สูตรหวยออมสิน

แนะนำเลข 6 สูตร ท่านสามารถเลือกใช้ เลขเล่นได้ทั้ง บน และ ล่างตามชอบ สูตรหวยออมสิน หวยออมสินย้อนหลัง “เศรษฐี” by TODE หวยออนไลน์ โดยดูจากสถิติก่อนหน้าได้เลย

เรายังมีสูตรและเลขเด็ดอื่นๆ ส่งตรงให้ถึงท่าน แอดไลน์ @setthi789 และติดต่อขอเข้าห้องหวยได้เลย

เลือก สูตรหวยออมสิน จาก 6 สูตร

สูตรหวยออมสิน 1
อัตราชนะ 67.5%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.พ. 2566 688 811-9
16 ม.ค. 2566 354 190-9
30 ธ.ค. 2565 133 687-3
16 ธ.ค. 2565 171 969-6
1 ธ.ค. 2565 509 671-8
16 พ.ย. 2565 410 259-2
1 พ.ย. 2565 457 855-4
16 ต.ค. 2565 457 575-1
1 ต.ค. 2565 601 546-4
16 ก.ย. 2565 606 668-6
1 ก.ย. 2565 539 463-2
16 ส.ค. 2565 293 721-5
1 ส.ค. 2565 830 827-3
16 ก.ค. 2565 716 120-3
1 ก.ค. 2565 344 190-6
16 มิ.ย. 2565 287 841-3
1 มิ.ย. 2565 925 041-5
16 พ.ค. 2565 102 913-5
2 พ.ค. 2565 799 680-8
1 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-0
16 เม.ย. 2565 178 836-1
1 เม.ย. 2565 618 352-3
16 มี.ค. 2565 542 681-3
1 มี.ค. 2565 718 679-1
16 ก.พ. 2565 381 135-6
1 ก.พ. 2565 919 178-5
16 ม.ค. 2565 721 738-1
30 ธ.ค. 2564 696 027-8
16 ธ.ค. 2564 086 326-4
1 ธ.ค. 2564 040 940-7
16 พ.ย. 2564 216 168-2
1 พ.ย. 2564 910 689-5
16 ต.ค. 2564 981 781-3
1 ต.ค. 2564 133 569-4
16 ก.ย. 2564 360 575-9
1 ก.ย. 2564 717 848-0
16 ส.ค. 2564 090 061-3
1 ส.ค. 2564 080 894-5
16 ก.ค. 2564 181 272-0
1 ก.ค. 2564 623 592-5
16 มิ.ย. 2564 973 966-0

สูตรหวยออมสิน 2
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.พ. 2566 688 811-5
16 ม.ค. 2566 354 192-8
30 ธ.ค. 2565 133 685-6
16 ธ.ค. 2565 171 960-2
1 ธ.ค. 2565 509 672-7
16 พ.ย. 2565 410 257-6
1 พ.ย. 2565 457 854-5
16 ต.ค. 2565 457 579-1
1 ต.ค. 2565 601 543-1
16 ก.ย. 2565 606 666-0
1 ก.ย. 2565 539 461-3
16 ส.ค. 2565 293 728-3
1 ส.ค. 2565 830 828-9
16 ก.ค. 2565 716 127-6
1 ก.ค. 2565 344 199-8
16 มิ.ย. 2565 287 842-7
1 มิ.ย. 2565 925 042-0
16 พ.ค. 2565 102 915-1
2 พ.ค. 2565 799 681-4
1 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
16 เม.ย. 2565 178 836-5
1 เม.ย. 2565 618 355-2
16 มี.ค. 2565 542 689-0
1 มี.ค. 2565 718 677-6
16 ก.พ. 2565 381 139-8
1 ก.พ. 2565 919 178-2
16 ม.ค. 2565 721 732-0
30 ธ.ค. 2564 696 024-7
16 ธ.ค. 2564 086 327-6
1 ธ.ค. 2564 040 940-1
16 พ.ย. 2564 216 169-0
1 พ.ย. 2564 910 684-6
16 ต.ค. 2564 981 786-9
1 ต.ค. 2564 133 569-5
16 ก.ย. 2564 360 574-8
1 ก.ย. 2564 717 847-6
16 ส.ค. 2564 090 068-1
1 ส.ค. 2564 080 899-3
16 ก.ค. 2564 181 279-8
1 ก.ค. 2564 623 599-7
16 มิ.ย. 2564 973 960-7

