สูตรหุ้นเกาหลี

สูตรหุ้นเกาหลี ได้รับความนิยม 6 สูตรที่คัดมาให้ท่าน สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยอาจหยิบ เป็นเลขสองตัวตามชอบ เล่นวิ่ง รูด หรือ 19 ประตู เพื่อเพิ่มโอกาสถูกหวย

อยากเข้าห้องเลขเด็ด เพื่อรับเลขเพิ่มเติม สามารถ แอด LINE @setthi789 สมาชิกเข้าฟรี สมัครฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นเกาหลี จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นเกาหลี 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567000895-4
19 ก.ค. 2567789637-3
18 ก.ค. 2567852128-6
17 ก.ค. 2567464430-1
16 ก.ค. 2567907109-8
15 ก.ค. 2567417980-9
12 ก.ค. 2567119386-4
11 ก.ค. 2567657430-5
10 ก.ค. 2567314037-6
9 ก.ค. 2567011504-0
8 ก.ค. 2567761448-0
5 ก.ค. 2567905752-7
4 ก.ค. 2567930136-7
3 ก.ค. 2567717623-1
2 ก.ค. 2567955260-7
1 ก.ค. 2567981798-5
28 มิ.ย. 2567402827-6
27 มิ.ย. 2567620434-8
26 มิ.ย. 2567963816-7
25 มิ.ย. 2567782389-7
24 มิ.ย. 2567344217-6
21 มิ.ย. 2567965775-0
20 มิ.ย. 2567942003-6
19 มิ.ย. 2567242537-9
18 มิ.ย. 2567289265-1
17 มิ.ย. 2567263625-6
14 มิ.ย. 2567125429-0
13 มิ.ย. 2567383281-5
12 มิ.ย. 2567255822-7
11 มิ.ย. 2567173891-0
10 มิ.ย. 2567562748-1
7 มิ.ย. 2567436325-2
5 มิ.ย. 2567904479-6
4 มิ.ย. 2567057759-8
3 มิ.ย. 2567032980-7
31 พ.ค. 2567334138-7
30 พ.ค. 2567047986-3
29 พ.ค. 2567145509-0
28 พ.ค. 2567295389-6
27 พ.ค. 2567533379-2
24 พ.ค. 2567796559-7
23 พ.ค. 2567951647-1
22 พ.ค. 2567515705-2
21 พ.ค. 2567985464-6
20 พ.ค. 2567131466-5
17 พ.ค. 2567585274-5
16 พ.ค. 2567412112-6
14 พ.ค. 2567701965-6
13 พ.ค. 2567305972-4
10 พ.ค. 2567402322-1

สูตรหุ้นเกาหลี 2
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567000896-5
19 ก.ค. 2567789634-1
18 ก.ค. 2567852123-7
17 ก.ค. 2567464433-1
16 ก.ค. 2567907103-0
15 ก.ค. 2567417986-7
12 ก.ค. 2567119380-7
11 ก.ค. 2567657431-0
10 ก.ค. 2567314037-0
9 ก.ค. 2567011503-8
8 ก.ค. 2567761444-5
5 ก.ค. 2567905759-4
4 ก.ค. 2567930134-7
3 ก.ค. 2567717628-7
2 ก.ค. 2567955267-3
1 ก.ค. 2567981793-8
28 มิ.ย. 2567402821-0
27 มิ.ย. 2567620438-4
26 มิ.ย. 2567963812-6
25 มิ.ย. 2567782387-6
24 มิ.ย. 2567344219-0
21 มิ.ย. 2567965774-9
20 มิ.ย. 2567942008-7
19 มิ.ย. 2567242535-9
18 มิ.ย. 2567289261-0
17 มิ.ย. 2567263624-5
14 มิ.ย. 2567125429-2
13 มิ.ย. 2567383288-9
12 มิ.ย. 2567255824-1
11 มิ.ย. 2567173898-5
10 มิ.ย. 2567562746-7
7 มิ.ย. 2567436320-8
5 มิ.ย. 2567904478-9
4 มิ.ย. 2567057752-0
3 มิ.ย. 2567032982-4
31 พ.ค. 2567334137-6
30 พ.ค. 2567047989-6
29 พ.ค. 2567145509-1
28 พ.ค. 2567295382-6
27 พ.ค. 2567533379-4
24 พ.ค. 2567796556-2
23 พ.ค. 2567951646-0
22 พ.ค. 2567515708-2
21 พ.ค. 2567985461-0
20 พ.ค. 2567131465-1
17 พ.ค. 2567585272-0
16 พ.ค. 2567412111-5
14 พ.ค. 2567701964-1
13 พ.ค. 2567305971-4
10 พ.ค. 2567402320-9

