สูตรหุ้นสิงคโปร์

สุตรหุ้นสิงคโปร์  หุ้นสิงคโปร์วันนี้ ให้ทุกวันก่อนหวยออก มีสูตรที่นิยมใช้ทั้งหมด 6 สูตรด้วยกัน ท่านสามารถเลือกหยิบ ผสม เป็น 2 ตัวได้ หรือจะเล่น วิ่ง รูด หรือ 19 ประตูก็ได้ ตามสะดวก

หากต้องการเลขเด็ดอื่นๆ แอด LINE ไปที่ @setthi789 สมาชิกเข้าห้องหวยฟรี

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล6-7
21 มิ.ย. 2567602022-3
20 มิ.ย. 2567000009-3
19 มิ.ย. 2567400220-8
18 มิ.ย. 2567178235-1
14 มิ.ย. 2567755986-4
13 มิ.ย. 2567453099-6
12 มิ.ย. 2567744777-6
11 มิ.ย. 2567921878-7
10 มิ.ย. 2567208697-1
7 มิ.ย. 2567077041-8
6 มิ.ย. 2567081802-9
5 มิ.ย. 2567001939-5
4 มิ.ย. 2567894935-1
3 มิ.ย. 2567887287-1
31 พ.ค. 2567659213-6
30 พ.ค. 2567338189-6
29 พ.ค. 2567320896-8
28 พ.ค. 2567009641-8
27 พ.ค. 2567845893-5
24 พ.ค. 2567656068-7
23 พ.ค. 2567262727-6
21 พ.ค. 2567790150-8
20 พ.ค. 2567405570-3
17 พ.ค. 2567348496-3
16 พ.ค. 2567499576-9
15 พ.ค. 2567942934-8
14 พ.ค. 2567335692-8
13 พ.ค. 2567366961-5
10 พ.ค. 2567070756-3
9 พ.ค. 2567595424-6
8 พ.ค. 2567453517-6
7 พ.ค. 2567004158-9
6 พ.ค. 2567319263-9
3 พ.ค. 2567293961-7
2 พ.ค. 2567689201-2
30 เม.ย. 2567269647-9
29 เม.ย. 2567205954-7
26 เม.ย. 2567010658-4
25 เม.ย. 2567775388-9
24 เม.ย. 2567313416-7
23 เม.ย. 2567272557-5
22 เม.ย. 2567517667-5
19 เม.ย. 2567651153-6
18 เม.ย. 2567766976-7
17 เม.ย. 2567469931-4
16 เม.ย. 2567476856-5
15 เม.ย. 2567361301-4
12 เม.ย. 2567691709-1
11 เม.ย. 2567761915-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล2-6
21 มิ.ย. 2567602026-2
20 มิ.ย. 2567000000-2
19 มิ.ย. 2567400227-9
18 มิ.ย. 2567178232-3
14 มิ.ย. 2567755988-5
13 มิ.ย. 2567453095-1
12 มิ.ย. 2567744775-0
11 มิ.ย. 2567921871-8
10 มิ.ย. 2567208694-5
7 มิ.ย. 2567077047-5
6 มิ.ย. 2567081802-8
5 มิ.ย. 2567001933-9
4 มิ.ย. 2567894930-7
3 มิ.ย. 2567887282-5
31 พ.ค. 2567659213-1
30 พ.ค. 2567338188-2
29 พ.ค. 2567320891-2
28 พ.ค. 2567009641-0
27 พ.ค. 2567845892-4
24 พ.ค. 2567656060-5
23 พ.ค. 2567262728-2
21 พ.ค. 2567790151-3
20 พ.ค. 2567405576-2
17 พ.ค. 2567348496-9
16 พ.ค. 2567499573-8
15 พ.ค. 2567942933-8
14 พ.ค. 2567335697-3
13 พ.ค. 2567366969-4
10 พ.ค. 2567070754-9
9 พ.ค. 2567595424-3
8 พ.ค. 2567453516-4
7 พ.ค. 2567004151-0
6 พ.ค. 2567319260-5
3 พ.ค. 2567293962-1
2 พ.ค. 2567689206-4
30 เม.ย. 2567269645-4
29 เม.ย. 2567205958-0
26 เม.ย. 2567010655-3
25 เม.ย. 2567775389-0
24 เม.ย. 2567313412-7
23 เม.ย. 2567272551-0
22 เม.ย. 2567517668-5
19 เม.ย. 2567651153-5