สูตรหวยออมสิน 3
อัตราชนะ 77.5%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.พ. 2566 688 813-2
16 ม.ค. 2566 354 194-7
30 ธ.ค. 2565 133 681-5
16 ธ.ค. 2565 171 969-8
1 ธ.ค. 2565 509 676-1
16 พ.ย. 2565 410 259-6
1 พ.ย. 2565 457 851-5
16 ต.ค. 2565 457 578-1
1 ต.ค. 2565 601 543-4
16 ก.ย. 2565 606 660-1
1 ก.ย. 2565 539 469-5
16 ส.ค. 2565 293 723-2
1 ส.ค. 2565 830 828-1
16 ก.ค. 2565 716 128-7
1 ก.ค. 2565 344 199-0
16 มิ.ย. 2565 287 849-2
1 มิ.ย. 2565 925 045-4
16 พ.ค. 2565 102 918-4
2 พ.ค. 2565 799 687-6
1 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-3
16 เม.ย. 2565 178 837-1
1 เม.ย. 2565 618 358-7
16 มี.ค. 2565 542 680-6
1 มี.ค. 2565 718 670-8
16 ก.พ. 2565 381 133-0
1 ก.พ. 2565 919 175-4
16 ม.ค. 2565 721 738-4
30 ธ.ค. 2564 696 022-5
16 ธ.ค. 2564 086 325-8
1 ธ.ค. 2564 040 946-3
16 พ.ย. 2564 216 168-2
1 พ.ย. 2564 910 680-1
16 ต.ค. 2564 981 783-4
1 ต.ค. 2564 133 567-3
16 ก.ย. 2564 360 577-4
1 ก.ย. 2564 717 843-2
16 ส.ค. 2564 090 066-8
1 ส.ค. 2564 080 890-9
16 ก.ค. 2564 181 277-6
1 ก.ค. 2564 623 595-4
16 มิ.ย. 2564 973 969-6

สูตรหวยออมสิน 4
อัตราชนะ 65%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.พ. 2566 688 819-0
16 ม.ค. 2566 354 192-9
30 ธ.ค. 2565 133 682-6
16 ธ.ค. 2565 171 965-1
1 ธ.ค. 2565 509 679-1
16 พ.ย. 2565 410 255-7
1 พ.ย. 2565 457 850-4
16 ต.ค. 2565 457 570-7
1 ต.ค. 2565 601 548-5
16 ก.ย. 2565 606 669-8
1 ก.ย. 2565 539 467-6
16 ส.ค. 2565 293 720-3
1 ส.ค. 2565 830 829-6
16 ก.ค. 2565 716 123-2
1 ก.ค. 2565 344 195-4
16 มิ.ย. 2565 287 845-0
1 มิ.ย. 2565 925 044-3
16 พ.ค. 2565 102 914-7
2 พ.ค. 2565 799 684-3
1 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-4
16 เม.ย. 2565 178 836-5
1 เม.ย. 2565 618 350-2
16 มี.ค. 2565 542 689-3
1 มี.ค. 2565 718 673-6
16 ก.พ. 2565 381 138-4
1 ก.พ. 2565 919 177-0
16 ม.ค. 2565 721 736-2
30 ธ.ค. 2564 696 021-0
16 ธ.ค. 2564 086 329-1
1 ธ.ค. 2564 040 945-6
16 พ.ย. 2564 216 165-9
1 พ.ย. 2564 910 680-5
16 ต.ค. 2564 981 788-3
1 ต.ค. 2564 133 565-1
16 ก.ย. 2564 360 576-2
1 ก.ย. 2564 717 847-6
16 ส.ค. 2564 090 061-3
1 ส.ค. 2564 080 893-7
16 ก.ค. 2564 181 275-2
1 ก.ค. 2564 623 597-3
16 มิ.ย. 2564 973 964-7

สูตรหวยออมสิน 5
อัตราชนะ 62.5%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.พ. 2566 688 810-1
16 ม.ค. 2566 354 191-3
30 ธ.ค. 2565 133 684-6
16 ธ.ค. 2565 171 965-6
1 ธ.ค. 2565 509 679-4
16 พ.ย. 2565 410 259-6
1 พ.ย. 2565 457 853-2
16 ต.ค. 2565 457 579-3
1 ต.ค. 2565 601 541-6
16 ก.ย. 2565 606 665-2
1 ก.ย. 2565 539 465-0
16 ส.ค. 2565 293 724-3
1 ส.ค. 2565 830 820-2
16 ก.ค. 2565 716 124-1
1 ก.ค. 2565 344 193-4
16 มิ.ย. 2565 287 844-9
1 มิ.ย. 2565 925 041-0
16 พ.ค. 2565 102 916-4
2 พ.ค. 2565 799 683-2
1 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-6
16 เม.ย. 2565 178 839-6
1 เม.ย. 2565 618 359-6
16 มี.ค. 2565 542 688-3
1 มี.ค. 2565 718 674-8
16 ก.พ. 2565 381 134-6
1 ก.พ. 2565 919 173-2
16 ม.ค. 2565 721 736-5
30 ธ.ค. 2564 696 024-3
16 ธ.ค. 2564 086 326-5
1 ธ.ค. 2564 040 949-5
16 พ.ย. 2564 216 163-9
1 พ.ย. 2564 910 682-1
16 ต.ค. 2564 981 785-0
1 ต.ค. 2564 133 562-9
16 ก.ย. 2564 360 574-6
1 ก.ย. 2564 717 845-2
16 ส.ค. 2564 090 062-9
1 ส.ค. 2564 080 899-8
16 ก.ค. 2564 181 270-2
1 ก.ค. 2564 623 593-4
16 มิ.ย. 2564 973 969-0

