สูตรหวยหุ้นไทย (เย็น)

สูตรหุ้นไทย รอบเย็น มีสูตรด้วยกันทั้งหมด 6 สูตร แนะนำให้เล่นวิ่ง, รูด หรือ 19 ประตู หวยหุ้นไทยย้อนหลัง

ท่านสามารถรับสูตรอื่นๆ และแนวทางเลขเด็ดได้โดย แอดไลน์ @setthi789 และติดต่อขอเข้าห้องหวยได้เลย

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยหุ้นไทย รอบเย็น จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นไทย(เย็น)1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
28 มิ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-7
27 มิ.ย. 2565 120 441-3
24 มิ.ย. 2565 676 153-1
23 มิ.ย. 2565 261 417-1
22 มิ.ย. 2565 002 508-6
21 มิ.ย. 2565 152 316-1
20 มิ.ย. 2565 421 187-8
17 มิ.ย. 2565 539 711-2
16 มิ.ย. 2565 010 445-3
15 มิ.ย. 2565 154 498-5
14 มิ.ย. 2565 903 979-6
13 มิ.ย. 2565 506 567-2
10 มิ.ย. 2565 162 724-5
9 มิ.ย. 2565 534 453-8
8 มิ.ย. 2565 689 977-1
7 มิ.ย. 2565 792 161-2
6 มิ.ย. 2565 408 598-4
2 มิ.ย. 2565 067 344-2
1 มิ.ย. 2565 401 406-1
31 พ.ค. 2565 441 809-1
30 พ.ค. 2565 861 868-5
27 พ.ค. 2565 875 029-8
26 พ.ค. 2565 973 553-0
25 พ.ค. 2565 618 057-4
24 พ.ค. 2565 623 051-2
23 พ.ค. 2565 428 337-0
20 พ.ค. 2565 695 971-4
19 พ.ค. 2565 498 358-0
18 พ.ค. 2565 133 845-3
17 พ.ค. 2565 149 112-4
13 พ.ค. 2565 638 149-8
12 พ.ค. 2565 152 828-4
11 พ.ค. 2565 634 441-8
10 พ.ค. 2565 978 294-9
9 พ.ค. 2565 349 092-1
6 พ.ค. 2565 958 729-1
5 พ.ค. 2565 830 995-8
3 พ.ค. 2565 129 157-6
29 เม.ย. 2565 644 304-6
28 เม.ย. 2565 474 852-5
27 เม.ย. 2565 689 081-0
26 เม.ย. 2565 697 364-5
25 เม.ย. 2565 733 263-5
22 เม.ย. 2565 059 042-3
21 เม.ย. 2565 755 203-6
20 เม.ย. 2565 435 730-4
19 เม.ย. 2565 962 562-4
18 เม.ย. 2565 006 282-4
12 เม.ย. 2565 434 126-5
11 เม.ย. 2565 746 540-9

