สูตรหุ้นสิงคโปร์

สุตรหุ้นสิงคโปร์  หุ้นสิงคโปร์วันนี้ ให้ทุกวันก่อนหวยออก มีสูตรที่นิยมใช้ทั้งหมด 6 สูตรด้วยกัน ท่านสามารถเลือกหยิบ ผสม เป็น 2 ตัวได้ หรือจะเล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตูก็ได้ ตามสะดวก

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656068-7
23 พ.ค. 2567262727-6
21 พ.ค. 2567790150-8
20 พ.ค. 2567405570-3
17 พ.ค. 2567348496-3
16 พ.ค. 2567499576-9
15 พ.ค. 2567942934-8
14 พ.ค. 2567335692-8
13 พ.ค. 2567366961-5
10 พ.ค. 2567070756-3
9 พ.ค. 2567595424-6
8 พ.ค. 2567453517-6
7 พ.ค. 2567004158-9
6 พ.ค. 2567319263-9
3 พ.ค. 2567293961-7
2 พ.ค. 2567689201-2
30 เม.ย. 2567269647-9
29 เม.ย. 2567205954-7
26 เม.ย. 2567010658-4
25 เม.ย. 2567775388-9
24 เม.ย. 2567313416-7
23 เม.ย. 2567272557-5
22 เม.ย. 2567517667-5
19 เม.ย. 2567651153-6
18 เม.ย. 2567766976-7
17 เม.ย. 2567469931-4
16 เม.ย. 2567476856-5
15 เม.ย. 2567361301-4
12 เม.ย. 2567691709-1
11 เม.ย. 2567761915-0
9 เม.ย. 2567752535-8
8 เม.ย. 2567599277-8
5 เม.ย. 2567826754-3
4 เม.ย. 2567501358-3
3 เม.ย. 2567266060-7
2 เม.ย. 2567772838-3
1 เม.ย. 2567489884-5
28 มี.ค. 2567401706-2
27 มี.ค. 2567171385-4
26 มี.ค. 2567333237-8
25 มี.ค. 2567810872-6
22 มี.ค. 2567797404-2
21 มี.ค. 2567037894-2
20 มี.ค. 2567748932-0
19 มี.ค. 2567355626-2
18 มี.ค. 2567193036-5
15 มี.ค. 2567296447-1
14 มี.ค. 2567640687-8
13 มี.ค. 2567072251-3
12 มี.ค. 2567147055-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656060-5
23 พ.ค. 2567262728-2
21 พ.ค. 2567790151-3
20 พ.ค. 2567405576-2
17 พ.ค. 2567348496-9
16 พ.ค. 2567499573-8
15 พ.ค. 2567942933-8
14 พ.ค. 2567335697-3
13 พ.ค. 2567366969-4
10 พ.ค. 2567070754-9
9 พ.ค. 2567595424-3
8 พ.ค. 2567453516-4
7 พ.ค. 2567004151-0
6 พ.ค. 2567319260-5
3 พ.ค. 2567293962-1
2 พ.ค. 2567689206-4
30 เม.ย. 2567269645-4
29 เม.ย. 2567205958-0
26 เม.ย. 2567010655-3
25 เม.ย. 2567775389-0
24 เม.ย. 2567313412-7
23 เม.ย. 2567272551-0
22 เม.ย. 2567517668-5
19 เม.ย. 2567651153-5
18 เม.ย. 2567766974-7
17 เม.ย. 2567469933-6
16 เม.ย. 2567476855-2
15 เม.ย. 2567361304-2
12 เม.ย. 2567691705-3
11 เม.ย. 2567761914-0
9 เม.ย. 2567752533-0
8 เม.ย. 2567599277-3
5 เม.ย. 2567826756-4
4 เม.ย. 2567501352-4
3 เม.ย. 2567266068-4
2 เม.ย. 2567772837-6
1 เม.ย. 2567489885-3
28 มี.ค. 2567401705-1
27 มี.ค. 2567171381-8
26 มี.ค. 2567333235-0
25 มี.ค. 2567810870-5
22 มี.ค. 2567797404-3
21 มี.ค. 2567037899-4
20 มี.ค. 2567748933-8
19 มี.ค. 2567355620-1
18 มี.ค. 2567193030-4
15 มี.ค. 2567296449-0
14 มี.ค. 2567640680-7
13 มี.ค. 2567072251-3
12 มี.ค. 2567147055-9

