สูตรหวยไต้หวัน

สูตรหวยไต้หวัน เศรษฐี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยสูตรให้เฉพาะในวันที่มีหวยเท่านั้น แนะนำวิธีการเล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

อยากได้เลขเด็ดอื่นๆ แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยไต้หวัน จาก 6 สูตร

สูตรหวยไต้หวัน 1
อัตราชนะ 46%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล6-9
6 ธ.ค. 2566รอผลรอผล9-2
5 ธ.ค. 2566538553-9
4 ธ.ค. 2566รอผลรอผล8-2
2 ธ.ค. 2566100810-8
1 ธ.ค. 2566913197-6
30 พ.ย. 2566รอผลรอผล3-9
29 พ.ย. 2566057604-0
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล7-9
27 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-9
25 พ.ย. 2566731077-8
24 พ.ย. 2566566155-4
23 พ.ย. 2566374533-7
22 พ.ย. 2566308330-6
21 พ.ย. 2566696861-4
20 พ.ย. 2566891781-9
18 พ.ย. 2566095207-0
17 พ.ย. 2566144813-2
16 พ.ย. 2566866784-3
15 พ.ย. 2566320639-5
14 พ.ย. 2566637562-5
13 พ.ย. 2566308337-1
11 พ.ย. 2566468441-6
10 พ.ย. 2566รอผลรอผล3-2
9 พ.ย. 2566389937-6
8 พ.ย. 2566820081-8
7 พ.ย. 2566944193-1
6 พ.ย. 2566280222-1
4 พ.ย. 2566830380-7
3 พ.ย. 2566911296-7
2 พ.ย. 2566838388-1
1 พ.ย. 2566รอผลรอผล7-6
31 ต.ค. 2566รอผลรอผล6-3
30 ต.ค. 2566142811-4
28 ต.ค. 2566255428-0
27 ต.ค. 2566815681-8
26 ต.ค. 2566251825-0
25 ต.ค. 2566373731-9
24 ต.ค. 2566444149-8
23 ต.ค. 2566120215-0
21 ต.ค. 2566850289-6
20 ต.ค. 2566863983-6
19 ต.ค. 2566407543-6
18 ต.ค. 2566รอผลรอผล7-5
17 ต.ค. 2566602165-4
16 ต.ค. 2566764874-2
14 ต.ค. 2566489846-2
13 ต.ค. 2566463741-5
12 ต.ค. 2566606564-7
11 ต.ค. 2566692766-8

สูตรหวยไต้หวัน 2
อัตราชนะ 44%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล5-4
6 ธ.ค. 2566รอผลรอผล7-5
5 ธ.ค. 2566538556-1
4 ธ.ค. 2566รอผลรอผล4-0
2 ธ.ค. 2566100819-1
1 ธ.ค. 2566913195-2
30 พ.ย. 2566รอผลรอผล8-1
29 พ.ย. 2566057601-3
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล3-2
27 พ.ย. 2566รอผลรอผล4-2
25 พ.ย. 2566731077-6
24 พ.ย. 2566566154-3
23 พ.ย. 2566374530-1
22 พ.ย. 2566308334-3
21 พ.ย. 2566696861-0
20 พ.ย. 2566891784-3
18 พ.ย. 2566095208-9
17 พ.ย. 2566144810-5
16 พ.ย. 2566866788-3
15 พ.ย. 2566320633-8
14 พ.ย. 2566637562-5
13 พ.ย. 2566308334-8
11 พ.ย. 2566468448-9
10 พ.ย. 2566รอผลรอผล8-2
9 พ.ย. 2566389938-3
8 พ.ย. 2566820086-4
7 พ.ย. 2566944192-1
6 พ.ย. 2566280220-1
4 พ.ย. 2566830382-7
3 พ.ย. 2566911295-8
2 พ.ย. 2566838381-4
1 พ.ย. 2566รอผลรอผล8-9
31 ต.ค. 2566รอผลรอผล6-7
30 ต.ค. 2566142817-8
28 ต.ค. 2566255422-4
27 ต.ค. 2566815687-6
26 ต.ค. 2566251825-1
25 ต.ค. 2566373736-0
24 ต.ค. 2566444148-0
23 ต.ค. 2566120211-0
21 ต.ค. 2566850286-9
20 ต.ค. 2566863987-3
19 ต.ค. 2566407547-6
18 ต.ค. 2566รอผลรอผล5-2
17 ต.ค. 2566602163-7
16 ต.ค. 2566764877-0
14 ต.ค. 2566489845-6
13 ต.ค. 2566463741-5
12 ต.ค. 2566606560-8
11 ต.ค. 2566692765-9

