สูตรหุ้นอินเดีย

สุตรหุ้นอินเดีย ให้เฉพาะวันที่มีหวย โดยนิยมกัน 6 สูตรหลัก ท่านสามารถเลือกเล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู และยังสามารถ ผสมเลขได้ตามต้องการ เพียงเลือกจากสูตรที่ชอบ

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นอินเดีย จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 82%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566638694-5
26 พ.ค. 2566169070-3
25 พ.ค. 2566262843-7
24 พ.ค. 2566378013-9
23 พ.ค. 2566179116-5
22 พ.ค. 2566368003-9
19 พ.ค. 2566968942-8
18 พ.ค. 2566174902-4
17 พ.ค. 2566064838-5
16 พ.ค. 2566247243-1
15 พ.ค. 2566571817-0
12 พ.ค. 2566790384-2
11 พ.ค. 2566452684-6
10 พ.ค. 2566020876-3
9 พ.ค. 2566133921-3
8 พ.ค. 2566425964-1
5 พ.ค. 2566429967-4
4 พ.ค. 2566925958-7
3 พ.ค. 2566330419-4
2 พ.ค. 2566471277-2
28 เม.ย. 2566244060-7
27 เม.ย. 2566938800-3
26 เม.ย. 2566058870-3
25 เม.ย. 2566071612-0
24 เม.ย. 2566610047-9
21 เม.ย. 2566506718-5
20 เม.ย. 2566235553-0
19 เม.ย. 2566780218-1
18 เม.ย. 2566701741-5
17 เม.ย. 2566075253-2
13 เม.ย. 2566100231-5
12 เม.ย. 2566277057-8
11 เม.ย. 2566772218-7
10 เม.ย. 2566651548-3
6 เม.ย. 2566297662-3
5 เม.ย. 2566931872-1
4 เม.ย. 2566รอผลรอผล8-3
3 เม.ย. 2566644926-1
31 มี.ค. 2566152433-5
29 มี.ค. 2566009377-3
28 มี.ค. 2566372140-1
27 มี.ค. 2566386768-0
24 มี.ค. 2566710182-8
23 มี.ค. 2566528318-5
22 มี.ค. 2566459916-9
21 มี.ค. 2566468735-4
20 มี.ค. 2566895959-5
17 มี.ค. 2566990069-2
16 มี.ค. 2566484942-7
15 มี.ค. 2566590292-7

สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566638691-5
26 พ.ค. 2566169076-8
25 พ.ค. 2566262846-3
24 พ.ค. 2566378015-4
23 พ.ค. 2566179115-9
22 พ.ค. 2566368004-5
19 พ.ค. 2566968948-1
18 พ.ค. 2566174907-2
17 พ.ค. 2566064832-8
16 พ.ค. 2566247245-4
15 พ.ค. 2566571816-3
12 พ.ค. 2566790384-3
11 พ.ค. 2566452689-5
10 พ.ค. 2566020871-2
9 พ.ค. 2566133928-5
8 พ.ค. 2566425968-7
5 พ.ค. 2566429966-2
4 พ.ค. 2566925952-1
3 พ.ค. 2566330416-5
2 พ.ค. 2566471275-4
28 เม.ย. 2566244064-1
27 เม.ย. 2566938809-0
26 เม.ย. 2566058876-1
25 เม.ย. 2566071611-3
24 เม.ย. 2566610046-3
21 เม.ย. 2566506712-7
20 เม.ย. 2566235557-0
19 เม.ย. 2566780212-1
18 เม.ย. 2566701744-7
17 เม.ย. 2566075254-3
13 เม.ย. 2566100232-1
12 เม.ย. 2566277055-0
11 เม.ย. 2566772215-3
10 เม.ย. 2566651547-5
6 เม.ย. 2566297664-1
5 เม.ย. 2566931870-9
4 เม.ย. 2566รอผลรอผล6-8
3 เม.ย. 2566644923-0
31 มี.ค. 2566152430-7
29 มี.ค. 2566009379-3
28 มี.ค. 2566372148-0
27 มี.ค. 2566386769-7
24 มี.ค. 2566710181-5
23 มี.ค. 2566528311-0
22 มี.ค. 2566459918-3
21 มี.ค. 2566468733-7
20 มี.ค. 2566895954-1
17 มี.ค. 2566990063-9
16 มี.ค. 2566484946-5
15 มี.ค. 2566590296-1

สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566638692-7
26 พ.ค. 2566169077-1
25 พ.ค. 2566262844-7
24 พ.ค. 2566378016-4
23 พ.ค. 2566179119-4
22 พ.ค. 2566368006-2
19 พ.ค. 2566968944-1
18 พ.ค. 2566174903-8
17 พ.ค. 2566064834-5
16 พ.ค. 2566247242-5
15 พ.ค. 2566571819-6
12 พ.ค. 2566790387-1
11 พ.ค. 2566452680-7
10 พ.ค. 2566020877-3
9 พ.ค. 2566133920-1
8 พ.ค. 2566425961-4
5 พ.ค. 2566429964-7
4 พ.ค. 2566925954-9
3 พ.ค. 2566330418-6
2 พ.ค. 2566471270-8
28 เม.ย. 2566244068-9
27 เม.ย. 2566938804-2
26 เม.ย. 2566058875-1
25 เม.ย. 2566071611-0
24 เม.ย. 2566610044-5
21 เม.ย. 2566506711-7
20 เม.ย. 2566235551-2
19 เม.ย. 2566780214-0
18 เม.ย. 2566701742-6
17 เม.ย. 2566075259-3
13 เม.ย. 2566100231-9
12 เม.ย. 2566277057-2
11 เม.ย. 2566772210-7
10 เม.ย. 2566651540-6
6 เม.ย. 2566297666-8
5 เม.ย. 2566931872-9
4 เม.ย. 2566รอผลรอผล9-5
3 เม.ย. 2566644920-1
31 มี.ค. 2566152435-6
29 มี.ค. 2566009377-3
28 มี.ค. 2566372147-5
27 มี.ค. 2566386761-8
24 มี.ค. 2566710182-1
23 มี.ค. 2566528318-2
22 มี.ค. 2566459914-7
21 มี.ค. 2566468732-4
20 มี.ค. 2566895951-0
17 มี.ค. 2566990067-6
16 มี.ค. 2566484942-0
15 มี.ค. 2566590299-8

สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566638692-9
26 พ.ค. 2566169077-8
25 พ.ค. 2566262842-4
24 พ.ค. 2566378014-7
23 พ.ค. 2566179110-1
22 พ.ค. 2566368007-4
19 พ.ค. 2566968941-6
18 พ.ค. 2566174907-0
17 พ.ค. 2566064834-1
16 พ.ค. 2566247247-1
15 พ.ค. 2566571810-1
12 พ.ค. 2566790381-0
11 พ.ค. 2566452681-0
10 พ.ค. 2566020878-2
9 พ.ค. 2566133924-9
8 พ.ค. 2566425963-6
5 พ.ค. 2566429965-3
4 พ.ค. 2566925950-4
3 พ.ค. 2566330410-3
2 พ.ค. 2566471271-2
28 เม.ย. 2566244064-3
27 เม.ย. 2566938808-9
26 เม.ย. 2566058872-7
25 เม.ย. 2566071615-8
24 เม.ย. 2566610047-0
21 เม.ย. 2566506715-4
20 เม.ย. 2566235555-9
19 เม.ย. 2566780216-8
18 เม.ย. 2566701749-0
17 เม.ย. 2566075252-7
13 เม.ย. 2566100230-2
12 เม.ย. 2566277059-1
11 เม.ย. 2566772213-6
10 เม.ย. 2566651544-2
6 เม.ย. 2566297660-4
5 เม.ย. 2566931877-3
4 เม.ย. 2566รอผลรอผล9-8
3 เม.ย. 2566644923-7
31 มี.ค. 2566152430-4
29 มี.ค. 2566009379-3
28 มี.ค. 2566372143-8
27 มี.ค. 2566386769-8
24 มี.ค. 2566710181-8
23 มี.ค. 2566528313-1
22 มี.ค. 2566459914-7
21 มี.ค. 2566468736-8
20 มี.ค. 2566895958-1
17 มี.ค. 2566990065-4
16 มี.ค. 2566484941-4
15 มี.ค. 2566590294-1

สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566638693-0
26 พ.ค. 2566169079-7
25 พ.ค. 2566262840-5
24 พ.ค. 2566378014-9
23 พ.ค. 2566179116-0
22 พ.ค. 2566368003-1
19 พ.ค. 2566968943-5
18 พ.ค. 2566174901-7
17 พ.ค. 2566064836-4
16 พ.ค. 2566247246-5
15 พ.ค. 2566571819-1
12 พ.ค. 2566790381-5
11 พ.ค. 2566452689-1
10 พ.ค. 2566020874-9
9 พ.ค. 2566133920-9
8 พ.ค. 2566425962-1
5 พ.ค. 2566429961-9
4 พ.ค. 2566925958-1
3 พ.ค. 2566330419-8
2 พ.ค. 2566471276-7
28 เม.ย. 2566244064-3
27 เม.ย. 2566938803-0
26 เม.ย. 2566058877-0
25 เม.ย. 2566071616-7
24 เม.ย. 2566610042-8
21 เม.ย. 2566506712-1
20 เม.ย. 2566235550-9
19 เม.ย. 2566780211-0
18 เม.ย. 2566701741-9
17 เม.ย. 2566075251-0
13 เม.ย. 2566100238-2
12 เม.ย. 2566277055-1
11 เม.ย. 2566772214-9
10 เม.ย. 2566651540-4
6 เม.ย. 2566297666-8
5 เม.ย. 2566931878-9
4 เม.ย. 2566รอผลรอผล9-8
3 เม.ย. 2566644921-3
31 มี.ค. 2566152437-6
29 มี.ค. 2566009376-5
28 มี.ค. 2566372143-4
27 มี.ค. 2566386766-5
24 มี.ค. 2566710184-8
23 มี.ค. 2566528319-8
22 มี.ค. 2566459916-7
21 มี.ค. 2566468734-5
20 มี.ค. 2566895959-2
17 มี.ค. 2566990066-5
16 มี.ค. 2566484945-1
15 มี.ค. 2566590294-7

สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566638693-2
26 พ.ค. 2566169073-7
25 พ.ค. 2566262844-8
24 พ.ค. 2566378017-6
23 พ.ค. 2566179111-0
22 พ.ค. 2566368006-5
19 พ.ค. 2566968940-8
18 พ.ค. 2566174902-9
17 พ.ค. 2566064834-1
16 พ.ค. 2566247248-0
15 พ.ค. 2566571819-6
12 พ.ค. 2566790388-5
11 พ.ค. 2566452682-1
10 พ.ค. 2566020875-1
9 พ.ค. 2566133926-5
8 พ.ค. 2566425963-5
5 พ.ค. 2566429969-4
4 พ.ค. 2566925954-3
3 พ.ค. 2566330419-8
2 พ.ค. 2566471272-9
28 เม.ย. 2566244063-6
27 เม.ย. 2566938801-5
26 เม.ย. 2566058878-7
25 เม.ย. 2566071615-8
24 เม.ย. 2566610043-4
21 เม.ย. 2566506712-1
20 เม.ย. 2566235550-9
19 เม.ย. 2566780212-8
18 เม.ย. 2566701741-3
17 เม.ย. 2566075253-8
13 เม.ย. 2566100230-1
12 เม.ย. 2566277059-8
11 เม.ย. 2566772218-7
10 เม.ย. 2566651548-4
6 เม.ย. 2566297664-0
5 เม.ย. 2566931875-1
4 เม.ย. 2566รอผลรอผล3-5
3 เม.ย. 2566644927-0
31 มี.ค. 2566152430-4
29 มี.ค. 2566009375-3
28 มี.ค. 2566372144-9
27 มี.ค. 2566386761-0
24 มี.ค. 2566710187-9
23 มี.ค. 2566528314-0
22 มี.ค. 2566459913-0
21 มี.ค. 2566468737-8
20 มี.ค. 2566895957-6
17 มี.ค. 2566990068-7
16 มี.ค. 2566484940-5
15 มี.ค. 2566590296-8

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BSE Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
  •  
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.40น.*
ออกผลประมาณ 17.30น.**

#สูตรหุ้นอินเดีย #สูตรหวยหุ้นอินเดีย #หวยหุ้นอินเดีย #ผลหุ้นอินเดีย #ผลหุ้นอินเดียย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com