สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye

สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี ให้ทุกวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเจาะเลขเด็ด แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye จาก 6 สูตร

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
26 ม.ค. 2566 794 573-2
25 ม.ค. 2566 443 543-7
24 ม.ค. 2566 829 886-7
23 ม.ค. 2566 689 563-6
22 ม.ค. 2566 092 004-6
21 ม.ค. 2566 835 582-5
20 ม.ค. 2566 114 119-6
19 ม.ค. 2566 316 333-2
18 ม.ค. 2566 370 633-8
17 ม.ค. 2566 274 322-6
16 ม.ค. 2566 446 940-8
15 ม.ค. 2566 436 544-3
14 ม.ค. 2566 393 330-4
13 ม.ค. 2566 046 201-8
12 ม.ค. 2566 023 706-4
11 ม.ค. 2566 014 703-9
10 ม.ค. 2566 071 801-2
9 ม.ค. 2566 812 682-3
8 ม.ค. 2566 361 039-8
7 ม.ค. 2566 177 212-4
6 ม.ค. 2566 502 952-7
5 ม.ค. 2566 664 362-7
4 ม.ค. 2566 599 754-2
3 ม.ค. 2566 649 562-8
2 ม.ค. 2566 325 536-1
1 ม.ค. 2566 350 130-3
31 ธ.ค. 2565 594 056-5
30 ธ.ค. 2565 139 713-0
29 ธ.ค. 2565 366 831-5
28 ธ.ค. 2565 941 191-9
27 ธ.ค. 2565 904 794-3
26 ธ.ค. 2565 423 746-0
25 ธ.ค. 2565 208 920-1
24 ธ.ค. 2565 110 512-1
23 ธ.ค. 2565 682 169-5
22 ธ.ค. 2565 516 459-7
21 ธ.ค. 2565 085 803-9
20 ธ.ค. 2565 755 672-8
19 ธ.ค. 2565 609 162-1
18 ธ.ค. 2565 544 759-7
17 ธ.ค. 2565 805 487-9
16 ธ.ค. 2565 859 489-8
15 ธ.ค. 2565 855 989-8
14 ธ.ค. 2565 879 787-8
13 ธ.ค. 2565 047 104-1
12 ธ.ค. 2565 037 303-4
11 ธ.ค. 2565 506 657-3
10 ธ.ค. 2565 097 507-0
9 ธ.ค. 2565 504 552-9

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
26 ม.ค. 2566 794 576-5
25 ม.ค. 2566 443 548-9
24 ม.ค. 2566 829 888-5
23 ม.ค. 2566 689 568-7
22 ม.ค. 2566 092 007-3
21 ม.ค. 2566 835 582-7
20 ม.ค. 2566 114 115-9
19 ม.ค. 2566 316 332-5
18 ม.ค. 2566 370 636-0
17 ม.ค. 2566 274 322-1
16 ม.ค. 2566 446 949-5
15 ม.ค. 2566 436 547-0
14 ม.ค. 2566 393 339-0
13 ม.ค. 2566 046 207-3
12 ม.ค. 2566 023 705-1
11 ม.ค. 2566 014 701-8
10 ม.ค. 2566 071 805-4
9 ม.ค. 2566 812 688-6
8 ม.ค. 2566 361 037-6
7 ม.ค. 2566 177 214-5
6 ม.ค. 2566 502 950-4
5 ม.ค. 2566 664 361-0
4 ม.ค. 2566 599 758-7
3 ม.ค. 2566 649 568-1
2 ม.ค. 2566 325 538-4
1 ม.ค. 2566 350 139-4
31 ธ.ค. 2565 594 053-5
30 ธ.ค. 2565 139 719-8
29 ธ.ค. 2565 366 837-4
28 ธ.ค. 2565 941 197-9
27 ธ.ค. 2565 904 792-9
26 ธ.ค. 2565 423 745-1
25 ธ.ค. 2565 208 921-5
24 ธ.ค. 2565 110 517-4
23 ธ.ค. 2565 682 167-6
22 ธ.ค. 2565 516 454-1
21 ธ.ค. 2565 085 807-8
20 ธ.ค. 2565 755 671-0
19 ธ.ค. 2565 609 166-9
18 ธ.ค. 2565 544 751-0
17 ธ.ค. 2565 805 487-5
16 ธ.ค. 2565 859 486-3
15 ธ.ค. 2565 855 981-6
14 ธ.ค. 2565 879 782-1
13 ธ.ค. 2565 047 106-0
12 ธ.ค. 2565 037 307-6
11 ธ.ค. 2565 506 659-8
10 ธ.ค. 2565 097 502-3
9 ธ.ค. 2565 504 550-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
26 ม.ค. 2566 794 575-2
25 ม.ค. 2566 443 543-1
24 ม.ค. 2566 829 880-9
23 ม.ค. 2566 689 562-1
22 ม.ค. 2566 092 007-4
21 ม.ค. 2566 835 589-6
20 ม.ค. 2566 114 110-1
19 ม.ค. 2566 316 337-8
18 ม.ค. 2566 370 638-9
17 ม.ค. 2566 274 328-9
16 ม.ค. 2566 446 943-8
15 ม.ค. 2566 436 540-9
14 ม.ค. 2566 393 337-8
13 ม.ค. 2566 046 202-8
12 ม.ค. 2566 023 705-8
11 ม.ค. 2566 014 704-1
10 ม.ค. 2566 071 808-5
9 ม.ค. 2566 812 684-3
8 ม.ค. 2566 361 036-2
7 ม.ค. 2566 177 216-3
6 ม.ค. 2566 502 957-2
5 ม.ค. 2566 664 365-4
4 ม.ค. 2566 599 759-8
3 ม.ค. 2566 649 561-0
2 ม.ค. 2566 325 538-2
1 ม.ค. 2566 350 131-8
31 ธ.ค. 2565 594 057-6
30 ธ.ค. 2565 139 715-0
29 ธ.ค. 2565 366 833-0
28 ธ.ค. 2565 941 193-5
27 ธ.ค. 2565 904 795-0
26 ธ.ค. 2565 423 742-4
25 ธ.ค. 2565 208 920-2
24 ธ.ค. 2565 110 512-6
23 ธ.ค. 2565 682 163-7
22 ธ.ค. 2565 516 453-7
21 ธ.ค. 2565 085 804-0
20 ธ.ค. 2565 755 670-7
19 ธ.ค. 2565 609 169-1
18 ธ.ค. 2565 544 752-7
17 ธ.ค. 2565 805 483-5
16 ธ.ค. 2565 859 484-6
15 ธ.ค. 2565 855 982-9
14 ธ.ค. 2565 879 786-4
13 ธ.ค. 2565 047 105-9
12 ธ.ค. 2565 037 304-5
11 ธ.ค. 2565 506 652-7
10 ธ.ค. 2565 097 504-2
9 ธ.ค. 2565 504 555-1

