สูตรหวยหุ้นจีน รอบเช้า

สูตรหุ้นจีน เช้า หุ้นจีนเช้าวันนี้ เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ แนะนำให้เล่นวิ่ง, รูด หรือ 19 ประตู เรามีให้ท่านเลือกเล่นทั้งหมด 6 สูตร

อยากได้เลขเด่น เลขเฮง แอดไลน์ @setthi789 เพื่อเข้าห้องแจกเลขได้เลย

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นจีน รอบเช้า จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 1
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566337576-0
27 มี.ค. 2566316066-5
24 มี.ค. 2566784556-4
23 มี.ค. 2566402095-0
22 มี.ค. 2566204797-8
21 มี.ค. 2566871587-5
20 มี.ค. 2566945403-5
17 มี.ค. 2566783131-9
16 มี.ค. 2566662810-6
15 มี.ค. 2566688312-1
14 มี.ค. 2566209934-8
13 มี.ค. 2566453994-3
10 มี.ค. 2566391081-6
9 มี.ค. 2566758713-4
8 มี.ค. 2566358007-5
7 มี.ค. 2566103855-2
6 มี.ค. 2566903895-2
3 มี.ค. 2566637144-0
2 มี.ค. 2566349836-0
1 มี.ค. 2566395157-4
28 ก.พ. 2566680850-2
27 ก.พ. 2566024216-7
24 ก.พ. 2566977537-3
23 ก.พ. 2566697155-1
22 ก.พ. 2566728325-8
21 ก.พ. 2566780332-1
20 ก.พ. 2566339624-0
17 ก.พ. 2566462784-7
16 ก.พ. 2566136980-8
15 ก.พ. 2566318769-4
14 ก.พ. 2566930311-0
13 ก.พ. 2566064799-4
10 ก.พ. 2566829986-3
9 ก.พ. 2566563178-0
8 ก.พ. 2566512761-3
7 ก.พ. 2566470142-8
6 ก.พ. 2566318129-5
3 ก.พ. 2566178421-7
2 ก.พ. 2566262437-2
1 ก.พ. 2566982566-0
31 ม.ค. 2566028480-5
30 ม.ค. 2566075134-3
20 ม.ค. 2566975497-0
19 ม.ค. 2566272067-8
18 ม.ค. 2566585307-6
17 ม.ค. 2566242652-0
16 ม.ค. 2566721911-0
13 ม.ค. 2566913404-0
12 ม.ค. 2566643018-2
11 ม.ค. 2566333468-2

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 2
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566337577-8
27 มี.ค. 2566316066-9
24 มี.ค. 2566784554-6
23 มี.ค. 2566402093-6
22 มี.ค. 2566204792-5
21 มี.ค. 2566871586-8
20 มี.ค. 2566945402-1
17 มี.ค. 2566783137-2
16 มี.ค. 2566662811-4
15 มี.ค. 2566688319-3
14 มี.ค. 2566209935-0
13 มี.ค. 2566453999-7
10 มี.ค. 2566391081-2
9 มี.ค. 2566758715-6
8 มี.ค. 2566358004-9
7 มี.ค. 2566103851-0
6 มี.ค. 2566903892-0
3 มี.ค. 2566637142-0
2 มี.ค. 2566349839-3
1 มี.ค. 2566395156-0
28 ก.พ. 2566680850-5
27 ก.พ. 2566024216-1
24 ก.พ. 2566977535-7
23 ก.พ. 2566697153-4
22 ก.พ. 2566728324-8
21 ก.พ. 2566780333-8
20 ก.พ. 2566339620-9
17 ก.พ. 2566462786-1
16 ก.พ. 2566136982-1
15 ก.พ. 2566318767-6
14 ก.พ. 2566930319-6
13 ก.พ. 2566064796-5
10 ก.พ. 2566829980-2
9 ก.พ. 2566563171-3
8 ก.พ. 2566512769-6
7 ก.พ. 2566470145-0
6 ก.พ. 2566318121-0
3 ก.พ. 2566178426-0
2 ก.พ. 2566262439-5
1 ก.พ. 2566982568-9
31 ม.ค. 2566028484-3
30 ม.ค. 2566075137-8
20 ม.ค. 2566975498-1
19 ม.ค. 2566272065-0
18 ม.ค. 2566585309-8
17 ม.ค. 2566242653-5
16 ม.ค. 2566721911-0
13 ม.ค. 2566913400-7
12 ม.ค. 2566643014-7
11 ม.ค. 2566333460-1

