สูตรหุ้นอังกฤษ

สูตรหุ้นอังกฤษ หุ้นอังกฤษ์วันนี้ เป็นหนึ่งในตระกูลหวยหุ้น3รัฐ ที่เราเรียกกันติดปาก มีสูตรที่นิยมด้วยกันทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นอังกฤษ จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นอังกฤษ 1
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล8-6
21 มิ.ย. 2567772748-0
20 มิ.ย. 2567246357-4
19 มิ.ย. 2567รอผลรอผล4-0
18 มิ.ย. 2567129149-7
17 มิ.ย. 2567215710-1
14 มิ.ย. 2567686812-1
13 มิ.ย. 2567367812-1
12 มิ.ย. 2567548678-7
11 มิ.ย. 2567781672-3
10 มิ.ย. 2567848894-2
7 มิ.ย. 2567537977-6
6 มิ.ย. 2567534395-1
5 มิ.ย. 2567695916-5
4 มิ.ย. 2567204712-5
3 มิ.ย. 2567275633-8
31 พ.ค. 2567538337-0
30 พ.ค. 2567105983-6
29 พ.ค. 2567307118-3
28 พ.ค. 2567418418-2
24 พ.ค. 2567759649-3
23 พ.ค. 2567923106-5
22 พ.ค. 2567033120-2
21 พ.ค. 2567645757-6
20 พ.ค. 2567420943-1
17 พ.ค. 2567026393-5
16 พ.ค. 2567865157-8
15 พ.ค. 2567580679-4
14 พ.ค. 2567813144-3
13 พ.ค. 2567499777-2
10 พ.ค. 2567376416-5
9 พ.ค. 2567135303-6
8 พ.ค. 2567405388-7
7 พ.ค. 2567367188-3
3 พ.ค. 2567349349-4
2 พ.ค. 2567215912-1
1 พ.ค. 2567รอผลรอผล8-2
30 เม.ย. 2567413909-5
29 เม.ย. 2567703207-4
26 เม.ย. 2567983970-2
25 เม.ย. 2567886485-4
24 เม.ย. 2567038433-6
23 เม.ย. 2567481948-7
22 เม.ย. 2567387027-6
19 เม.ย. 2567585805-3
18 เม.ย. 2567705069-3
17 เม.ย. 2567799634-5
16 เม.ย. 2567036175-0
15 เม.ย. 2567553054-1
12 เม.ย. 2567558787-2

สูตรหุ้นอังกฤษ 2
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล1-9
21 มิ.ย. 2567772745-2
20 มิ.ย. 2567246350-8
19 มิ.ย. 2567รอผลรอผล7-6
18 มิ.ย. 2567129148-4
17 มิ.ย. 2567215713-0
14 มิ.ย. 2567686811-2
13 มิ.ย. 2567367813-0
12 มิ.ย. 2567548673-2
11 มิ.ย. 2567781675-8
10 มิ.ย. 2567848896-7
7 มิ.ย. 2567537976-4
6 มิ.ย. 2567534395-9
5 มิ.ย. 2567695914-3
4 มิ.ย. 2567204719-3
3 มิ.ย. 2567275638-1
31 พ.ค. 2567538333-0
30 พ.ค. 2567105987-9
29 พ.ค. 2567307118-9
28 พ.ค. 2567418419-8
24 พ.ค. 2567759640-3
23 พ.ค. 2567923109-3
22 พ.ค. 2567033129-8
21 พ.ค. 2567645756-0
20 พ.ค. 2567420942-1
17 พ.ค. 2567026392-8
16 พ.ค. 2567865152-7
15 พ.ค. 2567580673-2
14 พ.ค. 2567813144-7
13 พ.ค. 2567499772-1
10 พ.ค. 2567376415-6
9 พ.ค. 2567135308-4
8 พ.ค. 2567405389-1
7 พ.ค. 2567367186-4
3 พ.ค. 2567349344-6
2 พ.ค. 2567215912-3
1 พ.ค. 2567รอผลรอผล1-9
30 เม.ย. 2567413908-0
29 เม.ย. 2567703202-3
26 เม.ย. 2567983976-3
25 เม.ย. 2567886483-2
24 เม.ย. 2567038436-1
23 เม.ย. 2567481942-0
22 เม.ย. 2567387021-0
19 เม.ย. 2567585808-0
18 เม.ย. 2567705069-0
17 เม.ย. 2567799632-9
16 เม.ย. 2567036173-5
15 เม.ย. 2567553050-7
12 เม.ย. 2567558784-3