สูตรหุ้นไทย(เย็น)2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
28 มิ.ย. 2565 รอผล รอผล 6-8
27 มิ.ย. 2565 120 444-9
24 มิ.ย. 2565 676 151-3
23 มิ.ย. 2565 261 418-7
22 มิ.ย. 2565 002 509-2
21 มิ.ย. 2565 152 312-4
20 มิ.ย. 2565 421 182-5
17 มิ.ย. 2565 539 719-4
16 มิ.ย. 2565 010 445-8
15 มิ.ย. 2565 154 497-8
14 มิ.ย. 2565 903 975-3
13 มิ.ย. 2565 506 567-4
10 มิ.ย. 2565 162 725-9
9 มิ.ย. 2565 534 457-0
8 มิ.ย. 2565 689 970-9
7 มิ.ย. 2565 792 162-1
6 มิ.ย. 2565 408 591-5
2 มิ.ย. 2565 067 343-4
1 มิ.ย. 2565 401 407-6
31 พ.ค. 2565 441 803-0
30 พ.ค. 2565 861 860-7
27 พ.ค. 2565 875 025-4
26 พ.ค. 2565 973 559-8
25 พ.ค. 2565 618 052-6
24 พ.ค. 2565 623 057-9
23 พ.ค. 2565 428 330-7
20 พ.ค. 2565 695 978-5
19 พ.ค. 2565 498 355-4
18 พ.ค. 2565 133 844-7
17 พ.ค. 2565 149 118-6
13 พ.ค. 2565 638 141-5
12 พ.ค. 2565 152 829-2
11 พ.ค. 2565 634 445-6
10 พ.ค. 2565 978 293-4
9 พ.ค. 2565 349 091-8
6 พ.ค. 2565 958 724-6
5 พ.ค. 2565 830 994-9
3 พ.ค. 2565 129 155-3
29 เม.ย. 2565 644 302-7
28 เม.ย. 2565 474 855-8
27 เม.ย. 2565 689 088-9
26 เม.ย. 2565 697 366-0
25 เม.ย. 2565 733 262-6
22 เม.ย. 2565 059 046-5
21 เม.ย. 2565 755 209-4
20 เม.ย. 2565 435 730-1
19 เม.ย. 2565 962 565-9
18 เม.ย. 2565 006 283-8
12 เม.ย. 2565 434 124-3
11 เม.ย. 2565 746 546-4

สูตรหุ้นไทย(เย็น)3
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
28 มิ.ย. 2565 รอผล รอผล 1-5
27 มิ.ย. 2565 120 446-1
24 มิ.ย. 2565 676 156-0
23 มิ.ย. 2565 261 419-7
22 มิ.ย. 2565 002 501-0
21 มิ.ย. 2565 152 314-7
20 มิ.ย. 2565 421 189-3
17 มิ.ย. 2565 539 717-8
16 มิ.ย. 2565 010 442-8
15 มิ.ย. 2565 154 491-0
14 มิ.ย. 2565 903 970-6
13 มิ.ย. 2565 506 566-3
10 มิ.ย. 2565 162 728-5
9 มิ.ย. 2565 534 458-7
8 มิ.ย. 2565 689 979-6
7 มิ.ย. 2565 792 165-0
6 มิ.ย. 2565 408 598-2
2 มิ.ย. 2565 067 341-6
1 มิ.ย. 2565 401 409-7
31 พ.ค. 2565 441 801-8
30 พ.ค. 2565 861 865-4
27 พ.ค. 2565 875 024-3
26 พ.ค. 2565 973 550-1
25 พ.ค. 2565 618 051-0
24 พ.ค. 2565 623 055-8
23 พ.ค. 2565 428 334-6
20 พ.ค. 2565 695 977-3
19 พ.ค. 2565 498 357-0
18 พ.ค. 2565 133 846-7
17 พ.ค. 2565 149 113-8
13 พ.ค. 2565 638 147-5
12 พ.ค. 2565 152 825-6
11 พ.ค. 2565 634 448-9
10 พ.ค. 2565 978 297-8
9 พ.ค. 2565 349 096-5
6 พ.ค. 2565 958 720-3
5 พ.ค. 2565 830 992-0
3 พ.ค. 2565 129 154-2
29 เม.ย. 2565 644 305-1
28 เม.ย. 2565 474 854-2
27 เม.ย. 2565 689 082-1
26 เม.ย. 2565 697 364-2
25 เม.ย. 2565 733 264-3
22 เม.ย. 2565 059 049-5
21 เม.ย. 2565 755 208-7
20 เม.ย. 2565 435 731-8
19 เม.ย. 2565 962 562-5
18 เม.ย. 2565 006 280-5
12 เม.ย. 2565 434 124-6
11 เม.ย. 2565 746 548-6

