สูตรหุ้นอินเดีย

สุตรหุ้นอินเดีย ให้เฉพาะวันที่มีหวย โดยนิยมกัน 6 สูตรหลัก ท่านสามารถเลือกเล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู และยังสามารถ ผสมเลขได้ตามต้องการ เพียงเลือกจากสูตรที่ชอบ

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นอินเดีย จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นอินเดีย 1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567039650-4
23 พ.ค. 2567804987-6
22 พ.ค. 2567106754-9
21 พ.ค. 2567331638-2
20 พ.ค. 2567รอผลรอผล3-2
17 พ.ค. 2567703310-1
16 พ.ค. 2567372692-0
15 พ.ค. 2567703585-6
14 พ.ค. 2567461488-0
13 พ.ค. 2567613665-0
10 พ.ค. 2567447301-2
9 พ.ค. 2567417220-4
8 พ.ค. 2567639467-5
7 พ.ค. 2567185690-8
6 พ.ค. 2567554392-1
3 พ.ค. 2567815967-1
2 พ.ค. 2567111338-7
30 เม.ย. 2567278501-0
29 เม.ย. 2567128120-1
26 เม.ย. 2567016286-3
25 เม.ย. 2567944504-3
24 เม.ย. 2567294490-2
23 เม.ย. 2567845831-4
22 เม.ย. 2567862291-5
19 เม.ย. 2567833344-5
18 เม.ย. 2567899698-7
16 เม.ย. 2567368105-8
15 เม.ย. 2567978125-1
12 เม.ย. 2567490253-0
10 เม.ย. 2567815455-6
9 เม.ย. 2567370808-7
8 เม.ย. 2567250280-4
5 เม.ย. 2567822597-6
4 เม.ย. 2567763814-9
3 เม.ย. 2567682094-7
2 เม.ย. 2567391642-3
1 เม.ย. 2567455200-4
28 มี.ค. 2567135043-5
27 มี.ค. 2567631018-7
26 มี.ค. 2567030640-1
22 มี.ค. 2567194757-8
21 มี.ค. 2567119506-8
20 มี.ค. 2567169646-5
19 มี.ค. 2567205374-7
18 มี.ค. 2567842999-1
15 มี.ค. 2567343858-9
14 มี.ค. 2567728397-8
13 มี.ค. 2567189071-7
12 มี.ค. 2567796325-8
11 มี.ค. 2567264757-4

สูตรหุ้นอินเดีย 2
อัตราชนะ 78%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567039657-6
23 พ.ค. 2567804987-5
22 พ.ค. 2567106758-7
21 พ.ค. 2567331633-9
20 พ.ค. 2567รอผลรอผล6-3
17 พ.ค. 2567703316-4
16 พ.ค. 2567372693-5
15 พ.ค. 2567703582-0
14 พ.ค. 2567461488-2
13 พ.ค. 2567613660-5
10 พ.ค. 2567447309-7
9 พ.ค. 2567417228-9
8 พ.ค. 2567639465-2
7 พ.ค. 2567185693-4
6 พ.ค. 2567554399-4
3 พ.ค. 2567815961-0
2 พ.ค. 2567111335-9
30 เม.ย. 2567278504-5
29 เม.ย. 2567128127-8
26 เม.ย. 2567016283-8
25 เม.ย. 2567944507-9
24 เม.ย. 2567294499-1
23 เม.ย. 2567845830-8
22 เม.ย. 2567862296-9
19 เม.ย. 2567833345-4
18 เม.ย. 2567899697-3
16 เม.ย. 2567368101-0
15 เม.ย. 2567978127-6
12 เม.ย. 2567490259-4
10 เม.ย. 2567815452-1
9 เม.ย. 2567370807-4
8 เม.ย. 2567250286-1
5 เม.ย. 2567822597-6
4 เม.ย. 2567763817-1
3 เม.ย. 2567682099-6
2 เม.ย. 2567391641-0
1 เม.ย. 2567455203-2
28 มี.ค. 2567135040-6
27 มี.ค. 2567631015-0
26 มี.ค. 2567030644-0
22 มี.ค. 2567194752-4
21 มี.ค. 2567119509-7
20 มี.ค. 2567169644-3
19 มี.ค. 2567205378-9
18 มี.ค. 2567842995-9
15 มี.ค. 2567343855-1
14 มี.ค. 2567728393-4
13 มี.ค. 2567189070-6
12 มี.ค. 2567796322-9
11 มี.ค. 2567264754-6

