สูตรหวยไต้หวัน

สูตรหวยไต้หวัน เศรษฐี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยสูตรให้เฉพาะในวันที่มีหวยเท่านั้น แนะนำวิธีการเล่นคือ วิ่ง รูด หรือ 19 ประตู ขอให้ท่านโชคดี

อยากได้เลขเด็ดอื่นๆ แอดไลน์ @setthi789 ขอเข้าห้องหวยได้เลย บวกทุกวัน

สูตรหวยอื่นๆ เลื่อนดูล่างสุด ⬇

เลือก สูตรหวยไต้หวัน จาก 6 สูตร

สูตรหวยไต้หวัน 1
อัตราชนะ 60%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-2
27 พ.ค. 2566595459-8
26 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-6
25 พ.ค. 2566841484-6
24 พ.ค. 2566811381-9
23 พ.ค. 2566986297-1
22 พ.ค. 2566532551-4
20 พ.ค. 2566413840-3
19 พ.ค. 2566รอผลรอผล3-4
18 พ.ค. 2566363830-6
17 พ.ค. 2566597153-9
16 พ.ค. 2566415249-3
15 พ.ค. 2566276926-1
13 พ.ค. 2566917892-7
12 พ.ค. 2566506251-4
11 พ.ค. 2566725579-1
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-9
9 พ.ค. 2566736471-6
8 พ.ค. 2566084805-4
6 พ.ค. 2566988498-4
5 พ.ค. 2566420849-5
4 พ.ค. 2566065102-1
3 พ.ค. 2566954493-5
2 พ.ค. 2566779077-2
1 พ.ค. 2566954593-0
29 เม.ย. 2566608963-6
28 เม.ย. 2566156714-8
27 เม.ย. 2566702475-2
26 เม.ย. 2566598555-3
25 เม.ย. 2566570158-3
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล4-6
22 เม.ย. 2566193116-9
21 เม.ย. 2566785278-7
20 เม.ย. 2566189716-0
19 เม.ย. 2566502052-1
18 เม.ย. 2566021300-3
17 เม.ย. 2566086105-7
15 เม.ย. 2566026807-3
14 เม.ย. 2566571450-9
13 เม.ย. 2566278820-2
12 เม.ย. 2566861989-8
11 เม.ย. 2566849584-5
10 เม.ย. 2566340831-5
8 เม.ย. 2566212826-0
7 เม.ย. 2566006500-2
6 เม.ย. 2566259521-9
5 เม.ย. 2566321131-9
4 เม.ย. 2566413147-1
3 เม.ย. 2566037500-1
1 เม.ย. 2566404440-4

สูตรหวยไต้หวัน 2
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล8-3
27 พ.ค. 2566595457-0
26 พ.ค. 2566รอผลรอผล4-6
25 พ.ค. 2566841488-3
24 พ.ค. 2566811385-7
23 พ.ค. 2566986294-8
22 พ.ค. 2566532559-2
20 พ.ค. 2566413845-7
19 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-3
18 พ.ค. 2566363833-5
17 พ.ค. 2566597154-5
16 พ.ค. 2566415245-8
15 พ.ค. 2566276920-7
13 พ.ค. 2566917892-4
12 พ.ค. 2566506258-4
11 พ.ค. 2566725571-0
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-5
9 พ.ค. 2566736478-5
8 พ.ค. 2566084807-1
6 พ.ค. 2566988492-5
5 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-2
4 พ.ค. 2566065109-1
3 พ.ค. 2566954494-5
2 พ.ค. 2566779071-5
1 พ.ค. 2566954597-2
29 เม.ย. 2566608961-2
28 เม.ย. 2566156719-6
27 เม.ย. 2566702477-6
26 เม.ย. 2566598551-0
25 เม.ย. 2566570156-5
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล8-2
22 เม.ย. 2566193111-2
21 เม.ย. 2566785274-2
20 เม.ย. 2566189715-7
19 เม.ย. 2566502056-4
18 เม.ย. 2566021300-1
17 เม.ย. 2566086109-8
15 เม.ย. 2566026807-8
14 เม.ย. 2566571454-7
13 เม.ย. 2566278820-2
12 เม.ย. 2566861989-4
11 เม.ย. 2566849587-1
10 เม.ย. 2566340833-4
8 เม.ย. 2566212829-3
7 เม.ย. 2566006501-9
6 เม.ย. 2566259528-6
5 เม.ย. 2566321132-6
4 เม.ย. 2566413145-1
3 เม.ย. 2566037507-6
1 เม.ย. 2566404440-4