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 3
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566337571-8
27 มี.ค. 2566316069-4
24 มี.ค. 2566784557-9
23 มี.ค. 2566402091-0
22 มี.ค. 2566204799-1
21 มี.ค. 2566871583-0
20 มี.ค. 2566945407-8
17 มี.ค. 2566783130-1
16 มี.ค. 2566662811-2
15 มี.ค. 2566688314-3
14 มี.ค. 2566209933-6
13 มี.ค. 2566453998-3
10 มี.ค. 2566391081-2
9 มี.ค. 2566758718-5
8 มี.ค. 2566358004-2
7 มี.ค. 2566103853-6
6 มี.ค. 2566903892-5
3 มี.ค. 2566637149-8
2 มี.ค. 2566349833-0
1 มี.ค. 2566395152-4
28 ก.พ. 2566680856-5
27 ก.พ. 2566024215-7
24 ก.พ. 2566977538-5
23 ก.พ. 2566697153-5
22 ก.พ. 2566728328-6
21 ก.พ. 2566780332-9
20 ก.พ. 2566339622-1
17 ก.พ. 2566462788-9
16 ก.พ. 2566136988-3
15 ก.พ. 2566318762-1
14 ก.พ. 2566930318-2
13 ก.พ. 2566064797-4
10 ก.พ. 2566829985-2
9 ก.พ. 2566563170-6
8 ก.พ. 2566512763-1
7 ก.พ. 2566470149-5
6 ก.พ. 2566318121-4
3 ก.พ. 2566178420-7
2 ก.พ. 2566262430-6
1 ก.พ. 2566982564-9
31 ม.ค. 2566028489-7
30 ม.ค. 2566075139-3
20 ม.ค. 2566975490-8
19 ม.ค. 2566272062-9
18 ม.ค. 2566585303-2
17 ม.ค. 2566242659-4
16 ม.ค. 2566721915-6
13 ม.ค. 2566913409-8
12 ม.ค. 2566643018-4
11 ม.ค. 2566333467-5

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 4
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566337572-1
27 มี.ค. 2566316062-6
24 มี.ค. 2566784556-5
23 มี.ค. 2566402090-7
22 มี.ค. 2566204795-6
21 มี.ค. 2566871580-5
20 มี.ค. 2566945407-1
17 มี.ค. 2566783135-3
16 มี.ค. 2566662814-9
15 มี.ค. 2566688316-5
14 มี.ค. 2566209936-0
13 มี.ค. 2566453993-2
10 มี.ค. 2566391088-5
9 มี.ค. 2566758713-0
8 มี.ค. 2566358007-9
7 มี.ค. 2566103852-0
6 มี.ค. 2566903892-8
3 มี.ค. 2566637145-4
2 มี.ค. 2566349831-9
1 มี.ค. 2566395159-0
28 ก.พ. 2566680854-0
27 ก.พ. 2566024217-0
24 ก.พ. 2566977533-9
23 ก.พ. 2566697151-7
22 ก.พ. 2566728322-6
21 ก.พ. 2566780336-3
20 ก.พ. 2566339620-9
17 ก.พ. 2566462781-0
16 ก.พ. 2566136988-7
15 ก.พ. 2566318767-5
14 ก.พ. 2566930316-4
13 ก.พ. 2566064795-6
10 ก.พ. 2566829985-6
9 ก.พ. 2566563170-6
8 ก.พ. 2566512760-2
7 ก.พ. 2566470148-4
6 ก.พ. 2566318128-0
3 ก.พ. 2566178425-1
2 ก.พ. 2566262434-9
1 ก.พ. 2566982568-2
31 ม.ค. 2566028481-6
30 ม.ค. 2566075138-5
20 ม.ค. 2566975496-0
19 ม.ค. 2566272067-5
18 ม.ค. 2566585300-1
17 ม.ค. 2566242650-7
16 ม.ค. 2566721912-1
13 ม.ค. 2566913404-8
12 ม.ค. 2566643017-3
11 ม.ค. 2566333466-9

