20 ก.ย. 2565 943 694-3
19 ก.ย. 2565 053 901-2
18 ก.ย. 2565 999 098-6
17 ก.ย. 2565 890 087-6
16 ก.ย. 2565 985 097-6
15 ก.ย. 2565 118 114-6
14 ก.ย. 2565 348 638-0
13 ก.ย. 2565 254 827-6
12 ก.ย. 2565 245 629-5
11 ก.ย. 2565 379 532-8
10 ก.ย. 2565 163 213-5
9 ก.ย. 2565 474 047-6
8 ก.ย. 2565 175 016-8
7 ก.ย. 2565 495 344-1
6 ก.ย. 2565 066 503-0
5 ก.ย. 2565 924 396-1
4 ก.ย. 2565 129 619-7
3 ก.ย. 2565 832 183-9
2 ก.ย. 2565 693 866-5
1 ก.ย. 2565 146 212-1
31 ส.ค. 2565 509 451-0
30 ส.ค. 2565 807 685-0
29 ส.ค. 2565 056 107-6
28 ส.ค. 2565 642 365-0
27 ส.ค. 2565 556 251-0
26 ส.ค. 2565 522 656-0
25 ส.ค. 2565 234 020-1
24 ส.ค. 2565 649 362-1
23 ส.ค. 2565 524 451-5
22 ส.ค. 2565 630 468-7
21 ส.ค. 2565 807 681-5
20 ส.ค. 2565 506 256-8
19 ส.ค. 2565 497 142-5
18 ส.ค. 2565 241 726-5
17 ส.ค. 2565 604 162-1
16 ส.ค. 2565 422 543-5
15 ส.ค. 2565 115 015-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 8-5
2 ต.ค. 2565 225 620-6
1 ต.ค. 2565 636 962-5
30 ก.ย. 2565 058 605-1
29 ก.ย. 2565 239 223-9
28 ก.ย. 2565 351 430-4
27 ก.ย. 2565 992 090-2
26 ก.ย. 2565 603 665-6
25 ก.ย. 2565 504 254-6
24 ก.ย. 2565 184 913-1
23 ก.ย. 2565 367 434-6
22 ก.ย. 2565 751 578-4
21 ก.ย. 2565 428 444-2
20 ก.ย. 2565 943 694-2
19 ก.ย. 2565 053 909-8
18 ก.ย. 2565 999 091-8
17 ก.ย. 2565 890 081-4
16 ก.ย. 2565 985 091-7
15 ก.ย. 2565 118 118-0
14 ก.ย. 2565 348 638-6
13 ก.ย. 2565 254 821-4
12 ก.ย. 2565 245 625-3
11 ก.ย. 2565 379 531-6
10 ก.ย. 2565 163 212-7
9 ก.ย. 2565 474 047-9
8 ก.ย. 2565 175 019-8
7 ก.ย. 2565 495 347-4
6 ก.ย. 2565 066 507-5
5 ก.ย. 2565 924 397-3
4 ก.ย. 2565 129 610-7
3 ก.ย. 2565 832 182-9
2 ก.ย. 2565 693 864-0
1 ก.ย. 2565 146 214-3
31 ส.ค. 2565 509 450-6
30 ส.ค. 2565 807 685-8
29 ส.ค. 2565 056 106-9
28 ส.ค. 2565 642 360-9
27 ส.ค. 2565 556 258-3
26 ส.ค. 2565 522 651-0
25 ส.ค. 2565 234 027-3
24 ส.ค. 2565 649 360-7
23 ส.ค. 2565 524 452-1
22 ส.ค. 2565 630 461-3
21 ส.ค. 2565 807 680-8
20 ส.ค. 2565 506 254-3
19 ส.ค. 2565 497 143-5
18 ส.ค. 2565 241 720-1
17 ส.ค. 2565 604 163-2
16 ส.ค. 2565 422 545-2
15 ส.ค. 2565 115 011-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 1-3
2 ต.ค. 2565 225 622-1
1 ต.ค. 2565 636 962-4
30 ก.ย. 2565 058 602-1
29 ก.ย. 2565 239 227-3
28 ก.ย. 2565 351 439-5
27 ก.ย. 2565 992 098-3
26 ก.ย. 2565 603 666-1
25 ก.ย. 2565 504 252-7
24 ก.ย. 2565 184 910-1
23 ก.ย. 2565 367 433-2
22 ก.ย. 2565 751 579-7
21 ก.ย. 2565 428 440-3
20 ก.ย. 2565 943 698-9
19 ก.ย. 2565 053 909-5
18 ก.ย. 2565 999 098-2
17 ก.ย. 2565 890 084-5
16 ก.ย. 2565 985 099-1
