สูตรหุ้นสิงคโปร์

สุตรหุ้นสิงคโปร์  หุ้นสิงคโปร์วันนี้ ให้ทุกวันก่อนหวยออก มีสูตรที่นิยมใช้ทั้งหมด 6 สูตรด้วยกัน ท่านสามารถเลือกหยิบ ผสม เป็น 2 ตัวได้ หรือจะเล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตูก็ได้ ตามสะดวก

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 7-6
13 พ.ค. 2565 116 986-5
12 พ.ค. 2565 518 898-5
11 พ.ค. 2565 607 123-4
10 พ.ค. 2565 419 883-2
9 พ.ค. 2565 507 826-2
6 พ.ค. 2565 189 681-4
5 พ.ค. 2565 357 706-0
4 พ.ค. 2565 927 638-7
29 เม.ย. 2565 690 816-3
28 เม.ย. 2565 509 426-9
27 เม.ย. 2565 067 389-2
26 เม.ย. 2565 205 546-9
25 เม.ย. 2565 959 520-2
22 เม.ย. 2565 111 651-0
21 เม.ย. 2565 846 145-7
20 เม.ย. 2565 532 194-0
19 เม.ย. 2565 713 066-2
18 เม.ย. 2565 307 784-5
14 เม.ย. 2565 585 379-4
13 เม.ย. 2565 222 971-5
12 เม.ย. 2565 025 315-8
11 เม.ย. 2565 356 727-8
8 เม.ย. 2565 328 952-9
7 เม.ย. 2565 423 725-6
6 เม.ย. 2565 295 066-9
5 เม.ย. 2565 501 048-3
4 เม.ย. 2565 697 147-8
1 เม.ย. 2565 911 596-8
31 มี.ค. 2565 852 093-8
30 มี.ค. 2565 261 717-5
29 มี.ค. 2565 390 914-9
28 มี.ค. 2565 199 307-9
25 มี.ค. 2565 369 991-8
24 มี.ค. 2565 970 444-9
23 มี.ค. 2565 426 093-4
22 มี.ค. 2565 017 348-4
21 มี.ค. 2565 551 883-2
18 มี.ค. 2565 063 925-9
17 มี.ค. 2565 271 816-1
16 มี.ค. 2565 090 864-9
15 มี.ค. 2565 604 018-0
14 มี.ค. 2565 203 632-1
11 มี.ค. 2565 966 939-0
10 มี.ค. 2565 073 356-1
9 มี.ค. 2565 538 524-2
8 มี.ค. 2565 886 964-7
7 มี.ค. 2565 782 969-2
4 มี.ค. 2565 678 877-3
3 มี.ค. 2565 365 259-2

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-6
13 พ.ค. 2565 116 986-5
12 พ.ค. 2565 518 891-0
11 พ.ค. 2565 607 127-6
10 พ.ค. 2565 419 881-4
9 พ.ค. 2565 507 825-4
6 พ.ค. 2565 189 684-3
5 พ.ค. 2565 357 708-6
4 พ.ค. 2565 927 634-3
29 เม.ย. 2565 690 818-4
28 เม.ย. 2565 509 421-0
27 เม.ย. 2565 067 386-5
26 เม.ย. 2565 205 540-9
25 เม.ย. 2565 959 521-3
22 เม.ย. 2565 111 658-0
21 เม.ย. 2565 846 140-7
20 เม.ย. 2565 532 194-1
19 เม.ย. 2565 713 064-2
18 เม.ย. 2565 307 780-2
14 เม.ย. 2565 585 376-9
13 เม.ย. 2565 222 970-7
12 เม.ย. 2565 025 310-9
11 เม.ย. 2565 356 722-3
8 เม.ย. 2565 328 956-4
7 เม.ย. 2565 423 723-5
6 เม.ย. 2565 295 063-1
5 เม.ย. 2565 501 040-8
4 เม.ย. 2565 697 149-1
1 เม.ย. 2565 911 598-1
31 มี.ค. 2565 852 093-1
30 มี.ค. 2565 261 716-7
29 มี.ค. 2565 390 910-1
28 มี.ค. 2565 199 301-5
25 มี.ค. 2565 369 995-9
24 มี.ค. 2565 970 449-3
23 มี.ค. 2565 426 098-3
22 มี.ค. 2565 017 348-9
21 มี.ค. 2565 551 888-7
18 มี.ค. 2565 063 928-7
17 มี.ค. 2565 271 814-0
16 มี.ค. 2565 090 861-5
15 มี.ค. 2565 604 012-4
14 มี.ค. 2565 203 632-3
11 มี.ค. 2565 966 939-7
10 มี.ค. 2565 073 357-8
9 มี.ค. 2565 538 520-1
8 มี.ค. 2565 886 961-7
7 มี.ค. 2565 782 961-3
4 มี.ค. 2565 678 872-9
3 มี.ค. 2565 365 254-7