สูตรหุ้นเกาหลี 3
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567000894-9
19 ก.ค. 2567789631-5
18 ก.ค. 2567852124-0
17 ก.ค. 2567464436-0
16 ก.ค. 2567907105-1
15 ก.ค. 2567417980-2
12 ก.ค. 2567119387-2
11 ก.ค. 2567657437-3
10 ก.ค. 2567314036-7
9 ก.ค. 2567011506-9
8 ก.ค. 2567761449-8
5 ก.ค. 2567905753-0
4 ก.ค. 2567930132-8
3 ก.ค. 2567717624-3
2 ก.ค. 2567955262-8
1 ก.ค. 2567981792-1
28 มิ.ย. 2567402825-3
27 มิ.ย. 2567620439-8
26 มิ.ย. 2567963816-9
25 มิ.ย. 2567782380-4
24 มิ.ย. 2567344216-9
21 มิ.ย. 2567965771-8
20 มิ.ย. 2567942002-1
19 มิ.ย. 2567242537-1
18 มิ.ย. 2567289265-1
17 มิ.ย. 2567263624-3
14 มิ.ย. 2567125424-0
13 มิ.ย. 2567383289-4
12 มิ.ย. 2567255827-6
11 มิ.ย. 2567173890-3
10 มิ.ย. 2567562743-8
7 มิ.ย. 2567436324-5
5 มิ.ย. 2567904472-0
4 มิ.ย. 2567057755-2
3 มิ.ย. 2567032989-0
31 พ.ค. 2567334131-0
30 พ.ค. 2567047986-2
29 พ.ค. 2567145501-0
28 พ.ค. 2567295385-8
27 พ.ค. 2567533375-4
24 พ.ค. 2567796559-5
23 พ.ค. 2567951641-9
22 พ.ค. 2567515705-2
21 พ.ค. 2567985461-2
20 พ.ค. 2567131465-7
17 พ.ค. 2567585272-1
16 พ.ค. 2567412119-4
14 พ.ค. 2567701961-4
13 พ.ค. 2567305976-1
10 พ.ค. 2567402327-3

สูตรหุ้นเกาหลี 4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567000890-2
19 ก.ค. 2567789635-6
18 ก.ค. 2567852127-4
17 ก.ค. 2567464439-2
16 ก.ค. 2567907103-6
15 ก.ค. 2567417980-8
12 ก.ค. 2567119380-2
11 ก.ค. 2567657438-7
10 ก.ค. 2567314038-1
9 ก.ค. 2567011507-4
8 ก.ค. 2567761442-6
5 ก.ค. 2567905750-1
4 ก.ค. 2567930136-7
3 ก.ค. 2567717627-6
2 ก.ค. 2567955269-7
1 ก.ค. 2567981796-3
28 มิ.ย. 2567402821-8
27 มิ.ย. 2567620437-6
26 มิ.ย. 2567963818-7
25 มิ.ย. 2567782383-2
24 มิ.ย. 2567344219-6
21 มิ.ย. 2567965774-3
20 มิ.ย. 2567942004-6
19 มิ.ย. 2567242536-2
18 มิ.ย. 2567289260-9
17 มิ.ย. 2567263629-6
14 มิ.ย. 2567125428-0
13 มิ.ย. 2567383288-2
12 มิ.ย. 2567255825-2
11 มิ.ย. 2567173894-6
10 มิ.ย. 2567562742-8
7 มิ.ย. 2567436327-6
5 มิ.ย. 2567904475-1
4 มิ.ย. 2567057757-2
3 มิ.ย. 2567032987-0
31 พ.ค. 2567334132-4
30 พ.ค. 2567047988-7
29 พ.ค. 2567145501-5
28 พ.ค. 2567295383-6
27 พ.ค. 2567533372-6
24 พ.ค. 2567796557-8
23 พ.ค. 2567951642-1
22 พ.ค. 2567515702-1
21 พ.ค. 2567985462-4
20 พ.ค. 2567131468-5
17 พ.ค. 2567585273-8
16 พ.ค. 2567412112-6
14 พ.ค. 2567701967-3
13 พ.ค. 2567305973-0
10 พ.ค. 2567402320-6

