สูตรหุ้นเยอรมัน

สูตรหุ้นเยอรมัน หุ้นเยอรมันวันนี้ มีให้ท่านเลือก 6 สูตร การเล่นสามารถเลือกสูตรที่ท่านชอบมา 1 สูตรแล้วนำไปเล่นเลขวิ่ง เลขรูด หรือ 19ประตู

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นเยอรมัน จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นเยอรมัน 1
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-9
26 พ.ค. 2566397179-6
25 พ.ค. 2566380337-1
24 พ.ค. 2566213737-2
23 พ.ค. 2566286130-1
22 พ.ค. 2566399396-3
19 พ.ค. 2566538026-4
18 พ.ค. 2566336060-6
17 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-8
16 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-0
15 พ.ค. 2566724420-4
12 พ.ค. 2566382919-7
11 พ.ค. 2566491327-6
10 พ.ค. 2566623258-6
9 พ.ค. 2566548658-9
8 พ.ค. 2566283197-6
5 พ.ค. 2566102789-8
4 พ.ค. 2566424822-1
3 พ.ค. 2566506123-8
2 พ.ค. 2566694447-1
28 เม.ย. 2566238933-1
27 เม.ย. 2566045725-6
26 เม.ย. 2566573406-3
25 เม.ย. 2566213182-4
24 เม.ย. 2566395712-8
21 เม.ย. 2566166699-4
20 เม.ย. 2566597230-3
19 เม.ย. 2566520537-9
18 เม.ย. 2566267149-8
17 เม.ย. 2566953978-6
14 เม.ย. 2566750041-3
13 เม.ย. 2566946865-2
12 เม.ย. 2566360437-5
11 เม.ย. 2566517288-0
6 เม.ย. 2566789720-2
5 เม.ย. 2566017304-3
4 เม.ย. 2566347559-0
3 เม.ย. 2566092920-1
31 มี.ค. 2566884445-9
30 มี.ค. 2566240625-4
29 มี.ค. 2566878761-4
28 มี.ค. 2566202340-3
27 มี.ค. 2566รอผลรอผล4-0
24 มี.ค. 2566723167-2
23 มี.ค. 2566039800-8
22 มี.ค. 2566รอผลรอผล0-1
21 มี.ค. 2566รอผลรอผล4-0
20 มี.ค. 2566338186-9
17 มี.ค. 2566820905-8
16 มี.ค. 2566710849-6

สูตรหุ้นเยอรมัน 2
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล3-2
26 พ.ค. 2566397171-9
25 พ.ค. 2566380338-0
24 พ.ค. 2566213735-1
23 พ.ค. 2566286135-7
22 พ.ค. 2566399393-1
19 พ.ค. 2566538028-5
18 พ.ค. 2566336067-6
17 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-8
16 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-4
15 พ.ค. 2566724420-2
12 พ.ค. 2566382918-7
11 พ.ค. 2566491320-7
10 พ.ค. 2566623252-4
9 พ.ค. 2566548657-9
8 พ.ค. 2566รอผลรอผล8-5
5 พ.ค. 2566102781-0
4 พ.ค. 2566424829-0
3 พ.ค. 2566506125-9
2 พ.ค. 2566694443-7
28 เม.ย. 2566238933-2
27 เม.ย. 2566045729-5
26 เม.ย. 2566573407-6
25 เม.ย. 2566213185-4
24 เม.ย. 2566395719-7
21 เม.ย. 2566166699-3
20 เม.ย. 2566597236-5
19 เม.ย. 2566520538-0
18 เม.ย. 2566267146-5
17 เม.ย. 2566953976-2
14 เม.ย. 2566750049-3
13 เม.ย. 2566946863-4
12 เม.ย. 2566360437-3
11 เม.ย. 2566517286-1
6 เม.ย. 2566789723-5
5 เม.ย. 2566017306-1
4 เม.ย. 2566347554-9
3 เม.ย. 2566092923-8
31 มี.ค. 2566884449-1
30 มี.ค. 2566240621-3
29 มี.ค. 2566878768-6
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล2-7
27 มี.ค. 2566รอผลรอผล6-0
24 มี.ค. 2566723160-9
23 มี.ค. 2566039805-8
22 มี.ค. 2566รอผลรอผล1-6
21 มี.ค. 2566รอผลรอผล2-1
20 มี.ค. 2566338186-7
17 มี.ค. 2566820908-0
16 มี.ค. 2566710849-4

