สูตรหวยออมสิน

แนะนำเลข 6 สูตร ท่านสามารถเลือกใช้ เลขเล่นได้ทั้ง บน และ ล่างตามชอบ สูตรหวยออมสิน หวยออมสินย้อนหลัง “เศรษฐี” by TODE หวยออนไลน์ โดยดูจากสถิติก่อนหน้าได้เลย

เรายังมีสูตรและเลขเด็ดอื่นๆ ส่งตรงให้ถึงท่าน แอดไลน์ @setthi789 และติดต่อขอเข้าห้องหวยได้เลย

เลือก สูตรหวยออมสิน จาก 6 สูตร

สูตรหวยออมสิน 1
อัตราชนะ 65.96%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
1 มิ.ย. 2566รอผลรอผล2-8
16 พ.ค. 2566305865-2
2 พ.ค. 2566991858-5
1 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-3
16 เม.ย. 2566815689-0
1 เม.ย. 2566547584-5
16 มี.ค. 2566763984-2
1 มี.ค. 2566545056-4
16 ก.พ. 2566950021-4
1 ก.พ. 2566688811-9
16 ม.ค. 2566354190-9
30 ธ.ค. 2565133687-3
16 ธ.ค. 2565171969-6
1 ธ.ค. 2565509671-8
16 พ.ย. 2565410259-2
1 พ.ย. 2565457855-4
16 ต.ค. 2565457575-1
1 ต.ค. 2565601546-4
16 ก.ย. 2565606668-6
1 ก.ย. 2565539463-2
16 ส.ค. 2565293721-5
1 ส.ค. 2565830827-3
16 ก.ค. 2565716120-3
1 ก.ค. 2565344190-6
16 มิ.ย. 2565287841-3
1 มิ.ย. 2565925041-5
16 พ.ค. 2565102913-5
2 พ.ค. 2565799680-8
1 พ.ค. 2565รอผลรอผล1-0
16 เม.ย. 2565178836-1
1 เม.ย. 2565618352-3
16 มี.ค. 2565542681-3
1 มี.ค. 2565718679-1
16 ก.พ. 2565381135-6
1 ก.พ. 2565919178-5
16 ม.ค. 2565721738-1
30 ธ.ค. 2564696027-8
16 ธ.ค. 2564086326-4
1 ธ.ค. 2564040940-7
16 พ.ย. 2564216168-2
1 พ.ย. 2564910689-5
16 ต.ค. 2564981781-3
1 ต.ค. 2564133569-4
16 ก.ย. 2564360575-9
1 ก.ย. 2564717848-0
16 ส.ค. 2564090061-3
1 ส.ค. 2564080894-5
16 ก.ค. 2564181272-0
1 ก.ค. 2564623592-5
16 มิ.ย. 2564973966-0

สูตรหวยออมสิน 2
อัตราชนะ 68.09%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
1 มิ.ย. 2566รอผลรอผล8-1
16 พ.ค. 2566305866-2
2 พ.ค. 2566991857-3
1 พ.ค. 2566รอผลรอผล4-0
16 เม.ย. 2566815687-9
1 เม.ย. 2566547587-3
16 มี.ค. 2566763980-2
1 มี.ค. 2566545050-7
16 ก.พ. 2566950020-6
1 ก.พ. 2566688811-5
16 ม.ค. 2566354192-8
30 ธ.ค. 2565133685-6
16 ธ.ค. 2565171960-2
1 ธ.ค. 2565509672-7
16 พ.ย. 2565410257-6
1 พ.ย. 2565457854-5
16 ต.ค. 2565457579-1
1 ต.ค. 2565601543-1
16 ก.ย. 2565606666-0
1 ก.ย. 2565539461-3
16 ส.ค. 2565293728-3
1 ส.ค. 2565830828-9
16 ก.ค. 2565716127-6
1 ก.ค. 2565344199-8
16 มิ.ย. 2565287842-7
1 มิ.ย. 2565925042-0
16 พ.ค. 2565102915-1
2 พ.ค. 2565799681-4
1 พ.ค. 2565รอผลรอผล8-7
16 เม.ย. 2565178836-5
1 เม.ย. 2565618355-2
16 มี.ค. 2565542689-0
1 มี.ค. 2565718677-6
16 ก.พ. 2565381139-8
1 ก.พ. 2565919178-2
16 ม.ค. 2565721732-0
30 ธ.ค. 2564696024-7
16 ธ.ค. 2564086327-6
1 ธ.ค. 2564040940-1
16 พ.ย. 2564216169-0
1 พ.ย. 2564910684-6
16 ต.ค. 2564981786-9
1 ต.ค. 2564133569-5
16 ก.ย. 2564360574-8
1 ก.ย. 2564717847-6
16 ส.ค. 2564090068-1
1 ส.ค. 2564080899-3
16 ก.ค. 2564181279-8
1 ก.ค. 2564623599-7
16 มิ.ย. 2564973960-7