สูตรหุ้นไทย(เย็น)4
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
28 มิ.ย. 2565 รอผล รอผล 5-0
27 มิ.ย. 2565 120 448-1
24 มิ.ย. 2565 676 159-2
23 มิ.ย. 2565 261 415-3
22 มิ.ย. 2565 002 506-8
21 มิ.ย. 2565 152 312-8
20 มิ.ย. 2565 421 186-0
17 มิ.ย. 2565 539 719-7
16 มิ.ย. 2565 010 443-7
15 มิ.ย. 2565 154 497-8
14 มิ.ย. 2565 903 972-7
13 มิ.ย. 2565 506 566-9
10 มิ.ย. 2565 162 725-9
9 มิ.ย. 2565 534 457-3
8 มิ.ย. 2565 689 970-1
7 มิ.ย. 2565 792 160-2
6 มิ.ย. 2565 408 597-0
2 มิ.ย. 2565 067 343-5
1 มิ.ย. 2565 401 402-1
31 พ.ค. 2565 441 807-5
30 พ.ค. 2565 861 861-6
27 พ.ค. 2565 875 021-5
26 พ.ค. 2565 973 552-0
25 พ.ค. 2565 618 056-4
24 พ.ค. 2565 623 051-2
23 พ.ค. 2565 428 336-5
20 พ.ค. 2565 695 970-2
19 พ.ค. 2565 498 352-1
18 พ.ค. 2565 133 842-0
17 พ.ค. 2565 149 112-7
13 พ.ค. 2565 638 140-4
12 พ.ค. 2565 152 823-9
11 พ.ค. 2565 634 440-9
10 พ.ค. 2565 978 291-0
9 พ.ค. 2565 349 098-5
6 พ.ค. 2565 958 721-3
5 พ.ค. 2565 830 994-9
3 พ.ค. 2565 129 152-3
29 เม.ย. 2565 644 307-2
28 เม.ย. 2565 474 854-7
27 เม.ย. 2565 689 080-6
26 เม.ย. 2565 697 364-2
25 เม.ย. 2565 733 261-0
22 เม.ย. 2565 059 048-4
21 เม.ย. 2565 755 209-3
20 เม.ย. 2565 435 734-2
19 เม.ย. 2565 962 561-0
18 เม.ย. 2565 006 280-8
12 เม.ย. 2565 434 122-9
11 เม.ย. 2565 746 543-8

สูตรหุ้นไทย(เย็น)5
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
28 มิ.ย. 2565 รอผล รอผล 3-4
27 มิ.ย. 2565 120 441-9
24 มิ.ย. 2565 676 155-6
23 มิ.ย. 2565 261 415-2
22 มิ.ย. 2565 002 500-5
21 มิ.ย. 2565 152 311-7
20 มิ.ย. 2565 421 181-0
17 มิ.ย. 2565 539 712-1
16 มิ.ย. 2565 010 449-8
15 มิ.ย. 2565 154 490-9
14 มิ.ย. 2565 903 972-5
13 มิ.ย. 2565 506 569-3
10 มิ.ย. 2565 162 726-9
9 มิ.ย. 2565 534 454-0
8 มิ.ย. 2565 689 979-0
7 มิ.ย. 2565 792 164-7
6 มิ.ย. 2565 408 597-6
2 มิ.ย. 2565 067 347-8
1 มิ.ย. 2565 401 400-9
31 พ.ค. 2565 441 808-5
30 พ.ค. 2565 861 869-7
27 พ.ค. 2565 875 022-4
26 พ.ค. 2565 973 550-1
25 พ.ค. 2565 618 055-4
24 พ.ค. 2565 623 058-4
23 พ.ค. 2565 428 330-3
20 พ.ค. 2565 695 972-5
19 พ.ค. 2565 498 355-3
18 พ.ค. 2565 133 845-8
17 พ.ค. 2565 149 118-0
13 พ.ค. 2565 638 144-2
12 พ.ค. 2565 152 828-1
11 พ.ค. 2565 634 446-5
10 พ.ค. 2565 978 292-1
9 พ.ค. 2565 349 095-9
6 พ.ค. 2565 958 724-7
5 พ.ค. 2565 830 998-6
3 พ.ค. 2565 129 151-8
29 เม.ย. 2565 644 306-1
28 เม.ย. 2565 474 852-3
27 เม.ย. 2565 689 086-4
26 เม.ย. 2565 697 363-7
25 เม.ย. 2565 733 267-8
22 เม.ย. 2565 059 048-2
21 เม.ย. 2565 755 208-0
20 เม.ย. 2565 435 732-7
19 เม.ย. 2565 962 568-0
18 เม.ย. 2565 006 283-2
12 เม.ย. 2565 434 128-5
11 เม.ย. 2565 746 541-9