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 5-4
13 พ.ค. 2565 116 980-7
12 พ.ค. 2565 518 893-7
11 พ.ค. 2565 607 128-2
10 พ.ค. 2565 419 882-4
9 พ.ค. 2565 507 821-0
6 พ.ค. 2565 189 680-3
5 พ.ค. 2565 357 706-3
4 พ.ค. 2565 927 639-1
29 เม.ย. 2565 690 813-7
28 เม.ย. 2565 509 425-0
27 เม.ย. 2565 067 386-7
26 เม.ย. 2565 205 541-6
25 เม.ย. 2565 959 520-1
22 เม.ย. 2565 111 652-6
21 เม.ย. 2565 846 141-4
20 เม.ย. 2565 532 193-2
19 เม.ย. 2565 713 062-4
18 เม.ย. 2565 307 782-3
14 เม.ย. 2565 585 377-4
13 เม.ย. 2565 222 974-6
12 เม.ย. 2565 025 310-1
11 เม.ย. 2565 356 721-5
8 เม.ย. 2565 328 956-2
7 เม.ย. 2565 423 727-2
6 เม.ย. 2565 295 064-3
5 เม.ย. 2565 501 041-0
4 เม.ย. 2565 697 149-3
1 เม.ย. 2565 911 597-9
31 มี.ค. 2565 852 093-5
30 มี.ค. 2565 261 717-6
29 มี.ค. 2565 390 918-5
28 มี.ค. 2565 199 305-3
25 มี.ค. 2565 369 995-7
24 มี.ค. 2565 970 446-5
23 มี.ค. 2565 426 090-5
22 มี.ค. 2565 017 347-8
21 มี.ค. 2565 551 889-6
18 มี.ค. 2565 063 921-2
17 มี.ค. 2565 271 817-0
16 มี.ค. 2565 090 863-2
15 มี.ค. 2565 604 013-2
14 มี.ค. 2565 203 635-6
11 มี.ค. 2565 966 936-0
10 มี.ค. 2565 073 352-1
9 มี.ค. 2565 538 525-4
8 มี.ค. 2565 886 969-6
7 มี.ค. 2565 782 960-1
4 มี.ค. 2565 678 870-9
3 มี.ค. 2565 365 253-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 2-9
13 พ.ค. 2565 116 984-2
12 พ.ค. 2565 518 890-7
11 พ.ค. 2565 607 122-1
10 พ.ค. 2565 419 886-4
9 พ.ค. 2565 507 823-0
6 พ.ค. 2565 189 686-9
5 พ.ค. 2565 357 702-9
4 พ.ค. 2565 927 635-6
29 เม.ย. 2565 690 816-8
28 เม.ย. 2565 509 427-5
27 เม.ย. 2565 067 387-2
26 เม.ย. 2565 205 543-4
25 เม.ย. 2565 959 529-7
22 เม.ย. 2565 111 658-7
21 เม.ย. 2565 846 146-4
20 เม.ย. 2565 532 193-2
19 เม.ย. 2565 713 065-3
18 เม.ย. 2565 307 786-3
14 เม.ย. 2565 585 374-5
13 เม.ย. 2565 222 970-4
12 เม.ย. 2565 025 318-3
11 เม.ย. 2565 356 725-4
8 เม.ย. 2565 328 958-2
7 เม.ย. 2565 423 720-2
6 เม.ย. 2565 295 068-3
5 เม.ย. 2565 501 041-2
4 เม.ย. 2565 697 148-5
1 เม.ย. 2565 911 599-1
31 มี.ค. 2565 852 090-9
30 มี.ค. 2565 261 717-3
29 มี.ค. 2565 390 911-8
28 มี.ค. 2565 199 309-6
25 มี.ค. 2565 369 992-5
24 มี.ค. 2565 970 449-4
23 มี.ค. 2565 426 092-0
22 มี.ค. 2565 017 344-9
21 มี.ค. 2565 551 883-5
18 มี.ค. 2565 063 920-8
17 มี.ค. 2565 271 811-0
16 มี.ค. 2565 090 869-5
15 มี.ค. 2565 604 014-3
14 มี.ค. 2565 203 635-6
11 มี.ค. 2565 966 932-3
10 มี.ค. 2565 073 353-6
9 มี.ค. 2565 538 524-7
8 มี.ค. 2565 886 961-0
7 มี.ค. 2565 782 966-4
4 มี.ค. 2565 678 871-6
3 มี.ค. 2565 365 255-1