สูตรหุ้นอินเดีย 3
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567039651-5
23 พ.ค. 2567804983-5
22 พ.ค. 2567106752-4
21 พ.ค. 2567331638-1
20 พ.ค. 2567รอผลรอผล4-3
17 พ.ค. 2567703314-2
16 พ.ค. 2567372694-1
15 พ.ค. 2567703583-9
14 พ.ค. 2567461488-5
13 พ.ค. 2567613662-3
10 พ.ค. 2567447308-0
9 พ.ค. 2567417225-6
8 พ.ค. 2567639469-2
7 พ.ค. 2567185698-1
6 พ.ค. 2567554398-6
3 พ.ค. 2567815962-7
2 พ.ค. 2567111335-2
30 เม.ย. 2567278509-8
29 เม.ย. 2567128124-5
26 เม.ย. 2567016281-4
25 เม.ย. 2567944501-9
24 เม.ย. 2567294491-3
23 เม.ย. 2567845833-2
22 เม.ย. 2567862298-6
19 เม.ย. 2567833343-5
18 เม.ย. 2567899692-7
16 เม.ย. 2567368109-2
15 เม.ย. 2567978125-4
12 เม.ย. 2567490252-5
10 เม.ย. 2567815455-7
9 เม.ย. 2567370809-3
8 เม.ย. 2567250284-9
5 เม.ย. 2567822597-4
4 เม.ย. 2567763812-6
3 เม.ย. 2567682098-3
2 เม.ย. 2567391644-1
1 เม.ย. 2567455200-7
28 มี.ค. 2567135041-2
27 มี.ค. 2567631016-7
26 มี.ค. 2567030645-1
22 มี.ค. 2567194758-2
21 มี.ค. 2567119506-3
20 มี.ค. 2567169648-7
19 มี.ค. 2567205378-3
18 มี.ค. 2567842991-0
15 มี.ค. 2567343855-0
14 มี.ค. 2567728390-7
13 มี.ค. 2567189073-2
12 มี.ค. 2567796320-4
11 มี.ค. 2567264759-3

สูตรหุ้นอินเดีย 4
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567039656-8
23 พ.ค. 2567804983-9
22 พ.ค. 2567106753-5
21 พ.ค. 2567331638-7
20 พ.ค. 2567รอผลรอผล0-2
17 พ.ค. 2567703310-1
16 พ.ค. 2567372695-2
15 พ.ค. 2567703581-8
14 พ.ค. 2567461485-1
13 พ.ค. 2567613663-1
10 พ.ค. 2567447306-3
9 พ.ค. 2567417224-7
8 พ.ค. 2567639462-0
7 พ.ค. 2567185693-2
6 พ.ค. 2567554391-2
3 พ.ค. 2567815960-6
2 พ.ค. 2567111335-3
30 เม.ย. 2567278503-4
29 เม.ย. 2567128122-5
26 เม.ย. 2567016284-7
25 เม.ย. 2567944505-7
24 เม.ย. 2567294492-0
23 เม.ย. 2567845835-0
22 เม.ย. 2567862292-9
19 เม.ย. 2567833343-4
18 เม.ย. 2567899692-3
16 เม.ย. 2567368103-6
15 เม.ย. 2567978128-3
12 เม.ย. 2567490257-8
10 เม.ย. 2567815456-9
9 เม.ย. 2567370806-4
8 เม.ย. 2567250289-8
5 เม.ย. 2567822594-1
4 เม.ย. 2567763815-2
3 เม.ย. 2567682094-0
2 เม.ย. 2567391649-2
1 เม.ย. 2567455205-7
28 มี.ค. 2567135043-2
27 มี.ค. 2567631013-8
26 มี.ค. 2567030649-0
22 มี.ค. 2567194756-7
21 มี.ค. 2567119500-9
20 มี.ค. 2567169644-6
19 มี.ค. 2567205370-4
18 มี.ค. 2567842990-7
15 มี.ค. 2567343853-8
14 มี.ค. 2567728392-8
13 มี.ค. 2567189073-4
12 มี.ค. 2567796328-3
11 มี.ค. 2567264759-0