สูตรหุ้นอังกฤษ 3
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล9-7
21 มิ.ย. 2567772742-1
20 มิ.ย. 2567246358-2
19 มิ.ย. 2567รอผลรอผล4-8
18 มิ.ย. 2567129149-7
17 มิ.ย. 2567215711-7
14 มิ.ย. 2567686813-0
13 มิ.ย. 2567367810-9
12 มิ.ย. 2567548672-9
11 มิ.ย. 2567781677-1
10 มิ.ย. 2567848896-9
7 มิ.ย. 2567537979-1
6 มิ.ย. 2567534399-7
5 มิ.ย. 2567695911-4
4 มิ.ย. 2567204714-2
3 มิ.ย. 2567275634-1
31 พ.ค. 2567538331-4
30 พ.ค. 2567105984-6
29 พ.ค. 2567307117-4
28 พ.ค. 2567418413-6
24 พ.ค. 2567759648-1
23 พ.ค. 2567923100-7
22 พ.ค. 2567033123-2
21 พ.ค. 2567645751-4
20 พ.ค. 2567420944-0
17 พ.ค. 2567026390-6
16 พ.ค. 2567865150-8
15 พ.ค. 2567580679-8
14 พ.ค. 2567813148-2
13 พ.ค. 2567499775-6
10 พ.ค. 2567376419-4
9 พ.ค. 2567135300-7
8 พ.ค. 2567405385-0
7 พ.ค. 2567367182-5
3 พ.ค. 2567349347-8
2 พ.ค. 2567215918-2
1 พ.ค. 2567รอผลรอผล6-3
30 เม.ย. 2567413903-6
29 เม.ย. 2567703201-7
26 เม.ย. 2567983973-8
25 เม.ย. 2567886487-4
24 เม.ย. 2567038433-5
23 เม.ย. 2567481949-7
22 เม.ย. 2567387022-9
19 เม.ย. 2567585804-3
18 เม.ย. 2567705061-7
17 เม.ย. 2567799636-2
16 เม.ย. 2567036171-9
15 เม.ย. 2567553050-5
12 เม.ย. 2567558780-7

สูตรหุ้นอังกฤษ 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล7-1
21 มิ.ย. 2567772743-9
20 มิ.ย. 2567246355-3
19 มิ.ย. 2567รอผลรอผล3-7
18 มิ.ย. 2567129145-7
17 มิ.ย. 2567215719-8
14 มิ.ย. 2567686818-4
13 มิ.ย. 2567367814-8
12 มิ.ย. 2567548676-0
11 มิ.ย. 2567781670-7
10 มิ.ย. 2567848895-8
7 มิ.ย. 2567537975-9
6 มิ.ย. 2567534394-3
5 มิ.ย. 2567695918-5
4 มิ.ย. 2567204710-1
3 มิ.ย. 2567275636-3
31 พ.ค. 2567538333-4
30 พ.ค. 2567105985-0
29 พ.ค. 2567307119-5
28 พ.ค. 2567418415-2
24 พ.ค. 2567759644-6
23 พ.ค. 2567923109-8
22 พ.ค. 2567033126-4
21 พ.ค. 2567645753-9
20 พ.ค. 2567420944-3
17 พ.ค. 2567026395-7
16 พ.ค. 2567865154-3
15 พ.ค. 2567580677-5
14 พ.ค. 2567813149-5
13 พ.ค. 2567499770-1
10 พ.ค. 2567376410-4
9 พ.ค. 2567135305-9
8 พ.ค. 2567405380-9
7 พ.ค. 2567367180-1
3 พ.ค. 2567349343-2
2 พ.ค. 2567215911-8
1 พ.ค. 2567รอผลรอผล9-4
30 เม.ย. 2567413905-9
29 เม.ย. 2567703208-9
26 เม.ย. 2567983971-8
25 เม.ย. 2567886481-2
24 เม.ย. 2567038433-8
23 เม.ย. 2567481949-5
22 เม.ย. 2567387027-5
19 เม.ย. 2567585806-9
18 เม.ย. 2567705065-3
17 เม.ย. 2567799638-4
16 เม.ย. 2567036173-9
15 เม.ย. 2567553053-7
12 เม.ย. 2567558783-7

