สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye

สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye เศรษฐี ให้ทุกวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเจาะเลขเด็ด แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยนิวซีแลนด์ Bullseye จาก 6 สูตร

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-7
29 พ.ค. 2566580656-0
28 พ.ค. 2566538651-0
27 พ.ค. 2566876882-1
26 พ.ค. 2566369131-4
25 พ.ค. 2566458448-6
24 พ.ค. 2566861988-6
23 พ.ค. 2566352637-6
22 พ.ค. 2566467145-3
21 พ.ค. 2566600366-1
20 พ.ค. 2566541351-3
19 พ.ค. 2566891687-8
18 พ.ค. 2566752570-1
17 พ.ค. 2566537152-9
16 พ.ค. 2566242226-7
15 พ.ค. 2566915798-9
14 พ.ค. 2566728473-1
13 พ.ค. 2566320230-2
12 พ.ค. 2566330232-4
11 พ.ค. 2566932390-2
10 พ.ค. 2566179912-8
9 พ.ค. 2566373632-9
8 พ.ค. 2566621064-3
7 พ.ค. 2566735572-4
6 พ.ค. 2566342539-8
5 พ.ค. 2566051008-5
4 พ.ค. 2566076901-4
3 พ.ค. 2566665267-6
2 พ.ค. 2566438544-5
1 พ.ค. 2566887182-1
30 เม.ย. 2566310530-2
29 เม.ย. 2566484641-2
28 เม.ย. 2566066603-6
27 เม.ย. 2566105011-6
26 เม.ย. 2566697360-9
25 เม.ย. 2566385533-8
24 เม.ย. 2566105514-0
23 เม.ย. 2566909793-8
22 เม.ย. 2566519158-6
21 เม.ย. 2566373337-6
20 เม.ย. 2566617765-3
19 เม.ย. 2566508552-6
18 เม.ย. 2566591255-1
17 เม.ย. 2566174914-8
16 เม.ย. 2566645060-7
15 เม.ย. 2566343739-8
14 เม.ย. 2566090905-2
13 เม.ย. 2566872485-3
12 เม.ย. 2566818781-2
11 เม.ย. 2566528751-8

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-5
29 พ.ค. 2566580651-0
28 พ.ค. 2566538654-7
27 พ.ค. 2566876888-9
26 พ.ค. 2566369138-1
25 พ.ค. 2566458449-8
24 พ.ค. 2566861983-4
23 พ.ค. 2566352636-0
22 พ.ค. 2566467143-7
21 พ.ค. 2566600368-4
20 พ.ค. 2566541356-5
19 พ.ค. 2566891686-9
18 พ.ค. 2566752575-9
17 พ.ค. 2566537158-4
16 พ.ค. 2566242222-7
15 พ.ค. 2566915797-5
14 พ.ค. 2566728474-8
13 พ.ค. 2566320239-3
12 พ.ค. 2566330235-6
11 พ.ค. 2566932399-1
10 พ.ค. 2566179914-3
9 พ.ค. 2566373638-2
8 พ.ค. 2566621069-8
7 พ.ค. 2566735573-6
6 พ.ค. 2566342530-9
5 พ.ค. 2566051004-3
4 พ.ค. 2566076905-7
3 พ.ค. 2566665265-4
2 พ.ค. 2566438543-8
1 พ.ค. 2566887188-5
30 เม.ย. 2566310536-5
29 เม.ย. 2566484648-9
28 เม.ย. 2566066604-1
27 เม.ย. 2566105017-3
26 เม.ย. 2566697366-0
25 เม.ย. 2566385531-0
24 เม.ย. 2566105511-0
23 เม.ย. 2566909797-3
22 เม.ย. 2566519151-8
21 เม.ย. 2566373336-0
20 เม.ย. 2566617766-7
19 เม.ย. 2566508554-6
18 เม.ย. 2566591256-3
17 เม.ย. 2566174910-7
16 เม.ย. 2566645065-4
15 เม.ย. 2566343731-9
14 เม.ย. 2566090908-2
13 เม.ย. 2566872489-2
12 เม.ย. 2566818783-6
11 เม.ย. 2566528751-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 3
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-1
29 พ.ค. 2566580653-7
28 พ.ค. 2566538652-9
27 พ.ค. 2566876886-5
26 พ.ค. 2566369132-1
25 พ.ค. 2566458447-2
24 พ.ค. 2566861980-8
23 พ.ค. 2566352635-8
22 พ.ค. 2566467142-3
21 พ.ค. 2566600363-9
20 พ.ค. 2566541357-0
19 พ.ค. 2566891687-6
18 พ.ค. 2566752573-6
17 พ.ค. 2566537156-1
16 พ.ค. 2566242222-1
15 พ.ค. 2566915799-3
14 พ.ค. 2566728476-5
13 พ.ค. 2566320239-8
12 พ.ค. 2566330236-3
11 พ.ค. 2566932394-6
10 พ.ค. 2566179911-8
9 พ.ค. 2566373633-8
8 พ.ค. 2566621062-5
7 พ.ค. 2566735575-8
6 พ.ค. 2566342539-7
5 พ.ค. 2566051008-6
4 พ.ค. 2566076905-4
3 พ.ค. 2566665267-6
2 พ.ค. 2566438546-8
1 พ.ค. 2566887189-7
30 เม.ย. 2566310535-4
29 เม.ย. 2566484643-9
28 เม.ย. 2566066609-2
27 เม.ย. 2566105012-4
26 เม.ย. 2566697367-4
25 เม.ย. 2566385532-5
24 เม.ย. 2566105510-2
23 เม.ย. 2566909792-1
22 เม.ย. 2566519150-1
21 เม.ย. 2566373334-9
20 เม.ย. 2566617767-3
19 เม.ย. 2566508550-3
18 เม.ย. 2566591253-6
17 เม.ย. 2566174918-9
16 เม.ย. 2566645061-4
15 เม.ย. 2566343730-4
14 เม.ย. 2566090909-0
13 เม.ย. 2566872480-2
12 เม.ย. 2566818783-2
11 เม.ย. 2566528756-0

