สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye

สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี ให้ทุกวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเจาะเลขเด็ด แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye จาก 6 สูตร

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
26 พ.ค. 2567รอผลรอผล6-1
25 พ.ค. 2567276722-9
24 พ.ค. 2567747075-9
23 พ.ค. 2567990395-9
22 พ.ค. 2567789574-8
21 พ.ค. 2567127912-8
20 พ.ค. 2567720072-0
19 พ.ค. 2567505456-0
18 พ.ค. 2567205220-2
17 พ.ค. 2567648668-1
16 พ.ค. 2567440141-0
15 พ.ค. 2567044503-5
14 พ.ค. 2567952396-3
13 พ.ค. 2567193513-1
12 พ.ค. 2567309834-0
11 พ.ค. 2567352435-4
10 พ.ค. 2567742971-2
9 พ.ค. 2567257829-7
8 พ.ค. 2567413646-5
7 พ.ค. 2567314434-2
6 พ.ค. 2567041105-3
5 พ.ค. 2567201021-8
4 พ.ค. 2567198513-4
3 พ.ค. 2567011206-5
2 พ.ค. 2567341137-3
1 พ.ค. 2567771379-1
30 เม.ย. 2567967597-0
29 เม.ย. 2567042300-1
28 เม.ย. 2567551952-4
27 เม.ย. 2567788571-6
26 เม.ย. 2567212128-6
25 เม.ย. 2567850780-8
24 เม.ย. 2567161518-1
23 เม.ย. 2567644960-3
22 เม.ย. 2567689160-9
21 เม.ย. 2567725378-0
20 เม.ย. 2567711870-7
19 เม.ย. 2567108519-2
18 เม.ย. 2567380533-5
17 เม.ย. 2567777070-4
16 เม.ย. 2567733375-1
15 เม.ย. 2567715074-6
14 เม.ย. 2567460545-9
13 เม.ย. 2567951099-3
12 เม.ย. 2567720976-5
11 เม.ย. 2567740874-0
10 เม.ย. 2567317437-6
9 เม.ย. 2567836388-7
8 เม.ย. 2567031705-9
7 เม.ย. 2567128010-4