สูตรหวยไต้หวัน 3
อัตราชนะ 48%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล5-9
6 ธ.ค. 2566รอผลรอผล6-0
5 ธ.ค. 2566538559-7
4 ธ.ค. 2566รอผลรอผล6-0
2 ธ.ค. 2566100816-8
1 ธ.ค. 2566913198-0
30 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-8
29 พ.ย. 2566057603-7
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล8-5
27 พ.ย. 2566รอผลรอผล0-6
25 พ.ย. 2566731075-3
24 พ.ย. 2566566156-5
23 พ.ย. 2566374530-6
22 พ.ย. 2566308331-3
21 พ.ย. 2566696865-2
20 พ.ย. 2566891783-7
18 พ.ย. 2566095206-3
17 พ.ย. 2566144819-8
16 พ.ย. 2566866782-5
15 พ.ย. 2566320630-1
14 พ.ย. 2566637565-4
13 พ.ย. 2566308335-8
11 พ.ย. 2566468446-5
10 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-1
9 พ.ย. 2566389939-0
8 พ.ย. 2566820081-4
7 พ.ย. 2566944197-9
6 พ.ย. 2566280223-0
4 พ.ย. 2566830380-1
3 พ.ย. 2566911294-8
2 พ.ย. 2566838383-6
1 พ.ย. 2566รอผลรอผล7-1
31 ต.ค. 2566รอผลรอผล6-5
30 ต.ค. 2566142816-3
28 ต.ค. 2566255422-9
27 ต.ค. 2566815686-1
26 ต.ค. 2566251827-6
25 ต.ค. 2566373732-5
24 ต.ค. 2566444140-8
23 ต.ค. 2566120210-4
21 ต.ค. 2566850282-5
20 ต.ค. 2566863988-6
19 ต.ค. 2566407541-3
18 ต.ค. 2566รอผลรอผล1-0
17 ต.ค. 2566602166-4
16 ต.ค. 2566764870-1
14 ต.ค. 2566489849-5
13 ต.ค. 2566463745-0
12 ต.ค. 2566606569-5
11 ต.ค. 2566692764-8

สูตรหวยไต้หวัน 4
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล7-3
6 ธ.ค. 2566รอผลรอผล3-1
5 ธ.ค. 2566538556-4
4 ธ.ค. 2566รอผลรอผล1-6
2 ธ.ค. 2566100814-5
1 ธ.ค. 2566913193-6
30 พ.ย. 2566รอผลรอผล1-6
29 พ.ย. 2566057607-6
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล1-0
27 พ.ย. 2566รอผลรอผล0-6
25 พ.ย. 2566731076-3
24 พ.ย. 2566566158-1
23 พ.ย. 2566374533-0
22 พ.ย. 2566308336-5
21 พ.ย. 2566696869-5
20 พ.ย. 2566891781-4
18 พ.ย. 2566095202-1
17 พ.ย. 2566144818-6
16 พ.ย. 2566866780-4
15 พ.ย. 2566320637-0
14 พ.ย. 2566637561-9
13 พ.ย. 2566308330-6
11 พ.ย. 2566468448-2
10 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-9
9 พ.ย. 2566389931-5
8 พ.ย. 2566820088-1
7 พ.ย. 2566944190-1
6 พ.ย. 2566280226-5
4 พ.ย. 2566830387-6
3 พ.ย. 2566911292-8
2 พ.ย. 2566838389-1
1 พ.ย. 2566รอผลรอผล0-1
31 ต.ค. 2566รอผลรอผล0-6
30 ต.ค. 2566142817-6
28 ต.ค. 2566255423-0
27 ต.ค. 2566815686-4
26 ต.ค. 2566251827-2
25 ต.ค. 2566373735-4
24 ต.ค. 2566444147-2
23 ต.ค. 2566120211-9
21 ต.ค. 2566850287-5
20 ต.ค. 2566863982-9
19 ต.ค. 2566407544-6
18 ต.ค. 2566166010-4
17 ต.ค. 2566602169-2
16 ต.ค. 2566764870-5
14 ต.ค. 2566489845-4
13 ต.ค. 2566463743-4
12 ต.ค. 2566606566-0
11 ต.ค. 2566692769-7

