สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย

สูตรหุ้นนิเคอิ บ่าย เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ แนะนำให้เล่นวิ่ง, รูด หรือ 19 ประตู 

แนวทางเลขเด็ด เพิ่มเติม หรือต้องการเข้าห้องแจกเลข แอดไลน์ @setthi789 และติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 ก.ย. 2566762907-2
28 ก.ย. 2566รอผลรอผล0-6
28 ก.ย. 2566252383-6
27 ก.ย. 2566190852-4
26 ก.ย. 2566505574-1
25 ก.ย. 2566862218-7
22 ก.ย. 2566241623-7
21 ก.ย. 2566103757-0
20 ก.ย. 2566378810-1
19 ก.ย. 2566259505-8
15 ก.ย. 2566309996-7
14 ก.ย. 2566810584-0
13 ก.ย. 2566652855-0
12 ก.ย. 2566637610-7
11 ก.ย. 2566776086-8
8 ก.ย. 2566684249-7
7 ก.ย. 2566108947-5
6 ก.ย. 2566102268-2
5 ก.ย. 2566676588-0
4 ก.ย. 2566918560-9
1 ก.ย. 2566062289-4
31 ส.ค. 2566934880-2
30 ส.ค. 2566346496-5
29 ส.ค. 2566697984-5
28 ส.ค. 2566999714-6
25 ส.ค. 2566428933-7
24 ส.ค. 2566721958-2
23 ส.ค. 2566026559-4
22 ส.ค. 2566671071-9
21 ส.ค. 2566564883-1
18 ส.ค. 2566076244-3
17 ส.ค. 2566600826-5
16 ส.ค. 2566682072-5
15 ส.ค. 2566รอผลรอผล8-6
15 ส.ค. 2566889984-9
14 ส.ค. 2566991746-5
10 ส.ค. 2566365326-8
9 ส.ค. 2566433969-0
8 ส.ค. 2566729732-1
7 ส.ค. 2566456815-8
4 ส.ค. 2566275478-7
3 ส.ค. 2566928418-6
2 ส.ค. 2566769890-8
1 ส.ค. 2566658363-1
31 ก.ค. 2566222996-5
28 ก.ค. 2566923933-7
27 ก.ค. 2566116821-4
26 ก.ค. 2566834177-4
25 ก.ค. 2566251433-2
24 ก.ค. 2566094695-8

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)2
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 ก.ย. 2566762904-5
28 ก.ย. 2566252383-5
27 ก.ย. 2566190856-5
26 ก.ย. 2566505573-5
25 ก.ย. 2566862213-4
22 ก.ย. 2566241621-9
21 ก.ย. 2566103750-6
20 ก.ย. 2566378819-3
19 ก.ย. 2566259509-3
15 ก.ย. 2566309993-7
14 ก.ย. 2566810586-8
13 ก.ย. 2566652856-9
12 ก.ย. 2566637614-3
11 ก.ย. 2566รอผลรอผล8-9
11 ก.ย. 2566776086-8
8 ก.ย. 2566684240-6
7 ก.ย. 2566108947-0
6 ก.ย. 2566102261-3
5 ก.ย. 2566676586-2
4 ก.ย. 2566918568-7
1 ก.ย. 2566062286-5
31 ส.ค. 2566934884-6
30 ส.ค. 2566346492-1
29 ส.ค. 2566697984-8
28 ส.ค. 2566999718-9
25 ส.ค. 2566428935-4
24 ส.ค. 2566721957-3
23 ส.ค. 2566รอผลรอผล0-6
23 ส.ค. 2566026552-8
22 ส.ค. 2566671073-2
21 ส.ค. 2566564880-7
18 ส.ค. 2566076243-4
17 ส.ค. 2566600829-6
16 ส.ค. 2566682076-9
15 ส.ค. 2566889986-8
14 ส.ค. 2566991745-4
10 ส.ค. 2566365327-4
9 ส.ค. 2566433964-1
8 ส.ค. 2566729738-5
7 ส.ค. 2566456810-6
4 ส.ค. 2566275476-9
3 ส.ค. 2566928414-2
2 ส.ค. 2566769899-4
1 ส.ค. 2566658362-4
31 ก.ค. 2566222998-3
28 ก.ค. 2566923932-3
27 ก.ค. 2566116824-6
26 ก.ค. 2566834172-9
25 ก.ค. 2566รอผลรอผล5-7
25 ก.ค. 2566251437-6