สูตรหุ้นเยอรมัน 3
อัตราชนะ 76%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-0
26 พ.ค. 2566397179-3
25 พ.ค. 2566380339-5
24 พ.ค. 2566213733-1
23 พ.ค. 2566286134-3
22 พ.ค. 2566399398-6
19 พ.ค. 2566538021-7
18 พ.ค. 2566336063-2
17 พ.ค. 2566รอผลรอผล0-3
16 พ.ค. 2566793313-6
15 พ.ค. 2566724427-9
12 พ.ค. 2566382917-9
11 พ.ค. 2566491321-4
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-6
9 พ.ค. 2566548655-6
8 พ.ค. 2566283197-8
5 พ.ค. 2566102780-6
4 พ.ค. 2566424823-2
3 พ.ค. 2566รอผลรอผล8-3
2 พ.ค. 2566694444-3
28 เม.ย. 2566238936-2
27 เม.ย. 2566045726-5
26 เม.ย. 2566573409-7
25 เม.ย. 2566213189-7
24 เม.ย. 2566395710-5
21 เม.ย. 2566166695-3
20 เม.ย. 2566597236-5
19 เม.ย. 2566รอผลรอผล0-9
18 เม.ย. 2566267143-4
17 เม.ย. 2566รอผลรอผล9-4
14 เม.ย. 2566750045-7
13 เม.ย. 2566946867-0
12 เม.ย. 2566360439-6
11 เม.ย. 2566517282-6
6 เม.ย. 2566789728-4
5 เม.ย. 2566017307-5
4 เม.ย. 2566347552-4
3 เม.ย. 2566092926-2
31 มี.ค. 2566884442-0
30 มี.ค. 2566240624-2
29 มี.ค. 2566878769-8
28 มี.ค. 2566202346-4
27 มี.ค. 2566รอผลรอผล1-8
24 มี.ค. 2566723163-2
23 มี.ค. 2566039807-6
22 มี.ค. 2566รอผลรอผล8-6
21 มี.ค. 2566รอผลรอผล4-8
20 มี.ค. 2566338180-7
17 มี.ค. 2566820902-7
16 มี.ค. 2566710848-7

สูตรหุ้นเยอรมัน 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-8
26 พ.ค. 2566397177-1
25 พ.ค. 2566380334-9
24 พ.ค. 2566213735-1
23 พ.ค. 2566286135-7
22 พ.ค. 2566399391-0
19 พ.ค. 2566538025-3
18 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-5
17 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-5
16 พ.ค. 2566793312-1
15 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-3
12 พ.ค. 2566382911-6
11 พ.ค. 2566491322-1
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-8
9 พ.ค. 2566548651-9
8 พ.ค. 2566283199-3
5 พ.ค. 2566102788-4
4 พ.ค. 2566424821-8
3 พ.ค. 2566506127-2
2 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-5
28 เม.ย. 2566238936-0
27 เม.ย. 2566045729-2
26 เม.ย. 2566573400-1
25 เม.ย. 2566รอผลรอผล2-1
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล9-5
21 เม.ย. 2566166690-8
20 เม.ย. 2566597237-5
19 เม.ย. 2566520537-6
18 เม.ย. 2566267143-2
17 เม.ย. 2566953976-0
14 เม.ย. 2566750047-4
13 เม.ย. 2566946860-5
12 เม.ย. 2566360433-8
11 เม.ย. 2566517288-1
6 เม.ย. 2566789726-5
5 เม.ย. 2566017302-3
4 เม.ย. 2566347554-8
3 เม.ย. 2566รอผลรอผล6-9
31 มี.ค. 2566884448-9
30 มี.ค. 2566240629-3
29 มี.ค. 2566878764-1
28 มี.ค. 2566202342-5
27 มี.ค. 2566รอผลรอผล0-6
24 มี.ค. 2566723163-8
23 มี.ค. 2566039809-1
22 มี.ค. 2566รอผลรอผล4-2
21 มี.ค. 2566รอผลรอผล0-9
20 มี.ค. 2566338188-0
17 มี.ค. 2566820900-9
16 มี.ค. 2566710848-4