สูตรหวยออมสิน 3
อัตราชนะ 78.72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
1 มิ.ย. 2566รอผลรอผล6-2
16 พ.ค. 2566305863-8
2 พ.ค. 2566991854-8
1 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-8
16 เม.ย. 2566815688-7
1 เม.ย. 2566547586-4
16 มี.ค. 2566763985-2
1 มี.ค. 2566545051-0
16 ก.พ. 2566950024-0
1 ก.พ. 2566688813-2
16 ม.ค. 2566354194-7
30 ธ.ค. 2565133681-5
16 ธ.ค. 2565171969-8
1 ธ.ค. 2565509676-1
16 พ.ย. 2565410259-6
1 พ.ย. 2565457851-5
16 ต.ค. 2565457578-1
1 ต.ค. 2565601543-4
16 ก.ย. 2565606660-1
1 ก.ย. 2565539469-5
16 ส.ค. 2565293723-2
1 ส.ค. 2565830828-1
16 ก.ค. 2565716128-7
1 ก.ค. 2565344199-0
16 มิ.ย. 2565287849-2
1 มิ.ย. 2565925045-4
16 พ.ค. 2565102918-4
2 พ.ค. 2565799687-6
1 พ.ค. 2565รอผลรอผล7-3
16 เม.ย. 2565178837-1
1 เม.ย. 2565618358-7
16 มี.ค. 2565542680-6
1 มี.ค. 2565718670-8
16 ก.พ. 2565381133-0
1 ก.พ. 2565919175-4
16 ม.ค. 2565721738-4
30 ธ.ค. 2564696022-5
16 ธ.ค. 2564086325-8
1 ธ.ค. 2564040946-3
16 พ.ย. 2564216168-2
1 พ.ย. 2564910680-1
16 ต.ค. 2564981783-4
1 ต.ค. 2564133567-3
16 ก.ย. 2564360577-4
1 ก.ย. 2564717843-2
16 ส.ค. 2564090066-8
1 ส.ค. 2564080890-9
16 ก.ค. 2564181277-6
1 ก.ค. 2564623595-4
16 มิ.ย. 2564973969-6

