สูตรหวยสิงคโปร์

สูตรหวยสิงคโปร์ เว็บเศรษฐี เป็นหวยรัฐ 4 หลัก ให้เฉพาะวันที่มีหวย มีทั้งหมด 6 สูตร  แนะนำวิธีการเล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

เลขเด็ด และแนวทางเพิ่มเติม แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยสิงคโปร์ จาก 6 สูตร

สูตรหวยสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656066-8
23 พ.ค. 2567262722-9
21 พ.ค. 2567790150-3
20 พ.ค. 2567405575-9
17 พ.ค. 2567348496-3
16 พ.ค. 2567499577-6
15 พ.ค. 2567942937-6
14 พ.ค. 2567335696-5
13 พ.ค. 2567366963-6
10 พ.ค. 2567070754-2
9 พ.ค. 2567595424-3
8 พ.ค. 2567453519-7
7 พ.ค. 2567004156-9
6 พ.ค. 2567319265-8
3 พ.ค. 2567293966-5
2 พ.ค. 2567689203-1
30 เม.ย. 2567269645-8
29 เม.ย. 2567205956-5
26 เม.ย. 2567010653-8
25 เม.ย. 2567775380-1
24 เม.ย. 2567313417-9
23 เม.ย. 2567272558-2
22 เม.ย. 2567517668-2
19 เม.ย. 2567651150-7
18 เม.ย. 2567766975-1
17 เม.ย. 2567469936-8
16 เม.ย. 2567476858-7
15 เม.ย. 2567361305-4
12 เม.ย. 2567691706-3
11 เม.ย. 2567761912-8
9 เม.ย. 2567752531-9
8 เม.ย. 2567599274-1
5 เม.ย. 2567826759-8
4 เม.ย. 2567501356-0
3 เม.ย. 2567266068-7
2 เม.ย. 2567772834-2
1 เม.ย. 2567489883-4
28 มี.ค. 2567401703-2
27 มี.ค. 2567171387-8
26 มี.ค. 2567333233-8
25 มี.ค. 2567810870-7
22 มี.ค. 2567797400-1
21 มี.ค. 2567037897-6
20 มี.ค. 2567748938-5
19 มี.ค. 2567355622-0
18 มี.ค. 2567193037-6
15 มี.ค. 2567296441-8
14 มี.ค. 2567640686-3
13 มี.ค. 2567072253-6
12 มี.ค. 2567147055-3

สูตรหวยสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656065-2
23 พ.ค. 2567262725-0
21 พ.ค. 2567790152-9
20 พ.ค. 2567405574-1
17 พ.ค. 2567348491-2
16 พ.ค. 2567499571-6
15 พ.ค. 2567942934-7
14 พ.ค. 2567335692-1
13 พ.ค. 2567366960-8
10 พ.ค. 2567070751-3
9 พ.ค. 2567595423-6
8 พ.ค. 2567453511-6
7 พ.ค. 2567004157-8
6 พ.ค. 2567319265-4
3 พ.ค. 2567293968-0
2 พ.ค. 2567689208-7
30 เม.ย. 2567269648-2
29 เม.ย. 2567205954-6
26 เม.ย. 2567010659-4
25 เม.ย. 2567775385-1
24 เม.ย. 2567313411-0
23 เม.ย. 2567272556-7
22 เม.ย. 2567517667-6
19 เม.ย. 2567651153-4
18 เม.ย. 2567766978-6
17 เม.ย. 2567469937-3
16 เม.ย. 2567476853-2
15 เม.ย. 2567361300-6
12 เม.ย. 2567691708-4
11 เม.ย. 2567761915-4
9 เม.ย. 2567752536-5
8 เม.ย. 2567599275-1
5 เม.ย. 2567826750-6
4 เม.ย. 2567501357-5
3 เม.ย. 2567266064-3
2 เม.ย. 2567772832-5
1 เม.ย. 2567489884-9
28 มี.ค. 2567401702-5
27 มี.ค. 2567171381-0
26 มี.ค. 2567333234-5
25 มี.ค. 2567810873-5
22 มี.ค. 2567797402-9
21 มี.ค. 2567037893-2
20 มี.ค. 2567748939-8
19 มี.ค. 2567355622-9
18 มี.ค. 2567193033-2
15 มี.ค. 2567296442-5
14 มี.ค. 2567640681-9
13 มี.ค. 2567072250-3
12 มี.ค. 2567147051-8

สูตรหวยสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656069-8
23 พ.ค. 2567262726-5
21 พ.ค. 2567790154-6
20 พ.ค. 2567405573-1
17 พ.ค. 2567348492-5
16 พ.ค. 2567499576-0
15 พ.ค. 2567942931-4
14 พ.ค. 2567335693-2
13 พ.ค. 2567366967-2
10 พ.ค. 2567070757-3
9 พ.ค. 2567595424-8
8 พ.ค. 2567453519-5
7 พ.ค. 2567004151-3
6 พ.ค. 2567319269-4
3 พ.ค. 2567293962-4
2 พ.ค. 2567689209-3
30 เม.ย. 2567269647-5
29 เม.ย. 2567205950-8
26 เม.ย. 2567010657-4
25 เม.ย. 2567775387-9
24 เม.ย. 2567313415-4
23 เม.ย. 2567272554-5
22 เม.ย. 2567517660-4
19 เม.ย. 2567651154-7
18 เม.ย. 2567766975-3
17 เม.ย. 2567469931-2
16 เม.ย. 2567476856-2
15 เม.ย. 2567361307-4
12 เม.ย. 2567691702-7
11 เม.ย. 2567761911-8
9 เม.ย. 2567752539-6
8 เม.ย. 2567599275-3
5 เม.ย. 2567826752-4
4 เม.ย. 2567501352-4
3 เม.ย. 2567266066-5
2 เม.ย. 2567772836-7
1 เม.ย. 2567489882-5
28 มี.ค. 2567401706-0
27 มี.ค. 2567171387-8
26 มี.ค. 2567333232-5
25 มี.ค. 2567810871-0
22 มี.ค. 2567797405-3
21 มี.ค. 2567037899-4
20 มี.ค. 2567748937-8
19 มี.ค. 2567355620-6
18 มี.ค. 2567193030-1
15 มี.ค. 2567296448-0
14 มี.ค. 2567640680-6
13 มี.ค. 2567072259-5
12 มี.ค. 2567147053-2

สูตรหวยสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656065-8
23 พ.ค. 2567262725-4
21 พ.ค. 2567790159-8
20 พ.ค. 2567405577-9
17 พ.ค. 2567348495-4
16 พ.ค. 2567499576-0
15 พ.ค. 2567942934-5
14 พ.ค. 2567335697-5
13 พ.ค. 2567366965-7
10 พ.ค. 2567070755-4
9 พ.ค. 2567595421-0
8 พ.ค. 2567453511-2
7 พ.ค. 2567004158-7
6 พ.ค. 2567319269-4
3 พ.ค. 2567293968-7
2 พ.ค. 2567689201-3
30 เม.ย. 2567269641-5
29 เม.ย. 2567205953-2
26 เม.ย. 2567010656-9
25 เม.ย. 2567775380-2
24 เม.ย. 2567313419-5
23 เม.ย. 2567272552-1
22 เม.ย. 2567517660-4
19 เม.ย. 2567651153-2
18 เม.ย. 2567766974-2
17 เม.ย. 2567469931-0
16 เม.ย. 2567476856-7
15 เม.ย. 2567361301-4
12 เม.ย. 2567691700-1
11 เม.ย. 2567761917-8
9 เม.ย. 2567752533-7
8 เม.ย. 2567599274-5
5 เม.ย. 2567826750-4
4 เม.ย. 2567501353-6
3 เม.ย. 2567266065-4
2 เม.ย. 2567772831-0
1 เม.ย. 2567489880-1
28 มี.ค. 2567401700-4
27 มี.ค. 2567171388-4
26 มี.ค. 2567333234-3
25 มี.ค. 2567810877-9
22 มี.ค. 2567797404-6
21 มี.ค. 2567037890-2
20 มี.ค. 2567748938-4
19 มี.ค. 2567355629-7
18 มี.ค. 2567193031-9
15 มี.ค. 2567296443-2
14 มี.ค. 2567640684-6
13 มี.ค. 2567072255-9
12 มี.ค. 2567147059-4

สูตรหวยสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656066-4
23 พ.ค. 2567262721-0
21 พ.ค. 2567790154-1
20 พ.ค. 2567405576-0
17 พ.ค. 2567348493-2
16 พ.ค. 2567499577-5
15 พ.ค. 2567942932-5
14 พ.ค. 2567335698-6
13 พ.ค. 2567366964-7
10 พ.ค. 2567070759-8
9 พ.ค. 2567595421-6
8 พ.ค. 2567453516-4
7 พ.ค. 2567004151-8
6 พ.ค. 2567319261-0
3 พ.ค. 2567293963-8
2 พ.ค. 2567689204-8
30 เม.ย. 2567269641-9
29 เม.ย. 2567205954-9
26 เม.ย. 2567010659-2
25 เม.ย. 2567775382-1
24 เม.ย. 2567313415-7
23 เม.ย. 2567272557-0
22 เม.ย. 2567517661-6
19 เม.ย. 2567651156-4
18 เม.ย. 2567766978-4
17 เม.ย. 2567469930-2
16 เม.ย. 2567476852-4
15 เม.ย. 2567361309-3
12 เม.ย. 2567691701-9
11 เม.ย. 2567761916-0
9 เม.ย. 2567752532-5
8 เม.ย. 2567599277-4
5 เม.ย. 2567826751-0
4 เม.ย. 2567501351-3
3 เม.ย. 2567266063-2
2 เม.ย. 2567772838-1
1 เม.ย. 2567489880-5
28 มี.ค. 2567401709-7
27 มี.ค. 2567171383-7
26 มี.ค. 2567333231-9
25 มี.ค. 2567810871-0
22 มี.ค. 2567797401-0
21 มี.ค. 2567037890-7
20 มี.ค. 2567748931-4
19 มี.ค. 2567355625-6
18 มี.ค. 2567193035-2
15 มี.ค. 2567296449-0
14 มี.ค. 2567640683-2
13 มี.ค. 2567072251-2
12 มี.ค. 2567147054-1

สูตรหวยสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656063-5
23 พ.ค. 2567262728-6
21 พ.ค. 2567790157-9
20 พ.ค. 2567405575-0
17 พ.ค. 2567348493-0
16 พ.ค. 2567499574-5
15 พ.ค. 2567942938-1
14 พ.ค. 2567335699-3
13 พ.ค. 2567366962-6
10 พ.ค. 2567070756-2
9 พ.ค. 2567595423-1
8 พ.ค. 2567453512-1
7 พ.ค. 2567004150-6
6 พ.ค. 2567319261-9
3 พ.ค. 2567293965-9
2 พ.ค. 2567689208-5
30 เม.ย. 2567269641-2
29 เม.ย. 2567205953-5
26 เม.ย. 2567010652-7
25 เม.ย. 2567775383-1
24 เม.ย. 2567313416-7
23 เม.ย. 2567272555-8
22 เม.ย. 2567517663-6
19 เม.ย. 2567651154-1
18 เม.ย. 2567766972-3
17 เม.ย. 2567469933-8
16 เม.ย. 2567476853-5
15 เม.ย. 2567361308-3
12 เม.ย. 2567691708-9
11 เม.ย. 2567761914-7
9 เม.ย. 2567752530-5
8 เม.ย. 2567599278-0
5 เม.ย. 2567826750-3
4 เม.ย. 2567501357-4
3 เม.ย. 2567266068-4
2 เม.ย. 2567772833-4
1 เม.ย. 2567489882-4
28 มี.ค. 2567401704-8
27 มี.ค. 2567171386-9
26 มี.ค. 2567333234-9
25 มี.ค. 2567810879-0
22 มี.ค. 2567797401-6
21 มี.ค. 2567037891-7
20 มี.ค. 2567748935-1
19 มี.ค. 2567355625-6
18 มี.ค. 2567193039-2
15 มี.ค. 2567296442-1
14 มี.ค. 2567640683-0
13 มี.ค. 2567072254-3
12 มี.ค. 2567147056-4

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยสิงคโปร์ คืออะไร

หวยสิงคโปร์ หรือ หวยสิงคโปร์ 4D หลายคนสับสนกับหวยหุ้นสิงคโปร์ ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หวยตัวนี้ มีการออกผลรางวัล 4 ตัว หรือ lotto 4D หรือหวยชุดที่เรารู้จักกัน มีการออกรางวัลโดย Singapore pools อย่างถูกต้องตามกฎหมายสิงคโปร์ มีการจำหน่ายสลาก และหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปประเทศสิงคโปร์

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://www.singaporepools.com.sg/en/product/Pages/4d_results.aspx
  • 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล 1st Prize
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล 2nd Prize
 
วันหวยออกพุธ เสาร์ และอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.00น.*
ออกผลประมาณ 18.00น.**

#สูตรหวยสิงคโปร์ #หวยสิงคโปร์4D #ผลหวยสิงคโปร์ #ผลหวยสิงคโปร์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย สิงคโปร์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2