สูตรหุ้นเกาหลี 5
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567000897-9
19 ก.ค. 2567789631-8
18 ก.ค. 2567852121-0
17 ก.ค. 2567464436-5
16 ก.ค. 2567907105-3
15 ก.ค. 2567417987-5
12 ก.ค. 2567119383-5
11 ก.ค. 2567657431-6
10 ก.ค. 2567314034-8
9 ก.ค. 2567011504-6
8 ก.ค. 2567761446-8
5 ก.ค. 2567905751-5
4 ก.ค. 2567930133-8
3 ก.ค. 2567717626-9
2 ก.ค. 2567955263-2
1 ก.ค. 2567981797-6
28 มิ.ย. 2567402826-4
27 มิ.ย. 2567620431-9
26 มิ.ย. 2567963810-1
25 มิ.ย. 2567782388-0
24 มิ.ย. 2567344219-6
21 มิ.ย. 2567965777-5
20 มิ.ย. 2567942000-1
19 มิ.ย. 2567242533-5
18 มิ.ย. 2567289265-0
17 มิ.ย. 2567263625-4
14 มิ.ย. 2567125429-4
13 มิ.ย. 2567383288-4
12 มิ.ย. 2567255827-6
11 มิ.ย. 2567173896-2
10 มิ.ย. 2567562746-8
7 มิ.ย. 2567436326-8
5 มิ.ย. 2567904477-5
4 มิ.ย. 2567057750-1
3 มิ.ย. 2567032989-2
31 พ.ค. 2567334137-0
30 พ.ค. 2567047983-9
29 พ.ค. 2567145509-6
28 พ.ค. 2567295389-7
27 พ.ค. 2567533377-2
24 พ.ค. 2567796559-4
23 พ.ค. 2567951648-6
22 พ.ค. 2567515701-2
21 พ.ค. 2567985466-5
20 พ.ค. 2567131468-2
17 พ.ค. 2567585273-6
16 พ.ค. 2567412117-1
14 พ.ค. 2567701962-4
13 พ.ค. 2567305972-6
10 พ.ค. 2567402327-5

สูตรหุ้นเกาหลี 6
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
22 ก.ค. 2567000895-9
19 ก.ค. 2567789633-1
18 ก.ค. 2567852127-0
17 ก.ค. 2567464431-3
16 ก.ค. 2567907106-8
15 ก.ค. 2567417986-1
12 ก.ค. 2567119382-7
11 ก.ค. 2567657437-8
10 ก.ค. 2567314036-0
9 ก.ค. 2567011502-1
8 ก.ค. 2567761447-1
5 ก.ค. 2567905755-4
4 ก.ค. 2567930130-9
3 ก.ค. 2567717623-9
2 ก.ค. 2567955265-2
1 ก.ค. 2567981795-0
28 มิ.ย. 2567402825-6
27 มิ.ย. 2567620430-3
26 มิ.ย. 2567963813-1
25 มิ.ย. 2567782380-4
24 มิ.ย. 2567344214-1
21 มิ.ย. 2567965771-4
20 มิ.ย. 2567942007-4
19 มิ.ย. 2567242534-3
18 มิ.ย. 2567289261-6
17 มิ.ย. 2567263625-6
14 มิ.ย. 2567125420-1
13 มิ.ย. 2567383284-8
12 มิ.ย. 2567255824-8
11 มิ.ย. 2567173890-5
10 มิ.ย. 2567562747-4
7 มิ.ย. 2567436328-6
5 มิ.ย. 2567904473-6
4 มิ.ย. 2567057752-9
3 มิ.ย. 2567032983-6
31 พ.ค. 2567334131-0
30 พ.ค. 2567047982-3
29 พ.ค. 2567145506-3
28 พ.ค. 2567295380-1
27 พ.ค. 2567533372-0
24 พ.ค. 2567796552-1
23 พ.ค. 2567951649-8
22 พ.ค. 2567515709-2
21 พ.ค. 2567985464-6
20 พ.ค. 2567131460-7
17 พ.ค. 2567585270-8
16 พ.ค. 2567412114-0
14 พ.ค. 2567701968-4
13 พ.ค. 2567305979-6
10 พ.ค. 2567402324-5

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ดูจากค่า KTOP 30
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 12.40น.*
ออกผลประมาณ 13.00น.**

#สูตรหุ้นเกาหลี #สูตรหวยหุ้นเกาหลี #หวยหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นเกาหลี เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