สูตรหุ้นเกาหลี

สูตรหุ้นเกาหลี ได้รับความนิยม 6 สูตรที่คัดมาให้ท่าน สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยอาจหยิบ เป็นเลขสองตัวตามชอบ เล่นวิ่ง รูด หรือ 19 ประตู เพื่อเพิ่มโอกาสถูกหวย

อยากเข้าห้องเลขเด็ด เพื่อรับเลขเพิ่มเติม สามารถ แอด LINE @setthi789 สมาชิกเข้าฟรี สมัครฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นเกาหลี จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นเกาหลี 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566300183-0
27 มี.ค. 2566882860-1
24 มี.ค. 2566568018-7
23 มี.ค. 2566169214-3
22 มี.ค. 2566648735-2
21 มี.ค. 2566575524-6
20 มี.ค. 2566223348-9
17 มี.ค. 2566157317-6
16 มี.ค. 2566926069-5
15 มี.ค. 2566332556-7
14 มี.ค. 2566677242-3
13 มี.ค. 2566101067-1
10 มี.ค. 2566395400-6
9 มี.ค. 2566135584-0
8 มี.ค. 2566393459-0
7 มี.ค. 2566338641-2
6 มี.ค. 2566274682-1
3 มี.ค. 2566006966-1
2 มี.ค. 2566310712-4
28 ก.พ. 2566439317-6
27 ก.พ. 2566608792-1
24 ก.พ. 2566087577-0
23 ก.พ. 2566344745-9
22 ก.พ. 2566770238-6
21 ก.พ. 2566493480-1
20 ก.พ. 2566345976-5
17 ก.พ. 2566048834-5
16 ก.พ. 2566231785-2
15 ก.พ. 2566553425-9
14 ก.พ. 2566995063-0
13 ก.พ. 2566789613-1
10 ก.พ. 2566150806-9
9 ก.พ. 2566930544-0
8 ก.พ. 2566576254-0
7 ก.พ. 2566351964-3
6 ก.พ. 2566455891-6
3 ก.พ. 2566744664-7
2 ก.พ. 2566078238-6
1 ก.พ. 2566955347-9
31 ม.ค. 2566621721-5
30 ม.ค. 2566693309-0
27 ม.ค. 2566923979-8
26 ม.ค. 2566026565-4
25 ม.ค. 2566070615-8
20 ม.ค. 2566609072-5
19 ม.ค. 2566102212-5
18 ม.ค. 2566181585-8
17 ม.ค. 2566839632-5
16 ม.ค. 2566302089-3
13 ม.ค. 2566194426-9

สูตรหุ้นเกาหลี 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566300184-9
27 มี.ค. 2566882868-1
24 มี.ค. 2566568017-2
23 มี.ค. 2566169215-0
22 มี.ค. 2566648739-0
21 มี.ค. 2566575525-7
20 มี.ค. 2566223343-1
17 มี.ค. 2566157316-5
16 มี.ค. 2566926063-0
15 มี.ค. 2566332552-1
14 มี.ค. 2566677244-1
13 มี.ค. 2566101060-9
10 มี.ค. 2566395401-8
9 มี.ค. 2566135589-8
8 มี.ค. 2566393455-6
7 มี.ค. 2566338648-2
6 มี.ค. 2566274688-7
3 มี.ค. 2566006963-4
2 มี.ค. 2566310712-1
28 ก.พ. 2566439311-7
27 ก.พ. 2566608798-4
24 ก.พ. 2566087572-4
23 ก.พ. 2566344746-0
22 ก.พ. 2566770233-2
21 ก.พ. 2566493480-9
20 ก.พ. 2566345979-8
17 ก.พ. 2566048838-4
16 ก.พ. 2566231780-6
15 ก.พ. 2566553422-8
14 ก.พ. 2566995066-9
13 ก.พ. 2566789613-2
10 ก.พ. 2566150800-9
9 ก.พ. 2566930542-9
8 ก.พ. 2566576258-0
7 ก.พ. 2566351965-4
6 ก.พ. 2566455896-2
3 ก.พ. 2566744664-5
2 ก.พ. 2566078233-6
1 ก.พ. 2566955344-5
31 ม.ค. 2566621723-4
30 ม.ค. 2566693303-5
27 ม.ค. 2566923972-4
26 ม.ค. 2566026560-8
25 ม.ค. 2566070612-4
20 ม.ค. 2566609071-4
19 ม.ค. 2566102219-8
18 ม.ค. 2566181584-3
17 ม.ค. 2566839633-9
16 ม.ค. 2566302089-4
13 ม.ค. 2566194421-8

