สูตรหุ้นเกาหลี

สูตรหุ้นเกาหลี ได้รับความนิยม 6 สูตรที่คัดมาให้ท่าน สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยอาจหยิบ เป็นเลขสองตัวตามชอบ เล่นวิ่ง รูด หรือ 19 ประตู เพื่อเพิ่มโอกาสถูกหวย

อยากเข้าห้องเลขเด็ด เพื่อรับเลขเพิ่มเติม สามารถ แอด LINE @setthi789 สมาชิกเข้าฟรี สมัครฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นเกาหลี จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นเกาหลี 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล7-5
6 ธ.ค. 2566019566-1
5 ธ.ค. 2566675496-2
4 ธ.ค. 2566824347-4
1 ธ.ค. 2566090218-0
30 พ.ย. 2566411208-9
29 พ.ย. 2566091050-9
28 พ.ย. 2566096481-0
27 พ.ย. 2566848078-0
24 พ.ย. 2566955912-5
23 พ.ย. 2566546619-6
22 พ.ย. 2566985917-9
21 พ.ย. 2566794659-2
20 พ.ย. 2566929095-7
17 พ.ย. 2566720366-0
16 พ.ย. 2566156752-8
15 พ.ย. 2566781106-5
14 พ.ย. 2566471883-9
13 พ.ย. 2566583756-1
10 พ.ย. 2566158629-5
9 พ.ย. 2566520881-4
8 พ.ย. 2566732916-4
7 พ.ย. 2566623198-5
6 พ.ย. 2566342247-6
3 พ.ย. 2566918969-6
2 พ.ย. 2566322557-6
1 พ.ย. 2566867113-7
31 ต.ค. 2566956796-8
30 ต.ค. 2566635220-4
27 ต.ค. 2566513614-7
26 ต.ค. 2566152995-4
25 ต.ค. 2566651866-8
24 ต.ค. 2566637496-2
23 ต.ค. 2566988634-2
20 ต.ค. 2566251080-3
19 ต.ค. 2566659509-1
18 ต.ค. 2566309958-7
17 ต.ค. 2566804636-7
16 ต.ค. 2566741143-6
13 ต.ค. 2566355306-4
12 ต.ค. 2566585392-3
11 ต.ค. 2566746060-4
10 ต.ค. 2566740574-6
6 ต.ค. 2566483012-7
5 ต.ค. 2566682185-4
4 ต.ค. 2566600401-4
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล0-4
27 ก.ย. 2566040739-8
26 ก.ย. 2566113572-0
25 ก.ย. 2566570171-2

สูตรหุ้นเกาหลี 2
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล3-6
6 ธ.ค. 2566019563-1
5 ธ.ค. 2566675491-4
4 ธ.ค. 2566824347-0
1 ธ.ค. 2566090218-9
30 พ.ย. 2566411202-7
29 พ.ย. 2566091053-9
28 พ.ย. 2566096481-0
27 พ.ย. 2566848070-7
24 พ.ย. 2566955911-6
23 พ.ย. 2566546616-7
22 พ.ย. 2566985911-7
21 พ.ย. 2566794658-0
20 พ.ย. 2566929093-2
17 พ.ย. 2566720362-1
16 พ.ย. 2566156752-7
15 พ.ย. 2566781102-4
14 พ.ย. 2566471882-8
13 พ.ย. 2566583758-0
10 พ.ย. 2566158629-0
9 พ.ย. 2566520881-7
8 พ.ย. 2566732915-2
7 พ.ย. 2566623192-6
6 พ.ย. 2566342247-2
3 พ.ย. 2566918964-6
2 พ.ย. 2566322558-1
1 พ.ย. 2566867114-9
31 ต.ค. 2566956799-7
30 ต.ค. 2566635228-2
27 ต.ค. 2566513618-9
26 ต.ค. 2566152998-1
25 ต.ค. 2566651860-3
24 ต.ค. 2566637495-9
23 ต.ค. 2566988635-0
20 ต.ค. 2566251080-3
19 ต.ค. 2566659509-6
18 ต.ค. 2566309955-6
17 ต.ค. 2566804634-7
16 ต.ค. 2566741148-7
13 ต.ค. 2566355308-4
12 ต.ค. 2566585398-3
11 ต.ค. 2566746061-8
10 ต.ค. 2566740577-9
6 ต.ค. 2566483014-9
5 ต.ค. 2566682187-9
4 ต.ค. 2566600403-5
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล4-9
27 ก.ย. 2566040735-2
26 ก.ย. 2566113574-5
25 ก.ย. 2566570175-6

