สูตรหวยสิงคโปร์

สูตรหวยสิงคโปร์ เว็บเศรษฐี เป็นหวยรัฐ 4 หลัก ให้เฉพาะวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร  แนะนำวิธีการเล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ด และแนวทางเพิ่มเติม แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยสิงคโปร์ จาก 6 สูตร

สูตรหวยสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-9
29 พ.ค. 2566522176-8
26 พ.ค. 2566739337-2
25 พ.ค. 2566772497-0
24 พ.ค. 2566421872-1
23 พ.ค. 2566808990-5
22 พ.ค. 2566109504-2
19 พ.ค. 2566259040-1
18 พ.ค. 2566255717-6
17 พ.ค. 2566384202-5
16 พ.ค. 2566404682-1
15 พ.ค. 2566472174-3
12 พ.ค. 2566855004-5
11 พ.ค. 2566955744-8
10 พ.ค. 2566229666-2
9 พ.ค. 2566295713-1
8 พ.ค. 2566766971-2
5 พ.ค. 2566663550-9
4 พ.ค. 2566918178-3
3 พ.ค. 2566201982-5
2 พ.ค. 2566199486-5
28 เม.ย. 2566051526-4
27 เม.ย. 2566203881-8
26 เม.ย. 2566391656-2
25 เม.ย. 2566656992-6
24 เม.ย. 2566455738-0
21 เม.ย. 2566182417-4
20 เม.ย. 2566341648-0
19 เม.ย. 2566405490-5
18 เม.ย. 2566956707-2
17 เม.ย. 2566926609-6
14 เม.ย. 2566266120-9
13 เม.ย. 2566454422-0
12 เม.ย. 2566612717-3
11 เม.ย. 2566783403-2
10 เม.ย. 2566443056-1
6 เม.ย. 2566048396-5
5 เม.ย. 2566887751-8
4 เม.ย. 2566112042-6
3 เม.ย. 2566108181-0
31 มี.ค. 2566890720-6
30 มี.ค. 2566718360-9
29 มี.ค. 2566254009-1
28 มี.ค. 2566554514-6
27 มี.ค. 2566903396-2
24 มี.ค. 2566264369-1
23 มี.ค. 2566900988-4
22 มี.ค. 2566098055-4
21 มี.ค. 2566393179-7
20 มี.ค. 2566976528-7

สูตรหวยสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-4
29 พ.ค. 2566522173-8
26 พ.ค. 2566739339-6
25 พ.ค. 2566772496-9
24 พ.ค. 2566421875-1
23 พ.ค. 2566808998-0
22 พ.ค. 2566109501-6
19 พ.ค. 2566259045-2
18 พ.ค. 2566255718-9
17 พ.ค. 2566384206-5
16 พ.ค. 2566404682-1
15 พ.ค. 2566472175-8
12 พ.ค. 2566855008-0
11 พ.ค. 2566955749-8
10 พ.ค. 2566229665-6
9 พ.ค. 2566295713-6
8 พ.ค. 2566766971-5
5 พ.ค. 2566663556-5
4 พ.ค. 2566918171-8
3 พ.ค. 2566201982-8
2 พ.ค. 2566199489-4
28 เม.ย. 2566051528-1
27 เม.ย. 2566203887-1
26 เม.ย. 2566391655-3
25 เม.ย. 2566656992-6
24 เม.ย. 2566455737-0
21 เม.ย. 2566182414-1
20 เม.ย. 2566341642-5
19 เม.ย. 2566405496-4
18 เม.ย. 2566956701-5
17 เม.ย. 2566926602-9
14 เม.ย. 2566266127-6
13 เม.ย. 2566454420-1
12 เม.ย. 2566612716-2
11 เม.ย. 2566783402-1
10 เม.ย. 2566443050-6
6 เม.ย. 2566048394-3
5 เม.ย. 2566887752-4
4 เม.ย. 2566112040-6
3 เม.ย. 2566108182-1
31 มี.ค. 2566890723-5
30 มี.ค. 2566718362-6
29 มี.ค. 2566254008-7
28 มี.ค. 2566554512-3
27 มี.ค. 2566903395-8
24 มี.ค. 2566264366-2
23 มี.ค. 2566900985-6
22 มี.ค. 2566098051-2
21 มี.ค. 2566393170-6
20 มี.ค. 2566976527-1

สูตรหวยสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-7
29 พ.ค. 2566522178-1
26 พ.ค. 2566739335-7
25 พ.ค. 2566772496-5
24 พ.ค. 2566421876-2
23 พ.ค. 2566808991-0
22 พ.ค. 2566109503-6
19 พ.ค. 2566259049-1
18 พ.ค. 2566255715-4
17 พ.ค. 2566384208-3
16 พ.ค. 2566404689-5
15 พ.ค. 2566472179-4
12 พ.ค. 2566855004-3
11 พ.ค. 2566955746-7
10 พ.ค. 2566229663-5
9 พ.ค. 2566295715-9
8 พ.ค. 2566766979-4
5 พ.ค. 2566663552-7
4 พ.ค. 2566918171-8
3 พ.ค. 2566201985-2
2 พ.ค. 2566199489-0
28 เม.ย. 2566051520-6
27 เม.ย. 2566203882-3
26 เม.ย. 2566391657-8
25 เม.ย. 2566656996-5
24 เม.ย. 2566455735-4
21 เม.ย. 2566182410-7
20 เม.ย. 2566341644-3
19 เม.ย. 2566405491-6
18 เม.ย. 2566956703-7
17 เม.ย. 2566926606-8
14 เม.ย. 2566266123-0
13 เม.ย. 2566454426-9
12 เม.ย. 2566612718-3
11 เม.ย. 2566783401-4
10 เม.ย. 2566443051-2
6 เม.ย. 2566048395-2
5 เม.ย. 2566887755-4
4 เม.ย. 2566112042-0
3 เม.ย. 2566108188-6
31 มี.ค. 2566890721-3
30 มี.ค. 2566718366-4
29 มี.ค. 2566254008-2
28 มี.ค. 2566554511-3
27 มี.ค. 2566903398-1
24 มี.ค. 2566264362-8
23 มี.ค. 2566900981-9
22 มี.ค. 2566098050-5
21 มี.ค. 2566393178-6
20 มี.ค. 2566976521-2

สูตรหวยสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 84%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-8
29 พ.ค. 2566522176-3
26 พ.ค. 2566739334-1
25 พ.ค. 2566772497-3
24 พ.ค. 2566421872-9
23 พ.ค. 2566808998-2
22 พ.ค. 2566109505-2
19 พ.ค. 2566259048-5
18 พ.ค. 2566255714-2
17 พ.ค. 2566384204-2
16 พ.ค. 2566404684-1
15 พ.ค. 2566472174-7
12 พ.ค. 2566855000-1
11 พ.ค. 2566955746-2
10 พ.ค. 2566229662-1
9 พ.ค. 2566295717-2
8 พ.ค. 2566766978-9
5 พ.ค. 2566663552-1
4 พ.ค. 2566918172-0
3 พ.ค. 2566201981-3
2 พ.ค. 2566199482-1
28 เม.ย. 2566051528-3
27 เม.ย. 2566203888-7
26 เม.ย. 2566391652-5
25 เม.ย. 2566656994-5
24 เม.ย. 2566455736-5
21 เม.ย. 2566182419-1
20 เม.ย. 2566341644-9
19 เม.ย. 2566405494-3
18 เม.ย. 2566956705-8
17 เม.ย. 2566926604-3
14 เม.ย. 2566266122-3
13 เม.ย. 2566454420-5
12 เม.ย. 2566612711-5
11 เม.ย. 2566783409-4
10 เม.ย. 2566443056-3
6 เม.ย. 2566048394-9
5 เม.ย. 2566887756-8
4 เม.ย. 2566112041-0
3 เม.ย. 2566108181-7
31 มี.ค. 2566890728-4
30 มี.ค. 2566718360-6
29 มี.ค. 2566254008-2
28 มี.ค. 2566554513-4
27 มี.ค. 2566903393-0
24 มี.ค. 2566264369-7
23 มี.ค. 2566900986-9
22 มี.ค. 2566098052-8
21 มี.ค. 2566393172-1
20 มี.ค. 2566976522-1

สูตรหวยสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-1
29 พ.ค. 2566522174-8
26 พ.ค. 2566739334-8
25 พ.ค. 2566772497-1
24 พ.ค. 2566421870-5
23 พ.ค. 2566808996-4
22 พ.ค. 2566109504-6
19 พ.ค. 2566259043-1
18 พ.ค. 2566255712-1
17 พ.ค. 2566384208-3
16 พ.ค. 2566404682-7
15 พ.ค. 2566472179-2
12 พ.ค. 2566855006-1
11 พ.ค. 2566955747-8
10 พ.ค. 2566229669-2
9 พ.ค. 2566295716-5
8 พ.ค. 2566766978-9
5 พ.ค. 2566663554-2
4 พ.ค. 2566918172-7
3 พ.ค. 2566201986-5
2 พ.ค. 2566199483-4
28 เม.ย. 2566051522-6
27 เม.ย. 2566203881-0
26 เม.ย. 2566391656-1
25 เม.ย. 2566656997-0
24 เม.ย. 2566455734-3
21 เม.ย. 2566182414-3
20 เม.ย. 2566341641-2
19 เม.ย. 2566405490-1
18 เม.ย. 2566956700-9
17 เม.ย. 2566926608-2
14 เม.ย. 2566266122-5
13 เม.ย. 2566454424-9
12 เม.ย. 2566612711-2
11 เม.ย. 2566783401-5
10 เม.ย. 2566443056-5
6 เม.ย. 2566048393-8
5 เม.ย. 2566887756-7
4 เม.ย. 2566112045-2
3 เม.ย. 2566108183-2
31 มี.ค. 2566890723-9
30 มี.ค. 2566718362-1
29 มี.ค. 2566254004-1
28 มี.ค. 2566554519-1
27 มี.ค. 2566903393-2
24 มี.ค. 2566264363-4
23 มี.ค. 2566900989-8
22 มี.ค. 2566098058-3
21 มี.ค. 2566393173-4
20 มี.ค. 2566976522-1

สูตรหวยสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
30 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-1
29 พ.ค. 2566522177-0
26 พ.ค. 2566739337-4
25 พ.ค. 2566772498-5
24 พ.ค. 2566421873-4
23 พ.ค. 2566808994-6
22 พ.ค. 2566109501-3
19 พ.ค. 2566259048-3
18 พ.ค. 2566255719-3
17 พ.ค. 2566384201-0
16 พ.ค. 2566404682-5
15 พ.ค. 2566472174-1
12 พ.ค. 2566855008-7
11 พ.ค. 2566955745-2
10 พ.ค. 2566229668-6
9 พ.ค. 2566295718-3
8 พ.ค. 2566766972-9
5 พ.ค. 2566663552-7
4 พ.ค. 2566918173-5
3 พ.ค. 2566201982-1
2 พ.ค. 2566199485-4
28 เม.ย. 2566051526-7
27 เม.ย. 2566203882-6
26 เม.ย. 2566391654-9
25 เม.ย. 2566656996-9
24 เม.ย. 2566455738-9
21 เม.ย. 2566182416-5
20 เม.ย. 2566341649-4
19 เม.ย. 2566405495-3
18 เม.ย. 2566956705-4
17 เม.ย. 2566926606-3
14 เม.ย. 2566266125-3
13 เม.ย. 2566454420-3
12 เม.ย. 2566612713-5
11 เม.ย. 2566783407-6
10 เม.ย. 2566443058-1
6 เม.ย. 2566048391-0
5 เม.ย. 2566887754-5
4 เม.ย. 2566112042-4
3 เม.ย. 2566108181-0
31 มี.ค. 2566890726-0
30 มี.ค. 2566718364-3
29 มี.ค. 2566254002-3
28 มี.ค. 2566554515-6
27 มี.ค. 2566903392-0
24 มี.ค. 2566264365-8
23 มี.ค. 2566900989-8
22 มี.ค. 2566098059-8
21 มี.ค. 2566393171-2
20 มี.ค. 2566976526-8

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยสิงคโปร์ คืออะไร

หวยสิงคโปร์ หรือ หวยสิงคโปร์ 4D หลายคนสับสนกับหวยหุ้นสิงคโปร์ ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หวยตัวนี้ มีการออกผลรางวัล 4 ตัว หรือ lotto 4D หรือหวยชุดที่เรารู้จักกัน มีการออกรางวัลโดย Singapore pools อย่างถูกต้องตามกฎหมายสิงคโปร์ มีการจำหน่ายสลาก และหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปประเทศสิงคโปร์

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://www.singaporepools.com.sg/en/product/Pages/4d_results.aspx
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1st Prize
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 2nd Prize
 
วันหวยออกพุธ เสาร์ และอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.00น.*
ออกผลประมาณ 18.00น.**

#สูตรหวยสิงคโปร์ #หวยสิงคโปร์4D #ผลหวยสิงคโปร์ #ผลหวยสิงคโปร์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย สิงคโปร์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com