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 0-7
13 พ.ค. 2565 116 988-7
12 พ.ค. 2565 518 894-1
11 พ.ค. 2565 607 128-7
10 พ.ค. 2565 419 884-1
9 พ.ค. 2565 507 821-9
6 พ.ค. 2565 189 681-5
5 พ.ค. 2565 357 701-0
4 พ.ค. 2565 927 636-3
29 เม.ย. 2565 690 814-8
28 เม.ย. 2565 509 429-4
27 เม.ย. 2565 067 387-4
26 เม.ย. 2565 205 549-1
25 เม.ย. 2565 959 524-0
22 เม.ย. 2565 111 656-2
21 เม.ย. 2565 846 148-9
20 เม.ย. 2565 532 199-6
19 เม.ย. 2565 713 064-5
18 เม.ย. 2565 307 780-8
14 เม.ย. 2565 585 376-9
13 เม.ย. 2565 222 978-9
12 เม.ย. 2565 025 317-8
11 เม.ย. 2565 356 723-9
8 เม.ย. 2565 328 958-6
7 เม.ย. 2565 423 722-8
6 เม.ย. 2565 295 062-3
5 เม.ย. 2565 501 049-7
4 เม.ย. 2565 697 148-0
1 เม.ย. 2565 911 591-2
31 มี.ค. 2565 852 099-5
30 มี.ค. 2565 261 713-5
29 มี.ค. 2565 390 912-8
28 มี.ค. 2565 199 307-4
25 มี.ค. 2565 369 997-4
24 มี.ค. 2565 970 441-8
23 มี.ค. 2565 426 094-6
22 มี.ค. 2565 017 346-1
21 มี.ค. 2565 551 889-3
18 มี.ค. 2565 063 925-3
17 มี.ค. 2565 271 815-8
16 มี.ค. 2565 090 869-6
15 มี.ค. 2565 604 015-3
14 มี.ค. 2565 203 637-6
11 มี.ค. 2565 966 934-2
10 มี.ค. 2565 073 356-8
9 มี.ค. 2565 538 522-4
8 มี.ค. 2565 886 962-1
7 มี.ค. 2565 782 963-6
4 มี.ค. 2565 678 875-7
3 มี.ค. 2565 365 255-8

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
17 พ.ค. 2565 รอผล รอผล 1-3
13 พ.ค. 2565 116 983-9
12 พ.ค. 2565 518 893-2
11 พ.ค. 2565 607 126-3
10 พ.ค. 2565 419 887-4
9 พ.ค. 2565 507 828-9
6 พ.ค. 2565 189 688-7
5 พ.ค. 2565 357 706-0
4 พ.ค. 2565 927 637-8
29 เม.ย. 2565 690 811-9
28 เม.ย. 2565 509 426-7
27 เม.ย. 2565 067 381-5
26 เม.ย. 2565 205 540-3
25 เม.ย. 2565 959 520-1
22 เม.ย. 2565 111 657-1
21 เม.ย. 2565 846 143-6
20 เม.ย. 2565 532 193-4
19 เม.ย. 2565 713 068-6
18 เม.ย. 2565 307 787-4
14 เม.ย. 2565 585 375-4
13 เม.ย. 2565 222 979-3
12 เม.ย. 2565 025 313-1
11 เม.ย. 2565 356 728-2
8 เม.ย. 2565 328 956-9
7 เม.ย. 2565 423 720-5
6 เม.ย. 2565 295 068-7
5 เม.ย. 2565 501 046-4
4 เม.ย. 2565 697 144-6
1 เม.ย. 2565 911 599-1
31 มี.ค. 2565 852 098-1
30 มี.ค. 2565 261 711-8
29 มี.ค. 2565 390 918-2
28 มี.ค. 2565 199 301-0
25 มี.ค. 2565 369 992-5
24 มี.ค. 2565 970 441-2
23 มี.ค. 2565 426 098-7
22 มี.ค. 2565 017 346-5
21 มี.ค. 2565 551 887-8
18 มี.ค. 2565 063 920-1
17 มี.ค. 2565 271 814-6
16 มี.ค. 2565 090 862-0
15 มี.ค. 2565 604 010-7
14 มี.ค. 2565 203 635-3
11 มี.ค. 2565 966 938-7
10 มี.ค. 2565 073 358-3
9 มี.ค. 2565 538 523-9
8 มี.ค. 2565 886 966-5
7 มี.ค. 2565 782 965-7
4 มี.ค. 2565 678 871-5
3 มี.ค. 2565 365 253-4

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Straits Times Index
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.*
ออกผลประมาณ 16.15น.**

#สูตรหุ้นสิงคโปร์ #สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ #หวยหุ้นสิงคโปร์ #ผลหุ้นสิงคโปร์ #ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com