สูตรหุ้นเกาหลี 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล0-1
6 ธ.ค. 2566019567-9
5 ธ.ค. 2566675497-0
4 ธ.ค. 2566824349-1
1 ธ.ค. 2566090210-4
30 พ.ย. 2566411208-0
29 พ.ย. 2566091057-8
28 พ.ย. 2566096484-3
27 พ.ย. 2566848070-5
24 พ.ย. 2566955910-1
23 พ.ย. 2566546619-1
22 พ.ย. 2566985914-2
21 พ.ย. 2566794652-8
20 พ.ย. 2566929092-1
17 พ.ย. 2566720362-1
16 พ.ย. 2566156757-4
15 พ.ย. 2566781106-5
14 พ.ย. 2566471882-6
13 พ.ย. 2566583758-7
10 พ.ย. 2566158622-1
9 พ.ย. 2566520880-2
8 พ.ย. 2566732910-6
7 พ.ย. 2566623199-7
6 พ.ย. 2566342249-3
3 พ.ย. 2566918964-3
2 พ.ย. 2566322556-3
1 พ.ย. 2566867116-5
31 ต.ค. 2566956794-5
30 ต.ค. 2566635224-0
27 ต.ค. 2566513612-1
26 ต.ค. 2566152992-4
25 ต.ค. 2566651860-8
24 ต.ค. 2566637498-1
23 ต.ค. 2566988635-7
20 ต.ค. 2566251082-7
19 ต.ค. 2566659501-9
18 ต.ค. 2566309959-5
17 ต.ค. 2566804634-2
16 ต.ค. 2566741148-0
13 ต.ค. 2566355309-7
12 ต.ค. 2566585392-1
11 ต.ค. 2566746062-7
10 ต.ค. 2566740574-6
6 ต.ค. 2566483014-0
5 ต.ค. 2566682189-4
4 ต.ค. 2566600409-8
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล0-4
27 ก.ย. 2566040736-9
26 ก.ย. 2566113578-7
25 ก.ย. 2566570179-4

สูตรหุ้นเกาหลี 4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล4-5
6 ธ.ค. 2566019564-3
5 ธ.ค. 2566675492-0
4 ธ.ค. 2566824346-5
1 ธ.ค. 2566090211-9
30 พ.ย. 2566411200-1
29 พ.ย. 2566091059-4
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล5-4
28 พ.ย. 2566096487-0
27 พ.ย. 2566848070-8
24 พ.ย. 2566955919-7
23 พ.ย. 2566546618-2
22 พ.ย. 2566985915-4
21 พ.ย. 2566794657-6
20 พ.ย. 2566929096-7
17 พ.ย. 2566720368-4
16 พ.ย. 2566156752-9
15 พ.ย. 2566781104-3
14 พ.ย. 2566471889-5
13 พ.ย. 2566583750-9
10 พ.ย. 2566158625-4
9 พ.ย. 2566520882-6
8 พ.ย. 2566732913-2
7 พ.ย. 2566623199-6
6 พ.ย. 2566342247-6
3 พ.ย. 2566918968-1
2 พ.ย. 2566322554-0
1 พ.ย. 2566867118-2
31 ต.ค. 2566956791-5
30 ต.ค. 2566635228-1
27 ต.ค. 2566513615-2
26 ต.ค. 2566152990-1
25 ต.ค. 2566651866-8
24 ต.ค. 2566637491-3
23 ต.ค. 2566988633-2
20 ต.ค. 2566251082-8
19 ต.ค. 2566659506-1
18 ต.ค. 2566309950-2
17 ต.ค. 2566804633-7
16 ต.ค. 2566741147-6
13 ต.ค. 2566355307-2
12 ต.ค. 2566585395-3
11 ต.ค. 2566746062-8
10 ต.ค. 2566740573-8
6 ต.ค. 2566483013-1
5 ต.ค. 2566682181-4
4 ต.ค. 2566600408-9
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล7-9
27 ก.ย. 2566040734-1
26 ก.ย. 2566113579-7

