สูตรหวยไต้หวัน

สูตรหวยไต้หวัน เศรษฐี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยสูตรให้เฉพาะในวันที่มีหวยเท่านั้น แนะนำวิธีการเล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

อยากได้เลขเด็ดอื่นๆ แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยไต้หวัน จาก 6 สูตร

สูตรหวยไต้หวัน 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
25 พ.ค. 2567461344-8
24 พ.ค. 2567285121-9
23 พ.ค. 2567007605-3
22 พ.ค. 2567028302-8
21 พ.ค. 2567647468-3
20 พ.ค. 2567044702-9
18 พ.ค. 2567927798-5
17 พ.ค. 2567052605-4
16 พ.ค. 2567382237-1
15 พ.ค. 2567764178-1
14 พ.ค. 2567045304-7
13 พ.ค. 2567650669-6
11 พ.ค. 2567937396-5
10 พ.ค. 2567581252-7
9 พ.ค. 2567843486-9
8 พ.ค. 2567681262-0
7 พ.ค. 2567179011-8
6 พ.ค. 2567256724-9
4 พ.ค. 2567397531-8
3 พ.ค. 2567939098-0
2 พ.ค. 2567558854-5
1 พ.ค. 2567688767-3
30 เม.ย. 2567265320-2
29 เม.ย. 2567493444-7
27 เม.ย. 2567293029-5
26 เม.ย. 2567903193-6
25 เม.ย. 2567236628-3
24 เม.ย. 2567908190-2
23 เม.ย. 2567751573-2
22 เม.ย. 2567015603-5
20 เม.ย. 2567473346-9
19 เม.ย. 2567180210-9
18 เม.ย. 2567128912-5
17 เม.ย. 2567419940-5
16 เม.ย. 2567192210-6
15 เม.ย. 2567249827-0
13 เม.ย. 2567407640-2
12 เม.ย. 2567721775-8
11 เม.ย. 2567557155-7
10 เม.ย. 2567368339-0
9 เม.ย. 2567738278-4
8 เม.ย. 2567860381-0
6 เม.ย. 2567418947-1
5 เม.ย. 2567933597-3
4 เม.ย. 2567400946-5
3 เม.ย. 2567806483-9
2 เม.ย. 2567288423-6
1 เม.ย. 2567857387-0
30 มี.ค. 2567272429-7
29 มี.ค. 2567361739-8

สูตรหวยไต้หวัน 2
อัตราชนะ 56%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
25 พ.ค. 2567461345-4
24 พ.ค. 2567285124-0
23 พ.ค. 2567007606-9
22 พ.ค. 2567028300-9
21 พ.ค. 2567647462-4
20 พ.ค. 2567044705-7
18 พ.ค. 2567927794-8
17 พ.ค. 2567052608-9
16 พ.ค. 2567382236-1
15 พ.ค. 2567764171-0
14 พ.ค. 2567045307-6
13 พ.ค. 2567650664-1
11 พ.ค. 2567937399-5
10 พ.ค. 2567581252-6
9 พ.ค. 2567843482-9
8 พ.ค. 2567681261-4
7 พ.ค. 2567179017-1
6 พ.ค. 2567256721-0
4 พ.ค. 2567397536-8
3 พ.ค. 2567939094-5
2 พ.ค. 2567558852-0
1 พ.ค. 2567688762-1
30 เม.ย. 2567265323-1
29 เม.ย. 2567493441-2
27 เม.ย. 2567293025-9
26 เม.ย. 2567903193-9
25 เม.ย. 2567236625-3
24 เม.ย. 2567908196-9
23 เม.ย. 2567751578-1
22 เม.ย. 2567015603-5
20 เม.ย. 2567473341-0
19 เม.ย. 2567180216-4
18 เม.ย. 2567128919-1
17 เม.ย. 2567419942-5
16 เม.ย. 2567192217-1
15 เม.ย. 2567249825-2
13 เม.ย. 2567407640-6
12 เม.ย. 2567721771-2
11 เม.ย. 2567557153-2
10 เม.ย. 2567368332-7
9 เม.ย. 2567738278-6
8 เม.ย. 2567860380-6
6 เม.ย. 2567418947-2
5 เม.ย. 2567933598-4
4 เม.ย. 2567400943-9
3 เม.ย. 2567806484-8
2 เม.ย. 2567288429-0
1 เม.ย. 2567857382-6
30 มี.ค. 2567272422-1
29 มี.ค. 2567361736-9