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 50%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656068-5
23 พ.ค. 2567262727-4
21 พ.ค. 2567790150-1
20 พ.ค. 2567405577-2
17 พ.ค. 2567348490-7
16 พ.ค. 2567499578-6
15 พ.ค. 2567942938-3
14 พ.ค. 2567335693-1
13 พ.ค. 2567366961-4
10 พ.ค. 2567070751-3
9 พ.ค. 2567595421-2
8 พ.ค. 2567453518-9
7 พ.ค. 2567004158-3
6 พ.ค. 2567319265-3
3 พ.ค. 2567293965-9
2 พ.ค. 2567689204-8
30 เม.ย. 2567269642-4
29 เม.ย. 2567205954-3
26 เม.ย. 2567010657-6
25 เม.ย. 2567775389-5
24 เม.ย. 2567313418-0
23 เม.ย. 2567272559-8
22 เม.ย. 2567517664-2
19 เม.ย. 2567651157-3
18 เม.ย. 2567766979-7
17 เม.ย. 2567469935-4
16 เม.ย. 2567476852-6
15 เม.ย. 2567361306-8
12 เม.ย. 2567691705-4
11 เม.ย. 2567761912-0
9 เม.ย. 2567752538-4
8 เม.ย. 2567599271-5
5 เม.ย. 2567826759-1
4 เม.ย. 2567501351-0
3 เม.ย. 2567266068-7
2 เม.ย. 2567772835-6
1 เม.ย. 2567489886-8
28 มี.ค. 2567401705-3
27 มี.ค. 2567171382-5
26 มี.ค. 2567333230-6
25 มี.ค. 2567810876-9
22 มี.ค. 2567797406-5
21 มี.ค. 2567037891-9
20 มี.ค. 2567748930-1
19 มี.ค. 2567355620-5
18 มี.ค. 2567193039-1
15 มี.ค. 2567296445-8
14 มี.ค. 2567640687-6
13 มี.ค. 2567072253-6
12 มี.ค. 2567147052-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656061-7
23 พ.ค. 2567262725-4
21 พ.ค. 2567790156-3
20 พ.ค. 2567405573-4
17 พ.ค. 2567348498-2
16 พ.ค. 2567499573-6
15 พ.ค. 2567942937-9
14 พ.ค. 2567335697-9
13 พ.ค. 2567366961-4
10 พ.ค. 2567070755-7
9 พ.ค. 2567595429-7
8 พ.ค. 2567453519-8
7 พ.ค. 2567004150-4
6 พ.ค. 2567319269-2
3 พ.ค. 2567293967-6
2 พ.ค. 2567689206-2
30 เม.ย. 2567269643-4
29 เม.ย. 2567205959-8
26 เม.ย. 2567010654-1
25 เม.ย. 2567775387-8
24 เม.ย. 2567313417-8
23 เม.ย. 2567272552-1
22 เม.ย. 2567517663-0
19 เม.ย. 2567651158-7
18 เม.ย. 2567766975-0
17 เม.ย. 2567469936-2
16 เม.ย. 2567476850-4
15 เม.ย. 2567361308-6
12 เม.ย. 2567691705-3
11 เม.ย. 2567761917-6
9 เม.ย. 2567752537-6
8 เม.ย. 2567599276-9
5 เม.ย. 2567826759-8
4 เม.ย. 2567501355-8
3 เม.ย. 2567266061-9
2 เม.ย. 2567772833-1
1 เม.ย. 2567489884-3
28 มี.ค. 2567401705-3
27 มี.ค. 2567171389-1
26 มี.ค. 2567333234-7
25 มี.ค. 2567810877-3
22 มี.ค. 2567797404-8
21 มี.ค. 2567037891-4
20 มี.ค. 2567748931-8
19 มี.ค. 2567355621-9
18 มี.ค. 2567193032-0
15 มี.ค. 2567296442-8
14 มี.ค. 2567640682-8
13 มี.ค. 2567072253-7
12 มี.ค. 2567147055-7

