สูตรหวยหุ้นไทย (เย็น)

สูตรหุ้นไทย รอบเย็น มีสูตรด้วยกันทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นวิ่ง, รูด หรือ 19 ประตู หวยหุ้นไทยย้อนหลัง

ท่านสามารถรับสูตรอื่นๆ และแนวทางเลขเด็ดได้โดย แอดไลน์ @setthi789 และติดต่อขอเข้าห้องหวยได้เลย

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นไทย รอบเย็น จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นไทย(เย็น)1
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล8-7
27 มี.ค. 2566137521-0
24 มี.ค. 2566185807-0
23 มี.ค. 2566965570-2
22 มี.ค. 2566708901-9
21 มี.ค. 2566918734-3
20 มี.ค. 2566445223-4
17 มี.ค. 2566067024-9
16 มี.ค. 2566065351-0
15 มี.ค. 2566800114-6
14 มี.ค. 2566189183-4
13 มี.ค. 2566907585-3
10 มี.ค. 2566865572-1
9 มี.ค. 2566522620-6
8 มี.ค. 2566760912-3
7 มี.ค. 2566251633-1
3 มี.ค. 2566088765-2
2 มี.ค. 2566164343-2
1 มี.ค. 2566498376-0
28 ก.พ. 2566635006-3
27 ก.พ. 2566335673-6
24 ก.พ. 2566502456-7
23 ก.พ. 2566647012-1
22 ก.พ. 2566748157-2
21 ก.พ. 2566663945-0
20 ก.พ. 2566069022-7
17 ก.พ. 2566467624-0
16 ก.พ. 2566129907-3
15 ก.พ. 2566939377-2
14 ก.พ. 2566876132-1
13 ก.พ. 2566789327-5
10 ก.พ. 2566057608-7
9 ก.พ. 2566117177-5
8 ก.พ. 2566234152-1
7 ก.พ. 2566549627-9
6 ก.พ. 2566311255-0
3 ก.พ. 2566236785-8
2 ก.พ. 2566158178-9
1 ก.พ. 2566975295-4
31 ม.ค. 2566546760-4
30 ม.ค. 2566222081-4
27 ม.ค. 2566230961-4
26 ม.ค. 2566934775-4
25 ม.ค. 2566411835-2
24 ม.ค. 2566294107-6
23 ม.ค. 2566804793-8
20 ม.ค. 2566725231-9
19 ม.ค. 2566148043-2
18 ม.ค. 2566244406-2
17 ม.ค. 2566404825-3

สูตรหุ้นไทย(เย็น)2
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล5-6
27 มี.ค. 2566137529-6
24 มี.ค. 2566185805-9
23 มี.ค. 2566965576-3
22 มี.ค. 2566708907-2
21 มี.ค. 2566918735-4
20 มี.ค. 2566445227-3
17 มี.ค. 2566067023-9
16 มี.ค. 2566065357-8
15 มี.ค. 2566800115-7
14 มี.ค. 2566189180-1
13 มี.ค. 2566907583-9
10 มี.ค. 2566865570-7
9 มี.ค. 2566522622-7
8 มี.ค. 2566760918-7
7 มี.ค. 2566251636-1
3 มี.ค. 2566088761-4
2 มี.ค. 2566164348-6
1 มี.ค. 2566498379-1
28 ก.พ. 2566635004-3
27 ก.พ. 2566335677-5
24 ก.พ. 2566502454-8
23 ก.พ. 2566647011-8
22 ก.พ. 2566748150-1
21 ก.พ. 2566663946-7
20 ก.พ. 2566069029-3
17 ก.พ. 2566467629-8
16 ก.พ. 2566129900-6
15 ก.พ. 2566939371-7
14 ก.พ. 2566876133-7
13 ก.พ. 2566789322-9
10 ก.พ. 2566057603-8
9 ก.พ. 2566117179-4
8 ก.พ. 2566234158-7
7 ก.พ. 2566549624-9
6 ก.พ. 2566311258-3
3 ก.พ. 2566236783-2
2 ก.พ. 2566158175-2
1 ก.พ. 2566975292-4
31 ม.ค. 2566546763-2
30 ม.ค. 2566222082-1
27 ม.ค. 2566230960-9
26 ม.ค. 2566934776-3
25 ม.ค. 2566411831-3
24 ม.ค. 2566294101-9
23 ม.ค. 2566804794-1
20 ม.ค. 2566725233-0
19 ม.ค. 2566148044-7
18 ม.ค. 2566244405-1
17 ม.ค. 2566404826-0