สูตรหวยไต้หวัน 5
อัตราชนะ 44%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล1-6
6 ธ.ค. 2566รอผลรอผล3-2
5 ธ.ค. 2566538554-3
4 ธ.ค. 2566รอผลรอผล0-5
2 ธ.ค. 2566100819-2
1 ธ.ค. 2566913198-5
30 พ.ย. 2566รอผลรอผล3-9
29 พ.ย. 2566057607-8
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล4-1
27 พ.ย. 2566รอผลรอผล4-0
25 พ.ย. 2566731074-3
24 พ.ย. 2566566156-3
23 พ.ย. 2566374535-7
22 พ.ย. 2566308336-7
21 พ.ย. 2566696865-4
20 พ.ย. 2566891789-1
18 พ.ย. 2566095200-3
17 พ.ย. 2566144815-1
16 พ.ย. 2566866785-4
15 พ.ย. 2566320631-5
14 พ.ย. 2566637563-4
13 พ.ย. 2566308330-1
11 พ.ย. 2566468441-3
10 พ.ย. 2566รอผลรอผล0-3
9 พ.ย. 2566389936-2
8 พ.ย. 2566820085-8
7 พ.ย. 2566944198-2
6 พ.ย. 2566280229-8
4 พ.ย. 2566830385-2
3 พ.ย. 2566911299-4
2 พ.ย. 2566838385-3
1 พ.ย. 2566รอผลรอผล3-5
31 ต.ค. 2566รอผลรอผล7-5
30 ต.ค. 2566142811-5
28 ต.ค. 2566255427-9
27 ต.ค. 2566815689-5
26 ต.ค. 2566251823-2
25 ต.ค. 2566373730-1
24 ต.ค. 2566444146-7
23 ต.ค. 2566120214-8
21 ต.ค. 2566850281-0
20 ต.ค. 2566863982-8
19 ต.ค. 2566407547-8
18 ต.ค. 2566รอผลรอผล2-8
17 ต.ค. 2566602164-9
16 ต.ค. 2566764874-8
14 ต.ค. 2566489845-3
13 ต.ค. 2566463740-3
12 ต.ค. 2566606563-7
11 ต.ค. 2566692761-8

สูตรหวยไต้หวัน 6
อัตราชนะ 44%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
7 ธ.ค. 2566รอผลรอผล5-9
6 ธ.ค. 2566รอผลรอผล0-1
5 ธ.ค. 2566538551-8
4 ธ.ค. 2566รอผลรอผล3-2
2 ธ.ค. 2566100812-4
1 ธ.ค. 2566913193-7
30 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-2
29 พ.ย. 2566057601-6
28 พ.ย. 2566รอผลรอผล0-1
27 พ.ย. 2566รอผลรอผล6-9
25 พ.ย. 2566731077-4
24 พ.ย. 2566566151-0
23 พ.ย. 2566374530-3
22 พ.ย. 2566308334-5
21 พ.ย. 2566696865-6
20 พ.ย. 2566891784-8
18 พ.ย. 2566095200-3
17 พ.ย. 2566144818-2
16 พ.ย. 2566866784-0
15 พ.ย. 2566320635-1
14 พ.ย. 2566637564-5
13 พ.ย. 2566308335-2
11 พ.ย. 2566468446-8
10 พ.ย. 2566รอผลรอผล4-1
9 พ.ย. 2566389939-3
8 พ.ย. 2566820086-4
7 พ.ย. 2566944196-1
6 พ.ย. 2566280225-4
4 พ.ย. 2566830387-1
3 พ.ย. 2566911292-9
2 พ.ย. 2566838385-3
1 พ.ย. 2566รอผลรอผล4-1
31 ต.ค. 2566รอผลรอผล3-5
30 ต.ค. 2566142814-9
28 ต.ค. 2566255421-3
27 ต.ค. 2566815680-8
26 ต.ค. 2566251820-1
25 ต.ค. 2566373732-8
24 ต.ค. 2566444142-9
23 ต.ค. 2566120214-9
21 ต.ค. 2566850283-6
20 ต.ค. 2566863985-1
19 ต.ค. 2566407549-4
18 ต.ค. 2566รอผลรอผล0-6
17 ต.ค. 2566602169-5
16 ต.ค. 2566764873-9
14 ต.ค. 2566489849-5
13 ต.ค. 2566463745-0
12 ต.ค. 2566606561-7
11 ต.ค. 2566692763-7

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยไต้หวัน คืออะไร

หวยไต้หวัน หรือ หวยไต้หวัน 4D ดำเนินการด้วยบริษัทในเครือของ China Trust Bank ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง โดยมีการออกรางวัลจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ เริ่มต้นตั้งแต่ 2003 เป็นต้นมา

การออกผลรางวัล

 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – เสาร์*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 19.00น.*
ออกผลประมาณ 21.00น.**

#สูตรหวยไต้หวัน #หวยไต้หวัน4D #ผลหวยไต้หวัน #ผลหวยไต้หวันย้อนหลัง

อัตราจ่าย ไต้หวัน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2