สูตรหวยออมสิน 4
อัตราชนะ 68.09%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
1 มิ.ย. 2566รอผลรอผล8-7
16 พ.ค. 2566305863-8
2 พ.ค. 2566991857-1
1 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-2
16 เม.ย. 2566815683-1
1 เม.ย. 2566547584-2
16 มี.ค. 2566763985-0
1 มี.ค. 2566545058-5
16 ก.พ. 2566950020-3
1 ก.พ. 2566688819-0
16 ม.ค. 2566354192-9
30 ธ.ค. 2565133682-6
16 ธ.ค. 2565171965-1
1 ธ.ค. 2565509679-1
16 พ.ย. 2565410255-7
1 พ.ย. 2565457850-4
16 ต.ค. 2565457570-7
1 ต.ค. 2565601548-5
16 ก.ย. 2565606669-8
1 ก.ย. 2565539467-6
16 ส.ค. 2565293720-3
1 ส.ค. 2565830829-6
16 ก.ค. 2565716123-2
1 ก.ค. 2565344195-4
16 มิ.ย. 2565287845-0
1 มิ.ย. 2565925044-3
16 พ.ค. 2565102914-7
2 พ.ค. 2565799684-3
1 พ.ค. 2565รอผลรอผล6-4
16 เม.ย. 2565178836-5
1 เม.ย. 2565618350-2
16 มี.ค. 2565542689-3
1 มี.ค. 2565718673-6
16 ก.พ. 2565381138-4
1 ก.พ. 2565919177-0
16 ม.ค. 2565721736-2
30 ธ.ค. 2564696021-0
16 ธ.ค. 2564086329-1
1 ธ.ค. 2564040945-6
16 พ.ย. 2564216165-9
1 พ.ย. 2564910680-5
16 ต.ค. 2564981788-3
1 ต.ค. 2564133565-1
16 ก.ย. 2564360576-2
1 ก.ย. 2564717847-6
16 ส.ค. 2564090061-3
1 ส.ค. 2564080893-7
16 ก.ค. 2564181275-2
1 ก.ค. 2564623597-3
16 มิ.ย. 2564973964-7

สูตรหวยออมสิน 5
อัตราชนะ 63.83%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
1 มิ.ย. 2566รอผลรอผล4-9
16 พ.ค. 2566305865-8
2 พ.ค. 2566991857-2
1 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-8
16 เม.ย. 2566815684-6
1 เม.ย. 2566547582-8
16 มี.ค. 2566763981-0
1 มี.ค. 2566545054-2
16 ก.พ. 2566950020-5
1 ก.พ. 2566688810-1
16 ม.ค. 2566354191-3
30 ธ.ค. 2565133684-6
16 ธ.ค. 2565171965-6
1 ธ.ค. 2565509679-4
16 พ.ย. 2565410259-6
1 พ.ย. 2565457853-2
16 ต.ค. 2565457579-3
1 ต.ค. 2565601541-6
16 ก.ย. 2565606665-2
1 ก.ย. 2565539465-0
16 ส.ค. 2565293724-3
1 ส.ค. 2565830820-2
16 ก.ค. 2565716124-1
1 ก.ค. 2565344193-4
16 มิ.ย. 2565287844-9
1 มิ.ย. 2565925041-0
16 พ.ค. 2565102916-4
2 พ.ค. 2565799683-2
1 พ.ค. 2565รอผลรอผล8-6
16 เม.ย. 2565178839-6
1 เม.ย. 2565618359-6
16 มี.ค. 2565542688-3
1 มี.ค. 2565718674-8
16 ก.พ. 2565381134-6
1 ก.พ. 2565919173-2
16 ม.ค. 2565721736-5
30 ธ.ค. 2564696024-3
16 ธ.ค. 2564086326-5
1 ธ.ค. 2564040949-5
16 พ.ย. 2564216163-9
1 พ.ย. 2564910682-1
16 ต.ค. 2564981785-0
1 ต.ค. 2564133562-9
16 ก.ย. 2564360574-6
1 ก.ย. 2564717845-2
16 ส.ค. 2564090062-9
1 ส.ค. 2564080899-8
16 ก.ค. 2564181270-2
1 ก.ค. 2564623593-4
16 มิ.ย. 2564973969-0