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-6
29 พ.ค. 2566580658-2
28 พ.ค. 2566538653-8
27 พ.ค. 2566876889-8
26 พ.ค. 2566369136-8
25 พ.ค. 2566458445-8
24 พ.ค. 2566861989-6
23 พ.ค. 2566352636-1
22 พ.ค. 2566467147-0
21 พ.ค. 2566600361-4
20 พ.ค. 2566541354-3
19 พ.ค. 2566891684-3
18 พ.ค. 2566752573-6
17 พ.ค. 2566537158-5
16 พ.ค. 2566242228-5
15 พ.ค. 2566915799-8
14 พ.ค. 2566728478-4
13 พ.ค. 2566320235-7
12 พ.ค. 2566330237-6
11 พ.ค. 2566932392-1
10 พ.ค. 2566179915-2
9 พ.ค. 2566373633-6
8 พ.ค. 2566621060-8
7 พ.ค. 2566735578-4
6 พ.ค. 2566342531-3
5 พ.ค. 2566051007-8
4 พ.ค. 2566076906-0
3 พ.ค. 2566665264-8
2 พ.ค. 2566438549-7
1 พ.ค. 2566887181-0
30 เม.ย. 2566310539-0
29 เม.ย. 2566484640-3
28 เม.ย. 2566066606-5
27 เม.ย. 2566105014-1
26 เม.ย. 2566697369-2
25 เม.ย. 2566385530-2
24 เม.ย. 2566105518-5
23 เม.ย. 2566909791-0
22 เม.ย. 2566519155-3
21 เม.ย. 2566373330-7
20 เม.ย. 2566617768-2
19 เม.ย. 2566508552-3
18 เม.ย. 2566591250-4
17 เม.ย. 2566174918-7
16 เม.ย. 2566645065-9
15 เม.ย. 2566343732-5
14 เม.ย. 2566090903-8
13 เม.ย. 2566872480-9
12 เม.ย. 2566818785-2
11 เม.ย. 2566528757-6