สูตรหวยไต้หวัน 3
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
25 พ.ค. 2567461342-6
24 พ.ค. 2567285125-4
23 พ.ค. 2567007601-0
22 พ.ค. 2567028307-3
21 พ.ค. 2567647465-9
20 พ.ค. 2567044709-2
18 พ.ค. 2567927793-7
17 พ.ค. 2567052607-3
16 พ.ค. 2567382233-9
15 พ.ค. 2567764171-6
14 พ.ค. 2567045302-4
13 พ.ค. 2567650664-1
11 พ.ค. 2567937391-3
10 พ.ค. 2567581252-4
9 พ.ค. 2567843481-6
8 พ.ค. 2567681268-5
7 พ.ค. 2567179016-1
6 พ.ค. 2567256722-5
4 พ.ค. 2567397536-3
3 พ.ค. 2567939095-4
2 พ.ค. 2567558855-9
1 พ.ค. 2567688762-1
30 เม.ย. 2567265322-5
29 เม.ย. 2567493442-0
27 เม.ย. 2567293027-6
26 เม.ย. 2567903198-1
25 เม.ย. 2567236628-1
24 เม.ย. 2567908199-2
23 เม.ย. 2567751576-9
22 เม.ย. 2567015604-3
20 เม.ย. 2567473345-1
19 เม.ย. 2567180213-1
18 เม.ย. 2567128910-1
17 เม.ย. 2567419942-4
16 เม.ย. 2567192211-4
15 เม.ย. 2567249827-4
13 เม.ย. 2567407640-4
12 เม.ย. 2567721776-3
11 เม.ย. 2567557158-2
10 เม.ย. 2567368332-3
9 เม.ย. 2567738278-1
8 เม.ย. 2567860385-7
6 เม.ย. 2567418948-6
5 เม.ย. 2567933599-8
4 เม.ย. 2567400945-4
3 เม.ย. 2567806486-5
2 เม.ย. 2567288427-2
1 เม.ย. 2567857387-3
30 มี.ค. 2567272424-7
29 มี.ค. 2567361731-8

สูตรหวยไต้หวัน 4
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
25 พ.ค. 2567461341-7
24 พ.ค. 2567285125-0
23 พ.ค. 2567007601-8
22 พ.ค. 2567028309-5
21 พ.ค. 2567647460-3
20 พ.ค. 2567044705-7
18 พ.ค. 2567927797-3
17 พ.ค. 2567052604-8
16 พ.ค. 2567382231-5
15 พ.ค. 2567764178-1
14 พ.ค. 2567045306-4
13 พ.ค. 2567650666-5
11 พ.ค. 2567937393-0
10 พ.ค. 2567581254-3
9 พ.ค. 2567843481-4
8 พ.ค. 2567681261-0
7 พ.ค. 2567179019-8
6 พ.ค. 2567256725-7
4 พ.ค. 2567397538-2
3 พ.ค. 2567939097-1
2 พ.ค. 2567558853-6
1 พ.ค. 2567688762-3
30 เม.ย. 2567265327-5
29 เม.ย. 2567493443-5
27 เม.ย. 2567293023-4
26 เม.ย. 2567903190-4
25 เม.ย. 2567236621-4
24 เม.ย. 2567908193-2
23 เม.ย. 2567751573-6
22 เม.ย. 2567015604-1
20 เม.ย. 2567473340-2
19 เม.ย. 2567180218-5
18 เม.ย. 2567128919-1
17 เม.ย. 2567419947-5
16 เม.ย. 2567192219-2
15 เม.ย. 2567249820-1
13 เม.ย. 2567407648-7
12 เม.ย. 2567721772-6
11 เม.ย. 2567557157-3
10 เม.ย. 2567368333-7
9 เม.ย. 2567738279-6
8 เม.ย. 2567860385-3
6 เม.ย. 2567418943-4
5 เม.ย. 2567933593-1
4 เม.ย. 2567400949-2
3 เม.ย. 2567806482-6
2 เม.ย. 2567288420-7
1 เม.ย. 2567857380-9
30 มี.ค. 2567272425-4
29 มี.ค. 2567361735-4