สูตรหุ้นเกาหลี 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566300181-0
27 มี.ค. 2566882867-4
24 มี.ค. 2566568013-1
23 มี.ค. 2566169217-6
22 มี.ค. 2566648739-1
21 มี.ค. 2566575526-9
20 มี.ค. 2566223341-4
17 มี.ค. 2566157315-9
16 มี.ค. 2566926069-6
15 มี.ค. 2566332550-7
14 มี.ค. 2566677241-5
13 มี.ค. 2566101066-1
10 มี.ค. 2566395402-8
9 มี.ค. 2566135580-6
8 มี.ค. 2566393459-6
7 มี.ค. 2566338648-1
6 มี.ค. 2566274683-7
3 มี.ค. 2566006965-1
2 มี.ค. 2566310711-8
28 ก.พ. 2566439311-3
27 ก.พ. 2566608792-0
24 ก.พ. 2566087577-4
23 ก.พ. 2566344748-5
22 ก.พ. 2566770232-9
21 ก.พ. 2566493483-0
20 ก.พ. 2566345976-3
17 ก.พ. 2566048839-2
16 ก.พ. 2566231781-9
15 ก.พ. 2566553425-4
14 ก.พ. 2566995061-3
13 ก.พ. 2566789615-9
10 ก.พ. 2566150807-9
9 ก.พ. 2566930547-8
8 ก.พ. 2566576250-1
7 ก.พ. 2566351962-4
6 ก.พ. 2566455892-5
3 ก.พ. 2566744660-9
2 ก.พ. 2566078232-3
1 ก.พ. 2566955345-9
31 ม.ค. 2566621724-6
30 ม.ค. 2566693304-7
27 ม.ค. 2566923973-4
26 ม.ค. 2566026569-1
25 ม.ค. 2566070610-7
20 ม.ค. 2566609077-0
19 ม.ค. 2566102214-1
18 ม.ค. 2566181585-9
17 ม.ค. 2566839631-3
16 ม.ค. 2566302080-4
13 ม.ค. 2566194428-9

สูตรหุ้นเกาหลี 4
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566300183-9
27 มี.ค. 2566882862-4
24 มี.ค. 2566568011-0
23 มี.ค. 2566169212-9
22 มี.ค. 2566648736-3
21 มี.ค. 2566575527-1
20 มี.ค. 2566223346-5
17 มี.ค. 2566157314-1
16 มี.ค. 2566926065-1
15 มี.ค. 2566332559-8
14 มี.ค. 2566677241-9
13 มี.ค. 2566101065-4
10 มี.ค. 2566395406-9
9 มี.ค. 2566135580-4
8 มี.ค. 2566393457-2
7 มี.ค. 2566338646-3
6 มี.ค. 2566274683-0
3 มี.ค. 2566006963-2
2 มี.ค. 2566310715-0
28 ก.พ. 2566439311-9
27 ก.พ. 2566608798-6
24 ก.พ. 2566087579-7
23 ก.พ. 2566344743-5
22 ก.พ. 2566770235-2
21 ก.พ. 2566493487-5
20 ก.พ. 2566345972-3
17 ก.พ. 2566048831-2
16 ก.พ. 2566231788-1
15 ก.พ. 2566553429-3
14 ก.พ. 2566995064-6
13 ก.พ. 2566789618-5
10 ก.พ. 2566150803-6
9 ก.พ. 2566930541-0
8 ก.พ. 2566576250-1
7 ก.พ. 2566351966-2
6 ก.พ. 2566455891-9
3 ก.พ. 2566744660-5
2 ก.พ. 2566078234-3
1 ก.พ. 2566955343-0
31 ม.ค. 2566621720-3
30 ม.ค. 2566693300-1
27 ม.ค. 2566923970-1
26 ม.ค. 2566026564-3
25 ม.ค. 2566070613-0
20 ม.ค. 2566609074-7
19 ม.ค. 2566102211-2
18 ม.ค. 2566181585-3
17 ม.ค. 2566839633-7
16 ม.ค. 2566302089-4
13 ม.ค. 2566194421-3