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656067-0
23 พ.ค. 2567262726-0
21 พ.ค. 2567790153-6
20 พ.ค. 2567405572-1
17 พ.ค. 2567348497-2
16 พ.ค. 2567499575-7
15 พ.ค. 2567942931-0
14 พ.ค. 2567335695-4
13 พ.ค. 2567366968-9
10 พ.ค. 2567070753-2
9 พ.ค. 2567595426-1
8 พ.ค. 2567453515-9
7 พ.ค. 2567004153-1
6 พ.ค. 2567319264-9
3 พ.ค. 2567293968-4
2 พ.ค. 2567689203-2
30 เม.ย. 2567269641-0
29 เม.ย. 2567205958-3
26 เม.ย. 2567010655-8
25 เม.ย. 2567775387-6
24 เม.ย. 2567313416-7
23 เม.ย. 2567272553-7
22 เม.ย. 2567517664-3
19 เม.ย. 2567651151-0
18 เม.ย. 2567766975-4
17 เม.ย. 2567469930-1
16 เม.ย. 2567476853-5
15 เม.ย. 2567361302-1
12 เม.ย. 2567691707-1
11 เม.ย. 2567761914-0
9 เม.ย. 2567752533-8
8 เม.ย. 2567599278-6
5 เม.ย. 2567826753-7
4 เม.ย. 2567501358-7
3 เม.ย. 2567266063-8
2 เม.ย. 2567772831-5
1 เม.ย. 2567489880-6
28 มี.ค. 2567401709-5
27 มี.ค. 2567171389-3
26 มี.ค. 2567333231-4
25 มี.ค. 2567810872-1
22 มี.ค. 2567797407-9
21 มี.ค. 2567037898-3
20 มี.ค. 2567748935-0
19 มี.ค. 2567355627-0
18 มี.ค. 2567193031-7
15 มี.ค. 2567296442-3
14 มี.ค. 2567640687-3
13 มี.ค. 2567072257-2
12 มี.ค. 2567147051-9

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 พ.ค. 2567656061-0
23 พ.ค. 2567262727-3
21 พ.ค. 2567790155-6
20 พ.ค. 2567405576-0
17 พ.ค. 2567348492-9
16 พ.ค. 2567499573-5
15 พ.ค. 2567942936-0
14 พ.ค. 2567335698-3
13 พ.ค. 2567366967-6
10 พ.ค. 2567070750-5
9 พ.ค. 2567595423-5
8 พ.ค. 2567453512-0
7 พ.ค. 2567004157-1
6 พ.ค. 2567319268-6
3 พ.ค. 2567293962-6
2 พ.ค. 2567689205-0
30 เม.ย. 2567269647-5
29 เม.ย. 2567205956-2
26 เม.ย. 2567010651-9
25 เม.ย. 2567775382-5
24 เม.ย. 2567313417-4
23 เม.ย. 2567272554-8
22 เม.ย. 2567517665-9
19 เม.ย. 2567651159-6
18 เม.ย. 2567766970-3
17 เม.ย. 2567469937-6
16 เม.ย. 2567476859-8
15 เม.ย. 2567361301-7
12 เม.ย. 2567691709-0
11 เม.ย. 2567761912-1
9 เม.ย. 2567752534-9
8 เม.ย. 2567599276-0
5 เม.ย. 2567826756-7
4 เม.ย. 2567501356-2
3 เม.ย. 2567266066-7
2 เม.ย. 2567772838-4
1 เม.ย. 2567489882-1
28 มี.ค. 2567401709-7
27 มี.ค. 2567171381-7
26 มี.ค. 2567333230-2
25 มี.ค. 2567810872-4
22 มี.ค. 2567797403-9
21 มี.ค. 2567037892-7
20 มี.ค. 2567748932-9
19 มี.ค. 2567355620-9
18 มี.ค. 2567193039-4
15 มี.ค. 2567296442-8
14 มี.ค. 2567640681-0
13 มี.ค. 2567072259-4
12 มี.ค. 2567147052-6

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Straits Times Index
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.*
ออกผลประมาณ 16.15น.**

#สูตรหุ้นสิงคโปร์ #สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ #หวยหุ้นสิงคโปร์ #ผลหุ้นสิงคโปร์ #ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