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 ก.ย. 2566762903-4
28 ก.ย. 2566252386-5
27 ก.ย. 2566190859-8
26 ก.ย. 2566505577-9
25 ก.ย. 2566862211-3
22 ก.ย. 2566241627-9
21 ก.ย. 2566103753-4
20 ก.ย. 2566378812-4
19 ก.ย. 2566259508-1
15 ก.ย. 2566309999-0
14 ก.ย. 2566810587-3
13 ก.ย. 2566652852-1
12 ก.ย. 2566637619-8
11 ก.ย. 2566776084-7
8 ก.ย. 2566684245-6
7 ก.ย. 2566108949-3
6 ก.ย. 2566102267-6
5 ก.ย. 2566676580-3
4 ก.ย. 2566918560-7
1 ก.ย. 2566062285-1
31 ส.ค. 2566934882-0
30 ส.ค. 2566346490-8
29 ส.ค. 2566697987-0
28 ส.ค. 2566999715-2
25 ส.ค. 2566428933-2
24 ส.ค. 2566721957-8
23 ส.ค. 2566026556-7
22 ส.ค. 2566671070-7
21 ส.ค. 2566564889-8
18 ส.ค. 2566076245-1
17 ส.ค. 2566600825-8
16 ส.ค. 2566682075-3
15 ส.ค. 2566889983-6
14 ส.ค. 2566991744-1
10 ส.ค. 2566365322-3
9 ส.ค. 2566433964-3
8 ส.ค. 2566729737-9
7 ส.ค. 2566รอผลรอผล8-7
7 ส.ค. 2566456813-5
4 ส.ค. 2566275476-3
3 ส.ค. 2566928414-9
2 ส.ค. 2566769892-5
1 ส.ค. 2566658362-1
31 ก.ค. 2566222992-7
28 ก.ค. 2566923934-3
27 ก.ค. 2566116827-6
26 ก.ค. 2566834171-0
25 ก.ค. 2566251431-8
24 ก.ค. 2566094690-4
21 ก.ค. 2566425279-4

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)4
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 ก.ย. 2566762907-2
28 ก.ย. 2566252385-2
27 ก.ย. 2566190857-6
26 ก.ย. 2566505576-9
25 ก.ย. 2566862211-9
22 ก.ย. 2566รอผลรอผล3-7
22 ก.ย. 2566241625-9
21 ก.ย. 2566103750-2
20 ก.ย. 2566378816-3
19 ก.ย. 2566259502-4
15 ก.ย. 2566309994-3
14 ก.ย. 2566810583-6
13 ก.ย. 2566652850-6
12 ก.ย. 2566637618-7
11 ก.ย. 2566776081-8
8 ก.ย. 2566684249-8
7 ก.ย. 2566108944-1
6 ก.ย. 2566102260-5
5 ก.ย. 2566676588-7
4 ก.ย. 2566918560-7
1 ก.ย. 2566062284-9
31 ส.ค. 2566934889-6
30 ส.ค. 2566346498-9
29 ส.ค. 2566697987-4
28 ส.ค. 2566999711-8
25 ส.ค. 2566428934-8
24 ส.ค. 2566721950-1
23 ส.ค. 2566026554-7
22 ส.ค. 2566671073-1
21 ส.ค. 2566564881-9
18 ส.ค. 2566076248-0
17 ส.ค. 2566600829-3
16 ส.ค. 2566682076-7
15 ส.ค. 2566889980-3
14 ส.ค. 2566991743-8
10 ส.ค. 2566365326-2
9 ส.ค. 2566433960-5
8 ส.ค. 2566729739-5
7 ส.ค. 2566456811-4
4 ส.ค. 2566275477-6
3 ส.ค. 2566928412-7
2 ส.ค. 2566769897-3
1 ส.ค. 2566658362-5
31 ก.ค. 2566222991-0
28 ก.ค. 2566923932-5
27 ก.ค. 2566116829-1
26 ก.ค. 2566834171-3
25 ก.ค. 2566251434-8
24 ก.ค. 2566094694-3
21 ก.ค. 2566425273-2