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
26 พ.ค. 2567รอผลรอผล7-5
25 พ.ค. 2567276726-5
24 พ.ค. 2567747079-8
23 พ.ค. 2567990398-3
22 พ.ค. 2567789572-5
21 พ.ค. 2567127918-7
20 พ.ค. 2567720073-0
19 พ.ค. 2567505459-8
18 พ.ค. 2567205227-9
17 พ.ค. 2567648662-3
16 พ.ค. 2567440140-8
15 พ.ค. 2567044507-3
14 พ.ค. 2567952392-1
13 พ.ค. 2567193519-4
12 พ.ค. 2567309835-4
11 พ.ค. 2567352430-7
10 พ.ค. 2567742974-3
9 พ.ค. 2567257821-8
8 พ.ค. 2567413647-3
7 พ.ค. 2567314439-6
6 พ.ค. 2567041103-5
5 พ.ค. 2567201020-7
4 พ.ค. 2567198513-4
3 พ.ค. 2567011205-4
2 พ.ค. 2567341138-9
1 พ.ค. 2567771373-0
30 เม.ย. 2567967592-1
29 เม.ย. 2567042302-1
28 เม.ย. 2567551955-4
27 เม.ย. 2567788571-7
26 เม.ย. 2567212124-6
25 เม.ย. 2567850789-1
24 เม.ย. 2567161510-3
23 เม.ย. 2567644963-6
22 เม.ย. 2567689161-6
21 เม.ย. 2567725376-8
20 เม.ย. 2567711871-0
19 เม.ย. 2567108514-8
18 เม.ย. 2567380537-3
17 เม.ย. 2567777071-5
16 เม.ย. 2567733374-1
15 เม.ย. 2567715071-2
14 เม.ย. 2567460541-7
13 เม.ย. 2567951090-9
12 เม.ย. 2567720970-6
11 เม.ย. 2567740875-3
10 เม.ย. 2567317435-0
9 เม.ย. 2567836386-8
8 เม.ย. 2567031703-0
7 เม.ย. 2567128019-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
26 พ.ค. 2567รอผลรอผล9-2
25 พ.ค. 2567276724-2
24 พ.ค. 2567747076-3
23 พ.ค. 2567990399-1
22 พ.ค. 2567789577-2
21 พ.ค. 2567127910-6
20 พ.ค. 2567720076-1
19 พ.ค. 2567505453-8
18 พ.ค. 2567205225-9
17 พ.ค. 2567648663-4
16 พ.ค. 2567440143-1
15 พ.ค. 2567044506-5
14 พ.ค. 2567952398-9
13 พ.ค. 2567193518-0
12 พ.ค. 2567309839-6
11 พ.ค. 2567352434-3
10 พ.ค. 2567742971-5
9 พ.ค. 2567257820-6
8 พ.ค. 2567413642-9
7 พ.ค. 2567314436-3
6 พ.ค. 2567041101-4
5 พ.ค. 2567201021-7
4 พ.ค. 2567198514-3
3 พ.ค. 2567011203-4
2 พ.ค. 2567341133-6
1 พ.ค. 2567771372-3
30 เม.ย. 2567967599-5
29 เม.ย. 2567042303-4
28 เม.ย. 2567551958-2
27 เม.ย. 2567788573-9
26 เม.ย. 2567212126-5
25 เม.ย. 2567850786-5
24 เม.ย. 2567161512-8
23 เม.ย. 2567644967-0
22 เม.ย. 2567689169-4
21 เม.ย. 2567725373-4
20 เม.ย. 2567711870-3
19 เม.ย. 2567108516-7
18 เม.ย. 2567380533-4
17 เม.ย. 2567777079-6
16 เม.ย. 2567733373-1
15 เม.ย. 2567715078-1
14 เม.ย. 2567460541-5
13 เม.ย. 2567951091-4
12 เม.ย. 2567720970-1
11 เม.ย. 2567740875-3
10 เม.ย. 2567317435-4
9 เม.ย. 2567836389-0
8 เม.ย. 2567031706-5
7 เม.ย. 2567128013-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
26 พ.ค. 2567รอผลรอผล3-4
25 พ.ค. 2567276728-0
24 พ.ค. 2567747074-2
23 พ.ค. 2567990399-8
22 พ.ค. 2567789574-6
21 พ.ค. 2567127910-8
20 พ.ค. 2567720076-3
19 พ.ค. 2567505451-6
18 พ.ค. 2567205225-8
17 พ.ค. 2567648663-0
16 พ.ค. 2567440144-2
15 พ.ค. 2567044505-0
14 พ.ค. 2567952399-0
13 พ.ค. 2567193513-6
12 พ.ค. 2567309837-2
11 พ.ค. 2567352432-8
10 พ.ค. 2567742978-0
9 พ.ค. 2567257825-2
8 พ.ค. 2567413643-4
7 พ.ค. 2567314430-5
6 พ.ค. 2567041106-9
5 พ.ค. 2567201028-4
4 พ.ค. 2567198513-6
3 พ.ค. 2567011206-9
2 พ.ค. 2567341133-9
1 พ.ค. 2567771379-2
30 เม.ย. 2567967597-5
29 เม.ย. 2567042306-1
28 เม.ย. 2567551954-8
27 เม.ย. 2567788575-4
26 เม.ย. 2567212125-0
25 เม.ย. 2567850789-1
24 เม.ย. 2567161515-9
23 เม.ย. 2567644967-9
22 เม.ย. 2567689164-3
21 เม.ย. 2567725377-5
20 เม.ย. 2567711874-3
19 เม.ย. 2567108511-7
18 เม.ย. 2567380533-7
17 เม.ย. 2567777077-4
16 เม.ย. 2567733372-4
15 เม.ย. 2567715073-1
14 เม.ย. 2567460546-7
13 เม.ย. 2567951097-0
12 เม.ย. 2567720978-5
11 เม.ย. 2567740872-7
10 เม.ย. 2567317431-8
9 เม.ย. 2567836381-9
8 เม.ย. 2567031703-2
7 เม.ย. 2567128016-2

