สูตรหวยหุ้นจีน รอบบ่าย

สูตรหุ้นจีน บ่าย หุ้นจีนบ่ายวันนี้ เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ แนะนำให้เล่นวิ่ง, รูด หรือ 19 ประตู เรามีให้ท่านเลือกเล่นทั้งหมด 6 สูตร

อยากได้เลขเด่น เลขเฮง แอดไลน์ @setthi789 เพื่อเข้าห้องแจกเลขได้เลย

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นจีน รอบบ่าย จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567รอผลรอผล9-8
19 ก.ค. 2567323902-8
18 ก.ค. 2567933193-4
17 ก.ค. 2567514880-1
16 ก.ค. 2567702405-7
15 ก.ค. 2567162468-2
12 ก.ค. 2567408284-6
11 ก.ค. 2567036142-1
10 ก.ค. 2567722721-6
9 ก.ค. 2567594997-9
8 ก.ค. 2567195608-3
5 ก.ค. 2567555724-6
4 ก.ค. 2567383601-4
3 ก.ค. 2567043244-3
2 ก.ค. 2567267509-5
1 ก.ค. 2567917475-4
28 มิ.ย. 2567870004-1
27 มิ.ย. 2567970601-5
26 มิ.ย. 2567730016-4
25 มิ.ย. 2567029882-5
24 มิ.ย. 2567417672-8
21 มิ.ย. 2567484010-1
20 มิ.ย. 2567885227-4
19 มิ.ย. 2567907405-8
18 มิ.ย. 2567847221-7
17 มิ.ย. 2567125009-8
14 มิ.ย. 2567225011-4
13 มิ.ย. 2567624704-0
12 มิ.ย. 2567994598-2
11 มิ.ย. 2567235674-8
7 มิ.ย. 2567568334-3
6 มิ.ย. 2567001602-6
5 มิ.ย. 2567361718-7
4 มิ.ย. 2567932823-6
3 มิ.ย. 2567050122-3
31 พ.ค. 2567438345-8
30 พ.ค. 2567472265-1
29 พ.ค. 2567498937-6
28 พ.ค. 2567105709-1
27 พ.ค. 2567775179-6
24 พ.ค. 2567458062-1
23 พ.ค. 2567164413-0
22 พ.ค. 2567305392-6
21 พ.ค. 2567166164-6
20 พ.ค. 2567082409-2
17 พ.ค. 2567942293-2
16 พ.ค. 2567413591-5
15 พ.ค. 2567354192-5
14 พ.ค. 2567873599-1
13 พ.ค. 2567332924-5

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 2
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567รอผลรอผล8-0
19 ก.ค. 2567323907-3
18 ก.ค. 2567933196-2
17 ก.ค. 2567514889-5
16 ก.ค. 2567702403-2
15 ก.ค. 2567162465-7
12 ก.ค. 2567408284-3
11 ก.ค. 2567036145-4
10 ก.ค. 2567722720-2
9 ก.ค. 2567594999-7
8 ก.ค. 2567195607-4
5 ก.ค. 2567555728-4
4 ก.ค. 2567383607-1
3 ก.ค. 2567043247-5
2 ก.ค. 2567267508-4
1 ก.ค. 2567917470-9
28 มิ.ย. 2567870002-0
27 มิ.ย. 2567970609-6
26 มิ.ย. 2567730015-4
25 มิ.ย. 2567029882-0
24 มิ.ย. 2567417671-3
21 มิ.ย. 2567484015-0
20 มิ.ย. 2567885221-0
19 มิ.ย. 2567907405-9
18 มิ.ย. 2567847224-3
17 มิ.ย. 2567125008-3
14 มิ.ย. 2567225012-1
13 มิ.ย. 2567624707-2
12 มิ.ย. 2567994597-6
11 มิ.ย. 2567235677-5
7 มิ.ย. 2567568331-4
6 มิ.ย. 2567001607-6
5 มิ.ย. 2567361712-1
4 มิ.ย. 2567932821-6
3 มิ.ย. 2567050122-8
31 พ.ค. 2567438341-2
30 พ.ค. 2567472262-1
29 พ.ค. 2567498936-4
28 พ.ค. 2567105705-4
27 พ.ค. 2567775177-5
24 พ.ค. 2567458062-3
23 พ.ค. 2567164414-0
22 พ.ค. 2567305391-6
21 พ.ค. 2567166163-0
20 พ.ค. 2567082409-7
17 พ.ค. 2567942292-9
16 พ.ค. 2567413593-8
15 พ.ค. 2567354193-8
14 พ.ค. 2567873590-1
13 พ.ค. 2567332923-1

