สูตรหุ้นอังกฤษ

สูตรหุ้นอังกฤษ หุ้นอังกฤษ์วันนี้ เป็นหนึ่งในตระกูลหวยหุ้น3รัฐ ที่เราเรียกกันติดปาก มีสูตรที่นิยมด้วยกันทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นอังกฤษ จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นอังกฤษ 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 5-8
1 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 1-9
31 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-0
30 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
27 ม.ค. 2566 515 046-8
26 ม.ค. 2566 111 243-1
25 ม.ค. 2566 487 493-7
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-1
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-7
20 ม.ค. 2566 059 307-4
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-5
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-4
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-9
13 ม.ค. 2566 407 035-6
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-9
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-2
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-1
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
6 ม.ค. 2566 949 041-0
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-8
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-6
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-5
29 ธ.ค. 2565 272 537-6
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-3
22 ธ.ค. 2565 928 044-9
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-0
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-3
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-7
16 ธ.ค. 2565 212 055-8
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-1
14 ธ.ค. 2565 593 966-8
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-5
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-0
9 ธ.ค. 2565 663 461-3
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-2
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-4
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-7
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-9
2 ธ.ค. 2565 623 266-7
1 ธ.ค. 2565 849 563-2
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-9
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 7-1
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-0
25 พ.ย. 2565 667 074-3
24 พ.ย. 2565 660 369-8
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 3-2
22 พ.ย. 2565 284 997-6
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 1-0
18 พ.ย. 2565 552 980-7

สูตรหุ้นอังกฤษ 2
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 4-5
1 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 8-2
31 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
30 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-6
27 ม.ค. 2566 515 040-4
26 ม.ค. 2566 111 242-5
25 ม.ค. 2566 487 492-5
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-0
20 ม.ค. 2566 059 307-4
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-5
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-8
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-7
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-4
13 ม.ค. 2566 407 031-4
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-5
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-3
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-9
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
6 ม.ค. 2566 949 044-8
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-4
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-1
29 ธ.ค. 2565 272 533-4
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-5
22 ธ.ค. 2565 928 047-6
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-8
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-1
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-9
16 ธ.ค. 2565 212 059-1
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-9
14 ธ.ค. 2565 593 969-1
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-4
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-5
9 ธ.ค. 2565 663 468-1
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-6
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-3
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-3
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-4
2 ธ.ค. 2565 623 269-4
1 ธ.ค. 2565 849 567-8
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 7-0
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 1-0
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 2-6
25 พ.ย. 2565 667 077-3
24 พ.ย. 2565 660 365-6
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 2-1
22 พ.ย. 2565 284 994-6
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-5
18 พ.ย. 2565 552 986-2

สูตรหุ้นอังกฤษ 3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 1-2
1 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 2-9
31 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-8
30 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-6
27 ม.ค. 2566 515 041-4
26 ม.ค. 2566 111 249-3
25 ม.ค. 2566 487 495-8
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-5
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-9
20 ม.ค. 2566 059 305-4
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-9
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-9
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-0
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-2
13 ม.ค. 2566 407 039-7
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-1
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-5
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-8
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-4
6 ม.ค. 2566 949 049-4
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-6
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-0
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-8
29 ธ.ค. 2565 272 534-1
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-2
22 ธ.ค. 2565 928 047-9
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-1
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-9
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-1
16 ธ.ค. 2565 212 050-9
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-9
14 ธ.ค. 2565 593 960-1
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-4
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-0
9 ธ.ค. 2565 663 467-1
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-7
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-1
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-4
2 ธ.ค. 2565 623 262-5
1 ธ.ค. 2565 849 565-8
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-0
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-4
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-9
25 พ.ย. 2565 667 074-8
24 พ.ย. 2565 660 360-1
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-8
22 พ.ย. 2565 284 994-1
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-1
18 พ.ย. 2565 552 984-0

สูตรหุ้นอังกฤษ 4
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 3-5
1 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 8-0
31 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-6
30 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-1
27 ม.ค. 2566 515 042-5
26 ม.ค. 2566 111 249-4
25 ม.ค. 2566 487 492-9
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-4
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-9
20 ม.ค. 2566 059 308-3
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-8
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-3
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-8
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-1
13 ม.ค. 2566 407 039-7
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-4
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-3
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
6 ม.ค. 2566 949 047-6
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-1
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-3
29 ธ.ค. 2565 272 531-5
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-5
22 ธ.ค. 2565 928 043-8
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-3
16 ธ.ค. 2565 212 056-5
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-2
14 ธ.ค. 2565 593 963-9
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-6
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-7
9 ธ.ค. 2565 663 466-7
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-2
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-0
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-3
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-8
2 ธ.ค. 2565 623 263-8
1 ธ.ค. 2565 849 564-2
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-4
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 0-2
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 0-2
25 พ.ย. 2565 667 074-8
24 พ.ย. 2565 660 360-9
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-5
22 พ.ย. 2565 284 998-1
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-0
18 พ.ย. 2565 552 984-7

สูตรหุ้นอังกฤษ 5
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 6-5
1 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 2-8
31 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
30 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
27 ม.ค. 2566 515 041-9
26 ม.ค. 2566 111 247-8
25 ม.ค. 2566 487 499-8
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-8
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
20 ม.ค. 2566 059 303-1
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-9
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-5
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-9
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-2
13 ม.ค. 2566 407 036-1
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-8
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-8
6 ม.ค. 2566 949 046-4
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-2
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
29 ธ.ค. 2565 272 534-7
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-4
22 ธ.ค. 2565 928 044-0
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-7
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-1
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-3
16 ธ.ค. 2565 212 056-5
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-2
14 ธ.ค. 2565 593 967-5
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-0
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-0
9 ธ.ค. 2565 663 463-1
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-9
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-1
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-5
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
2 ธ.ค. 2565 623 264-2
1 ธ.ค. 2565 849 565-2
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-8
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-3
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-3
25 พ.ย. 2565 667 073-6
24 พ.ย. 2565 660 368-7
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 1-0
22 พ.ย. 2565 284 997-2
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-5
18 พ.ย. 2565 552 984-7

สูตรหุ้นอังกฤษ 6
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
2 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 5-0
1 ก.พ. 2566 รอผล รอผล 4-1
31 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
30 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-8
27 ม.ค. 2566 515 047-1
26 ม.ค. 2566 111 248-9
25 ม.ค. 2566 487 492-5
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
20 ม.ค. 2566 059 300-7
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-9
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-9
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-1
13 ม.ค. 2566 407 032-4
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-0
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-8
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-6
6 ม.ค. 2566 949 049-6
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-4
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-3
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-6
29 ธ.ค. 2565 272 539-2
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-1
22 ธ.ค. 2565 928 049-2
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-5
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-4
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-9
16 ธ.ค. 2565 212 050-6
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-4
14 ธ.ค. 2565 593 964-6
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-8
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-3
9 ธ.ค. 2565 663 468-3
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-7
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-3
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-6
2 ธ.ค. 2565 623 265-8
1 ธ.ค. 2565 849 568-7
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-8
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-7
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-3
25 พ.ย. 2565 667 079-2
24 พ.ย. 2565 660 368-4
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-5
22 พ.ย. 2565 284 995-1
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 1-9
18 พ.ย. 2565 552 986-8

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น FTSE 100 Index
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
 
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.*
ออกผลประมาณ 22.40น.**

#สูตรหุ้นอังกฤษ #สูตรหวยหุ้นอังกฤษ #หวยหุ้นอังกฤษ #ผลหุ้นอังกฤษ #ผลหุ้นอังกฤษย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นอังกฤษ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com