18 เม.ย. 2567766974-7
17 เม.ย. 2567469933-6
16 เม.ย. 2567476855-2
15 เม.ย. 2567361304-2
12 เม.ย. 2567691705-3
11 เม.ย. 2567761914-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล5-3
21 มิ.ย. 2567602022-5
20 มิ.ย. 2567000009-4
19 มิ.ย. 2567400224-0
18 มิ.ย. 2567178237-6
14 มิ.ย. 2567755984-1
13 มิ.ย. 2567453092-0
12 มิ.ย. 2567744779-8
11 มิ.ย. 2567921875-9
10 มิ.ย. 2567208697-6
7 มิ.ย. 2567077044-1
6 มิ.ย. 2567081800-3
5 มิ.ย. 2567001936-3
4 มิ.ย. 2567894934-3
3 มิ.ย. 2567887285-3
31 พ.ค. 2567659215-3
30 พ.ค. 2567338189-0
29 พ.ค. 2567320890-3
28 พ.ค. 2567009646-8
27 พ.ค. 2567845894-1
24 พ.ค. 2567656068-5
23 พ.ค. 2567262727-4
21 พ.ค. 2567790150-1
20 พ.ค. 2567405577-2
17 พ.ค. 2567348490-7
16 พ.ค. 2567499578-6
15 พ.ค. 2567942938-3
14 พ.ค. 2567335693-1
13 พ.ค. 2567366961-4
10 พ.ค. 2567070751-3
9 พ.ค. 2567595421-2
8 พ.ค. 2567453518-9
7 พ.ค. 2567004158-3
6 พ.ค. 2567319265-3
3 พ.ค. 2567293965-9
2 พ.ค. 2567689204-8
30 เม.ย. 2567269642-4
29 เม.ย. 2567205954-3
26 เม.ย. 2567010657-6
25 เม.ย. 2567775389-5
24 เม.ย. 2567313418-0
23 เม.ย. 2567272559-8
22 เม.ย. 2567517664-2
19 เม.ย. 2567651157-3
18 เม.ย. 2567766979-7
17 เม.ย. 2567469935-4
16 เม.ย. 2567476852-6
15 เม.ย. 2567361306-8
12 เม.ย. 2567691705-4
11 เม.ย. 2567761912-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล0-2
21 มิ.ย. 2567602029-5
20 มิ.ย. 2567000000-8
19 มิ.ย. 2567400222-4
18 มิ.ย. 2567178233-2
14 มิ.ย. 2567755989-2
13 มิ.ย. 2567453098-1
12 มิ.ย. 2567744779-0
11 มิ.ย. 2567921874-7
10 มิ.ย. 2567208696-8
7 มิ.ย. 2567077048-5
6 มิ.ย. 2567081808-7
5 มิ.ย. 2567001930-9
4 มิ.ย. 2567894936-8
3 มิ.ย. 2567887280-1
31 พ.ค. 2567659216-2
30 พ.ค. 2567338183-6
29 พ.ค. 2567320899-7
28 พ.ค. 2567009647-1
27 พ.ค. 2567845891-4
24 พ.ค. 2567656061-7
23 พ.ค. 2567262725-4
21 พ.ค. 2567790156-3
20 พ.ค. 2567405573-4
17 พ.ค. 2567348498-2
16 พ.ค. 2567499573-6
15 พ.ค. 2567942937-9
14 พ.ค. 2567335697-9
13 พ.ค. 2567366961-4
10 พ.ค. 2567070755-7
9 พ.ค. 2567595429-7
8 พ.ค. 2567453519-8
7 พ.ค. 2567004150-4
6 พ.ค. 2567319269-2
3 พ.ค. 2567293967-6
2 พ.ค. 2567689206-2
30 เม.ย. 2567269643-4
29 เม.ย. 2567205959-8
26 เม.ย. 2567010654-1
25 เม.ย. 2567775387-8
24 เม.ย. 2567313417-8
23 เม.ย. 2567272552-1
22 เม.ย. 2567517663-0
19 เม.ย. 2567651158-7
18 เม.ย. 2567766975-0
17 เม.ย. 2567469936-2
16 เม.ย. 2567476850-4
15 เม.ย. 2567361308-6
12 เม.ย. 2567691705-3
11 เม.ย. 2567761917-6