สูตรหวยออมสิน 6
อัตราชนะ 67.5%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
1 ก.พ. 2566 688 811-0
16 ม.ค. 2566 354 196-9
30 ธ.ค. 2565 133 680-9
16 ธ.ค. 2565 171 968-0
1 ธ.ค. 2565 509 679-1
16 พ.ย. 2565 410 254-1
1 พ.ย. 2565 457 855-2
16 ต.ค. 2565 457 575-1
1 ต.ค. 2565 601 548-6
16 ก.ย. 2565 606 661-7
1 ก.ย. 2565 539 465-9
16 ส.ค. 2565 293 729-8
1 ส.ค. 2565 830 826-8
16 ก.ค. 2565 716 128-3
1 ก.ค. 2565 344 190-6
16 มิ.ย. 2565 287 846-4
1 มิ.ย. 2565 925 041-9
16 พ.ค. 2565 102 912-7
2 พ.ค. 2565 799 683-9
1 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-8
16 เม.ย. 2565 178 831-2
1 เม.ย. 2565 618 350-5
16 มี.ค. 2565 542 683-7
1 มี.ค. 2565 718 679-8
16 ก.พ. 2565 381 135-9
1 ก.พ. 2565 919 175-4
16 ม.ค. 2565 721 734-3
30 ธ.ค. 2564 696 022-1
16 ธ.ค. 2564 086 327-4
1 ธ.ค. 2564 040 947-2
16 พ.ย. 2564 216 166-3
1 พ.ย. 2564 910 682-8
16 ต.ค. 2564 981 787-1
1 ต.ค. 2564 133 569-2
16 ก.ย. 2564 360 571-5
1 ก.ย. 2564 717 845-2
16 ส.ค. 2564 090 066-4
1 ส.ค. 2564 080 891-5
16 ก.ค. 2564 181 279-1
1 ก.ค. 2564 623 595-7
16 มิ.ย. 2564 973 969-4

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยออมสิน คืออะไร
สลากออมสิน หรือ หวยออมสิน กำเนิดจากธนาคารออมสิน เป็นการออมเงินระยะยาว โดยมีอายุฝาก 3 ปี และ 5 ปี โดยจนกว่าจะครบกำหนดจะไม่สามารถนำเงินที่ออมตรงนั้นมาใช้ได้ แต่จะได้คืนเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยและการถูกรางวัล ท่านสามารถลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี ทุกวันที่ 1 และ 16 โดยที่

 • สลาก 3 ปี จะออกรางวัล ทุกวัน 16 ของเดือน
 • สลาก 5 ปี จะออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน
 • (ยกเว้น 1 มกราคม จะออกผลวันที่ 30 ธันวาคม และ งวด 1 พฤษภาคม จะออกผลวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การออกผลรางวัล

 • อ้างอิงผลการออกรางวัลเลขท้าย 6 ตัว ของสลากออมสิน โดยออกรางวัล 2 ครั้ง
 • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัว จากผลรางวัลเลขท้าย 6 ตัว ของสลากออมสิน ครั้งที่ 1
 • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัว จากผลรางวัลเลขท้าย 6 ตัว ของสลากออมสิน ครั้งที่ 2
 • ลำดับการออกรางวัลครั้งที่ 1 และ 2 ยึดลำดับผลจากการถ่ายทอดสดเป็นหลัก
 • ใช้ผลสลากออมสิน 5 ปี สำหรับ ทุกวันที่ 1
 • ใช้ผลสลากออมสิน 3 ปี สำหรับ ทุกวันที่ 16

ตัวอย่างการออกรางวัล
เลขท้าย 6 ตัว สลากออมสิน ครั้งที่ 1 คือ 123 [456]
เลขท้าย 6 ตัว สลากออมสิน ครั้งที่ 2 คือ 6543 [21]
สรุปผล

 • 3 ตัวบน คือ 456
 • 2 ตัวล่าง คือ 21
วันหวยออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน*
เปิดรับแทงเปิดวันที่ 28 ปิดวันที่ 1 และ เปิดวันที่ 13 ปิดวันที่ 16 ของทุกเดือน* (แทงได้ 24 ชม. หลังเปิดหวย)
ปิดรับแทงวันหวยออก เวลา 12.00น.*
ออกผลประมาณ 13.00น. – 14.00น.**

#สูตรหวยออมสิน #หวยออมสิน #ผลหวยออมสิน #ผลหวยออมสินย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยออมสิน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 900
3 ตัวโต๊ด บาทละ 150
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com