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
26 พ.ค. 2567รอผลรอผล0-5
25 พ.ค. 2567276729-0
24 พ.ค. 2567747079-4
23 พ.ค. 2567990399-1
22 พ.ค. 2567789570-6
21 พ.ค. 2567127910-8
20 พ.ค. 2567720071-3
19 พ.ค. 2567505455-0
18 พ.ค. 2567205220-2
17 พ.ค. 2567648668-5
16 พ.ค. 2567440142-0
15 พ.ค. 2567044502-7
14 พ.ค. 2567952391-8
13 พ.ค. 2567193513-6
12 พ.ค. 2567309837-0
11 พ.ค. 2567352434-1
10 พ.ค. 2567742978-2
9 พ.ค. 2567257825-2
8 พ.ค. 2567413648-7
7 พ.ค. 2567314436-5
6 พ.ค. 2567041102-8
5 พ.ค. 2567201025-9
4 พ.ค. 2567198511-2
3 พ.ค. 2567011203-6
2 พ.ค. 2567341138-2
1 พ.ค. 2567771373-1
30 เม.ย. 2567967595-3
29 เม.ย. 2567042306-9
28 เม.ย. 2567551953-2
27 เม.ย. 2567788578-3
26 เม.ย. 2567212128-2
25 เม.ย. 2567850784-9
24 เม.ย. 2567161518-2
23 เม.ย. 2567644965-0
22 เม.ย. 2567689169-6
21 เม.ย. 2567725379-4
20 เม.ย. 2567711871-0
19 เม.ย. 2567108511-9
18 เม.ย. 2567380535-4
17 เม.ย. 2567777074-2
16 เม.ย. 2567733378-4
15 เม.ย. 2567715070-4
14 เม.ย. 2567460542-7
13 เม.ย. 2567951096-2
12 เม.ย. 2567720979-1
11 เม.ย. 2567740876-1
10 เม.ย. 2567317434-7
9 เม.ย. 2567836382-1
8 เม.ย. 2567031709-8
7 เม.ย. 2567128012-9

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
26 พ.ค. 2567รอผลรอผล3-2
25 พ.ค. 2567276729-7
24 พ.ค. 2567747074-5
23 พ.ค. 2567990390-7
22 พ.ค. 2567789576-5
21 พ.ค. 2567127911-0
20 พ.ค. 2567720079-4
19 พ.ค. 2567505458-7
18 พ.ค. 2567205228-6
17 พ.ค. 2567648663-9
16 พ.ค. 2567440145-9
15 พ.ค. 2567044507-9
14 พ.ค. 2567952396-3
13 พ.ค. 2567193517-2
12 พ.ค. 2567309835-6
11 พ.ค. 2567352432-1
10 พ.ค. 2567742971-9
9 พ.ค. 2567257820-9
8 พ.ค. 2567413648-0
7 พ.ค. 2567314435-7
6 พ.ค. 2567041102-1
5 พ.ค. 2567201028-2
4 พ.ค. 2567198516-5
3 พ.ค. 2567011200-2
2 พ.ค. 2567341135-2
1 พ.ค. 2567771374-9
30 เม.ย. 2567967590-5
29 เม.ย. 2567042303-0
28 เม.ย. 2567551953-8
27 เม.ย. 2567788571-8
26 เม.ย. 2567212127-5
25 เม.ย. 2567850780-6
24 เม.ย. 2567161519-0
23 เม.ย. 2567644960-9
22 เม.ย. 2567689160-6
21 เม.ย. 2567725375-1
20 เม.ย. 2567711874-3
19 เม.ย. 2567108517-8
18 เม.ย. 2567380538-5
17 เม.ย. 2567777074-9
16 เม.ย. 2567733376-5
15 เม.ย. 2567715070-3
14 เม.ย. 2567460545-8
13 เม.ย. 2567951095-0
12 เม.ย. 2567720977-5
11 เม.ย. 2567740874-8
10 เม.ย. 2567317430-1
9 เม.ย. 2567836381-3
8 เม.ย. 2567031707-6
7 เม.ย. 2567128010-6

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

หวยนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1987 ดำเนินการภายไต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยเว็บเศรษฐี ได้นำมาอ้างอิงผลรางวัล และเปิดขายประเภทหวย 3 ตัว 2 ตัว โดยมีอัตราจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • สามารถศึกษาประวัติของ Bullseye ได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 11.00-11.00น.*
ออกผลประมาณ 12.00น.**

#สูตรหวยนิวซีแลนด์ #หวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย นิวซีแลนด์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2