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-7
29 พ.ค. 2566580654-3
28 พ.ค. 2566538655-9
27 พ.ค. 2566876888-5
26 พ.ค. 2566369131-2
25 พ.ค. 2566458449-7
24 พ.ค. 2566861981-6
23 พ.ค. 2566352636-8
22 พ.ค. 2566467141-4
21 พ.ค. 2566600369-6
20 พ.ค. 2566541352-6
19 พ.ค. 2566891683-2
18 พ.ค. 2566752575-2
17 พ.ค. 2566537152-4
16 พ.ค. 2566242223-5
15 พ.ค. 2566915795-9
14 พ.ค. 2566728471-0
13 พ.ค. 2566320232-1
12 พ.ค. 2566330230-1
11 พ.ค. 2566932397-2
10 พ.ค. 2566179912-6
9 พ.ค. 2566373631-6
8 พ.ค. 2566621063-4
7 พ.ค. 2566735573-2
6 พ.ค. 2566342533-4
5 พ.ค. 2566051001-2
4 พ.ค. 2566076900-4
3 พ.ค. 2566665268-5
2 พ.ค. 2566438545-7
1 พ.ค. 2566887181-6
30 เม.ย. 2566310534-1
29 เม.ย. 2566484645-3
28 เม.ย. 2566066608-6
27 เม.ย. 2566105010-9
26 เม.ย. 2566697360-9
25 เม.ย. 2566385538-0
24 เม.ย. 2566105518-4
23 เม.ย. 2566909795-4
22 เม.ย. 2566519153-4
21 เม.ย. 2566373334-1
20 เม.ย. 2566617766-8
19 เม.ย. 2566508552-1
18 เม.ย. 2566591251-4
17 เม.ย. 2566174919-5
16 เม.ย. 2566645062-7
15 เม.ย. 2566343736-9
14 เม.ย. 2566090902-1
13 เม.ย. 2566872483-2
12 เม.ย. 2566818786-4
11 เม.ย. 2566528752-5

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 6
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-3
29 พ.ค. 2566580656-0
28 พ.ค. 2566538659-7
27 พ.ค. 2566876888-6
26 พ.ค. 2566369138-6
25 พ.ค. 2566458445-7
24 พ.ค. 2566861982-6
23 พ.ค. 2566352631-6
22 พ.ค. 2566467141-3
21 พ.ค. 2566600361-7
20 พ.ค. 2566541357-3
19 พ.ค. 2566891685-2
18 พ.ค. 2566752575-2
17 พ.ค. 2566537153-8
16 พ.ค. 2566242227-3
15 พ.ค. 2566915790-6
14 พ.ค. 2566728474-0
13 พ.ค. 2566320237-8
12 พ.ค. 2566330233-8
11 พ.ค. 2566932398-1
10 พ.ค. 2566179914-1
9 พ.ค. 2566373637-9
8 พ.ค. 2566621069-8
7 พ.ค. 2566735575-4
6 พ.ค. 2566342531-7
5 พ.ค. 2566051008-2
4 พ.ค. 2566076900-4
3 พ.ค. 2566665265-2
2 พ.ค. 2566438544-2
1 พ.ค. 2566887187-0
30 เม.ย. 2566310538-4
29 เม.ย. 2566484641-4
28 เม.ย. 2566066605-2
27 เม.ย. 2566105010-4
26 เม.ย. 2566697368-2
25 เม.ย. 2566385539-8
24 เม.ย. 2566105517-2
23 เม.ย. 2566909797-5
22 เม.ย. 2566519154-3
21 เม.ย. 2566373334-5
20 เม.ย. 2566617769-0
19 เม.ย. 2566508558-4
18 เม.ย. 2566591254-1
17 เม.ย. 2566174919-0
16 เม.ย. 2566645064-2
15 เม.ย. 2566343733-4
14 เม.ย. 2566090904-2
13 เม.ย. 2566872480-5
12 เม.ย. 2566818781-0
11 เม.ย. 2566528755-0

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยนิวซีแลนด์ Bullseye คืออะไร

หวยนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1987 ดำเนินการภายไต้พระราชบัญญัติการพนัน 2003 มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยเว็บเศรษฐี ได้นำมาอ้างอิงผลรางวัล และเปิดขายประเภทหวย 3 ตัว 2 ตัว โดยมีอัตราจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล หวยนิวซีแลนด์ Bullseye จากเว็บไซต์: https://mylotto.co.nz/results/bullseye
  • สามารถศึกษาประวัติของ Bullseye ได้ที่: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotto_New_Zealand#Lotto_Strike
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 จาก 4 หลักท้าย
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลข หลักพัน และ หลักร้อย

 

ตัวอย่างการออกรางวัล
ผลหวยนิวซีแลนด์ Bullseye คือ 12[3456]
สรุปผล

  • 3 ตัวบน คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 34
 
วันหวยออกทุกวัน*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 11.00-11.00น.*
ออกผลประมาณ 12.00น.**

#สูตรหวยนิวซีแลนด์ #หวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ #ผลหวยนิวซีแลนด์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย นิวซีแลนด์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com