15 ก.ย. 2565 118 115-0
14 ก.ย. 2565 348 635-2
13 ก.ย. 2565 254 826-0
12 ก.ย. 2565 245 620-3
11 ก.ย. 2565 379 533-1
10 ก.ย. 2565 163 211-2
9 ก.ย. 2565 474 046-9
8 ก.ย. 2565 175 010-1
7 ก.ย. 2565 495 349-7
6 ก.ย. 2565 066 506-5
5 ก.ย. 2565 924 397-4
4 ก.ย. 2565 129 616-1
3 ก.ย. 2565 832 189-8
2 ก.ย. 2565 693 865-4
1 ก.ย. 2565 146 217-6
31 ส.ค. 2565 509 458-5
30 ส.ค. 2565 807 684-9
29 ส.ค. 2565 056 100-9
28 ส.ค. 2565 642 366-7
27 ส.ค. 2565 556 257-1
26 ส.ค. 2565 522 650-8
25 ส.ค. 2565 234 026-7
24 ส.ค. 2565 649 364-6
23 ส.ค. 2565 524 458-7
22 ส.ค. 2565 630 469-2
21 ส.ค. 2565 807 683-6
20 ส.ค. 2565 506 259-4
19 ส.ค. 2565 497 148-2
18 ส.ค. 2565 241 727-6
17 ส.ค. 2565 604 167-1
16 ส.ค. 2565 422 549-1
15 ส.ค. 2565 115 016-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 4-9
2 ต.ค. 2565 225 625-8
1 ต.ค. 2565 636 967-8
30 ก.ย. 2565 058 605-2
29 ก.ย. 2565 239 226-7
28 ก.ย. 2565 351 435-0
27 ก.ย. 2565 992 099-7
26 ก.ย. 2565 603 662-9
25 ก.ย. 2565 504 256-9
24 ก.ย. 2565 184 914-3
23 ก.ย. 2565 367 435-8
22 ก.ย. 2565 751 578-7
21 ก.ย. 2565 428 444-7
20 ก.ย. 2565 943 694-9
19 ก.ย. 2565 053 906-5
18 ก.ย. 2565 999 090-3
17 ก.ย. 2565 890 088-6
16 ก.ย. 2565 985 090-7
15 ก.ย. 2565 118 114-2
14 ก.ย. 2565 348 630-7
13 ก.ย. 2565 254 821-6
12 ก.ย. 2565 245 621-7
11 ก.ย. 2565 379 535-0
10 ก.ย. 2565 163 210-8
9 ก.ย. 2565 474 042-4
8 ก.ย. 2565 175 015-4
7 ก.ย. 2565 495 346-8
6 ก.ย. 2565 066 508-3
5 ก.ย. 2565 924 396-5
4 ก.ย. 2565 129 618-0
3 ก.ย. 2565 832 186-1
2 ก.ย. 2565 693 864-7
1 ก.ย. 2565 146 218-6
31 ส.ค. 2565 509 454-3
30 ส.ค. 2565 807 689-8
29 ส.ค. 2565 056 108-9
28 ส.ค. 2565 642 364-3
27 ส.ค. 2565 556 255-4
26 ส.ค. 2565 522 655-4
25 ส.ค. 2565 234 020-7
24 ส.ค. 2565 649 367-1
23 ส.ค. 2565 524 455-9
22 ส.ค. 2565 630 466-7
21 ส.ค. 2565 807 689-0
20 ส.ค. 2565 506 253-6
19 ส.ค. 2565 497 140-1
18 ส.ค. 2565 241 720-6
17 ส.ค. 2565 604 162-7
16 ส.ค. 2565 422 544-6
15 ส.ค. 2565 115 015-9

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 46%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 7-4
2 ต.ค. 2565 225 625-1
1 ต.ค. 2565 636 964-6
30 ก.ย. 2565 058 609-2
29 ก.ย. 2565 239 225-4
28 ก.ย. 2565 351 434-8
27 ก.ย. 2565 992 094-3
26 ก.ย. 2565 603 667-6
25 ก.ย. 2565 504 253-0
24 ก.ย. 2565 184 913-5
23 ก.ย. 2565 367 439-8
22 ก.ย. 2565 751 574-8
21 ก.ย. 2565 428 449-3
20 ก.ย. 2565 943 693-2
19 ก.ย. 2565 053 909-7
18 ก.ย. 2565 999 095-7
17 ก.ย. 2565 890 088-4
16 ก.ย. 2565 985 097-6
15 ก.ย. 2565 118 110-9
14 ก.ย. 2565 348 637-0