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
26 ม.ค. 2566 794 576-7
25 ม.ค. 2566 443 544-0
24 ม.ค. 2566 829 881-3
23 ม.ค. 2566 689 563-0
22 ม.ค. 2566 092 005-4
21 ม.ค. 2566 835 587-9
20 ม.ค. 2566 114 114-6
19 ม.ค. 2566 316 330-2
18 ม.ค. 2566 370 634-6
17 ม.ค. 2566 274 322-4
16 ม.ค. 2566 446 943-7
15 ม.ค. 2566 436 547-4
14 ม.ค. 2566 393 334-8
13 ม.ค. 2566 046 204-5
12 ม.ค. 2566 023 708-1
11 ม.ค. 2566 014 701-7
10 ม.ค. 2566 071 803-2
9 ม.ค. 2566 812 685-1
8 ม.ค. 2566 361 036-3
7 ม.ค. 2566 177 216-1
6 ม.ค. 2566 502 959-8
5 ม.ค. 2566 664 366-2
4 ม.ค. 2566 599 759-5
3 ม.ค. 2566 649 561-4
2 ม.ค. 2566 325 531-0
1 ม.ค. 2566 350 137-5
31 ธ.ค. 2565 594 056-0
30 ธ.ค. 2565 139 713-4
29 ธ.ค. 2565 366 831-3
28 ธ.ค. 2565 941 195-4
27 ธ.ค. 2565 904 793-2
26 ธ.ค. 2565 423 741-9
25 ธ.ค. 2565 208 929-7
24 ธ.ค. 2565 110 512-3
23 ธ.ค. 2565 682 163-6
22 ธ.ค. 2565 516 456-3
21 ธ.ค. 2565 085 809-1
20 ธ.ค. 2565 755 672-1
19 ธ.ค. 2565 609 164-8
18 ธ.ค. 2565 544 757-5
17 ธ.ค. 2565 805 484-0
16 ธ.ค. 2565 859 483-2
15 ธ.ค. 2565 855 984-6
14 ธ.ค. 2565 879 780-4
13 ธ.ค. 2565 047 109-8
12 ธ.ค. 2565 037 306-7
11 ธ.ค. 2565 506 657-2
10 ธ.ค. 2565 097 500-3
9 ธ.ค. 2565 504 550-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-0
26 ม.ค. 2566 794 575-2
25 ม.ค. 2566 443 543-4
24 ม.ค. 2566 829 888-9
23 ม.ค. 2566 689 562-4
22 ม.ค. 2566 092 002-0
21 ม.ค. 2566 835 589-8
20 ม.ค. 2566 114 111-2
19 ม.ค. 2566 316 332-0
18 ม.ค. 2566 370 631-5
17 ม.ค. 2566 274 322-1
16 ม.ค. 2566 446 949-5
15 ม.ค. 2566 436 549-8
14 ม.ค. 2566 393 331-4
13 ม.ค. 2566 046 201-3
12 ม.ค. 2566 023 701-8
11 ม.ค. 2566 014 702-1
10 ม.ค. 2566 071 800-6
9 ม.ค. 2566 812 681-7
8 ม.ค. 2566 361 034-3
7 ม.ค. 2566 177 218-0
6 ม.ค. 2566 502 955-1
5 ม.ค. 2566 664 360-1
4 ม.ค. 2566 599 755-7
3 ม.ค. 2566 649 562-0
2 ม.ค. 2566 325 533-2
1 ม.ค. 2566 350 134-0
31 ธ.ค. 2565 594 056-3
30 ธ.ค. 2565 139 717-8
29 ธ.ค. 2565 366 835-9
28 ธ.ค. 2565 941 198-6
27 ธ.ค. 2565 904 794-3
26 ธ.ค. 2565 423 742-6
25 ธ.ค. 2565 208 928-7
24 ธ.ค. 2565 110 510-1
23 ธ.ค. 2565 682 162-7
22 ธ.ค. 2565 516 451-2