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566337577-9
27 มี.ค. 2566316062-4
24 มี.ค. 2566784559-5
23 มี.ค. 2566402096-1
22 มี.ค. 2566204796-5
21 มี.ค. 2566871584-2
20 มี.ค. 2566945406-3
17 มี.ค. 2566783133-9
16 มี.ค. 2566662816-4
15 มี.ค. 2566688312-3
14 มี.ค. 2566209934-3
13 มี.ค. 2566453993-2
10 มี.ค. 2566391086-9
9 มี.ค. 2566758710-3
8 มี.ค. 2566358001-2
7 มี.ค. 2566103850-2
6 มี.ค. 2566903897-5
3 มี.ค. 2566637148-9
2 มี.ค. 2566349830-8
1 มี.ค. 2566395158-9
28 ก.พ. 2566680859-5
27 ก.พ. 2566024211-0
24 ก.พ. 2566977536-8
23 ก.พ. 2566697159-3
22 ก.พ. 2566728325-2
21 ก.พ. 2566780335-2
20 ก.พ. 2566339628-4
17 ก.พ. 2566462789-0
16 ก.พ. 2566136987-6
15 ก.พ. 2566318763-9
14 ก.พ. 2566930317-8
13 ก.พ. 2566064792-6
10 ก.พ. 2566829981-6
9 ก.พ. 2566563175-6
8 ก.พ. 2566512764-2
7 ก.พ. 2566470147-5
6 ก.พ. 2566318121-0
3 ก.พ. 2566178422-1
2 ก.พ. 2566262432-8
1 ก.พ. 2566982566-9
31 ม.ค. 2566028489-5
30 ม.ค. 2566075138-6
20 ม.ค. 2566975498-1
19 ม.ค. 2566272065-2
18 ม.ค. 2566585308-6
17 ม.ค. 2566242657-1
16 ม.ค. 2566721911-7
13 ม.ค. 2566913403-1
12 ม.ค. 2566643016-5
11 ม.ค. 2566333462-3

สูตรหุ้นจีน(เช้า) 6
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566337572-7
27 มี.ค. 2566316067-8
24 มี.ค. 2566784556-3
23 มี.ค. 2566402099-3
22 มี.ค. 2566204795-1
21 มี.ค. 2566871587-5
20 มี.ค. 2566945408-2
17 มี.ค. 2566783133-7
16 มี.ค. 2566662812-4
15 มี.ค. 2566688310-2
14 มี.ค. 2566209931-2
13 มี.ค. 2566453999-7
10 มี.ค. 2566391082-4
9 มี.ค. 2566758719-0
8 มี.ค. 2566358008-1
7 มี.ค. 2566103851-8
6 มี.ค. 2566903895-6
3 มี.ค. 2566637146-4
2 มี.ค. 2566349838-2
1 มี.ค. 2566395158-7
28 ก.พ. 2566680856-1
27 ก.พ. 2566024217-2
24 ก.พ. 2566977535-1
23 ก.พ. 2566697155-4
22 ก.พ. 2566728325-4
21 ก.พ. 2566780333-9
20 ก.พ. 2566339625-9
17 ก.พ. 2566462789-3
16 ก.พ. 2566136982-1
15 ก.พ. 2566318762-0
14 ก.พ. 2566930315-8
13 ก.พ. 2566064792-3
10 ก.พ. 2566829981-3
9 ก.พ. 2566563173-7
8 ก.พ. 2566512766-4
7 ก.พ. 2566470140-1
6 ก.พ. 2566318127-5
3 ก.พ. 2566178422-1
2 ก.พ. 2566262430-7
1 ก.พ. 2566982568-1
31 ม.ค. 2566028489-7
30 ม.ค. 2566075137-6
20 ม.ค. 2566975491-5
19 ม.ค. 2566272069-4
18 ม.ค. 2566585303-4
17 ม.ค. 2566242650-8
16 ม.ค. 2566721910-5
13 ม.ค. 2566913402-3
12 ม.ค. 2566643010-9
11 ม.ค. 2566333467-9

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น SZSE COMPONENT INDEX รอบเช้า
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 10.00น.*
ออกผลประมาณ 10.30น.**

#สูตรหุ้นจีนเช้า #สูตรหวยหุ้นจีน #หวยหุ้นจีน #ผลหุ้นจีน #ผลหุ้นจีนย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นจีนเช้า เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com