สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็ง รอบเช้า

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง รอบเช้า เป็นสูตรสำหรับเล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ฮั่งเส็งวันนี้ ฮั่งเส็งย้อนหลัง ท่านสามารถเลือกสูตรฮั่งเส็งเช้าได้ตามความต้องการ จาก 6 สูตร

แอดไลน์ @setthi789 เพื่อรับเลขเด็ดเพิ่มเติม

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็ง รอบเช้า จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(เช้า) 1
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 มิ.ย. 2565 353 477-1
24 มิ.ย. 2565 303 167-1
23 มิ.ย. 2565 909 758-9
22 มิ.ย. 2565 175 844-6
21 มิ.ย. 2565 603 121-3
20 มิ.ย. 2565 916 161-5
17 มิ.ย. 2565 900 572-4
16 มิ.ย. 2565 321 006-3
15 มิ.ย. 2565 711 129-8
14 มิ.ย. 2565 631 279-5
13 มิ.ย. 2565 395 230-1
10 มิ.ย. 2565 886 197-6
9 มิ.ย. 2565 160 995-0
8 มิ.ย. 2565 783 163-8
7 มิ.ย. 2565 837 532-8
6 มิ.ย. 2565 198 858-2
2 มิ.ย. 2565 045 494-6
1 มิ.ย. 2565 584 363-6
31 พ.ค. 2565 526 336-0
30 พ.ค. 2565 454 185-1
27 พ.ค. 2565 280 608-5
26 พ.ค. 2565 580 471-6
25 พ.ค. 2565 098 885-4
24 พ.ค. 2565 737 699-5
23 พ.ค. 2565 728 966-0
20 พ.ค. 2565 963 958-3
19 พ.ค. 2565 930 981-3
18 พ.ค. 2565 154 989-8
17 พ.ค. 2565 566 455-0
16 พ.ค. 2565 512 653-5
13 พ.ค. 2565 736 022-4
12 พ.ค. 2565 577 804-8
11 พ.ค. 2565 118 499-6
10 พ.ค. 2565 673 236-8
6 พ.ค. 2565 161 790-1
5 พ.ค. 2565 667 158-1
4 พ.ค. 2565 032 577-0
3 พ.ค. 2565 425 869-8
29 เม.ย. 2565 630 131-9
28 เม.ย. 2565 006 705-2
27 เม.ย. 2565 290 196-4
26 เม.ย. 2565 496 627-1
25 เม.ย. 2565 367 859-0
22 เม.ย. 2565 795 279-2
21 เม.ย. 2565 066 010-1
20 เม.ย. 2565 006 301-9
19 เม.ย. 2565 161 473-5
14 เม.ย. 2565 369 327-9
13 เม.ย. 2565 298 853-5
12 เม.ย. 2565 221 096-7

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(เช้า) 2
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 มิ.ย. 2565 353 476-0
24 มิ.ย. 2565 303 166-3
23 มิ.ย. 2565 909 754-3
22 มิ.ย. 2565 175 848-2
21 มิ.ย. 2565 603 122-3
20 มิ.ย. 2565 916 169-2
17 มิ.ย. 2565 900 572-0
16 มิ.ย. 2565 321 002-0
15 มิ.ย. 2565 711 129-8
14 มิ.ย. 2565 631 271-6
13 มิ.ย. 2565 395 237-2
10 มิ.ย. 2565 886 199-3
9 มิ.ย. 2565 160 998-1
8 มิ.ย. 2565 783 169-0
7 มิ.ย. 2565 837 536-2
6 มิ.ย. 2565 198 853-2
2 มิ.ย. 2565 045 497-2
1 มิ.ย. 2565 584 362-7
31 พ.ค. 2565 526 333-2
30 พ.ค. 2565 454 180-1
27 พ.ค. 2565 280 608-4
26 พ.ค. 2565 580 472-8
25 พ.ค. 2565 098 880-1
24 พ.ค. 2565 737 697-6
23 พ.ค. 2565 728 963-5
20 พ.ค. 2565 963 957-6
19 พ.ค. 2565 930 985-2
18 พ.ค. 2565 154 983-4
17 พ.ค. 2565 566 459-8
16 พ.ค. 2565 512 656-0
13 พ.ค. 2565 736 026-5
12 พ.ค. 2565 577 809-3
11 พ.ค. 2565 118 494-9
10 พ.ค. 2565 673 235-2
6 พ.ค. 2565 161 792-3
5 พ.ค. 2565 667 151-8
4 พ.ค. 2565 032 570-8
3 พ.ค. 2565 425 868-2
29 เม.ย. 2565 630 131-7
28 เม.ย. 2565 006 707-4
27 เม.ย. 2565 290 194-2
26 เม.ย. 2565 496 624-5
25 เม.ย. 2565 367 851-7
22 เม.ย. 2565 795 279-0
21 เม.ย. 2565 066 016-1
20 เม.ย. 2565 006 306-4
19 เม.ย. 2565 161 471-3
14 เม.ย. 2565 369 327-2
13 เม.ย. 2565 298 853-0
12 เม.ย. 2565 221 093-5