21 ธ.ค. 2565 085 807-4
20 ธ.ค. 2565 755 678-1
19 ธ.ค. 2565 609 165-2
18 ธ.ค. 2565 544 757-3
17 ธ.ค. 2565 805 484-1
16 ธ.ค. 2565 859 483-9
15 ธ.ค. 2565 855 988-5
14 ธ.ค. 2565 879 785-8
13 ธ.ค. 2565 047 106-8
12 ธ.ค. 2565 037 305-1
11 ธ.ค. 2565 506 657-6
10 ธ.ค. 2565 097 502-0
9 ธ.ค. 2565 504 557-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
26 ม.ค. 2566 794 578-0
25 ม.ค. 2566 443 549-1
24 ม.ค. 2566 829 884-0
23 ม.ค. 2566 689 563-8
22 ม.ค. 2566 092 006-0
21 ม.ค. 2566 835 581-6
20 ม.ค. 2566 114 112-1
19 ม.ค. 2566 316 331-8
18 ม.ค. 2566 370 632-4
17 ม.ค. 2566 274 327-6
16 ม.ค. 2566 446 944-9
15 ม.ค. 2566 436 546-5
14 ม.ค. 2566 393 336-4
13 ม.ค. 2566 046 208-3
12 ม.ค. 2566 023 708-3
11 ม.ค. 2566 014 700-1
10 ม.ค. 2566 071 803-9
9 ม.ค. 2566 812 684-3
8 ม.ค. 2566 361 034-6
7 ม.ค. 2566 177 216-8
6 ม.ค. 2566 502 951-5
5 ม.ค. 2566 664 364-9
4 ม.ค. 2566 599 757-3
3 ม.ค. 2566 649 561-3
2 ม.ค. 2566 325 539-1
1 ม.ค. 2566 350 138-2
31 ธ.ค. 2565 594 059-0
30 ธ.ค. 2565 139 714-0
29 ธ.ค. 2565 366 837-6
28 ธ.ค. 2565 941 198-9
27 ธ.ค. 2565 904 793-4
26 ธ.ค. 2565 423 743-7
25 ธ.ค. 2565 208 926-5
24 ธ.ค. 2565 110 515-8
23 ธ.ค. 2565 682 166-8
22 ธ.ค. 2565 516 457-6
21 ธ.ค. 2565 085 808-2
20 ธ.ค. 2565 755 672-7
19 ธ.ค. 2565 609 163-2
18 ธ.ค. 2565 544 755-3
17 ธ.ค. 2565 805 484-5
16 ธ.ค. 2565 859 480-9
15 ธ.ค. 2565 855 987-3
14 ธ.ค. 2565 879 789-8
13 ธ.ค. 2565 047 106-9
12 ธ.ค. 2565 037 303-7
11 ธ.ค. 2565 506 656-3
10 ธ.ค. 2565 097 503-8
9 ธ.ค. 2565 504 553-9

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

หวยนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1987 ดำเนินการภายไต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยเว็บเศรษฐี ได้นำมาอ้างอิงผลรางวัล และเปิดขายประเภทหวย 3 ตัว 2 ตัว โดยมีอัตราจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • สามารถศึกษาประวัติของ Bullseye ได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 11.00-11.00น.*
ออกผลประมาณ 12.00น.**

#สูตรหวยนิวซีแลนด์ #หวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย นิวซีแลนด์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com