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล9-3
21 มิ.ย. 2567602024-9
20 มิ.ย. 2567000000-1
19 มิ.ย. 2567400229-6
18 มิ.ย. 2567178237-8
14 มิ.ย. 2567755989-2
13 มิ.ย. 2567453092-1
12 มิ.ย. 2567744779-1
11 มิ.ย. 2567921876-7
10 มิ.ย. 2567208697-9
7 มิ.ย. 2567077045-2
6 มิ.ย. 2567081809-8
5 มิ.ย. 2567001939-0
4 มิ.ย. 2567894932-4
3 มิ.ย. 2567887287-5
31 พ.ค. 2567659215-9
30 พ.ค. 2567338185-7
29 พ.ค. 2567320895-4
28 พ.ค. 2567009649-2
27 พ.ค. 2567845893-8
24 พ.ค. 2567656067-0
23 พ.ค. 2567262726-0
21 พ.ค. 2567790153-6
20 พ.ค. 2567405572-1
17 พ.ค. 2567348497-2
16 พ.ค. 2567499575-7
15 พ.ค. 2567942931-0
14 พ.ค. 2567335695-4
13 พ.ค. 2567366968-9
10 พ.ค. 2567070753-2
9 พ.ค. 2567595426-1
8 พ.ค. 2567453515-9
7 พ.ค. 2567004153-1
6 พ.ค. 2567319264-9
3 พ.ค. 2567293968-4
2 พ.ค. 2567689203-2
30 เม.ย. 2567269641-0
29 เม.ย. 2567205958-3
26 เม.ย. 2567010655-8
25 เม.ย. 2567775387-6
24 เม.ย. 2567313416-7
23 เม.ย. 2567272553-7
22 เม.ย. 2567517664-3
19 เม.ย. 2567651151-0
18 เม.ย. 2567766975-4
17 เม.ย. 2567469930-1
16 เม.ย. 2567476853-5
15 เม.ย. 2567361302-1
12 เม.ย. 2567691707-1
11 เม.ย. 2567761914-0

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 82%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
24 มิ.ย. 2567รอผลรอผล3-0
21 มิ.ย. 2567602028-6
20 มิ.ย. 2567000002-7
19 มิ.ย. 2567400222-4
18 มิ.ย. 2567178235-2
14 มิ.ย. 2567755989-3
13 มิ.ย. 2567453099-1
12 มิ.ย. 2567744777-2
11 มิ.ย. 2567921877-8
10 มิ.ย. 2567208692-9
7 มิ.ย. 2567077049-0
6 มิ.ย. 2567081803-7
5 มิ.ย. 2567001935-1
4 มิ.ย. 2567894934-3
3 มิ.ย. 2567887282-4
31 พ.ค. 2567659219-8
30 พ.ค. 2567338189-5
29 พ.ค. 2567320892-9
28 พ.ค. 2567009648-0
27 พ.ค. 2567845894-8
24 พ.ค. 2567656061-0
23 พ.ค. 2567262727-3
21 พ.ค. 2567790155-6
20 พ.ค. 2567405576-0
17 พ.ค. 2567348492-9
16 พ.ค. 2567499573-5
15 พ.ค. 2567942936-0
14 พ.ค. 2567335698-3
13 พ.ค. 2567366967-6
10 พ.ค. 2567070750-5
9 พ.ค. 2567595423-5
8 พ.ค. 2567453512-0
7 พ.ค. 2567004157-1
6 พ.ค. 2567319268-6
3 พ.ค. 2567293962-6
2 พ.ค. 2567689205-0
30 เม.ย. 2567269647-5
29 เม.ย. 2567205956-2
26 เม.ย. 2567010651-9
25 เม.ย. 2567775382-5
24 เม.ย. 2567313417-4
23 เม.ย. 2567272554-8
22 เม.ย. 2567517665-9
19 เม.ย. 2567651159-6
18 เม.ย. 2567766970-3
17 เม.ย. 2567469937-6
16 เม.ย. 2567476859-8
15 เม.ย. 2567361301-7
12 เม.ย. 2567691709-0
11 เม.ย. 2567761912-1

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Straits Times Index
  • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
  • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.*
ออกผลประมาณ 16.15น.**

#สูตรหุ้นสิงคโปร์ #สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ #หวยหุ้นสิงคโปร์ #ผลหุ้นสิงคโปร์ #ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