สูตรหุ้นไทย(เย็น)3
อัตราชนะ 80%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล7-4
27 มี.ค. 2566137528-9
24 มี.ค. 2566185807-8
23 มี.ค. 2566965572-5
22 มี.ค. 2566708900-8
21 มี.ค. 2566918735-3
20 มี.ค. 2566445221-4
17 มี.ค. 2566067027-5
16 มี.ค. 2566065358-7
15 มี.ค. 2566800110-4
14 มี.ค. 2566189185-6
13 มี.ค. 2566907587-8
10 มี.ค. 2566865577-6
9 มี.ค. 2566522629-1
8 มี.ค. 2566760911-6
7 มี.ค. 2566251633-9
3 มี.ค. 2566088765-7
2 มี.ค. 2566164342-4
1 มี.ค. 2566498370-1
28 ก.พ. 2566635006-9
27 ก.พ. 2566335675-2
24 ก.พ. 2566502452-7
23 ก.พ. 2566647018-5
22 ก.พ. 2566748157-6
21 ก.พ. 2566663949-7
20 ก.พ. 2566069029-1
17 ก.พ. 2566467622-4
16 ก.พ. 2566129906-7
15 ก.พ. 2566939378-6
14 ก.พ. 2566876131-4
13 ก.พ. 2566789324-8
10 ก.พ. 2566057602-6
9 ก.พ. 2566117173-2
8 ก.พ. 2566234151-3
7 ก.พ. 2566549629-1
6 ก.พ. 2566311253-9
3 ก.พ. 2566236781-8
2 ก.พ. 2566158173-0
1 ก.พ. 2566975297-8
31 ม.ค. 2566546765-3
30 ม.ค. 2566222080-8
27 ม.ค. 2566230963-1
26 ม.ค. 2566934771-7
25 ม.ค. 2566411831-7
24 ม.ค. 2566294108-4
23 ม.ค. 2566804794-6
20 ม.ค. 2566725237-4
19 ม.ค. 2566148044-7
18 ม.ค. 2566244403-2
17 ม.ค. 2566404822-9

สูตรหุ้นไทย(เย็น)4
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล2-6
27 มี.ค. 2566137522-7
24 มี.ค. 2566185800-1
23 มี.ค. 2566965578-2
22 มี.ค. 2566708902-8
21 มี.ค. 2566918739-1
20 มี.ค. 2566445220-1
17 มี.ค. 2566067024-7
16 มี.ค. 2566065358-0
15 มี.ค. 2566800110-5
14 มี.ค. 2566189186-5
13 มี.ค. 2566907588-5
10 มี.ค. 2566865573-1
9 มี.ค. 2566522629-6
8 มี.ค. 2566760918-6
7 มี.ค. 2566251639-2
3 มี.ค. 2566088769-4
2 มี.ค. 2566164347-3
1 มี.ค. 2566498376-5
28 ก.พ. 2566635005-9
27 ก.พ. 2566335676-3
24 ก.พ. 2566502458-0
23 ก.พ. 2566647018-7
22 ก.พ. 2566748156-1
21 ก.พ. 2566663945-9
20 ก.พ. 2566069028-7
17 ก.พ. 2566467627-2
16 ก.พ. 2566129907-1
15 ก.พ. 2566939371-9
14 ก.พ. 2566876134-3
13 ก.พ. 2566789325-4
10 ก.พ. 2566057601-5
9 ก.พ. 2566117172-4
8 ก.พ. 2566234158-9
7 ก.พ. 2566549624-8
6 ก.พ. 2566311255-4
3 ก.พ. 2566236786-5
2 ก.พ. 2566158170-5
1 ก.พ. 2566975292-8
31 ม.ค. 2566546768-2
30 ม.ค. 2566222089-3
27 ม.ค. 2566230969-0
26 ม.ค. 2566934771-9
25 ม.ค. 2566411838-0
24 ม.ค. 2566294100-8
23 ม.ค. 2566804791-3
20 ม.ค. 2566725235-0
19 ม.ค. 2566148044-3
18 ม.ค. 2566244405-9
17 ม.ค. 2566404820-5