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 3
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567รอผลรอผล2-9
19 ก.ค. 2567323907-4
18 ก.ค. 2567933192-7
17 ก.ค. 2567514889-4
16 ก.ค. 2567702401-0
15 ก.ค. 2567162466-3
12 ก.ค. 2567408289-7
11 ก.ค. 2567036145-4
10 ก.ค. 2567722721-5
9 ก.ค. 2567594999-4
8 ก.ค. 2567195601-6
5 ก.ค. 2567555720-3
4 ก.ค. 2567383601-0
3 ก.ค. 2567043248-4
2 ก.ค. 2567267502-8
1 ก.ค. 2567917476-8
28 มิ.ย. 2567870009-2
27 มิ.ย. 2567970600-1
26 มิ.ย. 2567730018-7
25 มิ.ย. 2567029882-1
24 มิ.ย. 2567417679-6
21 มิ.ย. 2567484015-0
20 มิ.ย. 2567885227-5
19 มิ.ย. 2567907400-1
18 มิ.ย. 2567847221-4
17 มิ.ย. 2567125000-4
14 มิ.ย. 2567225010-3
13 มิ.ย. 2567624707-5
12 มิ.ย. 2567994595-4
11 มิ.ย. 2567235677-0
7 มิ.ย. 2567568335-8
6 มิ.ย. 2567001609-4
5 มิ.ย. 2567361719-3
4 มิ.ย. 2567932826-9
3 มิ.ย. 2567050126-5
31 พ.ค. 2567438344-0
30 พ.ค. 2567472262-8
29 พ.ค. 2567498937-3
28 พ.ค. 2567105704-3
27 พ.ค. 2567775177-9
24 พ.ค. 2567458068-2
23 พ.ค. 2567164416-5
22 พ.ค. 2567305394-2
21 พ.ค. 2567166161-4
20 พ.ค. 2567082403-9
17 พ.ค. 2567942297-1
16 พ.ค. 2567413595-8
15 พ.ค. 2567354193-1
14 พ.ค. 2567873597-5
13 พ.ค. 2567332925-8

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567รอผลรอผล5-3
19 ก.ค. 2567323900-8
18 ก.ค. 2567933196-0
17 ก.ค. 2567514883-9
16 ก.ค. 2567702401-6
15 ก.ค. 2567162467-0
12 ก.ค. 2567408286-0
11 ก.ค. 2567036144-0
10 ก.ค. 2567722723-2
9 ก.ค. 2567594995-9
8 ก.ค. 2567195602-9
5 ก.ค. 2567555727-1
4 ก.ค. 2567383601-0
3 ก.ค. 2567043241-8
2 ก.ค. 2567267507-6
1 ก.ค. 2567917479-7
28 มิ.ย. 2567870008-2
27 มิ.ย. 2567970609-1
26 มิ.ย. 2567730016-8
25 มิ.ย. 2567029885-3
24 มิ.ย. 2567417677-9
21 มิ.ย. 2567484019-4
20 มิ.ย. 2567885227-6
19 มิ.ย. 2567907405-1
18 มิ.ย. 2567847228-2
17 มิ.ย. 2567125005-3
14 มิ.ย. 2567225018-5
13 มิ.ย. 2567624705-3
12 มิ.ย. 2567994597-5
11 มิ.ย. 2567235673-5
7 มิ.ย. 2567568338-4
6 มิ.ย. 2567001605-7
5 มิ.ย. 2567361712-3
4 มิ.ย. 2567932820-8
3 มิ.ย. 2567050121-5
31 พ.ค. 2567438346-5
30 พ.ค. 2567472266-1
29 พ.ค. 2567498932-0
28 พ.ค. 2567105700-4
27 พ.ค. 2567775177-1
24 พ.ค. 2567458065-2
23 พ.ค. 2567164419-0
22 พ.ค. 2567305394-6
21 พ.ค. 2567166169-3
20 พ.ค. 2567082403-2
17 พ.ค. 2567942290-5
16 พ.ค. 2567413599-6
15 พ.ค. 2567354191-6
14 พ.ค. 2567873595-1
13 พ.ค. 2567332923-0