สูตรหวยไต้หวัน 3
อัตราชนะ 52%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-0
27 พ.ค. 2566595452-0
26 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-0
25 พ.ค. 2566841489-3
24 พ.ค. 2566811381-4
23 พ.ค. 2566986299-6
22 พ.ค. 2566532559-8
20 พ.ค. 2566413841-0
19 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-5
18 พ.ค. 2566363834-3
17 พ.ค. 2566597153-8
16 พ.ค. 2566415242-1
15 พ.ค. 2566276924-5
13 พ.ค. 2566917892-3
12 พ.ค. 2566506251-3
11 พ.ค. 2566725579-0
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล0-8
9 พ.ค. 2566736475-2
8 พ.ค. 2566084800-1
6 พ.ค. 2566988497-5
5 พ.ค. 2566420846-9
4 พ.ค. 2566065107-1
3 พ.ค. 2566954495-1
2 พ.ค. 2566779076-3
1 พ.ค. 2566954590-4
29 เม.ย. 2566608966-5
28 เม.ย. 2566156710-1
27 เม.ย. 2566702472-7
26 เม.ย. 2566598557-0
25 เม.ย. 2566570155-8
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล5-2
22 เม.ย. 2566193110-1
21 เม.ย. 2566รอผลรอผล0-9
20 เม.ย. 2566189712-1
19 เม.ย. 2566502059-0
18 เม.ย. 2566021306-3
17 เม.ย. 2566086102-3
15 เม.ย. 2566026806-5
14 เม.ย. 2566571457-4
13 เม.ย. 2566278821-2
12 เม.ย. 2566861985-4
11 เม.ย. 2566849583-1
10 เม.ย. 2566340836-4
8 เม.ย. 2566212820-5
7 เม.ย. 2566006505-3
6 เม.ย. 2566259525-0
5 เม.ย. 2566321130-1
4 เม.ย. 2566413149-4
3 เม.ย. 2566037502-4
1 เม.ย. 2566404448-4

สูตรหวยไต้หวัน 4
อัตราชนะ 54%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล1-9
27 พ.ค. 2566595457-5
26 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-3
25 พ.ค. 2566841483-2
24 พ.ค. 2566811388-7
23 พ.ค. 2566986294-2
22 พ.ค. 2566532559-8
20 พ.ค. 2566413841-4
19 พ.ค. 2566163616-8
18 พ.ค. 2566363831-4
17 พ.ค. 2566597157-1
16 พ.ค. 2566415242-9
15 พ.ค. 2566276920-5
13 พ.ค. 2566917895-9
12 พ.ค. 2566506255-8
11 พ.ค. 2566725571-9
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-9
9 พ.ค. 2566736470-1
8 พ.ค. 2566084800-2
6 พ.ค. 2566988493-2
5 พ.ค. 2566รอผลรอผล7-0
4 พ.ค. 2566065103-0
3 พ.ค. 2566954494-6
2 พ.ค. 2566779073-8
1 พ.ค. 2566954595-9
29 เม.ย. 2566608964-5
28 เม.ย. 2566156715-7
27 เม.ย. 2566รอผลรอผล6-1
26 เม.ย. 2566598555-9
25 เม.ย. 2566570158-5
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล7-9
22 เม.ย. 2566193111-7
21 เม.ย. 2566785271-2
20 เม.ย. 2566รอผลรอผล0-3
19 เม.ย. 2566502059-4
18 เม.ย. 2566021301-3
17 เม.ย. 2566086103-2
15 เม.ย. 2566026807-6
14 เม.ย. 2566571452-5
13 เม.ย. 2566278825-8
12 เม.ย. 2566861985-0
11 เม.ย. 2566849589-8
10 เม.ย. 2566340837-0
8 เม.ย. 2566212822-8
7 เม.ย. 2566006506-0
6 เม.ย. 2566259527-8
5 เม.ย. 2566321139-6
4 เม.ย. 2566413145-0
3 เม.ย. 2566037505-7
1 เม.ย. 2566404448-7