สูตรหุ้นเยอรมัน 5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-8
26 พ.ค. 2566397177-6
25 พ.ค. 2566380331-9
24 พ.ค. 2566213738-2
23 พ.ค. 2566286135-3
22 พ.ค. 2566399392-8
19 พ.ค. 2566538020-6
18 พ.ค. 2566336060-3
17 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-9
16 พ.ค. 2566793318-1
15 พ.ค. 2566724424-1
12 พ.ค. 2566382912-7
11 พ.ค. 2566491326-7
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-6
9 พ.ค. 2566548656-7
8 พ.ค. 2566283199-5
5 พ.ค. 2566102786-1
4 พ.ค. 2566424824-3
3 พ.ค. 2566506122-0
2 พ.ค. 2566694447-6
28 เม.ย. 2566238936-9
27 เม.ย. 2566045729-0
26 เม.ย. 2566573406-0
25 เม.ย. 2566213180-8
24 เม.ย. 2566395712-1
21 เม.ย. 2566166692-1
20 เม.ย. 2566597232-8
19 เม.ย. 2566520538-4
18 เม.ย. 2566267148-5
17 เม.ย. 2566953978-3
14 เม.ย. 2566750044-7
13 เม.ย. 2566946863-6
12 เม.ย. 2566360438-7
11 เม.ย. 2566517283-2
6 เม.ย. 2566789725-1
5 เม.ย. 2566017300-1
4 เม.ย. 2566347553-7
3 เม.ย. 2566092929-3
31 มี.ค. 2566884446-1
30 มี.ค. 2566240620-6
29 มี.ค. 2566878769-0
28 มี.ค. 2566202348-6
27 มี.ค. 2566768450-9
24 มี.ค. 2566723161-0
23 มี.ค. 2566039806-9
22 มี.ค. 2566รอผลรอผล3-0
21 มี.ค. 2566รอผลรอผล9-1
20 มี.ค. 2566338184-2
17 มี.ค. 2566820901-3
16 มี.ค. 2566710847-4

สูตรหุ้นเยอรมัน 6
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล3-8
26 พ.ค. 2566397177-8
25 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-2
24 พ.ค. 2566213730-2
23 พ.ค. 2566286136-4
22 พ.ค. 2566399393-5
19 พ.ค. 2566538023-9
18 พ.ค. 2566336066-8
17 พ.ค. 2566รอผลรอผล3-6
16 พ.ค. 2566793313-8
15 พ.ค. 2566724424-7
12 พ.ค. 2566382910-7
11 พ.ค. 2566491329-1
10 พ.ค. 2566623256-9
9 พ.ค. 2566548657-5
8 พ.ค. 2566283198-0
5 พ.ค. 2566102781-8
4 พ.ค. 2566424826-5
3 พ.ค. 2566506129-1
2 พ.ค. 2566694447-9
28 เม.ย. 2566238930-3
27 เม.ย. 2566045725-6
26 เม.ย. 2566573405-4
25 เม.ย. 2566213189-7
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล9-8
21 เม.ย. 2566166696-1
20 เม.ย. 2566597235-1
19 เม.ย. 2566520537-5
18 เม.ย. 2566267141-5
17 เม.ย. 2566รอผลรอผล6-1
14 เม.ย. 2566750041-6
13 เม.ย. 2566946860-7
12 เม.ย. 2566360437-9
11 เม.ย. 2566517289-5
6 เม.ย. 2566789720-7
5 เม.ย. 2566017301-6
4 เม.ย. 2566347553-0
3 เม.ย. 2566092924-3
31 มี.ค. 2566884441-8
30 มี.ค. 2566240625-2
29 มี.ค. 2566878763-2
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล2-0
27 มี.ค. 2566รอผลรอผล8-7
24 มี.ค. 2566723166-5
23 มี.ค. 2566039804-3
22 มี.ค. 2566รอผลรอผล4-3
21 มี.ค. 2566รอผลรอผล3-0
20 มี.ค. 2566338183-4
17 มี.ค. 2566820908-7
16 มี.ค. 2566710840-5

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น DAX
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 22.00น.*
ออกผลประมาณ 22.40น.**

#สูตรหุ้นเยอรมัน #สูตรหวยหุ้นเยอรมัน #หวยหุ้นเยอรมัน #ผลหุ้นเยอรมัน #ผลหุ้นเยอรมันย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นเยอรมัน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com