สูตรหุ้นเกาหลี 5
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล9-8
6 ธ.ค. 2566019563-6
5 ธ.ค. 2566675490-6
4 ธ.ค. 2566824342-5
1 ธ.ค. 2566090211-3
30 พ.ย. 2566411203-5
29 พ.ย. 2566091055-4
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-5
28 พ.ย. 2566096485-9
27 พ.ย. 2566848078-6
24 พ.ย. 2566955915-0
23 พ.ย. 2566546613-4
22 พ.ย. 2566985913-9
21 พ.ย. 2566794651-4
20 พ.ย. 2566929090-3
17 พ.ย. 2566720362-3
16 พ.ย. 2566156754-8
15 พ.ย. 2566781101-0
14 พ.ย. 2566471884-3
13 พ.ย. 2566583750-7
10 พ.ย. 2566158627-0
9 พ.ย. 2566520883-9
8 พ.ย. 2566732913-7
7 พ.ย. 2566623194-0
6 พ.ย. 2566342241-8
3 พ.ย. 2566918960-1
2 พ.ย. 2566322555-3
1 พ.ย. 2566867112-0
31 ต.ค. 2566956798-2
30 ต.ค. 2566635221-2
27 ต.ค. 2566513618-7
26 ต.ค. 2566152996-5
25 ต.ค. 2566651867-9
24 ต.ค. 2566637491-0
23 ต.ค. 2566988637-9
20 ต.ค. 2566251081-7
19 ต.ค. 2566659509-5
18 ต.ค. 2566309955-8
17 ต.ค. 2566804638-6
16 ต.ค. 2566741147-4
13 ต.ค. 2566355304-8
12 ต.ค. 2566585396-5
11 ต.ค. 2566746065-4
10 ต.ค. 2566740578-2
6 ต.ค. 2566483015-3
5 ต.ค. 2566682183-2
4 ต.ค. 2566600402-7
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล8-7
27 ก.ย. 2566040736-4
26 ก.ย. 2566113575-0

สูตรหุ้นเกาหลี 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล8-2
6 ธ.ค. 2566019566-5
5 ธ.ค. 2566675496-2
4 ธ.ค. 2566824349-8
1 ธ.ค. 2566090210-5
30 พ.ย. 2566411209-1
29 พ.ย. 2566091052-9
28 พ.ย. 2566096489-8
27 พ.ย. 2566848076-3
24 พ.ย. 2566955910-7
23 พ.ย. 2566546612-6
22 พ.ย. 2566985910-5
21 พ.ย. 2566794659-5
20 พ.ย. 2566929096-8
17 พ.ย. 2566720365-3
16 พ.ย. 2566156759-0
15 พ.ย. 2566781106-2
14 พ.ย. 2566471881-2
13 พ.ย. 2566583750-1
10 พ.ย. 2566158624-3
9 พ.ย. 2566520884-5
8 พ.ย. 2566732910-8
7 พ.ย. 2566623199-6
6 พ.ย. 2566342248-4
3 พ.ย. 2566918964-8
2 พ.ย. 2566322550-9
1 พ.ย. 2566867117-3
31 ต.ค. 2566956793-9
30 ต.ค. 2566635227-2
27 ต.ค. 2566513616-9
26 ต.ค. 2566152993-8
25 ต.ค. 2566651869-1
24 ต.ค. 2566637496-4
23 ต.ค. 2566988636-8
20 ต.ค. 2566251080-1
19 ต.ค. 2566659509-5
18 ต.ค. 2566309951-0
17 ต.ค. 2566804632-8
16 ต.ค. 2566741147-6
13 ต.ค. 2566355304-0
12 ต.ค. 2566585395-1
11 ต.ค. 2566746062-1
10 ต.ค. 2566740576-2
6 ต.ค. 2566483018-5
5 ต.ค. 2566682180-4
4 ต.ค. 2566600407-4
2 ต.ค. 2566รอผลรอผล8-6
27 ก.ย. 2566040734-0
26 ก.ย. 2566113576-5
25 ก.ย. 2566570172-1

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ดูจากค่า KTOP 30
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 12.40น.*
ออกผลประมาณ 13.00น.**

#สูตรหุ้นเกาหลี #สูตรหวยหุ้นเกาหลี #หวยหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นเกาหลี เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