สูตรหุ้นเกาหลี 5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566300183-8
27 มี.ค. 2566882865-8
24 มี.ค. 2566568012-5
23 มี.ค. 2566169217-2
22 มี.ค. 2566648738-7
21 มี.ค. 2566575521-6
20 มี.ค. 2566223349-3
17 มี.ค. 2566157310-9
16 มี.ค. 2566926063-2
15 มี.ค. 2566332552-8
14 มี.ค. 2566677247-9
13 มี.ค. 2566101065-4
10 มี.ค. 2566395406-5
9 มี.ค. 2566135586-5
8 มี.ค. 2566393451-7
7 มี.ค. 2566338648-9
6 มี.ค. 2566274687-4
3 มี.ค. 2566006964-3
2 มี.ค. 2566310718-7
28 ก.พ. 2566439312-9
27 ก.พ. 2566608793-9
24 ก.พ. 2566087578-1
23 ก.พ. 2566344749-4
22 ก.พ. 2566770237-6
21 ก.พ. 2566493484-2
20 ก.พ. 2566345971-9
17 ก.พ. 2566048833-8
16 ก.พ. 2566231786-3
15 ก.พ. 2566553422-8
14 ก.พ. 2566995061-0
13 ก.พ. 2566789619-5
10 ก.พ. 2566150801-5
9 ก.พ. 2566930540-6
8 ก.พ. 2566576253-6
7 ก.พ. 2566351968-0
6 ก.พ. 2566455894-0
3 ก.พ. 2566744661-2
2 ก.พ. 2566078237-9
1 ก.พ. 2566955344-3
31 ม.ค. 2566621728-0
30 ม.ค. 2566693301-0
27 ม.ค. 2566923970-4
26 ม.ค. 2566026567-6
25 ม.ค. 2566070618-5
20 ม.ค. 2566609072-1
19 ม.ค. 2566102212-7
18 ม.ค. 2566181580-9
17 ม.ค. 2566839630-2
16 ม.ค. 2566302089-3
13 ม.ค. 2566194421-8

สูตรหุ้นเกาหลี 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566300183-7
27 มี.ค. 2566882861-2
24 มี.ค. 2566568010-5
23 มี.ค. 2566169212-3
22 มี.ค. 2566648737-8
21 มี.ค. 2566575522-1
20 มี.ค. 2566223347-4
17 มี.ค. 2566157318-0
16 มี.ค. 2566926062-4
15 มี.ค. 2566332559-8
14 มี.ค. 2566677244-7
13 มี.ค. 2566101065-0
10 มี.ค. 2566395401-0
9 มี.ค. 2566135588-5
8 มี.ค. 2566393459-1
7 มี.ค. 2566338640-4
6 มี.ค. 2566274685-1
3 มี.ค. 2566006962-1
2 มี.ค. 2566310716-3
28 ก.พ. 2566439315-3
27 ก.พ. 2566608799-8
24 ก.พ. 2566087576-4
23 ก.พ. 2566344741-6
22 ก.พ. 2566770239-1
21 ก.พ. 2566493489-1
20 ก.พ. 2566345974-5
17 ก.พ. 2566048837-6
16 ก.พ. 2566231786-5
15 ก.พ. 2566553424-5
14 ก.พ. 2566995067-5
13 ก.พ. 2566789612-4
10 ก.พ. 2566150804-1
9 ก.พ. 2566930543-5
8 ก.พ. 2566576259-5
7 ก.พ. 2566351966-2
6 ก.พ. 2566455899-4
3 ก.พ. 2566744660-1
2 ก.พ. 2566078233-8
1 ก.พ. 2566955344-8
31 ม.ค. 2566621722-9
30 ม.ค. 2566693300-3
27 ม.ค. 2566923979-8
26 ม.ค. 2566026564-8
25 ม.ค. 2566070617-6
20 ม.ค. 2566609077-6
19 ม.ค. 2566102214-8
18 ม.ค. 2566181580-5
17 ม.ค. 2566839630-4
16 ม.ค. 2566302088-1
13 ม.ค. 2566194429-7

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ดูจากค่า KTOP 30
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 12.40น.*
ออกผลประมาณ 13.00น.**

#สูตรหุ้นเกาหลี #สูตรหวยหุ้นเกาหลี #หวยหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลี #ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นเกาหลี เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com