สูตรหุ้นอินเดีย 5
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567039654-5
23 พ.ค. 2567804987-6
22 พ.ค. 2567106758-0
21 พ.ค. 2567331639-8
20 พ.ค. 2567รอผลรอผล8-5
17 พ.ค. 2567703314-1
16 พ.ค. 2567372696-9
15 พ.ค. 2567703585-3
14 พ.ค. 2567461485-4
13 พ.ค. 2567613663-2
10 พ.ค. 2567447300-3
9 พ.ค. 2567417227-1
8 พ.ค. 2567639460-7
7 พ.ค. 2567185691-0
6 พ.ค. 2567554390-1
3 พ.ค. 2567815960-1
2 พ.ค. 2567111336-2
30 เม.ย. 2567278504-1
29 เม.ย. 2567128120-2
26 เม.ย. 2567016280-1
25 เม.ย. 2567944507-3
24 เม.ย. 2567294494-3
23 เม.ย. 2567845831-0
22 เม.ย. 2567862291-5
19 เม.ย. 2567833349-0
18 เม.ย. 2567899693-8
16 เม.ย. 2567368104-5
15 เม.ย. 2567978124-5
12 เม.ย. 2567490257-3
10 เม.ย. 2567815454-6
9 เม.ย. 2567370809-6
8 เม.ย. 2567250280-6
5 เม.ย. 2567822590-3
4 เม.ย. 2567763816-4
3 เม.ย. 2567682091-4
2 เม.ย. 2567391648-7
1 เม.ย. 2567455203-1
28 มี.ค. 2567135042-4
27 มี.ค. 2567631012-1
26 มี.ค. 2567030644-7
22 มี.ค. 2567194759-6
21 มี.ค. 2567119507-3
20 มี.ค. 2567169649-3
19 มี.ค. 2567205372-1
18 มี.ค. 2567842996-7
15 มี.ค. 2567343858-2
14 มี.ค. 2567728394-1
13 มี.ค. 2567189079-8
12 มี.ค. 2567796327-9
11 มี.ค. 2567264758-1

สูตรหุ้นอินเดีย 6
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567039655-9
23 พ.ค. 2567804984-0
22 พ.ค. 2567106752-3
21 พ.ค. 2567331636-4
20 พ.ค. 2567รอผลรอผล3-7
17 พ.ค. 2567703317-6
16 พ.ค. 2567372690-9
15 พ.ค. 2567703586-9
14 พ.ค. 2567461481-0
13 พ.ค. 2567613660-1
10 พ.ค. 2567447305-8
9 พ.ค. 2567417226-9
8 พ.ค. 2567639463-8
7 พ.ค. 2567185694-0
6 พ.ค. 2567554392-3
3 พ.ค. 2567815960-3
2 พ.ค. 2567111337-9
30 เม.ย. 2567278504-8
29 เม.ย. 2567128128-9
26 เม.ย. 2567016280-6
25 เม.ย. 2567944508-7
24 เม.ย. 2567294491-4
23 เม.ย. 2567845838-9
22 เม.ย. 2567862291-0
19 เม.ย. 2567833342-0
18 เม.ย. 2567899694-5
16 เม.ย. 2567368101-6
15 เม.ย. 2567978123-6
12 เม.ย. 2567490253-1
10 เม.ย. 2567815452-7
9 เม.ย. 2567370806-5
8 เม.ย. 2567250280-1
5 เม.ย. 2567822597-6
4 เม.ย. 2567763819-6
3 เม.ย. 2567682093-9
2 เม.ย. 2567391646-9
1 เม.ย. 2567455203-9
28 มี.ค. 2567135043-0
27 มี.ค. 2567631018-0
26 มี.ค. 2567030642-8
22 มี.ค. 2567194756-5
21 มี.ค. 2567119508-3
20 มี.ค. 2567169642-0
19 มี.ค. 2567205379-8
18 มี.ค. 2567842999-6
15 มี.ค. 2567343852-6
14 มี.ค. 2567728393-9
13 มี.ค. 2567189072-1
12 มี.ค. 2567796329-1
11 มี.ค. 2567264757-6

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น BSE Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูจากค่า S&P BSE SENSEX
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
  •  
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 16.40น.*
ออกผลประมาณ 17.30น.**

#สูตรหุ้นอินเดีย #สูตรหวยหุ้นอินเดีย #หวยหุ้นอินเดีย #ผลหุ้นอินเดีย #ผลหุ้นอินเดียย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นอินเดีย เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