13 ก.ย. 2565 254 820-1
12 ก.ย. 2565 245 629-8
11 ก.ย. 2565 379 537-3
10 ก.ย. 2565 163 214-5
9 ก.ย. 2565 474 041-8
8 ก.ย. 2565 175 014-0
7 ก.ย. 2565 495 345-7
6 ก.ย. 2565 066 500-1
5 ก.ย. 2565 924 394-3
4 ก.ย. 2565 129 617-5
3 ก.ย. 2565 832 189-5
2 ก.ย. 2565 693 867-5
1 ก.ย. 2565 146 212-1
31 ส.ค. 2565 509 456-5
30 ส.ค. 2565 807 685-2
29 ส.ค. 2565 056 102-7
28 ส.ค. 2565 642 369-4
27 ส.ค. 2565 556 256-9
26 ส.ค. 2565 522 657-2
25 ส.ค. 2565 234 024-3
24 ส.ค. 2565 649 361-8
23 ส.ค. 2565 524 459-7
22 ส.ค. 2565 630 464-8
21 ส.ค. 2565 807 685-8
20 ส.ค. 2565 506 258-7
19 ส.ค. 2565 497 146-5
18 ส.ค. 2565 241 723-6
17 ส.ค. 2565 604 160-1
16 ส.ค. 2565 422 542-1
15 ส.ค. 2565 115 019-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
3 ต.ค. 2565 รอผล รอผล 7-6
2 ต.ค. 2565 225 626-4
1 ต.ค. 2565 636 966-1
30 ก.ย. 2565 058 606-8
29 ก.ย. 2565 239 226-4
28 ก.ย. 2565 351 433-7
27 ก.ย. 2565 992 091-4
26 ก.ย. 2565 603 662-7
25 ก.ย. 2565 504 250-1
24 ก.ย. 2565 184 916-5
23 ก.ย. 2565 367 434-2
22 ก.ย. 2565 751 574-5
21 ก.ย. 2565 428 449-6
20 ก.ย. 2565 943 698-0
19 ก.ย. 2565 053 909-3
18 ก.ย. 2565 999 098-1
17 ก.ย. 2565 890 084-2
16 ก.ย. 2565 985 097-3
15 ก.ย. 2565 118 113-0
14 ก.ย. 2565 348 636-8
13 ก.ย. 2565 254 827-6
12 ก.ย. 2565 245 621-5
11 ก.ย. 2565 379 531-6
10 ก.ย. 2565 163 212-1
9 ก.ย. 2565 474 041-4
8 ก.ย. 2565 175 012-6
7 ก.ย. 2565 495 344-0
6 ก.ย. 2565 066 504-7
5 ก.ย. 2565 924 390-1
4 ก.ย. 2565 129 616-7
3 ก.ย. 2565 832 185-6
2 ก.ย. 2565 693 865-1
1 ก.ย. 2565 146 216-9
31 ส.ค. 2565 509 459-0
30 ส.ค. 2565 807 685-3
29 ส.ค. 2565 056 106-3
28 ส.ค. 2565 642 361-4
27 ส.ค. 2565 556 256-9
26 ส.ค. 2565 522 651-5
25 ส.ค. 2565 234 021-0
24 ส.ค. 2565 649 364-8
23 ส.ค. 2565 524 453-9
22 ส.ค. 2565 630 464-3
21 ส.ค. 2565 807 687-2
20 ส.ค. 2565 506 254-3
19 ส.ค. 2565 497 148-7
18 ส.ค. 2565 241 721-5
17 ส.ค. 2565 604 164-9
16 ส.ค. 2565 422 540-1
15 ส.ค. 2565 115 019-8

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

หวยนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1987 ดำเนินการภายไต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยเว็บเศรษฐี ได้นำมาอ้างอิงผลรางวัล และเปิดขายประเภทหวย 3 ตัว 2 ตัว โดยมีอัตราจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • สามารถศึกษาประวัติของ Bullseye ได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 11.00-11.00น.*
ออกผลประมาณ 12.00น.**

#สูตรหวยนิวซีแลนด์ #หวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย นิวซีแลนด์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com