สูตรหุ้นไทย(เย็น)5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล0-6
27 มี.ค. 2566137525-2
24 มี.ค. 2566185808-4
23 มี.ค. 2566965573-2
22 มี.ค. 2566708904-8
21 มี.ค. 2566918738-0
20 มี.ค. 2566445227-3
17 มี.ค. 2566067024-6
16 มี.ค. 2566065351-7
15 มี.ค. 2566800112-8
14 มี.ค. 2566189180-8
13 มี.ค. 2566907584-7
10 มี.ค. 2566865578-5
9 มี.ค. 2566522625-6
8 มี.ค. 2566760910-1
7 มี.ค. 2566251635-6
3 มี.ค. 2566088765-2
2 มี.ค. 2566164344-0
1 มี.ค. 2566498373-9
28 ก.พ. 2566635002-6
27 ก.พ. 2566335678-6
24 ก.พ. 2566502453-7
23 ก.พ. 2566647012-9
22 ก.พ. 2566748151-0
21 ก.พ. 2566663945-3
20 ก.พ. 2566069027-1
17 ก.พ. 2566467627-8
16 ก.พ. 2566129901-7
15 ก.พ. 2566939374-6
14 ก.พ. 2566876136-2
13 ก.พ. 2566789324-1
10 ก.พ. 2566057604-9
9 ก.พ. 2566117172-1
8 ก.พ. 2566234151-0
7 ก.พ. 2566549623-6
6 ก.พ. 2566311253-5
3 ก.พ. 2566236780-2
2 ก.พ. 2566158172-5
1 ก.พ. 2566975299-0
31 ม.ค. 2566546764-1
30 ม.ค. 2566222081-8
27 ม.ค. 2566230963-0
26 ม.ค. 2566934771-4
25 ม.ค. 2566411830-9
24 ม.ค. 2566294101-6
23 ม.ค. 2566804796-4
20 ม.ค. 2566725232-0
19 ม.ค. 2566148045-2
18 ม.ค. 2566244403-2
17 ม.ค. 2566404821-0

สูตรหุ้นไทย(เย็น)6
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
28 มี.ค. 2566รอผลรอผล4-1
27 มี.ค. 2566137522-8
24 มี.ค. 2566185803-7
23 มี.ค. 2566965570-1
22 มี.ค. 2566708908-6
21 มี.ค. 2566918736-2
20 มี.ค. 2566445225-2
17 มี.ค. 2566067026-3
16 มี.ค. 2566065350-6
15 มี.ค. 2566800115-7
14 มี.ค. 2566189181-0
13 มี.ค. 2566907581-9
10 มี.ค. 2566865576-0
9 มี.ค. 2566522629-1
8 มี.ค. 2566760916-5
7 มี.ค. 2566251632-0
3 มี.ค. 2566088762-4
2 มี.ค. 2566164341-5
1 มี.ค. 2566498371-5
28 ก.พ. 2566635002-4
27 ก.พ. 2566335672-3
24 ก.พ. 2566502454-0
23 ก.พ. 2566647018-7
22 ก.พ. 2566748154-8
21 ก.พ. 2566663942-6
20 ก.พ. 2566069024-5
17 ก.พ. 2566467628-1
16 ก.พ. 2566129902-4
15 ก.พ. 2566939372-9
14 ก.พ. 2566876137-3
13 ก.พ. 2566789327-4
10 ก.พ. 2566057607-4
9 ก.พ. 2566117174-0
8 ก.พ. 2566234153-8
7 ก.พ. 2566549629-8
6 ก.พ. 2566311251-7
3 ก.พ. 2566236788-2
2 ก.พ. 2566158170-1
1 ก.พ. 2566975297-1
31 ม.ค. 2566546767-4
30 ม.ค. 2566222088-6
27 ม.ค. 2566230968-9
26 ม.ค. 2566934774-1
25 ม.ค. 2566411831-0
24 ม.ค. 2566294108-6
23 ม.ค. 2566804794-2
20 ม.ค. 2566725235-9
19 ม.ค. 2566148043-7
18 ม.ค. 2566244406-1
17 ม.ค. 2566404823-6

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลตลาดหุ้นไทย ผ่านทางทีวีช่อง 9 MCOT อสมท.
  • 3 ตัวบน ใช้ค่า Value ของ SET และ SET50 (SET มาก่อน SET50 เสมอ) ใช้ผลทศนิยมตัวสุดท้ายของ SET50 มาต่อหน้าทศนิยม 2 ตัวท้ายของ SET
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลขทศนิยม 2 ตัวท้าย จากค่า Change ของ SET
  • สามารถตรวจสอบผลได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง ผ่านลิงค์นี้ www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.*
ออกผลประมาณ 16.15น.**

#สูตรหุ้นไทย #สูตรหวยหุ้น #หวยหุ้นไทย #ผลหุ้นไทย#ผลหุ้นไทยย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นไทย เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com