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567รอผลรอผล6-5
19 ก.ค. 2567323907-9
18 ก.ค. 2567933196-0
17 ก.ค. 2567514880-3
16 ก.ค. 2567702408-4
15 ก.ค. 2567162466-4
12 ก.ค. 2567408280-1
11 ก.ค. 2567036147-2
10 ก.ค. 2567722729-6
9 ก.ค. 2567594991-6
8 ก.ค. 2567195609-7
5 ก.ค. 2567555720-3
4 ก.ค. 2567383604-0
3 ก.ค. 2567043246-5
2 ก.ค. 2567267505-4
1 ก.ค. 2567917472-7
28 มิ.ย. 2567870000-7
27 มิ.ย. 2567970603-2
26 มิ.ย. 2567730011-6
25 มิ.ย. 2567029883-9
24 มิ.ย. 2567417672-1
21 มิ.ย. 2567484016-1
20 มิ.ย. 2567885225-2
19 มิ.ย. 2567907405-7
18 มิ.ย. 2567847221-4
17 มิ.ย. 2567125002-0
14 มิ.ย. 2567225011-7
13 มิ.ย. 2567624703-4
12 มิ.ย. 2567994596-0
11 มิ.ย. 2567235679-0
7 มิ.ย. 2567568336-3
6 มิ.ย. 2567001604-9
5 มิ.ย. 2567361712-9
4 มิ.ย. 2567932820-5
3 มิ.ย. 2567050126-4
31 พ.ค. 2567438345-4
30 พ.ค. 2567472267-2
29 พ.ค. 2567498937-9
28 พ.ค. 2567105709-6
27 พ.ค. 2567775178-4
24 พ.ค. 2567458067-6
23 พ.ค. 2567164417-4
22 พ.ค. 2567305395-4
21 พ.ค. 2567166168-5
20 พ.ค. 2567082403-8
17 พ.ค. 2567942298-0
16 พ.ค. 2567413591-8
15 พ.ค. 2567354198-9
14 พ.ค. 2567873593-9
13 พ.ค. 2567332921-6

สูตรหุ้นจีน(บ่าย) 6
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567รอผลรอผล8-5
19 ก.ค. 2567323908-7
18 ก.ค. 2567933198-6
17 ก.ค. 2567514885-8
16 ก.ค. 2567702405-4
15 ก.ค. 2567162461-0
12 ก.ค. 2567408288-4
11 ก.ค. 2567036147-6
10 ก.ค. 2567722728-4
9 ก.ค. 2567594997-4
8 ก.ค. 2567195605-9
5 ก.ค. 2567555724-3
4 ก.ค. 2567383603-9
3 ก.ค. 2567043243-4
2 ก.ค. 2567267506-4
1 ก.ค. 2567917479-8
28 มิ.ย. 2567870007-3
27 มิ.ย. 2567970600-6
26 มิ.ย. 2567730019-8
25 มิ.ย. 2567029886-3
24 มิ.ย. 2567417678-4
21 มิ.ย. 2567484014-6
20 มิ.ย. 2567885223-5
19 มิ.ย. 2567907403-9
18 มิ.ย. 2567847224-3
17 มิ.ย. 2567125001-8
14 มิ.ย. 2567225012-1
13 มิ.ย. 2567624700-7
12 มิ.ย. 2567994597-5
11 มิ.ย. 2567235677-6
7 มิ.ย. 2567568331-8
6 มิ.ย. 2567001606-2
5 มิ.ย. 2567361713-2
4 มิ.ย. 2567932821-2
3 มิ.ย. 2567050120-8
31 พ.ค. 2567438344-9
30 พ.ค. 2567472266-5
29 พ.ค. 2567498936-9
28 พ.ค. 2567105702-1
27 พ.ค. 2567775171-9
24 พ.ค. 2567458065-7
23 พ.ค. 2567164419-8
22 พ.ค. 2567305391-0
21 พ.ค. 2567166166-4
20 พ.ค. 2567082406-9
17 พ.ค. 2567942291-6
16 พ.ค. 2567413596-8
15 พ.ค. 2567354195-8
14 พ.ค. 2567873597-6
13 พ.ค. 2567332928-2

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น SZSE COMPONENT INDEX รอบบ่าย
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 13.30น.*
ออกผลประมาณ 14.00น.**

#สูตรหุ้นจีนบ่าย #สูตรหวยหุ้นจีน #หวยหุ้นจีน#ผลหุ้นจีน #ผลหุ้นจีนย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นจีนบ่าย เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