สูตรหุ้นเยอรมัน

สูตรหุ้นเยอรมัน หุ้นเยอรมันวันนี้ มีให้ท่านเลือก 6 สูตร การเล่นสามารถเลือกสูตรที่ท่านชอบมา 1 สูตรแล้วนำไปเล่นเลขวิ่ง เลขรูด หรือ 19ประตู

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นเยอรมัน จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นเยอรมัน 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-9
26 ม.ค. 2566 285 217-3
25 ม.ค. 2566 164 478-3
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-6
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
20 ม.ค. 2566 356 202-1
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-2
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-4
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
13 ม.ค. 2566 652 222-3
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-2
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-3
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-7
6 ม.ค. 2566 002 713-0
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-2
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-0
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
30 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-2
29 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-0
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-1
27 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-2
23 ธ.ค. 2565 093 862-6
22 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-6
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-1
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-7
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-6
16 ธ.ค. 2565 307 164-7
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-9
14 ธ.ค. 2565 020 691-7
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
9 ธ.ค. 2565 072 161-5
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-4
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-7
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-2
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-0
2 ธ.ค. 2565 939 091-6
1 ธ.ค. 2565 030 263-1
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 3-9
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-3
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-0
25 พ.ย. 2565 138 826-4
24 พ.ย. 2565 956 979-4
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 7-6
22 พ.ย. 2565 235 425-4
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-0
18 พ.ย. 2565 186 489-5

สูตรหุ้นเยอรมัน 2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-9
26 ม.ค. 2566 285 210-9
25 ม.ค. 2566 164 473-2
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-2
20 ม.ค. 2566 356 206-2
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-6
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-2
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-5
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
13 ม.ค. 2566 652 224-5
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-6
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-6
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-6
6 ม.ค. 2566 002 718-1
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-4
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-1
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-7
30 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-5
29 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-1
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-2
27 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-9
23 ธ.ค. 2565 093 865-7
22 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-8
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-8
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-8
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-7
16 ธ.ค. 2565 307 161-4
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-1
14 ธ.ค. 2565 020 698-3
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-9
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-4
9 ธ.ค. 2565 072 163-7
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-1
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-8
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-1
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-3
2 ธ.ค. 2565 939 097-6
1 ธ.ค. 2565 030 266-4
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 2-5
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 0-3
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 3-2
25 พ.ย. 2565 138 828-1
24 พ.ย. 2565 956 973-8
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-1
22 พ.ย. 2565 235 426-8
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-2
18 พ.ย. 2565 186 485-3

สูตรหุ้นเยอรมัน 3
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-2
26 ม.ค. 2566 285 214-0
25 ม.ค. 2566 164 477-4
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-4
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-4
20 ม.ค. 2566 356 203-9
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-6
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-6
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-3
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-9
13 ม.ค. 2566 652 227-8
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-4
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-1
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-4
6 ม.ค. 2566 002 712-8
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-4
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-1
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-1
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-9
30 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-2
29 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-2
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-4
27 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-0
23 ธ.ค. 2565 093 867-8
22 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-3
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-6
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-5
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-1
16 ธ.ค. 2565 307 167-4
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-7
14 ธ.ค. 2565 020 696-8
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-2
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-6
9 ธ.ค. 2565 072 169-0
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-5
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-1
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-9
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-5
2 ธ.ค. 2565 939 099-4
1 ธ.ค. 2565 030 262-4
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-5
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 3-7
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-6
25 พ.ย. 2565 138 820-4
24 พ.ย. 2565 956 974-0
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-9
22 พ.ย. 2565 235 429-0
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-3
18 พ.ย. 2565 186 489-8

สูตรหุ้นเยอรมัน 4
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
26 ม.ค. 2566 285 210-1
25 ม.ค. 2566 164 475-6
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-4
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
20 ม.ค. 2566 356 206-7
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-1
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-5
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-1
13 ม.ค. 2566 652 222-5
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-4
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-7
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
6 ม.ค. 2566 002 714-0
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-1
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-5
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-4
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-7
30 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-6
29 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-7
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-1
27 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-7
23 ธ.ค. 2565 093 860-3
22 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-5
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-3
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-0
16 ธ.ค. 2565 307 168-0
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-5
14 ธ.ค. 2565 020 699-8
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-4
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-7
9 ธ.ค. 2565 072 169-0
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-2
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-2
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-8
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-3
2 ธ.ค. 2565 939 099-7
1 ธ.ค. 2565 030 267-1
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 7-0
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-4
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-6
25 พ.ย. 2565 138 824-5
24 พ.ย. 2565 956 971-0
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-6
22 พ.ย. 2565 235 423-6
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-8
18 พ.ย. 2565 186 486-5

สูตรหุ้นเยอรมัน 5
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-2
26 ม.ค. 2566 285 216-7
25 ม.ค. 2566 164 475-4
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-1
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
20 ม.ค. 2566 356 203-6
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-8
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-3
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-5
13 ม.ค. 2566 652 220-5
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-8
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-0
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 7-6
6 ม.ค. 2566 002 713-4
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-7
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-8
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-8
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 1-0
30 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
29 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-0
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
27 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-8
23 ธ.ค. 2565 093 862-5
22 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-1
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-4
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-3
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-5
16 ธ.ค. 2565 307 167-0
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-5
14 ธ.ค. 2565 020 690-5
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-2
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-1
9 ธ.ค. 2565 072 165-8
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-3
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-7
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-6
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 3-9
2 ธ.ค. 2565 939 096-4
1 ธ.ค. 2565 030 265-8
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-3
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 0-2
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-9
25 พ.ย. 2565 138 826-2
24 พ.ย. 2565 956 970-4
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-0
22 พ.ย. 2565 235 428-7
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 7-6
18 พ.ย. 2565 186 487-3

สูตรหุ้นเยอรมัน 6
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
26 ม.ค. 2566 285 217-2
25 ม.ค. 2566 164 474-1
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-3
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-0
20 ม.ค. 2566 356 209-2
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 4-5
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 2-5
17 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-4
16 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-7
13 ม.ค. 2566 652 227-2
12 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 3-2
11 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-6
10 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 8-7
9 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-2
6 ม.ค. 2566 002 717-6
5 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 5-3
4 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 6-8
3 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 0-2
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล 9-1
30 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-9
29 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-7
28 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-1
27 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 9-5
23 ธ.ค. 2565 093 869-8
22 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-0
21 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 6-7
20 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-4
19 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-2
16 ธ.ค. 2565 307 162-6
15 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 4-5
14 ธ.ค. 2565 020 693-9
13 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-8
12 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-9
9 ธ.ค. 2565 072 164-1
8 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-9
7 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 8-7
6 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-6
5 ธ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-3
2 ธ.ค. 2565 939 096-3
1 ธ.ค. 2565 030 260-3
30 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 4-3
29 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 9-7
28 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-2
25 พ.ย. 2565 138 827-6
24 พ.ย. 2565 956 977-9
23 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-1
22 พ.ย. 2565 235 421-0
21 พ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-5
18 พ.ย. 2565 186 481-6

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น DAX
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.*
ออกผลประมาณ 22.40น.**

#สูตรหุ้นเยอรมัน #สูตรหวยหุ้นเยอรมัน #หวยหุ้นเยอรมัน #ผลหุ้นเยอรมัน #ผลหุ้นเยอรมันย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นเยอรมัน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com