สูตรหวยออมสิน 6
อัตราชนะ 70.21%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
1 มิ.ย. 2566รอผลรอผล9-5
16 พ.ค. 2566305860-7
2 พ.ค. 2566991855-6
1 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-3
16 เม.ย. 2566815686-5
1 เม.ย. 2566547583-9
16 มี.ค. 2566763985-9
1 มี.ค. 2566545050-2
16 ก.พ. 2566950026-5
1 ก.พ. 2566688811-0
16 ม.ค. 2566354196-9
30 ธ.ค. 2565133680-9
16 ธ.ค. 2565171968-0
1 ธ.ค. 2565509679-1
16 พ.ย. 2565410254-1
1 พ.ย. 2565457855-2
16 ต.ค. 2565457575-1
1 ต.ค. 2565601548-6
16 ก.ย. 2565606661-7
1 ก.ย. 2565539465-9
16 ส.ค. 2565293729-8
1 ส.ค. 2565830826-8
16 ก.ค. 2565716128-3
1 ก.ค. 2565344190-6
16 มิ.ย. 2565287846-4
1 มิ.ย. 2565925041-9
16 พ.ค. 2565102912-7
2 พ.ค. 2565799683-9
1 พ.ค. 2565รอผลรอผล5-8
16 เม.ย. 2565178831-2
1 เม.ย. 2565618350-5
16 มี.ค. 2565542683-7
1 มี.ค. 2565718679-8
16 ก.พ. 2565381135-9
1 ก.พ. 2565919175-4
16 ม.ค. 2565721734-3
30 ธ.ค. 2564696022-1
16 ธ.ค. 2564086327-4
1 ธ.ค. 2564040947-2
16 พ.ย. 2564216166-3
1 พ.ย. 2564910682-8
16 ต.ค. 2564981787-1
1 ต.ค. 2564133569-2
16 ก.ย. 2564360571-5
1 ก.ย. 2564717845-2
16 ส.ค. 2564090066-4
1 ส.ค. 2564080891-5
16 ก.ค. 2564181279-1
1 ก.ค. 2564623595-7
16 มิ.ย. 2564973969-4

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยออมสิน คืออะไร
สลากออมสิน หรือ หวยออมสิน กำเนิดจากธนาคารออมสิน เป็นการออมเงินระยะยาว โดยมีอายุฝาก 3 ปี และ 5 ปี โดยจนกว่าจะครบกำหนดจะไม่สามารถนำเงินที่ออมตรงนั้นมาใช้ได้ แต่จะได้คืนเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยและการถูกรางวัล ท่านสามารถลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี ทุกวันที่ 1 และ 16 โดยที่

 • สลาก 3 ปี จะออกรางวัล ทุกวัน 16 ของเดือน
 • สลาก 5 ปี จะออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน
 • (ยกเว้น 1 มกราคม จะออกผลวันที่ 30 ธันวาคม และ งวด 1 พฤษภาคม จะออกผลวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การออกผลรางวัล

 • อ้างอิงผลการออกรางวัลเลขท้าย 6 ตัว ของสลากออมสิน โดยออกรางวัล 2 ครั้ง
 • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัว จากผลรางวัลเลขท้าย 6 ตัว ของสลากออมสิน ครั้งที่ 1
 • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัว จากผลรางวัลเลขท้าย 6 ตัว ของสลากออมสิน ครั้งที่ 2
 • ลำดับการออกรางวัลครั้งที่ 1 และ 2 ยึดลำดับผลจากการถ่ายทอดสดเป็นหลัก
 • ใช้ผลสลากออมสิน 5 ปี สำหรับ ทุกวันที่ 1
 • ใช้ผลสลากออมสิน 3 ปี สำหรับ ทุกวันที่ 16

ตัวอย่างการออกรางวัล
เลขท้าย 6 ตัว สลากออมสิน ครั้งที่ 1 คือ 123 [456]
เลขท้าย 6 ตัว สลากออมสิน ครั้งที่ 2 คือ 6543 [21]
สรุปผล

 • 3 ตัวบน คือ 456
 • 2 ตัวล่าง คือ 21
วันหวยออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน*
เปิดรับแทงเปิดวันที่ 28 ปิดวันที่ 1 และ เปิดวันที่ 13 ปิดวันที่ 16 ของทุกเดือน* (แทงได้ 24 ชม. หลังเปิดหวย)
ปิดรับแทงวันหวยออก เวลา 12.00น.*
ออกผลประมาณ 13.00น. – 14.00น.**

#สูตรหวยออมสิน #หวยออมสิน #ผลหวยออมสิน #ผลหวยออมสินย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยออมสิน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 900
3 ตัวโต๊ด บาทละ 150
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com