สูตรหุ้นอังกฤษ 5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล2-6
21 มิ.ย. 2567772746-8
20 มิ.ย. 2567246353-5
19 มิ.ย. 2567รอผลรอผล6-4
18 มิ.ย. 2567129143-4
17 มิ.ย. 2567215710-6
14 มิ.ย. 2567686819-6
13 มิ.ย. 2567367810-2
12 มิ.ย. 2567548679-7
11 มิ.ย. 2567781671-7
10 มิ.ย. 2567848896-4
7 มิ.ย. 2567537973-2
6 มิ.ย. 2567534397-5
5 มิ.ย. 2567695917-8
4 มิ.ย. 2567204715-6
3 มิ.ย. 2567275636-1
31 พ.ค. 2567538339-8
30 พ.ค. 2567105988-9
29 พ.ค. 2567307117-2
28 พ.ค. 2567418413-6
24 พ.ค. 2567759645-3
23 พ.ค. 2567923100-2
22 พ.ค. 2567033123-7
21 พ.ค. 2567645750-1
20 พ.ค. 2567420941-8
17 พ.ค. 2567026393-7
16 พ.ค. 2567865157-8
15 พ.ค. 2567580677-1
14 พ.ค. 2567813146-5
13 พ.ค. 2567499772-5
10 พ.ค. 2567376416-0
9 พ.ค. 2567135304-8
8 พ.ค. 2567405381-0
7 พ.ค. 2567367189-5
3 พ.ค. 2567349348-5
2 พ.ค. 2567215918-6
1 พ.ค. 2567รอผลรอผล4-0
30 เม.ย. 2567413902-3
29 เม.ย. 2567703209-4
26 เม.ย. 2567983971-7
25 เม.ย. 2567886486-1
24 เม.ย. 2567038434-6
23 เม.ย. 2567481941-0
22 เม.ย. 2567387021-0
19 เม.ย. 2567585804-1
18 เม.ย. 2567705060-5
17 เม.ย. 2567799634-1
16 เม.ย. 2567036172-6
15 เม.ย. 2567553054-3
12 เม.ย. 2567558780-7

สูตรหุ้นอังกฤษ 6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล3-1
21 มิ.ย. 2567772740-2
20 มิ.ย. 2567246351-3
19 มิ.ย. 2567รอผลรอผล3-7
18 มิ.ย. 2567129140-8
17 มิ.ย. 2567215710-1
14 มิ.ย. 2567686816-9
13 มิ.ย. 2567367818-7
12 มิ.ย. 2567548675-6
11 มิ.ย. 2567781675-8
10 มิ.ย. 2567848891-6
7 มิ.ย. 2567537976-5
6 มิ.ย. 2567534390-5
5 มิ.ย. 2567695917-6
4 มิ.ย. 2567204710-6
3 มิ.ย. 2567275633-4
31 พ.ค. 2567538331-2
30 พ.ค. 2567105987-0
29 พ.ค. 2567307119-4
28 พ.ค. 2567418411-3
24 พ.ค. 2567759641-3
23 พ.ค. 2567923103-5
22 พ.ค. 2567033124-9
21 พ.ค. 2567645754-5
20 พ.ค. 2567420943-5
17 พ.ค. 2567026397-3
16 พ.ค. 2567865159-5
15 พ.ค. 2567580672-8
14 พ.ค. 2567813141-0
13 พ.ค. 2567499775-2
10 พ.ค. 2567376417-8
9 พ.ค. 2567135308-7
8 พ.ค. 2567405382-0
7 พ.ค. 2567367184-9
3 พ.ค. 2567349346-4
2 พ.ค. 2567215918-7
1 พ.ค. 2567รอผลรอผล0-2
30 เม.ย. 2567413902-0
29 เม.ย. 2567703209-1
26 เม.ย. 2567983974-6
25 เม.ย. 2567886482-6
24 เม.ย. 2567038430-6
23 เม.ย. 2567481941-4
22 เม.ย. 2567387028-5
19 เม.ย. 2567585805-1
18 เม.ย. 2567705067-3
17 เม.ย. 2567799637-9
16 เม.ย. 2567036170-5
15 เม.ย. 2567553055-4
12 เม.ย. 2567558785-8

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น FTSE 100 Index
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
 
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.*
ออกผลประมาณ 22.40น.**

#สูตรหุ้นอังกฤษ #สูตรหวยหุ้นอังกฤษ #หวยหุ้นอังกฤษ #ผลหุ้นอังกฤษ #ผลหุ้นอังกฤษย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นอังกฤษ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