สูตรหุ้นไทย(เย็น)6
อัตราชนะ 74%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
28 มิ.ย. 2565 รอผล รอผล 8-0
27 มิ.ย. 2565 120 447-5
24 มิ.ย. 2565 676 152-5
23 มิ.ย. 2565 261 410-3
22 มิ.ย. 2565 002 500-6
21 มิ.ย. 2565 152 312-9
20 มิ.ย. 2565 421 180-9
17 มิ.ย. 2565 539 716-7
16 มิ.ย. 2565 010 441-0
15 มิ.ย. 2565 154 490-3
14 มิ.ย. 2565 903 978-3
13 มิ.ย. 2565 506 563-5
10 มิ.ย. 2565 162 728-1
9 มิ.ย. 2565 534 455-4
8 มิ.ย. 2565 689 979-1
7 มิ.ย. 2565 792 164-0
6 มิ.ย. 2565 408 591-2
2 มิ.ย. 2565 067 345-1
1 มิ.ย. 2565 401 401-8
31 พ.ค. 2565 441 806-3
30 พ.ค. 2565 861 868-9
27 พ.ค. 2565 875 023-2
26 พ.ค. 2565 973 554-8
25 พ.ค. 2565 618 051-8
24 พ.ค. 2565 623 050-6
23 พ.ค. 2565 428 339-8
20 พ.ค. 2565 695 970-8
19 พ.ค. 2565 498 351-3
18 พ.ค. 2565 133 848-1
17 พ.ค. 2565 149 115-6
13 พ.ค. 2565 638 140-4
12 พ.ค. 2565 152 825-1
11 พ.ค. 2565 634 445-6
10 พ.ค. 2565 978 290-8
9 พ.ค. 2565 349 099-6
6 พ.ค. 2565 958 729-3
5 พ.ค. 2565 830 993-6
3 พ.ค. 2565 129 150-5
29 เม.ย. 2565 644 300-9
28 เม.ย. 2565 474 859-8
27 เม.ย. 2565 689 086-7
26 เม.ย. 2565 697 363-2
25 เม.ย. 2565 733 264-7
22 เม.ย. 2565 059 045-9
21 เม.ย. 2565 755 208-5
20 เม.ย. 2565 435 738-9
19 เม.ย. 2565 962 566-0
18 เม.ย. 2565 006 288-3
12 เม.ย. 2565 434 129-2
11 เม.ย. 2565 746 540-8

การออกผลรางวัล

  • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลตลาดหุ้นไทย ผ่านทางทีวีช่อง 9 MCOT อสมท.
  • 3 ตัวบน ใช้ค่า Value ของ SET และ SET50 (SET มาก่อน SET50 เสมอ) ใช้ผลทศนิยมตัวสุดท้ายของ SET50 มาต่อหน้าทศนิยม 2 ตัวท้ายของ SET
  • 2 ตัวล่าง ใช้เลขทศนิยม 2 ตัวท้าย จากค่า Change ของ SET
  • สามารถตรวจสอบผลได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง ผ่านลิงค์นี้ www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)*
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.*
ออกผลประมาณ 16.15น.**

#สูตรหุ้นไทย #สูตรหวยหุ้น #หวยหุ้นไทย #ผลหุ้นไทย#ผลหุ้นไทยย้อนหลัง

อัตราจ่าย หวยหุ้นไทย เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com