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(เช้า) 3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 มิ.ย. 2565 353 475-4
24 มิ.ย. 2565 303 161-8
23 มิ.ย. 2565 909 754-2
22 มิ.ย. 2565 175 843-9
21 มิ.ย. 2565 603 128-3
20 มิ.ย. 2565 916 167-8
17 มิ.ย. 2565 900 576-9
16 มิ.ย. 2565 321 007-3
15 มิ.ย. 2565 711 129-1
14 มิ.ย. 2565 631 279-3
13 มิ.ย. 2565 395 236-5
10 มิ.ย. 2565 886 199-1
9 มิ.ย. 2565 160 996-3
8 มิ.ย. 2565 783 167-5
7 มิ.ย. 2565 837 531-3
6 มิ.ย. 2565 198 855-4
2 มิ.ย. 2565 045 496-1
1 มิ.ย. 2565 584 369-0
31 พ.ค. 2565 526 334-9
30 พ.ค. 2565 454 187-8
27 พ.ค. 2565 280 609-4
26 พ.ค. 2565 580 472-1
25 พ.ค. 2565 098 886-9
24 พ.ค. 2565 737 696-9
23 พ.ค. 2565 728 962-9
20 พ.ค. 2565 963 959-3
19 พ.ค. 2565 930 982-6
18 พ.ค. 2565 154 989-6
17 พ.ค. 2565 566 455-7
16 พ.ค. 2565 512 658-5
13 พ.ค. 2565 736 025-3
12 พ.ค. 2565 577 803-5
11 พ.ค. 2565 118 496-4
10 พ.ค. 2565 673 237-2
6 พ.ค. 2565 161 797-4
5 พ.ค. 2565 667 151-5
4 พ.ค. 2565 032 578-7
3 พ.ค. 2565 425 864-8
29 เม.ย. 2565 630 133-8
28 เม.ย. 2565 006 704-0
27 เม.ย. 2565 290 192-1
26 เม.ย. 2565 496 627-3
25 เม.ย. 2565 367 858-7
22 เม.ย. 2565 795 275-4
21 เม.ย. 2565 066 019-8
20 เม.ย. 2565 006 306-2
19 เม.ย. 2565 161 473-0
14 เม.ย. 2565 369 328-4
13 เม.ย. 2565 298 856-2
12 เม.ย. 2565 221 093-8

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(เช้า) 1
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 มิ.ย. 2565 353 477-1
24 มิ.ย. 2565 303 167-1
23 มิ.ย. 2565 909 758-9
22 มิ.ย. 2565 175 844-6
21 มิ.ย. 2565 603 121-3
20 มิ.ย. 2565 916 161-5
17 มิ.ย. 2565 900 572-4
16 มิ.ย. 2565 321 006-3
15 มิ.ย. 2565 711 129-8
14 มิ.ย. 2565 631 279-5
13 มิ.ย. 2565 395 230-1
10 มิ.ย. 2565 886 197-6
9 มิ.ย. 2565 160 995-0
8 มิ.ย. 2565 783 163-8
7 มิ.ย. 2565 837 532-8
6 มิ.ย. 2565 198 858-2
2 มิ.ย. 2565 045 494-6
1 มิ.ย. 2565 584 363-6
31 พ.ค. 2565 526 336-0
30 พ.ค. 2565 454 185-1
27 พ.ค. 2565 280 608-5
26 พ.ค. 2565 580 471-6
25 พ.ค. 2565 098 885-4
24 พ.ค. 2565 737 699-5
23 พ.ค. 2565 728 966-0
20 พ.ค. 2565 963 958-3
19 พ.ค. 2565 930 981-3
18 พ.ค. 2565 154 989-8
17 พ.ค. 2565 566 455-0
16 พ.ค. 2565 512 653-5
13 พ.ค. 2565 736 022-4
12 พ.ค. 2565 577 804-8
11 พ.ค. 2565 118 499-6
10 พ.ค. 2565 673 236-8
6 พ.ค. 2565 161 790-1
5 พ.ค. 2565 667 158-1
4 พ.ค. 2565 032 577-0
3 พ.ค. 2565 425 869-8
29 เม.ย. 2565 630 131-9
28 เม.ย. 2565 006 705-2
27 เม.ย. 2565 290 196-4
26 เม.ย. 2565 496 627-1
25 เม.ย. 2565 367 859-0
22 เม.ย. 2565 795 279-2
21 เม.ย. 2565 066 010-1
20 เม.ย. 2565 006 301-9
19 เม.ย. 2565 161 473-5
14 เม.ย. 2565 369 327-9
13 เม.ย. 2565 298 853-5
12 เม.ย. 2565 221 096-7