สูตรหวยไต้หวัน 5
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล9-3
27 พ.ค. 2566595452-3
26 พ.ค. 2566รอผลรอผล0-7
25 พ.ค. 2566841482-4
24 พ.ค. 2566811389-8
23 พ.ค. 2566986293-7
22 พ.ค. 2566532557-6
20 พ.ค. 2566413842-3
19 พ.ค. 2566รอผลรอผล4-3
18 พ.ค. 2566363837-1
17 พ.ค. 2566597150-4
16 พ.ค. 2566415241-3
15 พ.ค. 2566276924-7
13 พ.ค. 2566917897-3
12 พ.ค. 2566506259-0
11 พ.ค. 2566725573-9
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล4-5
9 พ.ค. 2566736479-6
8 พ.ค. 2566084806-4
6 พ.ค. 2566988494-5
5 พ.ค. 2566รอผลรอผล4-5
4 พ.ค. 2566065105-4
3 พ.ค. 2566954495-8
2 พ.ค. 2566779076-4
1 พ.ค. 2566954591-9
29 เม.ย. 2566608960-2
28 เม.ย. 2566156710-5
27 เม.ย. 2566รอผลรอผล7-9
26 เม.ย. 2566598551-8
25 เม.ย. 2566570151-9
24 เม.ย. 2566199717-5
22 เม.ย. 2566193110-5
21 เม.ย. 2566785274-3
20 เม.ย. 2566189718-6
19 เม.ย. 2566502050-4
18 เม.ย. 2566021301-6
17 เม.ย. 2566086104-6
15 เม.ย. 2566026800-2
14 เม.ย. 2566571458-7
13 เม.ย. 2566278822-7
12 เม.ย. 2566861987-9
11 เม.ย. 2566849583-7
10 เม.ย. 2566340839-4
8 เม.ย. 2566212826-1
7 เม.ย. 2566006506-2
6 เม.ย. 2566259522-1
5 เม.ย. 2566321133-2
4 เม.ย. 2566413147-0
3 เม.ย. 2566037502-3
1 เม.ย. 2566404447-3

สูตรหวยไต้หวัน 6
อัตราชนะ 44%

งวดวันที่3 ตัวบน2 ตัวล่างให้เลข
29 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-7
27 พ.ค. 2566595451-2
26 พ.ค. 2566รอผลรอผล2-9
25 พ.ค. 2566841486-5
24 พ.ค. 2566811384-1
23 พ.ค. 2566986296-8
22 พ.ค. 2566532557-0
20 พ.ค. 2566413842-9
19 พ.ค. 2566รอผลรอผล6-4
18 พ.ค. 2566363834-7
17 พ.ค. 2566597153-1
16 พ.ค. 2566415241-5
15 พ.ค. 2566276921-3
13 พ.ค. 2566917893-4
12 พ.ค. 2566506257-1
11 พ.ค. 2566725572-1
10 พ.ค. 2566รอผลรอผล0-3
9 พ.ค. 2566736475-4
8 พ.ค. 2566084806-5
6 พ.ค. 2566988496-5
5 พ.ค. 2566รอผลรอผล5-4
4 พ.ค. 2566065101-5
3 พ.ค. 2566954492-6
2 พ.ค. 2566779075-1
1 พ.ค. 2566954590-9
29 เม.ย. 2566608967-0
28 เม.ย. 2566156717-9
27 เม.ย. 2566รอผลรอผล8-1
26 เม.ย. 2566598551-0
25 เม.ย. 2566570157-4
24 เม.ย. 2566รอผลรอผล6-7
22 เม.ย. 2566193114-1
21 เม.ย. 2566785270-4
20 เม.ย. 2566189714-3
19 เม.ย. 2566502057-6
18 เม.ย. 2566021300-3
17 เม.ย. 2566086108-4
15 เม.ย. 2566026809-0
14 เม.ย. 2566571455-8
13 เม.ย. 2566278825-4
12 เม.ย. 2566861982-5
11 เม.ย. 2566849588-2
10 เม.ย. 2566340839-8
8 เม.ย. 2566212825-0
7 เม.ย. 2566006508-0
6 เม.ย. 2566259528-7
5 เม.ย. 2566321136-7
4 เม.ย. 2566413144-6
3 เม.ย. 2566037505-4
1 เม.ย. 2566404445-4

เลือกสูตรหวยที่ต้องการ

หวยไต้หวัน คืออะไร

หวยไต้หวัน หรือ หวยไต้หวัน 4D ดำเนินการด้วยบริษัทในเครือของ China Trust Bank ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง โดยมีการออกรางวัลจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ เริ่มต้นตั้งแต่ 2003 เป็นต้นมา

การออกผลรางวัล

 
วันหวยออกทุกวันจันทร์ – เสาร์*
เปิดรับแทงเวลา 01.00น.*
ปิดรับแทงเวลา 19.00น.*
ออกผลประมาณ 21.00น.**

#สูตรหวยไต้หวัน #หวยไต้หวัน4D #ผลหวยไต้หวัน #ผลหวยไต้หวันย้อนหลัง

อัตราจ่าย ไต้หวัน เศรษฐี
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com