สูตรหวยไต้หวัน 5
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
25 พ.ค. 2567461345-9
24 พ.ค. 2567285128-4
23 พ.ค. 2567007604-0
22 พ.ค. 2567028307-9
21 พ.ค. 2567647468-9
20 พ.ค. 2567044707-5
18 พ.ค. 2567927797-3
17 พ.ค. 2567052604-7
16 พ.ค. 2567382235-3
15 พ.ค. 2567764179-8
14 พ.ค. 2567045305-4
13 พ.ค. 2567650668-4
11 พ.ค. 2567937391-9
10 พ.ค. 2567581258-0
9 พ.ค. 2567843486-5
8 พ.ค. 2567681261-4
7 พ.ค. 2567179014-6
6 พ.ค. 2567256725-4
4 พ.ค. 2567397536-4
3 พ.ค. 2567939092-7
2 พ.ค. 2567558854-8
1 พ.ค. 2567688761-0
30 เม.ย. 2567265323-1
29 เม.ย. 2567493444-8
27 เม.ย. 2567293020-2
26 เม.ย. 2567903192-0
25 เม.ย. 2567236629-0
24 เม.ย. 2567908192-0
23 เม.ย. 2567751573-9
22 เม.ย. 2567015600-4
20 เม.ย. 2567473344-9
19 เม.ย. 2567180211-5
18 เม.ย. 2567128913-5
17 เม.ย. 2567419942-8
16 เม.ย. 2567192210-1
15 เม.ย. 2567249821-4
13 เม.ย. 2567407646-3
12 เม.ย. 2567721778-5
11 เม.ย. 2567557158-3
10 เม.ย. 2567368337-2
9 เม.ย. 2567738275-8
8 เม.ย. 2567860387-6
6 เม.ย. 2567418946-1
5 เม.ย. 2567933599-8
4 เม.ย. 2567400940-9
3 เม.ย. 2567806488-5
2 เม.ย. 2567288426-3
1 เม.ย. 2567857381-2
30 มี.ค. 2567272424-6
29 มี.ค. 2567361737-4

สูตรหวยไต้หวัน 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
25 พ.ค. 2567461346-9
24 พ.ค. 2567285123-8
23 พ.ค. 2567007605-8
22 พ.ค. 2567028307-8
21 พ.ค. 2567647461-8
20 พ.ค. 2567044701-0
18 พ.ค. 2567927792-1
17 พ.ค. 2567052604-5
16 พ.ค. 2567382238-4
15 พ.ค. 2567764172-7
14 พ.ค. 2567045306-4
13 พ.ค. 2567650665-7
11 พ.ค. 2567937395-4
10 พ.ค. 2567581259-6
9 พ.ค. 2567843483-2
8 พ.ค. 2567681268-7
7 พ.ค. 2567179019-3
6 พ.ค. 2567256727-0
4 พ.ค. 2567397535-1
3 พ.ค. 2567939095-1
2 พ.ค. 2567558857-8
1 พ.ค. 2567688765-4
30 เม.ย. 2567265325-8
29 เม.ย. 2567493445-9
27 เม.ย. 2567293026-4
26 เม.ย. 2567903195-4
25 เม.ย. 2567236629-3
24 เม.ย. 2567908197-1
23 เม.ย. 2567751572-7
22 เม.ย. 2567015602-3
20 เม.ย. 2567473344-3
19 เม.ย. 2567180213-1
18 เม.ย. 2567128913-2
17 เม.ย. 2567419946-8
16 เม.ย. 2567192218-6
15 เม.ย. 2567249827-2
13 เม.ย. 2567407640-8
12 เม.ย. 2567721776-7
11 เม.ย. 2567557153-7
10 เม.ย. 2567368330-2
9 เม.ย. 2567738278-7
8 เม.ย. 2567860381-8
6 เม.ย. 2567418940-1
5 เม.ย. 2567933591-7
4 เม.ย. 2567400944-8
3 เม.ย. 2567806482-6
2 เม.ย. 2567288420-7
1 เม.ย. 2567857383-0
30 มี.ค. 2567272424-3
29 มี.ค. 2567361733-8

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยไต้หวัน คืออะไร

หวยไต้หวัน หรือ หวยไต้หวัน 4D ดำเนินการด้วยบริษัทในเครือของ China Trust Bank ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง โดยมีการออกรางวัลจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ เริ่มต้นตั้งแต่ 2003 เป็นต้นมา

การออกผลรางวัล

 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – เสาร์*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 19.00น.*
ออกผลประมาณ 21.00น.**

#สูตรหวยไต้หวัน #หวยไต้หวัน4D #ผลหวยไต้หวัน #ผลหวยไต้หวันย้อนหลัง

อัตราจ่าย ไต้หวัน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2