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)5
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 ก.ย. 2566รอผลรอผล1-3
29 ก.ย. 2566762907-8
28 ก.ย. 2566252383-1
27 ก.ย. 2566190852-8
26 ก.ย. 2566รอผลรอผล3-8
26 ก.ย. 2566505577-0
25 ก.ย. 2566862219-5
22 ก.ย. 2566241621-9
21 ก.ย. 2566103750-2
20 ก.ย. 2566378817-3
19 ก.ย. 2566259508-9
15 ก.ย. 2566309997-6
14 ก.ย. 2566810586-1
13 ก.ย. 2566652851-9
12 ก.ย. 2566637617-4
11 ก.ย. 2566776085-3
8 ก.ย. 2566684242-5
7 ก.ย. 2566108943-1
6 ก.ย. 2566102265-1
5 ก.ย. 2566676584-7
4 ก.ย. 2566918568-4
1 ก.ย. 2566062284-3
31 ส.ค. 2566934881-7
30 ส.ค. 2566346495-2
29 ส.ค. 2566697984-9
28 ส.ค. 2566999718-6
25 ส.ค. 2566428934-3
24 ส.ค. 2566721952-5
23 ส.ค. 2566026558-2
22 ส.ค. 2566671071-4
21 ส.ค. 2566564886-0
18 ส.ค. 2566076241-7
17 ส.ค. 2566600829-0
16 ส.ค. 2566682078-2
15 ส.ค. 2566889987-0
14 ส.ค. 2566991748-1
10 ส.ค. 2566365323-1
9 ส.ค. 2566433969-7
8 ส.ค. 2566729739-2
7 ส.ค. 2566456816-5
4 ส.ค. 2566275473-4
3 ส.ค. 2566928417-1
2 ส.ค. 2566769893-0
1 ส.ค. 2566658361-7
31 ก.ค. 2566222999-3
28 ก.ค. 2566923935-2
27 ก.ค. 2566116825-3
26 ก.ค. 2566834176-0
25 ก.ค. 2566251434-3
24 ก.ค. 2566094697-6

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)6
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 ก.ย. 2566762901-2
28 ก.ย. 2566252384-9
27 ก.ย. 2566190853-9
26 ก.ย. 2566505574-3
25 ก.ย. 2566862211-8
22 ก.ย. 2566241626-3
21 ก.ย. 2566103757-9
20 ก.ย. 2566378819-4
19 ก.ย. 2566259501-7
15 ก.ย. 2566309992-0
14 ก.ย. 2566810589-2
13 ก.ย. 2566652859-5
12 ก.ย. 2566637614-9
11 ก.ย. 2566776089-8
8 ก.ย. 2566684240-1
7 ก.ย. 2566108948-4
6 ก.ย. 2566102268-0
5 ก.ย. 2566676587-1
4 ก.ย. 2566918566-9
1 ก.ย. 2566062289-3
31 ส.ค. 2566934882-6
30 ส.ค. 2566346491-0
29 ส.ค. 2566697988-3
28 ส.ค. 2566999719-8
25 ส.ค. 2566428939-8
24 ส.ค. 2566721954-1
23 ส.ค. 2566026553-4
22 ส.ค. 2566671072-1
21 ส.ค. 2566564883-5
18 ส.ค. 2566076245-7
17 ส.ค. 2566600829-4
16 ส.ค. 2566682078-7
15 ส.ค. 2566889981-0
14 ส.ค. 2566991741-8
10 ส.ค. 2566365328-6
9 ส.ค. 2566433963-5
8 ส.ค. 2566729732-6
7 ส.ค. 2566456819-3
4 ส.ค. 2566275470-6
3 ส.ค. 2566928417-1
2 ส.ค. 2566769898-4
1 ส.ค. 2566658364-9
31 ก.ค. 2566222996-5
28 ก.ค. 2566923931-0
27 ก.ค. 2566116821-0
26 ก.ค. 2566834175-3
25 ก.ค. 2566251437-6
24 ก.ค. 2566094691-0
21 ก.ค. 2566425279-8
20 ก.ค. 2566052518-7

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei รอบบ่าย
  • ตรวจสอบผลหุ้นได้ที่เว็บไซต์ indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
  •  
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 12.50น.*
ออกผลประมาณ 13.50น.**

#สูตรหุ้นนิเคอิบ่าย #สูตรหวยหุ้นนิเคอิ #หวยหุ้นนิเคอิ #ผลหวยหุ้นนิเคอิ #ผลหวยนิเคอิย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิบ่าย เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