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(เช้า) 5
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 มิ.ย. 2565 353 478-9
24 มิ.ย. 2565 303 163-1
23 มิ.ย. 2565 909 752-8
22 มิ.ย. 2565 175 849-0
21 มิ.ย. 2565 603 120-6
20 มิ.ย. 2565 916 162-9
17 มิ.ย. 2565 900 574-8
16 มิ.ย. 2565 321 008-5
15 มิ.ย. 2565 711 126-4
14 มิ.ย. 2565 631 276-5
13 มิ.ย. 2565 395 239-2
10 มิ.ย. 2565 886 194-3
9 มิ.ย. 2565 160 992-5
8 มิ.ย. 2565 783 163-1
7 มิ.ย. 2565 837 535-9
6 มิ.ย. 2565 198 850-8
2 มิ.ย. 2565 045 499-4
1 มิ.ย. 2565 584 365-3
31 พ.ค. 2565 526 332-6
30 พ.ค. 2565 454 182-8
27 พ.ค. 2565 280 605-3
26 พ.ค. 2565 580 474-3
25 พ.ค. 2565 098 880-1
24 พ.ค. 2565 737 699-8
23 พ.ค. 2565 728 967-8
20 พ.ค. 2565 963 957-0
19 พ.ค. 2565 930 985-8
18 พ.ค. 2565 154 987-6
17 พ.ค. 2565 566 451-4
16 พ.ค. 2565 512 651-5
13 พ.ค. 2565 736 029-8
12 พ.ค. 2565 577 805-3
11 พ.ค. 2565 118 498-7
10 พ.ค. 2565 673 230-1
6 พ.ค. 2565 161 790-4
5 พ.ค. 2565 667 157-0
4 พ.ค. 2565 032 570-8
3 พ.ค. 2565 425 863-2
29 เม.ย. 2565 630 135-9
28 เม.ย. 2565 006 709-6
27 เม.ย. 2565 290 196-0
26 เม.ย. 2565 496 629-0
25 เม.ย. 2565 367 857-0
22 เม.ย. 2565 795 277-8
21 เม.ย. 2565 066 017-5
20 เม.ย. 2565 006 306-0
19 เม.ย. 2565 161 475-2
14 เม.ย. 2565 369 329-8
13 เม.ย. 2565 298 855-1
12 เม.ย. 2565 221 094-5

สูตรหุ้นฮั่งเส็ง(เช้า) 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
27 มิ.ย. 2565 353 475-9
24 มิ.ย. 2565 303 160-3
23 มิ.ย. 2565 909 755-9
22 มิ.ย. 2565 175 844-3
21 มิ.ย. 2565 603 120-5
20 มิ.ย. 2565 916 168-7
17 มิ.ย. 2565 900 579-8
16 มิ.ย. 2565 321 007-5
15 มิ.ย. 2565 711 122-0
14 มิ.ย. 2565 631 270-7
13 มิ.ย. 2565 395 230-5
10 มิ.ย. 2565 886 199-3
9 มิ.ย. 2565 160 990-5
8 มิ.ย. 2565 783 162-5
7 มิ.ย. 2565 837 531-5
6 มิ.ย. 2565 198 855-3
2 มิ.ย. 2565 045 498-5
1 มิ.ย. 2565 584 365-1
31 พ.ค. 2565 526 337-3
30 พ.ค. 2565 454 183-5
27 พ.ค. 2565 280 608-7
26 พ.ค. 2565 580 479-4
25 พ.ค. 2565 098 885-4
24 พ.ค. 2565 737 698-4
23 พ.ค. 2565 728 964-5
20 พ.ค. 2565 963 954-1
19 พ.ค. 2565 930 984-6
18 พ.ค. 2565 154 988-6
17 พ.ค. 2565 566 453-4
16 พ.ค. 2565 512 657-5
13 พ.ค. 2565 736 023-1
12 พ.ค. 2565 577 801-5
11 พ.ค. 2565 118 491-6
10 พ.ค. 2565 673 237-9
6 พ.ค. 2565 161 798-2
5 พ.ค. 2565 667 153-9
4 พ.ค. 2565 032 570-1
3 พ.ค. 2565 425 865-0
29 เม.ย. 2565 630 131-0
28 เม.ย. 2565 006 707-0
27 เม.ย. 2565 290 193-7
26 เม.ย. 2565 496 625-6
25 เม.ย. 2565 367 855-6
22 เม.ย. 2565 795 273-9
21 เม.ย. 2565 066 014-2
20 เม.ย. 2565 006 309-8
19 เม.ย. 2565 161 476-8
14 เม.ย. 2565 369 321-5
13 เม.ย. 2565 298 855-7
12 เม.ย. 2565 221 090-2

หวยฮั่งเส็ง คืออะไร

หวยฮั่งเส็ง หรือ หวยฮ่องกงฮั่งเส็ง คือดัชนีตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โดยอ้างอิงจากผลดัชนีการปิด ตลาดหุ้นฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) ฮั่งเส็งรอบเช้านั้น จะปิดตลาดประมาณ 11 โมง และท่านสามารถเล่นต่อได้ ในรอบถัดไปคือรอบบ่าย จนถึงเวลาประมาณ บ่ายสาม

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น HANG SENG INDEX รอบเช้า
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 10.50น.*
ออกผลประมาณ 11.10น.**

#สูตรหุ้นฮั่งเส็งเช้า #สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็ง #หวยหุ้นฮั่งเส็ง #ผลหุ้นฮั่งเส็ง #ผลหุ้นฮั่งเส็งย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นฮั่งเส็งเช้า เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com